:

Är det arbetsgivaravgift på tjänstepension?

Innehållsförteckning:

 1. Är det arbetsgivaravgift på tjänstepension?
 2. Hur mycket betalar arbetsgivaren in i tjänstepension?
 3. Är det arbetsgivaravgift på pension?
 4. Hur mycket skatt betalar jag på min tjänstepension?
 5. Vad kostar en anställd inklusive tjänstepension?
 6. Måste man betala tjänstepension till anställda?
 7. Vem är skyldig att betala arbetsgivaravgifter?
 8. Hur mycket tjänstepension är avdragsgillt?
 9. Måste man skatta på tjänstepension?
 10. Hur många procent av lönen är tjänstepension?
 11. Vem betalar in tjänstepension?
 12. Vilka behöver inte betala arbetsgivaravgift?
 13. Kan man slippa arbetsgivaravgift?
 14. Måste man deklarera tjänstepension?
 15. Hur mycket är bra att ha i tjänstepension?
 16. Har du inte någon tjänstepension från din arbetsgivare?
 17. Hur många anställda får tjänstepension från arbetsgivaren?
 18. Varför är tjänstepension obligatoriskt?
 19. Hur ingår tjänstepension i kollektivavtal?

Är det arbetsgivaravgift på tjänstepension?

Det finns två tjänstepensioner för privatanställda tjänstemän: premiebestämd tjänstepension ITP1 och förmånsbestämd tjänstepension ITP2. Har du , är du garanterad de försäkringar som du får om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal.

Som bekräftelse på att arbetsgivaren uppfyller sin skyldighet och betalar in till din tjänstepension, ska du få värdebesked från Collectum i ett rött kuvert. Har du inte fått detta, kan du ta kontakt med någon av Unionens försäkringsinformatörer för att reda ut eventuella missförstånd. Om du har avstått från och valt en alternativ pensionslösning, måste du själv bevaka att din arbetsgivare sköter pensionsinbetalningarna.

Tillhör din arbetsgivare ett kollektivavtalsområde med annan försäkringslösning än , ska du få ett försäkringsbesked från den försäkringsgivare som sköter denna.

Hur mycket betalar arbetsgivaren in i tjänstepension?

Tjänstepensionen är en av de viktigaste delarna i ditt pensionssparande. Oftast består den av flera olika pensionssparanden från olika arbetsgivare som dessutom placerats hos olika pensionsbolag. Det gör att många sparare upplever att det är svårt att få överblick över just tjänstepensionen.

Vi ska här försöka gå igenom några av de vanligaste frågorna om tjänstepensionen:

 • Hur stor del av pensionen är tjänstepensionen?
 • Hur mycket är “normalt” att ha i tjänstepension?
 • Hur kan jag placera min tjänstepension?
 • Vad kan jag göra för att förbättra min tjänstepension?

För de allra flesta som är äldre än 25 år och är fast anställda betalar arbetsgivaren in runt 4,5 procent av bruttolönen till tjänstepensionen. Detta gäller för inkomster upp till 44 375 kronor (år 2022). Tjänar du mer än så kan avsättningen på överskjutande inkomst vara hela 30 procent.

Den totala avsättning till din pension illustreras ofta som en pyramid.

Är det arbetsgivaravgift på pension?

Tjänstepensionen är en av de viktigaste delarna i ditt pensionssparande. Oftast består den av flera olika pensionssparanden från olika arbetsgivare som dessutom placerats hos olika pensionsbolag. Det gör att många sparare upplever att det är svårt att få överblick över just tjänstepensionen.

Vi ska här försöka gå igenom några av de vanligaste frågorna om tjänstepensionen:

 • Hur stor del av pensionen är tjänstepensionen?
 • Hur mycket är “normalt” att ha i tjänstepension?
 • Hur kan jag placera min tjänstepension?
 • Vad kan jag göra för att förbättra min tjänstepension?

För de allra flesta som är äldre än 25 år och är fast anställda betalar arbetsgivaren in runt 4,5 procent av bruttolönen till tjänstepensionen. Detta gäller för inkomster upp till 44 375 kronor (år 2022). Tjänar du mer än så kan avsättningen på överskjutande inkomst vara hela 30 procent.

Den totala avsättning till din pension illustreras ofta som en pyramid.

Hur mycket skatt betalar jag på min tjänstepension?

Som pensionär får du pension från flera olika håll och det är ditt eget ansvar att se till att det dras rätt skatt. Därför kan det vara bra att sätta sig in i sin pension så att du inte betalar för lite skatt. Vad du ska betala i skatt är individuellt men rent generellt fungerar det såhär:

 • Allmän pension. Den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten drar den kommunalskatt som gäller i den kommun du bor i, precis så som det fungerar med lön.
 • Tjänstepension. De flesta pensionsbolag drar automatiskt av 30% i skatteavdrag vid utbetalning. Har du utbetalningar från flera bolag kan det därför bli att du betalar för lite skatt.
 • Eget pensionssparande. Om du sparat till din pension i en kapitalförsäkring eller ett ISK har du redan skattat på pengarna när du tar ut dem. Du är därför inte skyldig att betala skatt på det egna pensionssparandet när du tar ut det. 

Vad kostar en anställd inklusive tjänstepension?

ANNONS

Arbetsgivaravgifter, tjänstepensionskostnad semestertillägg… Det är inte bara lönen som kostar för dig som väljer att anställa. I Driva Egets kalkyl kan du se vad de totala utgifterna blir.

Måste man betala tjänstepension till anställda?

Utöver den allmänna pensionen kan dina anställda även ha rätt till tjänstepension som du som arbetsgivare betalar in. Hur mycket de får i tjänstepension beror på flera faktorer, som exempelvis tjänstetid, lön, m.m. Arbetsgivare utan kollektivavtal måste inte betala tjänstepension, men erbjuder det oftast ändå. Tjänstepensionen är en viktig del av den totala pensionen i Sverige.

Vem är skyldig att betala arbetsgivaravgifter?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Hur mycket tjänstepension är avdragsgillt?

Tryggande av pensionsutfästelser som avses i 28 kap. 3 § IL ska dras av som kostnad. Avdraget får inte för någon arbetstagare överstiga 35 procent av lönen och inte heller 10 prisbasbelopp. Avdragsbegränsningarna, 35 procent och 10 prisbasbelopp, är oberoende av beskattningsårets längd, d.v.s. någon proportionering av dessa ska inte göras (28 kap. 5 § IL). Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ SFB (2 kap. 27 § IL).

När en anställd byter arbetsgivare eller har flera arbetsgivare under ett beskattningsår är det Skatteverkets uppfattning att varje arbetsgivare kan använda huvudregeln upp till 10 prisbasbelopp utan någon fördelning av avdragsutrymmet mellan sig.

Avdragsbegränsningarna gäller den faktiska pensionskostnaden för varje anställd. Ett outnyttjat avdragsutrymme för en anställd får inte användas för ett avdrag som överstiger avdragsbegränsningarna för en annan anställd.

Måste man skatta på tjänstepension?

Så här fungerar skatten när du får ut­betalningar från oss som pensionär, vid långvarig sjukdom eller när du får pengar efter en anhörig.

Innan vi betalar ut pengarna drar vi skatt på din pension. Vi drar 30 procent skatt om du inte har meddelat oss att något annat ska gälla. 

Hur många procent av lönen är tjänstepension?

En tjänstepension kan vara förmånsbestämd eller premiebestämd (avgiftsbestämd) eller bestå av båda delarna. Med en förmånsbestämd ålderspension får den anställde en på förhand bestämd pension vid pensioneringen. Med en premiebestämd ålderspension får den anställde en angiven procent av lönen inbetald löpande till en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. Den anställde vet då hur många procent av lönen som betalas in men inte hur stor pensionen blir vid pensioneringen, eftersom det beror på hur kapitalet förräntas, hur höga premier som betalats in och försäkringsbolagens avgifter. 

Observera att det kan vara negativt att byta arbetsgivare och kollektivavtalsområde sent i livet om man har eller kommer att få en förmånsbestämd ålderspension. I tjänstepensionsavtalet ITP2 finns till exempel en kapningsregel. Kontrollera därför hur ett byte skulle påverka både din nuvarande tjänstepension och tjänstepensionen hos en eventuell ny arbetsgivare.

Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal bör du se till att arbetsgivaren tecknar en pensionsförsäkring för dig så att du får tjänstepension. Arbetsgivaren bör betala minst 4,5 procent av din lön på lön upp till 46 400 kronor/månad (motsvarar 7, 5 inkomstbasbelopp år 2023 delat med 12)  och 30 procent på lönedelar över 46 400 kronor/månad till din pensionsförsäkring. Det motsvarar premierna i den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP1.

Vem betalar in tjänstepension?

Om du arbetar och betalar skatt sätts pengar av till den allmänna pensionen. Den betalas av arbetsgivaren via arbetsgivaravgiften och av dig själv via skatten. Du tjänar in allmän pension upp till ett inkomsttak på 46 438 kronor i månadslön (motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp).

Vilka behöver inte betala arbetsgivaravgift?

Du behöver bara betala ålderspensionsavgift för anställda som fyllt 15 år men ännu inte 18 år och som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden. Är lönen högre betalar du full arbetsgivaravgift på totalt 31,42 %. Ålderspensionsavgiften är 10,21 %. För inkomst

Kan man slippa arbetsgivaravgift?

Den som ger ut ersättning för arbete i Sverige ska enligt huvudregeln betala arbetsgivaravgifter. Det finns dock ett antal undantag från denna regel.

Måste man deklarera tjänstepension?

När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, främst i form av cookies. Informationen identifierar dig vanligtvis inte direkt, men den kan ge dig en mer personlig webbupplevelse. Eftersom vi respekterar din rätt till integritet, kan du välja att inte tillåta vissa typer av cookies. Klicka på de olika kategorierna för att läsa mer och ändra våra standardinställningar. Att blockera vissa typer av cookies kan dock påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster som vi kan erbjuda. Mer information hittar du i foten under valet "Cookies"

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. De är vanligtvis bara inställda som svar på åtgärder som du gjort som utgör en begäran om tjänster, till exempel inställning av dina personliga preferenser, inloggning eller fyllning av formulär. Du kan ställa in din webbläsare för att blockera eller varna dig om dessa cookies, men vissa delar av webbplatsen fungerar inte då. Dessa cookies lagrar inte någon personligt identifierbar information.

Hur mycket är bra att ha i tjänstepension?

Ja, om det är en  fond- eller depåförsäkring. Då kan du från och med den 1 juli 2022 flytta en individuell tjänstepensionsförsäkring, oavsett när den är tecknad. Men om det rör sig om en äldre försäkring måste din tidigare arbetsgivare godkänna flytten.

Däremot är det inte säkert att du får flytta en individuell tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning och som är tecknad före 2007. Då är det upp till pensionsbolaget att avgöra om du får flytta eller inte. Vissa bolag tillåter dessutom bara flytt av pengar som betalats in efter ett speciellt datum.

Har du inte någon tjänstepension från din arbetsgivare?

 • Om du inte har någon tjänstepension från din arbetsgivare har du rätt att göra avdrag i deklarationen för ditt privata pensionssparande med upp till 35 procent av din lön. Sparandet förutsätter en privat pensionsförsäkring eller individuellt pensionssparande (IPS). Om arbetsgivaren skaffar kollektivavtal

Hur många anställda får tjänstepension från arbetsgivaren?

 • Förutom allmän pension får de flesta anställda tjänstepension från sin arbetsgivare. Som företagare måste du själv kompensera för den uteblivna tjänstepensionen genom eget sparande till pensionen. En tumregel brukar vara att du sparar cirka 4,5 % av din lön. Det motsvarar vad de flesta arbetsgivare betalar in till sina anställda i tjänstepension.

Varför är tjänstepension obligatoriskt?

 • Tjänstepension är inte obligatoriskt. Tjänstepension ingår i kollektivavtalen och det är frivilligt för företag att teckna kollektivavtal. En arbetsgivare utan kollektivavtal behöver inte betala tjänstepension eller några försäkringar för sina anställda.

Hur ingår tjänstepension i kollektivavtal?

 • Tjänstepension ingår i kollektivavtalen och det är frivilligt för företag att teckna kollektivavtal. En arbetsgivare utan kollektivavtal behöver inte betala tjänstepension eller några försäkringar för sina anställda. Ett kollektivavtal är alltså väldigt värdefullt, ...