:

Måste en taxi ha taxameter?

Innehållsförteckning:

 1. Måste en taxi ha taxameter?
 2. Kan man använda taxibil privat?
 3. Vem ansvarar för att Taxameterns rapport skrivs ut vid en kontroll av taxitrafik?
 4. Hur avregistrerar man en taxi?
 5. Kan man beställa taxi dygnet runt?
 6. Kan man åka taxi på faktura?
 7. Får man köra taxibil utan Taxikort?
 8. Har taxichaufförer fast lön?
 9. Måste taxibilar ha gula skyltar?
 10. Hur lång tid gäller teoriprovet för taxi?
 11. Kan man köra taxibil utan Taxikörkort?
 12. Kan man Swisha till taxi?
 13. Kan man betala med Swish i taxi?
 14. Hur bokför man taxi?
 15. Är taxi avdragsgillt?

Måste en taxi ha taxameter?

Från och med den 1 januari 2021 har det införts en ny kategori av taxitrafik. Det här innebär att möjligheten att få dispens från kravet på att ha taxameter i taxifordon har tagits bort. Istället måste du välja mellan att utrusta ditt taxifordon med taxameterutrustning eller med en särskild utrustning för taxifordon.

Om du redan i dag använder fordon som har taxameter behöver du inte göra någonting utan kan fortsätta att använda ditt fordon precis som vanligt.

Kan man använda taxibil privat?

Enskild näringsverksamhet (enskild firma) är den vanligaste verksamhetsformen inom taxinäringen. Det passar dig som vill starta företag ensam. På taxiföretag finns det kapitalkrav, men ingen ekonomisk ansvarsgräns mellan dig och företaget.

Aktiebolag kan startas av en eller flera personer. Aktiekapitalet ska vara minst 50 000 kronor. Det personliga ansvaret för bolagets skulder är begränsat till aktiekapitalet om det inte föreligger borgensförbindelser etc.

Vem ansvarar för att Taxameterns rapport skrivs ut vid en kontroll av taxitrafik?

Regeringen har under de senaste åren utlovat krafttag för att komma till rätta med problemen inom den yrkesmässiga trafiken. Senast i proposition 1993/94:168 har problem tagits upp och förslag lämnats till åtgärder om bättre tillsyn och kontroll av taxitrafiken. Om dessa genomförs kan förhoppningsvis vissa förbättringar uppnås. Regeringen har dock enligt min uppfattning ägnat taxameterproblematiken alltför liten uppmärksamhet. Vägverket har inte heller på ett tillfredsställande sätt tagit itu med de problem som hänger samman med taxametrarna. Regeringen föreslår i sin proposition att man ska kräva en bättre prisinformation om taxor i taxitrafiken. För att en prisinformation ska vara meningsfull, förutsätts att kunden kan kontrollera att den annonserade taxan har tillämpats vid beräkning av det totala priset. De taxor som huvudsakligen tillämpas inom taxitrafiken uppfyller inte detta krav. Skärpta krav på prisinformation blir därför ett slag i luften. Kunden måste också kunna lita på att taxametern mäter tid och vägsträcka på ett korrekt sätt när totalpriset beräknas. I Vägverkets föreskrifter om taxametrar föreskrivs att man på kvittot ska kunna utläsa sambandet mellan pris och utförd prestation. Statens provningsanstalt har efter ett test av samtliga taxameterfabrikat konstaterat att inget fabrikat uppfyller detta krav. Mig veterligen har inget gjorts för att komma till rätta med detta förhållande. Man kan då fråga sig om det är meningsfullt att ha några föreskrifter och krav om ingen i alla fall bryr sig om ifall de efterlevs. Taxametrarnas plombering har också tagits upp i olika sammanhang och en skärpning av reglerna har föreslagits. Det kan vara ett steg på vägen för att minska fusket, men är långt ifrån tillräckligt för att göra taxametrarna tillförlitliga. Vid såväl rutinmässiga som flygande kontroller måste den som utför kontrollen kunna se vilka program och taxor som finns lagrade i taxametern. Den tömnings- och laddningsdator som används har en uppgift om vilket program eller promtversion som taxametrarna laddats med. Detta borde även framgå av den rapport som kan skrivas ut från taxametern. För att komma till rätta med de problem som är knutna till taxametrarna måste man lägga ett större ansvar på taxametertillverkarna att deklarera de program som finns lagrade i taxametern samt skydda dem från otillbörligt intrång.

Hur avregistrerar man en taxi?

Du kan bara anmäla ett fordon som är registreringsbesiktat för taxitrafik. När du gör fordonsanmälan kan du samtidigt beställa gula registreringsskyltar. Du ska också anmäla vilken redovisningscentral som fordonets taxameter överför uppgifter till.

Kan man beställa taxi dygnet runt?

Har ni fastpris och hur kan jag få reda på ett pris för en taxiresa mellan två adresser?

Ja, det har vi. Enklast får du fram det i vår app eller hemsida. Fyll i ”Från- och till- adress" så beräknas ditt fastpris direkt innan du går vidare till bokning och betalning av resan.

Kan man åka taxi på faktura?

Tisdagen den 9 december 2014 lanserar Taxi 020 ännu en ny funktionalitet i appen – betalning för kreditkorts- och PayPalbetalningar i Taxi 020s iPhoneapp. Det innebär att man nu kan betala via: resekonto, faktura, kreditkort, PayPal eller kontantbetalning direkt i bil. Det gör att Taxi 020s app är (tillsammans med sina systerbolag Cabonline och TaxiKurir) ledande inom den svenska taxivärlden vad gäller appfunktionalitet.

Taxi 020 ingår i Sveriges och Skandinaviens största taxiorganisation, där bland annat kända taximärken som TaxiKurir, Topcab, Taxi Jönköping, Taxi Skåne, Airport Cab, Helsingborgs Taxi, Stor & Liten och Sverigetaxi i Stockholm och i Skåne ingår tillsammans med Norgestaxi. Cabonline är det gemensamma utvecklingsbolaget inom sfären som bland annat utvecklar apparna.

Får man köra taxibil utan Taxikort?

Uber är ett bra sätt att bli din egen chef och tjäna pengar. De flesta personer med ett svenskt taxiförarlegitimation kan köra med Uber. Här är allt du behöver veta om du ska köra i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Om du är 21 år eller äldre, är EES-medborgare, har ett giltigt körkort (typ B i minst 2 år eller typ D) och vill köra i Stockholm, Göteborg eller Malmö, fortsätt läsa för att ta reda på hur du kör med Uber.

Har taxichaufförer fast lön?

En taxi- och fordonsförare har i genomsnitt en månadslön på 25 300 kronor. Månadslönen kan variera beroende på olika faktorer såsom erfarenhet, arbetsgivare och geografisk placering. Det är viktigt att notera att detta är ett genomsnittligt värde och att individuella löner kan variera.

Medianlönen för en taxi- och fordonsförare är 25 300 kronor. Medianlönen är det belopp där hälften av arbetstagarna inom yrket tjänar mer och hälften tjänar mindre. Detta kan ge en mer rättvis bild av lönenivån jämfört med genomsnittslönen, eftersom den inte påverkas lika mycket av extremvärden.

Måste taxibilar ha gula skyltar?

”På registreringsskylten saknades det lilla T:et som brukar stå längst till höger. Varför?” Vi Bilägare svarar.

På vardagar svarar Vi Bilägare på läsarfrågor om bilar och trafik. Vill du att vi ska svara på din fråga? Fyll i formuläret eller mejla till [email protected].

Hur lång tid gäller teoriprovet för taxi?

Alla taxiförare i Sverige måste ha en taxiförarlegitimation (TFL) (även kallat taxikort och taxilicens) och processen påminner om när du tar körkort. Transportstyrelsen är den myndighet som utfärdar taxikortet men det är Trafikverket som examinerar dig.

Både Transportstyrelsen och Trafikverket ställer krav på dig innan du kan ansöka om taxikortet, och vi går igenom allt du veta i denna artikel.

Runt 15 % av alla ansökningar avvisas, oftast på grund av att ett av kraven för taxilicensen inte är helt uppfyllt. Du får då möjlighet att komplettera din ansökan inom en given tidsram.

Kan man köra taxibil utan Taxikörkort?

Uber är ett bra sätt att bli din egen chef och tjäna pengar. De flesta personer med ett svenskt taxiförarlegitimation kan köra med Uber. Här är allt du behöver veta om du ska köra i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Om du är 21 år eller äldre, är EES-medborgare, har ett giltigt körkort (typ B i minst 2 år eller typ D) och vill köra i Stockholm, Göteborg eller Malmö, fortsätt läsa för att ta reda på hur du kör med Uber.

Kan man Swisha till taxi?

Det ska vara bekvämt att boka taxi! Vi vet hur skönt det är att kliva in i en varm bil en kall kväll, hur viktigt det är att den beställda flygtaxin kommer som avtalat i ottan, hur mycket det betyder att resan känns trygg, att man kommer fram i tid, att kostnaden inte kommer som en chock. 

Du vet hur vi menar. Och vi gör allt vi kan för att du ska känna det. Vi på Taxi Västra Skåne har trafikerat gatorna sedan många år tillbaka.

Kan man betala med Swish i taxi?

Det ska vara bekvämt att boka taxi! Vi vet hur skönt det är att kliva in i en varm bil en kall kväll, hur viktigt det är att den beställda flygtaxin kommer som avtalat i ottan, hur mycket det betyder att resan känns trygg, att man kommer fram i tid, att kostnaden inte kommer som en chock. 

Du vet hur vi menar. Och vi gör allt vi kan för att du ska känna det. Vi på Taxi Västra Skåne har trafikerat gatorna sedan många år tillbaka.

Hur bokför man taxi?

Oavsett om dricksen betalats kontant eller med kontokort så ska den bokföras som en inkomst i näringsverksamheten.

Beroende på hur dricksen betalas ut så hanterar man det i aktiebolag på lite olika sätt. Sker det via kontokort som då går direkt till taxibolaget så ses det som en inkomst och själva utbetalningen till föraren ses då som lön. På lönen så måste taxibolaget betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag.

Är taxi avdragsgillt?

Dricks på restaurang eller i taxi.. När du ger dricks så är inte det avdragsgillt, de kronor bokförs som ej avdragsgill kostnad eller i en enskild firma förekommer "eget uttag" = du betalas skatt på den generösa dricksen du ger bort... var händer hos taxiföretaget? 10% av inkomsterna "dricksbeskattas" med 30% och servispersonalen i restaurangen?... tänk så här varje tio kronor blir ca 13 kronor inkl skatt, 100 kr 130 kr o s v hos dig och kanske en till beskattning hos mottagaren...dyrt att vara snäll eller?