:

Vad används VAT-nummer till?

Innehållsförteckning:

 1. Vad används VAT-nummer till?
 2. Hur kan man kontrollera en köpares VAT-nummer?
 3. Hur kollar jag VAT-nummer?
 4. Är VAT-nummer och momsregistreringsnummer samma sak?
 5. Vad betyder VAT på faktura?
 6. Hur fungerar VAT?
 7. Är VAT samma som moms?
 8. Måste man ange VAT nummer?
 9. När behöver man VAT nummer?
 10. Hur vet man om ett företag är momsregistrerat?
 11. Hur läser man av en faktura?
 12. Måste jag betala VAT?
 13. Får man tillbaka VAT?
 14. Hur långt är ett VAT nummer?
 15. Måste kundens VAT nummer stå på fakturan?

Vad används VAT-nummer till?

Value added tax number (VAT), är den internationella benämningen av momsregistreringsnummer - en form av momsnummer som används vid handel mellan företag.

VAT-nummer är det internationella namnet för momsregistreringsnummer. VAT står för Value Added Tax. Ett sådant nummer är något som Skatteverket ger till den som önskar momsregistrera sin verksamhet. Bolag ska enligt mervärdesskattelagen ange sitt momsregistreringsnummer på samtliga fakturor och kvitton som utfärdas. För juridiska personer och aktiebolag baseras VAT-numret på företagets organisationsnummer, exempelvis 5555555555. Man lägger sedan till Sveriges landskod SE innan den första siffran och avslutar med 01. VAT-numret i det här fallet skulle då bli: SE555555555501. Gäller det enskild firma baseras VAT-numret på firmaägarens personnummer (ÅÅMMDDXXXX). Även här lägger man till landskod och avslutar med 01.

Hur kan man kontrollera en köpares VAT-nummer?

VAT identification number (VAT number) in Sweden consists of country code SE followed by the registration number or personal ID number without hyphens and end with 01.

Hur kollar jag VAT-nummer?

Du kan kontrollera köparens momsregistreringsnummer på följande sätt.

Kontrollera formatet. Köparens momsregistreringsnummer ska innehålla rätt antal tecken med mera enligt vad som gäller för respektive land.

Är VAT-nummer och momsregistreringsnummer samma sak?

Ett momsregistreringsnummer är ett unikt nummer som används för företag som handlar med andra företag i EU-länder. Vi kan se på momsregistreringsnumret som en typ av id-kort för företag som är momspliktiga. Personer som avser att driva eget företag som säljer varor eller tjänster som är momspliktiga ska registrera sig för moms innan verksamheten drar igång eller innan man tar över ett sådant företag. När man har registrerat sig för moms får man ett momsregistreringsnummer från Skatteverket. Det omfattas av mervärdesskattelagen och enligt den ska momsregistreringsnumret anges på fakturor och kvitton.

En del personer har flera olika företag som är momspliktiga och då ska alla företagen registreras. När registreringen är genomförd kommer ett utdrag hemskickat där momsregistreringsnumret och hur ofta momsen ska betalas uppges. För att registrera dig för moms eller läsa mer kan du besöka Skatteverkets hemsida.

Vad betyder VAT på faktura?

När du skickar en faktura till utlandet underlättar det om du upprättar den på ett språk som både du och köparen förstår. Oftast fungerar engelska men kontrollera med kunden om fakturan behöver vara på ett annat språk om det finns anledning att tro att de föredrar det. 

Hur fungerar VAT?

Germany and France were the first countries to implement a VAT, doing so in the form of a general consumption tax during World War I.[6] The modern variation of VAT was first implemented by France in 1954 in Ivory Coast (Côte d'Ivoire) colony. Recognizing the experiment as successful, the French introduced it in 1958.[6] Maurice Lauré, Joint Director of the France Tax Authority, the Direction Générale des Impôts implemented VAT on 10 April 1954, although German industrialist Wilhelm von Siemens proposed the concept in 1918. Initially directed at large businesses, it was extended over time to include all business sectors. In France it is the most important source of state finance, accounting for nearly 50% of state revenues.[7]

A 2017 study found that the adoption of VAT is strongly linked to countries with corporatist institutions.[6]

The amount of VAT is decided by the state as a percentage of the price of the goods or services provided. As its name suggests, value-added tax is designed to tax only the value added by a business on top of the services and goods it can purchase from the market.

To understand what this means, consider a production process (e.g., take-away coffee starting from coffee beans) where products get successively more valuable at each stage of the process. Each VAT-registered company in the chain will charge VAT as a percentage of the selling price, and will reclaim the VAT paid to purchase relevant products and services; the effect is that net VAT is paid on the value added. When an end-consumer makes a purchase subject to VAT—which is not in this case refundable—they are paying VAT for the entire production process (e.g., the purchase of the coffee beans, their transportation, processing, cultivation, etc.), since VAT is always included in the prices.

The VAT collected by the state from each company is the difference between the VAT on sales and the VAT on purchase of goods and services upon which the product depends, i.e., the net value added by the company.

The standard way to implement a value-added tax involves assuming a business owes some fraction on the price of the product minus all taxes previously paid on the good.

By the method of collection, VAT can be accounts-based or invoice-based.[8] Under the invoice method of collection, each seller charges VAT rate on his output and passes the buyer a special invoice that indicates the amount of tax charged. Buyers who are subject to VAT on their own sales (output tax) consider the tax on the purchase invoices as input tax and can deduct the sum from their own VAT liability. The difference between output tax and input tax is paid to the government (or a refund is claimed, in the case of negative liability). Under the accounts based method, no such specific invoices are used. Instead, the tax is calculated on the value added, measured as a difference between revenues and allowable purchases. Most countries today use the invoice method, the only exception being Japan, which uses the accounts method.

By the timing of collection,[9] VAT (as well as accounting in general) can be either accrual or cash based. Cash basis accounting is a very simple form of accounting. When a payment is received for the sale of goods or services, a deposit is made, and the revenue is recorded as of the date of the receipt of funds—no matter when the sale had been made. Cheques are written when funds are available to pay bills, and the expense is recorded as of the cheque date—regardless of when the expense had been incurred. The primary focus is on the amount of cash in the bank, and the secondary focus is on making sure all bills are paid. Little effort is made to match revenues to the time period in which they are earned, or to match expenses to the time period in which they are incurred.

The main reason that VAT has been successfully adopted in 116 countries as of 2020[10] is because it provides an incentive for businesses to both register and keep invoices, and it does this in the form of zero rated goods and VAT exemption on goods not resold.[11] Through registration, a business effectively receives a VAT waiver on goods purchased for its own use.

Är VAT samma som moms?

VAT står för Value Added Tax och är den internationella beteckningen av momsregistreringsnummer (momsnummer). Det är unikt för varje företag och visar att företaget är registrerat för moms i sitt land.

Varje gång du skickar en faktura är det viktigt att VAT-numret är synligt och korrekt angivet. Här får du lära dig mer om VAT-nummer och varför det är nödvändigt att ha.

För varje vara eller tjänst du köper betalar du moms som är inräknad i priset. Det märker du inte som privatperson, men är du däremot företagare finns det andra regler att följa. När du säljer en produkt ska du ta moms från kunden som du sedan ska redovisa och betala till staten.

Om din firma ska bedriva försäljning av momspliktiga varor eller tjänster ska du momsregistrera den senast 2 veckor innan du börjar din verksamhet. Det kan du göra på två sätt:

Måste man ange VAT nummer?

Ett VAT-nummer är ett unikt identifikationsnummer som används inom EU för momsregistrering. Det används för att identifiera och spåra momspliktiga transaktioner mellan företag inom EU.

Alla företag som säljer varor eller tjänster till kunder inom EU och har en omsättning över en viss tröskelvärde måste ha ett VAT-nummer och är skyldiga att registrera sig för moms. Tröskelvärdet varierar mellan EU-länderna och kan ändras från år till år.

När behöver man VAT nummer?

Ett momsregistreringsnummer, även kallat momsnummer, momsregnr eller VAT-nummer (internationellt), är ett nummer som alla som registrerar sig för moms får av Skatteverket. Momsregistreringsnumret ska enligt mervärdesskattelagen anges på fakturor och kvitton. Momsregistreringsnummer i Sverige är uppbyggda på följande sätt beroende på bolagsform. 

Anta att ett svenskt aktiebolags organisationsnummer är 9999999999. För att organisationsnumret ska bli ett momsregistreringsnummer anges Sveriges landskod SE innan första siffran, och avslutas med 01.

Hur vet man om ett företag är momsregistrerat?

Den som anlitar ett företag bör alltid kontrollera att företagaren är godkänd för F-skatt hos Skatteverket. Annars riskerar köparen att i efterhand behöva betala in både skatter och avgifter till Skatteverket.

Sommarhalvåret är högsäsong för ombyggnads- och renoveringsarbeten. Svenska och utländska hantverkare reser runt i landet och erbjuder sina tjänster och många husägare passar på att exempelvis asfaltera uppfarten eller stensätta uteplatsen. Något som ibland glöms bort är att kontrollera att företaget har F-skattsedel och är registrerat för moms.

Hur läser man av en faktura?

Mina sidor och internetkontoret stängs för underhåll Från midnatt lördag den 30 september är Mina sidor och internetkontoret stängt för underhåll. Planerad öppning är på morgonen tisdag den 3 oktober.

Måste jag betala VAT?

Du behöver inte betala tull om de varor du har handlat på nätet har ett sammanlagt värde av högst 1 700 kronor. Däremot ska du alltid betala svensk moms. För alkohol och tobak gäller särskilda regler. Läs mer på sidan Ska du handla på nätet?

Om du reser med kommersiella transportmedel så som flyg, färja eller tåg behöver du inte betala tull eller moms om de varor du har handlat har ett sammanlagt värde av högst 4 700 kronor.

Du behöver inte betala tull eller moms om de varor du har handlat har ett sammanlagt värde av högst 3 300 kronor när du reser på annat sätt än med kommersiell trafik, till exempel med din egen bil, båt eller cykel.

Får man tillbaka VAT?

Den moms som du tar ut när du säljer momspliktiga varor och tjänster kallas utgående moms.

Om du bedriver näringsverksamhet och levererar varor eller tjänster måste du normalt

 • registrera dig hos skattemyndigheten i det land där du bedriver din verksamhet
 • debitera dina kunder moms och redovisa momsen för skattemyndigheten.

Hur långt är ett VAT nummer?

För att överhuvudtaget söka momsregnummer måste ditt aktiebolag eller enskilda firma vara registrerat för moms hos Skatteverket. På Skatteverkets hemsida kan du söka momsregnummer för ditt företag. När din ansökan är godkänd kommer Skatteverket skicka ut ett nummer du kan använda för att hantera din momsredovisning. Efter att du sökt numret får du ett brev eller meddelande som bekräftar din momsregistrering. I meddelandet hittar du ditt momsregnummer samt viktig information om momsredovisning.

Måste kundens VAT nummer stå på fakturan?

Försäljning av varor till EU-länderVid leverans till ett annat EU-land ska inte svensk moms debiteras under förutsättning att kunden har ett VAT-nr. Detta nummer måste anges på fakturan. Om kunden saknar VAT-nummer ska således svensk moms ingå på fakturan.

För att få sälja varor momsfritt till annat EU-land krävs att följande kriterier är uppfyllda: