:

Hur mycket ersätter arbetsgivaren för terminalglasögon?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket ersätter arbetsgivaren för terminalglasögon?
 2. Vilka glasögon är avdragsgilla?
 3. Hur ska terminalglasögon bokföras?
 4. Vilka regler gäller för terminalglasögon?
 5. Måste arbetsgivare stå för terminalglasögon?
 6. Hur ofta kan man få terminalglasögon av arbetsgivaren?
 7. Måste man lämna tillbaka terminalglasögon?
 8. Kan man använda terminalglasögon?
 9. Vad är skillnad mellan terminalglasögon och progressiva?
 10. Vad är det för skillnad på terminalglasögon och vanliga glasögon?
 11. Vem betalar terminalglasögon?
 12. Kan man titta på tv med terminalglasögon?
 13. Får man köra bil med terminalglasögon?
 14. Måste arbetsgivaren stå för terminalglasögon?

Hur mycket ersätter arbetsgivaren för terminalglasögon?

Hej!

Jag har varit på synundersökning och fått veta att jag måste ha speciella glasögon, terminalglasögon, vid arbete vid bil/data skärm, det vill säga att glasögonen som jag skall använda för vanligt bruk inte duger för detta arbete. Mitt arbete består av mycket arbete vid dator och andra terminaler, några timmar varje arbetsdag.

Vilka glasögon är avdragsgilla?

Förutsättningar för avdrag:Du får göra avdrag för hemresor om avståndet mellan hemorten och arbetsorten är mer än 50 kilometer och du har övernattat på arbetsorten. Du ska kunna styrka dina utgifter med biljetter eller liknande handlingar.

EnsamståendeOm du är ensamstående kan du få avdrag för hemresor så länge som du anses vara skatterättsligt bosatt på en annan ort än arbetsorten. Det innebär att du kan få avdrag för hemresor så länge som du har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader för tillfälligt arbete eller dubbel bosättning.

Hur ska terminalglasögon bokföras?

Skatteverket tillåter att man drar av hela kostnaden för terminalglasögon dvs glasögon du behöver för att sköta ditt jobb, givet att du spenderar jobbet framför en dator. Bokföringen sker med debet på konto 7690 Övriga personalkostnader mot kredit på konto 1930 Kassa samt debet på 2640 Ingående moms. Se utförligt exempel nedan.

Skatteverket stipulerar att avdrag får ske för såväl terminalglasögon som tillhörande synundersökning. Då synundersökningen inte är momspliktig sker den enklast i egen bokföringspost.

Vilka regler gäller för terminalglasögon?

Hur skaffar jag terminalglasögon?

Det första du behöver göra är att få det godkänt av din arbetsgivare och vanligen en få en rekvisitionsblankett i fylld. Många arbetsgivare använder sig av inköpsordrar som skickas direkt till våra butiker, då räcker det att du har med dig ordernummer. 

Måste arbetsgivare stå för terminalglasögon?

Hur skaffar jag terminalglasögon?

Det första du behöver göra är att få det godkänt av din arbetsgivare och vanligen en få en rekvisitionsblankett i fylld. Många arbetsgivare använder sig av inköpsordrar som skickas direkt till våra butiker, då räcker det att du har med dig ordernummer. 

Hur ofta kan man få terminalglasögon av arbetsgivaren?

Att arbeta vid bildskärm är synkrävande. Bildskärmsarbete kan leda till ögonbesvär som sveda, rödögdhet eller ögontrötthet. Många får också huvudvärk och nackbesvär av att spänna sig och kisa. Därför hör syn och ergonomi ihop.

En bra arbetsställning, en flimmerfri skärm med bra kontrast och goda ljusförhållanden kan förbättra mycket för den som arbetar vid bildskärm. Men många gånger är det synfel som gör att man får besvär. Då kan bildskärmsglasögon vara en lösning på problemet. Det är vanliga glasögon som är speciellt utprovade och anpassade för att fungera optimalt när man arbetar vid datorn. Tidigare kallades de terminalglasögon.

Måste man lämna tillbaka terminalglasögon?

Skatteverket kan ompröva sina beslut om fastighetstaxering. Om du till exempel vill komplettera med nya uppgifter eller förklaringar som Skatteverket inte hade tillgång till vid det tidigare beslutet kan du begära omprövning hos Skatteverket.

När det finns flera delägare till en fastighet, har varje delägare för sig rätt att begära omprövning av fastighetstaxeringen. Du kan läsa mer om det längre ner under rubriken Vem kan begära omprövning eller överklaga.

Bestämmelserna om omprövning finns i 20 kap. 7 19 §§ och 24 kap. 1 § fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152), FTL.

Kan man använda terminalglasögon?

Det finns även många som vill ha ett par datorglasögon utan att de har synfel, bara för det är snyggt och kan uttrycka en viss stil. Gå vi denna länk så hittar du vår avdelning för dig som vill ha terminalglasögon utan styrka.

Vad är skillnad mellan terminalglasögon och progressiva?

Hur skaffar jag terminalglasögon?

Det första du behöver göra är att få det godkänt av din arbetsgivare och vanligen en få en rekvisitionsblankett i fylld. Många arbetsgivare använder sig av inköpsordrar som skickas direkt till våra butiker, då räcker det att du har med dig ordernummer. 

Vad är det för skillnad på terminalglasögon och vanliga glasögon?

Det finns även många som vill ha ett par datorglasögon utan att de har synfel, bara för det är snyggt och kan uttrycka en viss stil. Gå vi denna länk så hittar du vår avdelning för dig som vill ha terminalglasögon utan styrka.

Vem betalar terminalglasögon?

Nu kan du enkelt köpa terminalglasögon till jobbet så att du slipper problem med att jobba framför skärm. Om du har din rekvisition redo kan du komma igång med beställningen av terminalglasögon online direkt.

Kan man titta på tv med terminalglasögon?

Välkommen att kontakta oss på Tel. 08-651 00 32

Synundersökning och glasögon för bildskärmsarbete: 6 § Arbetsgivare skall se till att arbetstagare som normalt skall arbeta vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgår synundersökning. Undersökningen skall utföras av en person med tillräckliga kvalifikationer. Om en sådan synundersökning nyligen genomförts genom annan arbetsgivares försorg skall en ny synundersökning göras endast om det finns nya eller förändrade syn-krav i det aktuella bildskärmsarbetet eller om arbetstagarens syn-status förändrats sedan den förra synundersökningen. Synundersökning skall därefter ordnas med regelbundna intervall, samt när arbetstagare uppger besvär som kan ha samband med syn-kraven i arbetet. Om resultaten av en synundersökning visar att det behövs en kompletterande undersökning av en ögonläkare med hänsyn till syn-kraven i bildskärmsarbetet skall arbetsgivaren ordna en sådan undersökning. Arbetsgivaren skall tillhandahålla arbetstagaren särskilda glasögon, som är utprovade för bildskärmsarbetet, om en synundersökning visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas. Åtgärder som behöver vidtas med stöd av denna paragraf får inte medföra kostnader för arbetstagarna.

Får man köra bil med terminalglasögon?

Om du behöver särskild styrka i dina glasögon för att se bra på din skärm på ett visst arbetsavstånd, då behöver du terminalglasögon. Framför allt gäller dig som är 40+ och börjar få lite ”gammelsyn”.  Även yngre personer kan behöva särskilda glasögon för närarbete. Generellt kan man säga att de flesta progressiva glas och läsglasögon provas ut för att fungera på ett läsavstånd på 40 cm. Många som arbetar vid terminal har ett arbetsavstånd på 55 – 70 cm och då blir läsglasögonen för starka, som på bilden här:

Måste arbetsgivaren stå för terminalglasögon?

Att arbeta vid bildskärm är synkrävande. Bildskärmsarbete kan leda till ögonbesvär som sveda, rödögdhet eller ögontrötthet. Många får också huvudvärk och nackbesvär av att spänna sig och kisa. Därför hör syn och ergonomi ihop.

En bra arbetsställning, en flimmerfri skärm med bra kontrast och goda ljusförhållanden kan förbättra mycket för den som arbetar vid bildskärm. Men många gånger är det synfel som gör att man får besvär. Då kan bildskärmsglasögon vara en lösning på problemet. Det är vanliga glasögon som är speciellt utprovade och anpassade för att fungera optimalt när man arbetar vid datorn. Tidigare kallades de terminalglasögon.