:

Vad är ett gränsbelopp?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett gränsbelopp?
 2. Hur räknar man ut gränsbelopp?
 3. Vad är gränsbeloppet 2023?
 4. Vem får beräkna gränsbelopp?
 5. Vad är årets gränsbelopp?
 6. Hur länge kan man spara gränsbelopp?
 7. Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?
 8. Hur mycket lön måste man ta ut för utdelning 2024?
 9. Hur beskattas utdelning över gränsbeloppet?
 10. Hur mycket pengar behöver man för att leva på utdelning?
 11. Kan man ta ut utdelning utan att ta ut lön?
 12. Är utdelning bättre än lön?
 13. Hur mycket utdelning till 20% skatt?
 14. Vad är 4 %- regeln?
 15. Vad är bäst lön eller utdelning?

Vad är ett gränsbelopp?

Delägare i ett fåmansföretag kan själva välja mellan att göra uttag från det egna företaget i form av lön eller utdelning. Här följer de särskilda skatteregler som gäller för utdelning från fåmansföretag.

Vid utdelning på kvalificerade andelar i fåmansföretag gäller speciella regler (de så kallade 3:12-reglerna) som i vissa fall innebär att utdelning som överstiger så kallad normalutdelning ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Det är inga socialavgifter på tjänstebeskattad utdelning.

Hur räknar man ut gränsbelopp?

Det här är det regelverk som styr hur investeringar i fåmansbolag ska beskattas och däribland hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget eller för kapitalvinst vid försäljning av bolaget. Tidigare fanns bestämmelserna i tredje paragrafen, 12 momentet i lagen om statlig inkomstskatt, vilket gav namnet 3:12-reglerna. Även om bestämmelserna numera finns i inkomstskattelagen har namnet dröjt sig kvar.

Vad är gränsbeloppet 2023?

Gränsbeloppet för en kvalificerad andel är det belopp som beskattas som inkomst av kapital vid en utdelning eller en kapitalvinst.

Vem får beräkna gränsbelopp?

3:12-reglerna styr hur du som delägare i fåmansföretag blir beskattad på den utdelning som du tar ut ur bolaget. 3:12-reglerna styr även beskattningen av en eventuell kapitalvinst vid försäljning av bolaget.

Delägare i fåmansaktiebolag i vilket ägaren eller närstående till denne är verksamma.

Som delägare i fåmansaktiebolag har du varje år möjlighet att ta en utdelning till låg beskattning (20%) upp till ett visst gränsbelopp. Skattesatsen och gränsbeloppet gäller också om du säljer dina aktier i bolaget med vinst.

Det finns två sätt att beräkna gränsbeloppet – förenklingsregeln och huvudregeln. Du som delägare har möjlighet att styra vilken regel som ska användas vid beräkningen.

Du får endast använda förenklingsregeln för ett bolag även om du är delägare i flera.

Vad är årets gränsbelopp?

Årets gränsbelopp utgör en del av det totala gränsbeloppet. Årets gränsbelopp är något av följande (57 kap. 11 § IL):

 • ett belopp som motsvarar två och tre fjärdedels inkomst­basbelopp fördelat med lika belopp på andelarna i företaget
 • Hur länge kan man spara gränsbelopp?

  K10 är den blankett där du deklarerar utdelning från fåmansbolag och försäljning av fåmansbolagsaktier. Äger du aktier i ett fåmansbolag med kvalificerade andelar ska du fylla i en K10-blankett i samband med din deklaration. Är du osäker på vad som menas med kvalificerade andelar, läs gärna vår artikel genom att klicka här. Om dina andelar i fåmansbolag är okvalificerade ska du istället fylla i en K12-blankett vid utdelning eller försäljning.

  Det är alltså i din K10 det avgörs hur stort gränsbelopp du har för ett visst år. Gränsbeloppet är viktigt eftersom det innebär att utdelning (eller vinst från sålda aktieandelar) upp till gränsbeloppet beskattas i kapital med 20 procent, vilket ses som en låg skattesats. Utdelning som hamnar över gränsbeloppet och upp till 90 IBB (år 2021 6 138 000 kr och år 2022 6 390 000 kr) beskattas istället i inkomstslaget tjänst med cirka 32–57 procent, beroende på din totala inkomst av tjänst under samma år. Utdelning utöver gränsbelopp + 90 IBB beskattas i kapital, det vill säga med skattesatsen 30 procent.

  Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?

  Du kan ta utdelning till låg beskattning enligt förenklingsregeln eller så kan du använda reglerna om lönebaserad utdelning (huvudregeln). Reglerna om lönebaserad utdelning kan ge stora utdelningsutrymmen men kräver också en hel del i löneuttag.

  Det är dock viktigt att poängtera att det finns betydande fördelar med att ta ut ersättning från bolaget i form av lön i första hand.

  Hur mycket lön måste man ta ut för utdelning 2024?

  För att möjliggöra lågbeskattad utdelning efter årsskiftet måste du som delägare uppfylla det så kallade löneuttagskravet, det vill säga ha tagit ut en årslön om minst 641 280 kronor (vilket motsvarar 9,6 inkomstbasbelopp och som för inkomstår 2020 uppgår till 66 800 kronor).

  Observera att det lönebaserade utrymmet för delägarnas samtliga andelar inte får överstiga ett belopp motsvarande 50 gånger delägarens eller närståendes kontanta ersättning från bolaget eller dess dotterbolag.

  Ett vanligt fel är att man inte gör en avstämning innan årsskiftet och tar ut för låg lön vilket begränsar dina möjligheter till lågbeskattad utdelning. Eftersom det är kontant utbetalda löner för kalenderåret som ingår i beräkningen går ett misstag i form av för lågt löneuttag inte att reparera i efterhand.

  Hur beskattas utdelning över gränsbeloppet?

  Fråga: Jag undrar hur mycket utdelning jag kan ta ut ur mitt företag enligt fåmansföretagsreglerna?

  Svar från juristen: Du vill förmodligen bara ta ut så mycket utdelning att det beskattas som inkomst av kapital. Utdelning från fåmansföretag upp till en viss nivå beskattas som inkomst av kapital med 20 procent i skatt och utdelning därutöver som inkomst av tjänst med 30–58 procent i skatt.

  Hur mycket pengar behöver man för att leva på utdelning?

  Att leva på aktieutdelningar från en välkonstruerad utdelningsportfölj ger oss möjligheten att:

  • Planera inkomsterna och göra en budget
  • Investera i bra bolag med bevisad förmåga att skapa förmögenhet hos sina ägare
  • Skapa en portfölj som kräver lite tid och insats från oss – Vi har en passiv investering
  • Utdelningarna varierar långsammare och mindre än börsens värdering av bolagen vilket ger stabilare och tryggare inkomster

  Vi kan dessutom investera via ISK eller Kapitalförsäkring och på så vis skapa en lösning som är smidig och gynnad i skattehänseende.

  Det finns nackdelar, eller ska vi kanske säga faror, förknippade med utdelningsinvestering:

  • Yield Chasing – utdelningsjakt till varje pris – lurar oss att tro att högre utdelning alltid är bättre.
  • Urvalet av bolag kan bli begränsat och tillväxtbolag och tillväxtmarknader får ofta inte plats i portföljen när vi vill leva på en utdelningsportfölj.

  Det som lurar oss till att investera i mindre bra bolag, bara för att de har hög utdelning, är ofta målet att nå en viss utdelningsnivå i kronor och ören innan ett visst datum.

  Forskning visar, genom den så kallade fyraprocentsregeln, att det är rimligt att anta att det går att ta ut 3-5% av sitt kapital på årsbasis.

  Det innebär att vi kan ta ut 30 000 – 50 000 kronor årligen, för varje miljon vi har i kapital. De riktlinjerna är generella och bryr sig inte om huruvida man lever på utdelningar eller aktiernas värdeökning.

  Den som vill bygga en utdelningsportfölj bör därför leta aktier som ger en avkastning i området 3-5%. Går vi lägre så tar det sannolikt för lång tid – vi måste investera mycket kapital – för att nå rätt utdelningsnivå.

  Kan man ta ut utdelning utan att ta ut lön?

  • Skapa en gratis offertförfrågan på dorunner.se.
  • Jämför och välj bland flera leverantörer. Du får upp till 5 offerter.
  • Få jobbet utfört av ett kvalitetssäkrat proffs.

  ”Vad som är mest fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv beror på din situation; hur hög lön du har och hur du tänker kring pension och andra sociala förmåner”.

  Den allmänna tumregeln är att du bör ta ut lön om du hamnar under gränsen för statlig inkomstskatt. Då är det fördelaktigt att ta ut lön från bolaget. När i månaden eller på året du tar ut lön spelar ingen roll, det står dig fritt att välja själv. Som vi tidigare nämnt ligger lönen till grund för viktiga sociala förmåner och ersättningar och därför är det viktigt att lönenivån är rimlig. Det ger en trygghet som utdelning inte ger.

  Även denna tumregel har förstås undantag; har du till exempel kort tid kvar till pensionen kan situationen se annorlunda ut. På Skatteverkets webbplats kan du alltid läsa mer och där hittar du också de senaste siffrorna.

  När man pratar om lön och brytpunkt syftar man på gränsen för statlig inkomstskatt. När du tar ut lön från ditt aktiebolag ligger brytpunkten år 2021 på 537 200 kronor. Därefter betalar du ytterligare 20 procent i statlig inkomstskatt.

  Är utdelning bättre än lön?

  Vad skatten blir är olika när det kommer till lön och utdelning. Lön är dyrare än utdelning men det kommer också med sina fördelar. Men för att du ska kunna fatta ett informerat beslut så har vi stolpat upp och räknat ut exakt hur stor skillnad det är mellan lön och utdelning. Här kan du läsa vidare för att se hur mycket du får i fickan baserat på vardera alternativ.

  Hur mycket utdelning till 20% skatt?

  Förra veckan bloggade vår vice VD Gustav kring den optimala lönen för dig som företagare. Som ett komplement till lön är ofta utdelning skattemässigt fördelaktigt för dig som äger hela eller delar av ett aktiebolag.

  Enkelt uttryckt innebär utdelning att en del företagets vinst kan fördelas som utdelning till ägarna. Skatten på utdelning medför ofta en lägre skatt än för lön. Du behöver uppfylla vissa krav för att du skall kunna ta ut utdelning i ett fåmansbolag. Grundregeln är att du behöver äga minst 4 % av aktiebolaget vid ingången av året du betalar ut utdelningen och att det är maximalt fyra delägare som kontrollerar minst hälften av rösterna i företaget.

  Vad är 4 %- regeln?

  Fyra procent-regeln är en tumregel som används för att räkna ut hur mycket pengar du behöver för att bli ekonomiskt oberoende, genom att ha tillräckligt med pengar investerat för att leva på fyra procent av din avkastning. Många runt om i världen har blivit frälsta av filosofin och vi var nyfikna på vad förvaltarna tycker om rörelsen. Läs deras svar nedan i sista delen av vår bloggserie "Fondförvaltarna berättar".

  "Jag skulle själv inte välja att spara mig igenom de mest aktiva åren i mitt liv."Magnus Alfredsson, Proethos Fond

  Vad är bäst lön eller utdelning?

  Om du som företagare ska ta ut lön eller utdelning beror på en mängd olika faktorer. Det kan låta lockande att ta utdelning med 20 procent och betala 20 procent i skatt, men det är inte alltid fördelaktigast.

  Som företagare kan du påverka hur hög lönen från ditt AB ska vara för ditt arbete och därmed årets resultat i ditt AB. Lönen (arbetsinkomsten) är grunden för rätt till och beräkning av sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa m.m. och du tjänar in till din allmänna pension på arbetsinkomsten. Dessutom krävs det att du tagit ut lön för att t.ex. premier till tjänstepension ska vara avdragsgilla för ditt AB och du ska få använda lönebaserat utrymme vid beräkning av årets gränsbelopp enligt huvudregeln. 

  Eftersom grundavdraget (som gör att du inte betalar skatt på första delen av din arbetsinkomst) blir högre med inkomst upp till viss nivå och den statliga inkomstskatten börjar tas ut vid viss högre inkomst är beskattningen av arbetsinkomster progressiv [1]. Detta gör att för låginkomsttagare (särskilt pensionärer som har ett högre grundavdrag) eller den som inte har arbetsinkomster från annat håll kan ha fördel av att ta ut lön både för att det ger mer kvar i handen och för att förmåner tjänas in socialförsäkringssystemet.