:

Hur många har namnet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur många har namnet?
 2. Hur många människor heter My i Sverige?
 3. Vad är världens ovanligaste namn?
 4. Hur många har ett namn i Sverige?
 5. Vilket är det äldsta namnet i Sverige?
 6. Vad är det äldsta namnet?
 7. Vad heter flest kvinnor i Sverige?
 8. Vilket namn har flest i Sverige?
 9. Vilka namn är förbjudna?
 10. Vad är det finaste tjej namnet?
 11. Vad är Sveriges ovanligaste namn?
 12. Vilket är Sveriges kändaste namn?
 13. Vilket är Sveriges finaste namn?
 14. Vilket flicknamn är finast?
 15. Vilket är det finaste namnet?

Hur många har namnet?

I namntjänsten kan du söka antalet för- och efternamn som registrerats i befolkningsdatasystemet. Du kan också granska namnstatistik för olika tidsperioder. I tjänsten kan du söka förnamn, efternamn, de vanligaste förnamnen och de vanligaste efternamnen.

Namntjänsten ger riktgivande information om antalet namn. Om du dock söker ett sällsynt namn i tjänsten, ger namntjänsten inga exakta siffror om namnet för att skydda integriteten. På så sätt säkerställer vi också att vi inte ger fel bild av att ett namn har etablerats för ett visst kön. I tjänsten går det inte heller att se om någon annan redan har sökt ett nybildat efternamn som du vill ha.

Hur många människor heter My i Sverige?

Jag får lön från två olika arbetsgivare. Hur gör jag för att undvika kvarskatt?

När du har fler än en arbetsgivare eller pensionsutbetalare samtidigt kan skatteavdraget bli för lågt. Den utbetalare som betalar den högsta inkomsten (huvudutbetalaren) ska göra skatteavdrag enligt skattetabell, medan de andra utbetalarna ska göra avdrag med 30 procent.

Vad är världens ovanligaste namn?

Ibland kan det uppfattas som konstigt att vissa namn har blivit godkända medans namn som känns helt okej har blivit förbjudna. I Sverige är det Skatteverket som tar beslut om huruvida ett namn ska godkännas eller inte.

Många vill ge sina barn ett unikt och kreativt namn. Kanske vill man att barnet ska vara ensamt om sitt namn. Varje år så skickas det konstiga förslag på namn till Skatteverket. Vissa namn går igenom medan andra inte godkänts. En del namn är även förbjudna. Om du inte är nöjd med ditt namn så kan du relativt enkelt byta namn.

Hur många har ett namn i Sverige?

Här fokuserar vi på personnamn; namn på enskilda individer. Först och främst fokuserar vi på förnamn & tilltalsnamn men på sikt kommer vi även att ha med efternamn i vår statistik. Det namnskick; norm för personnamn; vi kommer att inrikta oss på är det svenska efter principen Förnamn (ibland två eller tre) följt av Efternamn. Ett av Förnamnen är Tilltalsnamn; det namn som används dagligen.

Nu har vi uppdaterat alla namnsidor med snittålder, antal namngivna (förnamn och tilltalsnamn) för den senaste statistiken som finns (2022).

Vilket är det äldsta namnet i Sverige?

De äldsta kända namnen i Sverige är de fornnordiska namnen. Många av dessa namn inspirerades av naturen som exempelvis Sten, Dag, Ylva och Björn. Senare blev nya namn vanliga som inspirerats av kristendomen. Namn som Johan, Jon, Kristin och Kerstin blev då vanliga. 

Under medeltiden kom namn som Henrik och Gertrud till Sverige. Namn från bibeln blev nu också allt mer vanligt såsom Maria, Josef och Sara. Namnvariationen var historiskt relativt liten. När befolkningen växte och rörligheten ökade bland svenskarna så ökade dock behovet av fler namn. 

I slutet av 1700-talet spreds modet ute på kontinenten att man skulle ha mer än ett dopnamn. Modet kom först till de finare och rikare familjerna för att under mitten av 1800-talet sprida sig ner i klasserna. Detta var begynnelsen på en ny trend som inte bara innebar att man skulle ha flera namn. Namnen blev dessutom allt mer galna och kreativa än tidigare.

Söker du gamla svenska namn till tjej så har vi här samlat en lista som innehåller både gamla flicknamn som förr var vanliga och ovanliga. Här har du listan över gamla svenska flicknamn. 

Vad är det äldsta namnet?

De äldsta personnamnen är fornnordiska, och kända bland annat genom runstenarna. Många av dessa namn var inspirerade av naturen (Sten, Dag), gudanamn (Tor-), djurnamn (Ylva, Björn), eller hade en krigisk innebörd (Ger- ‘spjut’). Genom århundradena har sedan namnskatten utökats på ett sätt som speglar Sveriges historiska utveckling och internationella kontakter. Med den kristna missionen på 1000-talet kom apostla- och helgonnamn av latinskt och grekiskt ursprung (Johan, Jon, Kristin, Kerstin). Under medeltiden kom med den tyska invandringen namn som Henrik och Gertrud. Efter reformationen blev bibliska namn av hebreiskt ursprung vanliga (Josef, Sara). Det arameiska Maria, som under medeltiden ansågs för heligt för människor, hör sedan 1600-talet till de vanligaste kvinnonamnen. Barocken gav upphov till många kvinnonamn bildade av mansnamn (Karolina av Karl). Under 1700-talet syns det franska inflytandet särskilt bland kvinnonamnen (Louise, Charlotte). Vid slutet av samma sekel börjar engelska namn dyka upp (John, Jenny), och mot slutet av 1800-talet blev fornnordiska namn populära (Fritjof, Ingeborg). 1900-talets namnflora präglas av det angloamerikanska inflytandet (Benny, Janet) men också namn från andra språk vinner insteg, som det finska Aina, eller det spanska Anita.

De 5 vanligaste förnamnen bland kvinnor i Sverige är Maria, Anna, Margareta, Kristina och Elisabet. Av de 450 000 som heter Maria är det emellertid ”bara” 83 000 som har namnet som tilltalsnamn. De 5 vanligaste tilltalsnamnen som gavs till flickor under år 2000 var Julia, Emma, Wilma, Hanna och Elin. De 5 vanligaste förnamnen bland män är Erik, Lars, Karl, Anders och Per. De 5 vanligaste tilltalsnamnen som gavs till pojkar under år 2000 var Filip, Oscar, William, Viktor och Simon.

Vad heter flest kvinnor i Sverige?

Populära namn i Sverige skiljer sig åt över tid. Varje decennium har sina populära namn vilket gör att Sveriges vanligaste namn skiljer sig åt över tid. Här fokuserar vi dock på populära namn idag.

Populära namn på nyfödda över tid hittar ni i vår artikel om Barnnamn. Vill du åt topplistorna för pojknamn respektive flicknamn så klicka på länkarna här bredvid. Längre ner på denna sida hittar du de vanligaste namnen på kvinnor och män i Sverige.

De mest populära namnen i Sverige just nu när det kommer till nyfödda barn är Astrid för flickor och William för pojkar.

Vilket namn har flest i Sverige?

På flickornas topp 100-lista har det kommit in två nya namn 2021; Alba och Wilda. Alba är det namn som ligger högst på listan, plats 51 med 247 namngivna flickor. Det är första gången någonsin Alba finns med på topp 100-listan, medan Wilda även tidigare år haft en plats i listan. Namn som lämnade plats på topp 100-listan under 2021 var Belle, Felicia, Matilda och Amanda. Att det var fler som lämnade listan än tillkom beror på att plats 100 var tredelad 2020.

På pojkarnas topp 100-lista har det tillkommit ett nytt namn 2021; Aston. Namnet återfinns på plats 98 med 133 namngivna pojkar. Pojknamnen Amir och David lämnade 100-listan under 2021. Att det var fler som lämnade listan än tillkom beror på att plats 100 var delad 2020.

Vilka namn är förbjudna?

 • Wasp
 • Tottenhamn
 • Alkis
 • Pilsner
 • Prinsessan
 • Tomhet
 • Skrot
 • Think
 • Superfastjellyfish
 • Green
 • Anarkia
 • Messias
 • Rackartuss
 • Lakrits
 • Ikea
 • Minus
 • Money Penny
 • Kaninen
 • Dotcom
 • Allah
 • Jord
 • Snäckan
 • Tegnér
 • Rebell
 • Trollet
 • T-Rex
 • Kråka
 • Mysco
 • Diablo
 • Lucifer
 • Nazi
 • Gosse
 • Hoor
 • HelloKillerz
 • Hoppsan
 • Judas
 • Fisen
 • Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssql-bb111163
 • Amiral
 • Superman
 • Veranda
 • Pappa
 • Farmor
 • Biceps
 • Simon-Klippan
 • Tholle (ett allmänt känt skånskt dialektord som betyder en klump eller en korv med avföring.)
 • Knorren
 • Superfastjellyfish
 • Stormtass
 • Papich

Enligt personnamnlagen i Sverige får inget namn som kan väcka anstöt, kan antas leda till obehag för den som ska bära namnet eller av någon annan anledning är olämpligt som förnamn godkännas.

Det kan till exempel innebära att namnet inte får likna ett efternamn, ett ortsnamn eller har en smeknamnskaraktär.

Vad är det finaste tjej namnet?

Ultraljudet är gjort och ni har fått reda på att det är en flicka, grattis! Alla barn är fantastiskt söta men det är något särskilt med döttrar för oss pappor. Döttrar blir ju ofta så kallade pappa-grisar, medan söner mer tenderar att bli mamma-grisar. Kanske har det med konkurrens att göra, eller något annat evolutionärt som någon gammal grek säkerligen skrivit en bok om.

Men när det först tankarna om klänningar och rosa pyjamaser passerat så dyker så gott som alltid samma fråga upp: ”Men vad ska hon heta?!”. Så blir det oavsett om det är första eller femte barnet, bara så du vet.

För att göra ditt liv lite enklare så har vi här listat 273 ovanliga flicknamn, så att du kan få inspiration och förhoppningsvis komma fram till ett namn som känns helt rätt för just din dotter!

Här är 69 unika tjejnamn som består av 7 bokstäver eller fler.

Vad är Sveriges ovanligaste namn?

När du väljer namn finns det oändliga möjligheter – och många har vi aldrig hört talas om! Vill du ha ett av landets mest unika namn? Här listar vi tio pojk- och flicknamn som bara ett fåtal personer heter i Sverige!

Vilket är Sveriges kändaste namn?

Nils är den stora namnraketen i toppen och avancerar från plats 17 till plats 7. Det sammanfaller med den svenske skridskostjärnan Nils van der Poel stora sportsliga framgångar med dubbla OS-guld, världsrekord, Bragdguldet och Jerringpriset.

Att namnet Nils är populärt bekräftar namnforskaren Linnea Gustafssons spaning kring enstaviga namn.

– Namn brukar komma tillbaka i hundraårscykler. De enstaviga namnen var väldigt stora under 1930-talet och snart är vi i 2030-talet, säger hon till SVT.

Vilket är Sveriges finaste namn?

Populära namn i Sverige skiljer sig åt över tid. Varje decennium har sina populära namn vilket gör att Sveriges vanligaste namn skiljer sig åt över tid. Här fokuserar vi dock på populära namn idag.

Populära namn på nyfödda över tid hittar ni i vår artikel om Barnnamn. Vill du åt topplistorna för pojknamn respektive flicknamn så klicka på länkarna här bredvid. Längre ner på denna sida hittar du de vanligaste namnen på kvinnor och män i Sverige.

De mest populära namnen i Sverige just nu när det kommer till nyfödda barn är Astrid för flickor och William för pojkar.

Vilket flicknamn är finast?

Tabellen visar de 100 vanligaste tilltalsnamnen som getts till flickor 2022. Namnen redovisas med den vanligaste stavningen, men samtliga stavningar ingår i det redovisade antalet.

Vilket är det finaste namnet?

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.