:

Är programvara en vara eller tjänst?

Innehållsförteckning:

 1. Är programvara en vara eller tjänst?
 2. Vad räknas som en tjänst?
 3. Vad menas med en vara?
 4. Är annons en vara eller tjänst?
 5. Är Hotell vara eller tjänst?
 6. Vad är en kombination av vara och tjänst?
 7. Är hotell en vara eller tjänst?
 8. Vad är skillnaden mellan en produkt vara och en tjänst Nämn 3 skillnader?
 9. Vilka tjänster har 12% moms?
 10. Får man ta in gäster på hotell?
 11. Vad är rätt pris på en vara eller tjänst?
 12. Vilka varor och tjänster är momsfria?
 13. Hur mycket moms betalar man för en tjänst?
 14. Vilka tjänster har 25% moms?
 15. Får man ta med sig egen alkohol på hotell?

Är programvara en vara eller tjänst?

Hej,

Vi köper diverse varor och tjänster från EU, och undrar om licenser klassas som vara eller tjänst? Detta har betydelse för hur man redovisar momsen.

Vad räknas som en tjänst?

Tjänster av allmänt intresse är tjänster som EU-ländernas myndigheter bedömer vara till allmän nytta och som därför omfattas av vissa plikter. De kan erbjudas av staten eller privata företag.

Exempel på tjänster är kollektivtrafik, posttjänster och hälso- och sjukvård.

Vad menas med en vara?

Schoolido är ett prisbelönt digitalt läromedel för elever, lärare och föräldrar i åk 4-9. På Schoolido ges elever möjlighet att lära sig på sitt sätt, till exempel med film, bild, text, uppläst text, quiz och kvalitativa övningar. Dessutom finns det en rad verktyg som underlättar för specialanpassning. För kluriga frågor, tankar och läxhjälp finns ett forum där elever får personlig hjälp.

Är annons en vara eller tjänst?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Till varor räknas även fastigheter, gas, kyla och el. Tjänster är allt annat som kan säljas. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Är Hotell vara eller tjänst?

Begreppet ”produkt” kan syfta på ett stort antal olika saker, bland annat varor och tjänster. Vanligast är det att använda ordet som ett synonym till vara, men det kan ibland även syfta på en tjänst.

Inom ekonomi kan ordet ”produkt” handla om resultatet av ett utfört arbete. Ordet ”metaprodukt” handlar om en upplevelse. Det blir ofta ganska uppenbart vad som menas med produkt i det individuella sammanhanget.

 • Vapen är ett undantag. EU har beslutat att vapen inte ska räknas som en vara, trots att det är en fysisk produkt och egentligen uppfyller kriterierna för att räknas som en vara – och det är inte heller en tjänst. Vapen är alltså varken en vara eller en tjänst.
 • Detsamma gäller fastigheter, de är varken en vara eller en tjänst. När man talar om moms, däremot, räknar man fastigheten som en vara.

Vad är en kombination av vara och tjänst?

Företag som säljer en kombination av varor och tjänster kan öka sina intäkter. Dessutom kan det vara ett sätt att skapa ett bättre kundvärde. Genom att sälja en produkt med tillhörande tjänster, går det alltså att utöka sitt utbud. En bra utgångspunkt är att tjänsten ska skapa ett mervärde för kunden, samtidigt som det genererar mer intäkter för företaget. Dessutom kan bra service vara en avgörande faktor till varför en kund väljer ett visst företag, eftersom det ger också bidrar till ett visst mervärde. Det är därför många företag som satsar mycket på att ha en bra service och att vara tillgänglig för sina kunder med exempelvis en bra kundtjänst. 

Det finns företag som säljer produkter och istället för att själva sälja kompletterande tjänster, kan de samarbeta med andra företag som gör det. För mindre företag kan det vara svårt i vissa fall att ha resurserna till att göra både och. Därför kan det vara en anledning till att samarbeta med andra företag som kan erbjuda kompletterande varor eller tjänster.

Som företagare är det bra att ha långsiktiga planer. En av planerna för en startup, kan vara att sälja kompletterande tjänster till sin produkt i framtiden. Genom att samarbeta med företag som säljer kompletterande produkter eller tjänster, går det också att skapa ett visst mervärde. Det är inte heller ovanligt att företaget får en så kallad ”kick back” om kunden köper något från en samarbetspartner från företaget eller annan form av rabatt.

Är hotell en vara eller tjänst?

Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bl.a. bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Med vara förstås materiella ting, bland dem fastigheter och gas, samt värme, kyla och elektrisk kraft. Med tjänst förstås allting annat som kan tillhandahållas (1 kap. 6 § ML, artikel 14, 15 och 24.1 i mervärdesskattedirektivet). Nedan finner du exempel på några vanligt förekommande transaktioner och bedömningar av om det är en vara eller en tjänst som omsätts. Fler exempel finner du på sidan Ett eller flera tillhandahållanden.

Vad är skillnaden mellan en produkt vara och en tjänst Nämn 3 skillnader?

Företag är ofta inte rena varuföretag eller rena tjänsteföretag utan det finns ofta en mix mellan de båda stilarna. Marknadsföringen av tjänster skiljer sig lite mot marknadsföring av varor:

Varor:- Materiella- Kan demonstreras före köp - Kan lagras- Produktion före konsumtion - Säljaren producerar- Produktion, försäljning och konsumtion på skilda platser - Kan transporteras

Vilka tjänster har 12% moms?

Hur räknar man ut moms? På den här sidan kan du använda vår momsräknare för att beräkna moms på ett pris och se summan exklusive samt inklusive moms.

Vår momsräknare hjälper dig att lägga till eller ta bort moms på ditt pris. Välj mellan 6%, 12% och 25% moms eller skriv in en egen momssats.

I Bokio får du hjälp att beräkna moms helt automatiskt. Både när du bokför, fakturerar dina kunder och ska göra momsdeklaration. Skapa konto och kom igång med enkel bokföring, fakturering och mycket mer!

Får man ta in gäster på hotell?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar främst ärvdabalken (ÄB) och även vissa skatterättsliga frågor som regleras i inkomstskattelagen (IL). Jag kommer att dela upp mitt svar precis så som du ställt dina frågor, och jag kommer således besvara dem var för sig.

Vad är rätt pris på en vara eller tjänst?

Prissättning handlar om att hitta en väg där du räknar fram ett pris som täcker alla dina kostnader du har för produktion och framtagning av en vara eller tjänst, samtidigt som du får ut så mycket pengar som möjligt efter alla kostnader. Priset bör alltså vara så högt det går men ändå inte så högt att dina kunder väljer att inte handla.

Problemet många stångas med är att man å ena sidan inte vill sätta ett för högt pris eftersom man då riskerar att skrämma bort sina kunder, å andra sidan vill man inte heller sätta ett för lågt och därmed signalera låg kvalitet. Priset påverkat alltså även ditt varumärke då det signalerar kvalitén eller värdet kunden kan förvänta sig, även om det inte är en garanti att högt pris per automatik håller högre kvalitet och vice versa.

Vilka varor och tjänster är momsfria?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

Hur mycket moms betalar man för en tjänst?

Moms, eller mervärdesskatt, är en konsumtionsskatt som betalas på de flesta varor och tjänster.

Alla företag måste betala moms, eller mervärdesskatt som det egentligen heter. Alla privatpersoner och företag betalar moms för varor och moms för tjänster. Här är det absolut viktigaste du måste tänka på när det gäller moms när du är egenanställd och fakturerar utan företag som privatperson:

I princip alla tjänster och varor är momsbelagda i Sverige. Momsen är en del av fakturans värde du inte kan räkna som dina pengar – de betalas alltid in till staten som skatt. När du fakturerar som egenanställd fakturerar du genom Cool Company och det är Cool Companys momsuppgifter som står angiven på fakturorna

 Cool Company ansvarar för att betala in rätt momsbelopp till Skatteverket för hela sin verksamhet, inklusive den från alla egenanställdas fakturor. Som egenanställd behöver du inte göra någonting. När du är egenanställd, fakturerar utan företag och plockar ut lön genom Cool Company kommer du i kontakt med moms vid två tillfällen: När du fakturerar då du anger dina priser exklusive moms. När du hanterar kostnader för utlägg eller ersättningar för resor eller traktamente då du anger kostnaderna inklusive moms.

Som egenanställd sätter du alltid ditt pris innan moms läggs till beloppet, det man brukar kalla pris exklusive moms. Momsen påverkar inte din vinst och är inte heller någon kostnad eller intäkt.

När du skickar fakturan till din kund, finns momsbeloppet redan med i fakturamallen som du använder i webbtjänsten. På så vis ser din kund hur mycket som är ditt pris och hur mycket som är moms. Kontrollera att du använder rätt momssats för dina tjänster eller produkter som du säljer. Du hittar mer information om olika momssatser för olika tjänster längre ner i den här guiden.

Vilka tjänster har 25% moms?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Får man ta med sig egen alkohol på hotell?

På Nacka.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder nödvändiga kakor. Läs mer om kakor

Vill du göra inställningar och acceptera delar av kakorna?Hantera kakor

 • Förskola & skola
 • Omsorg & stöd
 • Uppleva & göra
 • Bygga, bo & miljö
 • Stadsutveckling & trafik
 • Jobb & vuxenutbildning
 • Näringsliv & företag
 • Kommun & politik
 • Ansökningar, anmälningar
 • E-tjänster och webb
 • Kort och gott
  • Effekter av alkohol
  • Bjuda på alkohol?
  • Hotell
  • Ordningsvakter
  • Mat
  • Policy
  • Reklam för alkohol
  • Restaurangrapport
  • Servering av alkohol
  • Serveringsansvarig
  • Ta med alkohol
  • Tillfälliga arrangemang
  • Krav för tillstånd
  • Tobak
  • Uteservering
  • STAD-utbildning
 • Restaurangrapport
 • Sanktioner
 • Tillsyn
 • Tillsynsavgifter
 • Utbildning
 • Gästen får ha medtagen alkohol på hotellrummet eftersom det är gästens privata sfär. Hotell har inte samma tillsyn på ett rum som man har i en restaurang. Narkotikapåverkad får ingen någonsin vara, inte ens på sitt eget rum. Ring polisen vid detta problem.
 • Se till att hotellets bokningsregler har klara riktlinjer för hur ni nekar en berusad gäst att sova på hotellet. Det har hänt att hotell sagt att det inte finns rum och att gästen sedan gått in på sin mobil och bokat ett rum. Se till att ni även i dessa fall kan neka gästen om hen är berusad.
 • Minibar kan ni ha om hotellet har serveringstillstånd. Baren ska plockas ur eller vara låst om rummet används av personer under 18 år.
 • När det gäller ett hotells serveringstider kan det variera. Ni kan ha olika tider i en matsal jämfört med en annan matsal eller bar.
 • Det vanligaste är att ni har serveringstid till klockan 01:00, men ibland kan det finnas tillstånd som kan gälla betydligt senare. Som exempel kan nämnas att har en fest av privat karaktär. Ta reda på vad som gäller för ert hotell!
 • För att få servera alkohol måste gästerna alltid kunna beställa mat. Mellan klockan 11:00-23:00 ska full meny kunna erbjudas. Efter klockan 23:00 räcker det med en enklare barmeny. Snacks räcker inte.