:

Hur mycket är statslåneräntan?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är statslåneräntan?
 2. Vilken Statslåneränta ska man använda?
 3. När sätts statslåneräntan?
 4. Hur mycket är statslåneräntan 2023?
 5. Vad blir statslåneräntan 2023?
 6. När slutar ISK vara lönsamt?
 7. Vad påverkas av statslåneräntan?
 8. Hur mycket skatt på 100 000 ISK?
 9. När lönar sig ISK 2023?
 10. Hur mycket skatt på 100 000 ISK 2023?
 11. Vad är nackdelen med ISK?
 12. När ska man inte ha ISK?
 13. När går räntan upp nästa gång?
 14. Vad händer med min ISK om jag dör?
 15. När slutar ISK löna sig?

Hur mycket är statslåneräntan?

Statslåneräntan (slr) Datum Räntesats % Medelvärde hittills i år 2023-09-29 2,93 2,43 2023-09-22 2,86 2,41 2023-09-15 2,85 2,40 2023-09-08 2,80 2,39 2023-09-01 2,80 2,38 2023-08-25 2,81 2,37 2023-08-18 2,75 2,35 2023-08-11 2,62 2,34 2023-08-04 2,51 2,33 2023-07-28 2,45 2,33 2023-07-21 2,46 2,32 2023-07-14 2,61 2,32 2023-07-07 2,54 2,31 2023-06-30 2,50 2,30 2023-06-23 2,54 2,29 2023-06-16 2,40 2,28 2023-06-09 2,40 2,28 2023-06-02 2,38 2,27 2023-05-26 2,36 2,27 2023-05-19 2,23 2,26 2023-05-12 2,31 2,26 2023-05-05 2,32 2,26 2023-04-28 2,45 2,26 2023-04-21 2,46 2,25 2023-04-14 2,32 2,23 2023-04-07 2,26 2,23 2023-03-31 2,15 2,23 2023-03-24 2,20 2,23 2023-03-17 2,30 2,23 2023-03-10 2,57 2,23 2023-03-03 2,65 2,19 2023-02-24 2,54 2,14 2023-02-17 2,34 2,09 2023-02-10 1,99 2,06 2023-02-03 2,03 2,07 2023-01-27 1,97 2,08 2023-01-20 1,89 2,10 2023-01-13 1,98 2,18 2023-01-06 2,24 2,28 2022-12-30 2,31 2,31

Vilken Statslåneränta ska man använda?

En aktiedepå och ett ISK har gemensamt att det är investeraren som står som ägare för depån/kontot, till skillnad från en kapitalförsäkring, där man enbart är förmånstagare. Däremot har å andra sidan ett ISK och en kapitalförsäkring gemensamt hur de beskattas och detta är var dessa kontotyper skiljer sig ifrån aktiedepån.

Skillnaden i beskattningen är att i en depå, beskattas alla utdelningar och vinster vid försäljning av innehav med 30 procent. För ett ISK, å andra sidan, beräknas en schablonvinst per år, vilken beskattas med 30 procent. Denna schablonvinsten beräknas som statslåneräntan + 1 procentenhet, vilket för 2019 är 1,51 procent.

Skatten på ett ISK för 2019 är således 30 % * 1,51 % * genomsnittligt värde på kontot.

När sätts statslåneräntan?

Vid inkomstbeskattningen klassificeras en fastighet antingen som privatbostadsfastighet eller som näringsfastighet. Vad som kan klassificeras som privatbostadsfastighet framgår av 2 kap. 13 § IL. Alla fastigheter som inte uppfyller kraven på att vara privatbostadsfastigheter är näringsfastigheter (2 kap. 14 § IL).

För att en fastighet ska klassificeras som privatbostadsfastighet ska två förutsättningar vara uppfyllda.

 • Det ska vara fråga om ett småhus, en ägarlägenhet eller tomtmark.
 • Småhuset eller ägarlägenheten ska vara en privatbostad. För att tomtmark ska utgöra privatbostadsfastighet ska avsikten vara att marken ska bebyggas med en privatbostad.

Hur mycket är statslåneräntan 2023?

Nu är det klart hur mycket skatt du får betala på ISK år 2023. Skatten blir totalt 0,88%, att jämföra med 0,375% som var årets skatt. Det är den högsta skatten någonsin på ISK.

Den här artikeln framgår ursprungligen på Aktiespararnas webbplats

Vad blir statslåneräntan 2023?

Mot bakgrund av den höga inflationen har flera centralbanker stramat åt penningpolitiken med höjda styrräntor och minskade obligationsköp. Det har fått räntor att stiga, inte minst i Europa. Om inflationen överraskar ytterligare på uppåtsidan, blir kvar på höga nivåer och räntorna stiger snabbare kan högt skuldsatta länder få problem, såväl länder med hög offentlig skuldsättning (exempelvis Italien) som länder med hög privat skuldsättning (exempelvis Sverige).

I denna analys är fokus på länder med hög offentlig skuldsättning. Blir tillväxten dessutom låg kan länderna hamna i en situation liknande skuldkrisen för drygt 10 år sedan. Ett sådant scenario skulle få stora negativa effekter och sprida sig även till Sverige.

När slutar ISK vara lönsamt?

Debatten om ISK har lyfts av finansministern. Hur detta slutar vet vi inte. Det är ju en form av problem (politiskt) som är lika oförutsägbart som börsutvecklingen. Ofta beskrivs ISK som mycket förmånligt och det är lätt att hålla med om. Men det beror förutom på börsutvecklingen på villkor (som ändrats två gånger redan), statslåneräntan (som tycks vara på väg upp) och sparhorisonten (som är olika för olika sparare). Det borde vara enkelt för en ekonom (föreställer jag mig) att beskriva detta med en formel. Genom att låsa t ex villkoren och börsutvecklingen får man ju en given sparhorisont där ISK inte lönar sig längre. Dvs när de årliga avgifterna äter upp reavinstskatt på ett vanligt konto. Ett förhållande som inte så ofta belyses är att avgifterna sammanlagt blir höga efterhand som kapitalet växer.

jun '21

Vad påverkas av statslåneräntan?

Statslåneräntan sätts utifrån statens genomsnittliga ränta för långsiktiga lån. Den räknas ut som den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år och ett emitterat värde på över 20 miljarder kronor. Statslåneräntan ska avspegla den riskfria långa marknadsräntan.

Hur mycket skatt på 100 000 ISK?

Schablonintäkten baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar och är det som ligger till grund för hur mycket skatt du ska betala för ditt investeringssparkonto varje år. Schablonintäkten framgår av kontrolluppgiften som investeringsföretaget (din bank exempelvis) lämnar och är förifylld i din deklaration. Den skatt du ska betala är 30 procent av schablonintäkten.

Du betalar med andra ord inte skatt på enskilda vinster, utdelning, ränta eller annan avkastning som du får från tillgångarna du har på kontot. Du kan också ta ut pengar från kontot utan att behöva betala skatt för det uttagna beloppet.

Du får inte göra avdrag för förluster som du gör på ditt investeringssparkonto. Fondavgifter, depåavgifter och andra utgifter som är kopplade till tillgångarna på ditt investeringssparkonto är inte heller avdragsgilla.

När lönar sig ISK 2023?

Inom ISK är alla transaktioner skattefria och du behöver inte heller deklarera för varje transaktion. Istället tas en årlig schablonskatt ut för varje konto. Denna beskattning av en schablonintäkt för ISK är förhållandevis låg och anses av många som relativt fördelaktig inom sparandeformer. Du kan också använda din skatt på ISK till att kvitta andra eventuella förluster av eget kapital. Dock behöver du betala skatt även om värdet på kontot sjunker.

När du sparar i ISK kan du när som helst sälja eller köpa. Eftersom vinster inte beskattas kan du därför sälja och köpa som i en vanlig depå, men utan att deklarera varje köp eller försäljning och utan att betala kapitalskatt. Kostnader i form av förvaltningsavgifter för fonder eller courtage på olika aktiemarknader kan dock, precis som i en vanlig aktiedepå, förekomma.

I valet mellan kapitalförsäkring eller ISK finns flera stora skillnader. En av de större är beskattningen och avgifterna. Medan skatt för ISK räknas enligt schablon på värdet enligt olika brytpunkter under året plus dina årliga insättningar, fokuserar kapitalförsäkringen på värdet vid årets början samt insättningar under året. Investeringssparkonto skatt är också avdragsgill mot andra kapitalförluster i deklarationen.

Med ISK kan du sätta in pengar att investera som på ett vanligt konto. Du kan månadsspara eller sätta in summor vid olika tillfällen som det passar. Kapitalförsäkringen bygger på månadssparande och engångsbelopp, även om det går att göra några extrainsättningar.

Med ISK äger du dina tillgångar och kan rösta och delta vid bolagsstämmor. Med en kapitalförsäkring är du förmånstagare och det är i slutändan försäkringsbolaget som är registrerad ägare av investeringarna. Du har därför varken rösträtt eller deltaganderätt vid bolagsstämmor eller bolagsengagemang.

Hur mycket skatt på 100 000 ISK 2023?

Schablonskatt förknippas främst med skatteuträkning för investeringar inom investeringssparkonto och kapitalförsäkring. Denna artikel har därmed störst fokus på dessa sparformer och ställer dessa mot alternativet, alltså att spara inom en aktie- och fonddepå.

Nedan går vi igenom ingående hur schablonskatt räknas ut och hur det påverkar ditt ISK-sparande. Men för en snabb uträkning kan du använda följande formel:

För 2023 höjs ISK-skatten till 0.882%. Du kan räkna ut din schablonskatt för 2023 genom att ta ditt kapitalunderlag multiplicerat med 0,00882.

Vad är nackdelen med ISK?

Ett investeringssparkonto (ISK) passar dig som är aktiv i ditt sparande och gör många affärer eftersom du slipper deklarera när du handlar värdepapper och fonder. Du kan ha flera ISK och även spara till barn, i deras namn eller i ditt namn.

Som kund med Investeringssparkonto får du tillgång till våra analyser och marknadsinformation med kurser i realtid. 

När ska man inte ha ISK?

ISK och KF förenklar

Fördelarna med att ha sina placeringar på ett schablonbeskattat konto, såsom nämnda ISK och KF, är flera. Dels behöver du själv inte spara allt underlag för deklarationen, då din bank/mäklare gör detta åt dig samt skickar den till Skatteverket, dels är det en förmånlig skatt.

När går räntan upp nästa gång?

Styrräntan påverkar lån med helt rörlig ränta (förnärvaranderänta). Exempel på produkter som berörs är kreditkort, privatlån, kontokredit, byggnadskredit, handpenningslån och billån. 

Nedan kan du läsa mer om hur din ekonomi påverkas om du till exempel har bolån, privatlån eller pengar på sparkonto.

Vad händer med min ISK om jag dör?

Du kan ärva aktier som finns i ett ISK, men inte i en KF. Detta då ISK möter samma lag och regler som ett vanligt bankkonto. Du ärver med andra ord med fri förfoganderätt.

Ärver du aktierna i ett ISK eller får aktier på annat sätt kan de stoppas in i ditt befintliga investeringssparkonto.

När slutar ISK löna sig?

Räntan stiger, börsen sjunker. Carnegie Private Bankings skattejurist Sara Zad reder ut hur skattegynnade sparandeformer som ISK påverkas.