:

Vad har hänt med Ratos?

Innehållsförteckning:

  1. Vad har hänt med Ratos?
  2. Vem äger Ratos?
  3. Varför sjunker Ratos?
  4. Vilka företag ingår i Ratos?
  5. Vilka bolag äger Ratos?
  6. Är Ratos bra?

Vad har hänt med Ratos?

Publicerad och färdigställd fredagen den 25 augusti 2023 kl. 17:08.

Ratos omvandling mot ett mer stabilt företag med högre lönsamhet och starkare fokus på infrastrukturlösningar och industri-/ teknikföretag har inte fått någon effekt på marknadens uppfattning om företaget. Men vi tror att Ratos-aktien kommer att omvärderas i takt med att de positiva effekterna av omvandlingen blir synliga. Aktien tas upp till bevakning med rekommendationen Köp.

Vem äger Ratos?

Aktierna köptes för 42:50 kronor styck enligt Finansinspektionens insynsregister.

Den totala köpeskillingen uppgår därmed till 14,9 miljoner kronor.

Varför sjunker Ratos?

Ratos är ett investmentbolag. Bolaget har som affärsidé att äga, investera och utveckla främst onoterade medelstora bolag inom den nordiska marknaden. Målet är att erbjuda ett långsiktigt och hållbart ägande samt skapa värde åt sina aktieägare, vilket uppnås genom ett aktivt ägande. Idag investerar Ratos i ett flertal olika branscher, med huvudkontor i Stockholm.

Som alltid när det kommer till investeringar finns det inget givet rätt eller fel, utan det beror helt på vad du är för typ av investerare, om du investerar på lång sikt eller handlar aktivt (trading), vad du har för risktolerans osv. På denna sida vill vi ge dig som är intresserad av att köpa aktier i Ratos en bättre möjlighet att lära dig mer om bolaget, följa nyhetsflödet samt tipsa om aktörer som vi själva gillar för att fortsätta analysera och handla aktier i Ratos.

Vi understryker att alla investeringar är förenade med risk och att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Gör alltid din egen analys!

Vilka företag ingår i Ratos?

Bolag som historiskt haft det kämpigt kan ibland straffas hårdare än normalt med höga riskpremier i avkastningskravet. Och när ledningen sakta men säkert börjar vända på skutan så är det inte alltid att aktiemarknaden hänger med i förändringarna. Det gäller framför allt i bolag där man exempelvis sitter på onoterade innehav med kanske något lägre transparens än normalt.

Investmentbolaget Ratos har historiskt tillhört ovan kategori till viss del, men där ledningen successivt arbetat sig framåt och nu fått rätsida på de bolag i portföljen som av olika anledningar haft problem med att uppvisa en hållbar lönsamhet.

Vilka bolag äger Ratos?

Ratoskoncernens justerade ebita-resultat steg under det gångna kvartalet. Men på andra resultatrader syntes sjunkande siffror och bolaget sänker utdelningen.

Ratoskoncernen redovisar ett justerat ebita-resultat på 318 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (226).

Är Ratos bra?

2012-05-08 23:50, Edited at: 2012-05-09 09:21 Views: 203

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.