:

Måste jag använda min privata bil på jobbet?

Innehållsförteckning:

 1. Måste jag använda min privata bil på jobbet?
 2. När behöver man inte föra körjournal?
 3. Får arbetsgivaren kolla körjournal?
 4. Vad händer om man kör firmabil privat?
 5. Får man köra hem med firmabil?
 6. Måste man ha körjournal enskild firma?
 7. Kan arbetsgivaren kräva att man använder egen bil i tjänsten?
 8. Måste man ha körjournal på förmånsbil?
 9. Får min sambo köra min tjänstebil?
 10. Hur ska man bokföra Tjänstekörning med egen bil?
 11. Får man tanka privat bil med företagskort?
 12. Får familjemedlemmar köra förmånsbil?
 13. Kan man ha förmånsbil utan att köra i tjänsten?
 14. Får alla i familjen köra en tjänstebil?
 15. Vad är rimligt att fakturera i milersättning 2023?

Måste jag använda min privata bil på jobbet?

Om jag eller anställda använder egen bil i tjänsten. Vad ska vi få för ersättning för det?

Hur mycket som ska betalas kan antingen framgå av arbetsgivarens policy, allmänna anställningsvillkor eller liknande eller ha avtalats i anställningsavtalet eller kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av. Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal är det lämpligt att ha tydliga regler om vad som gäller för användande av egen bil i tjänsten både vad gäller ersättningsbelopp och rutiner för redovisning och utbetalning.

När behöver man inte föra körjournal?

För att göra det lite extra tydligt vad skillnaden mellan en företagsbil och förmånsbil är tänkte vi sammanfatta det lite kort. Det hela handlar egentligen om att en företagsbil (tjänstebil) endast ska användas av de som kör mycket bil under tjänst, medan en förmånsbil kan användas både i tjänst och privat. 

Detta innebär att en företagsbil, som inte används för privat körning men som innebär en förmån för den anställda, inte behöver beskattas. En förmånsbil måste beskattas då den anses vara en förmån som får användas privat och i tjänst hur man vill. 

Får arbetsgivaren kolla körjournal?

Av [email protected] | 30. Jan 2019 (uppdaterad 13/09/19)

GPS-övervakning och integritet är en vanlig fundering bland anställda som har elektronisk körjournal på jobbet. Men normalt sätt finns det ingen anledning till oro. Vad en körjournal med GPS-spårning får användas till är tydligt beskrivet i lagtext och från myndigheter.

Vad händer om man kör firmabil privat?

För att kunna garantera våra kunder att vår elektroniska körjournal alltid är anpassad efter de senaste skattereglerna har vi på ABAX flera skatteexperter. Skatteexperterna ser inte bara till att hårdvaran och gränssnittet är uppdaterat enligt rådande lagar – de kan också hjälpa dig att få koll på Skatteverkets regler och krav.

Får man köra hem med firmabil?

Warning: preg_match(): Compilation failed: unrecognized character follows \ at offset 24 in /home/mowininf/public_html/components/com_kunena/controller/topic/item/display.php on line 476

18 aug 2014 08:55 #21 av peter tilling

Måste man ha körjournal enskild firma?

Prenumerera

Hej! Jag har aktiebolag (AB) och enskild firma (EF). Min egen bil använder jag för tjänsteresor för bägge verksamheter. Pratade med en från Skattemyndigheten och hon säger att det räcker gått och väl om man har en enda körjournal . Eftersom det handlar om en och samma bil, man ska skriva in alla resor, men man ska markera vilken verksamhet det gäller . Efter det, enligt det totala antal mil för varje verksamhet, får man ersättning från AB och EF. Vid eventuell kontrol från skattemundiheter kan man visa upp det här körjournalen. Bokföraren, som bokför EF för mig, kräver att jag ska föra separata körjournaler - en för AB och en för EF. Please, vad är rätt i det här fallet??? - ska jag verkligen ha två körjournaler i handfacket i bilen??

Kan arbetsgivaren kräva att man använder egen bil i tjänsten?

Om det krävs egen bil i tjänsten, ska det framgå av anställningsavtalet. Avtalet BIL 23 gäller dock även vid tillfälligt nyttjande av egen bil, om inget annat överenskommits.

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan även träffa överenskommelse om antingen en fast kontant ersättning eller en kombinerad fast ersättning och en rörlig ersättning för bil. 

Arbetstagarens begäran om ersättning för resa med egen bil i tjänsten ska innehålla uppgift om färdväg, ändamålet med resan och antalet kilometer arbetstagaren färdats. 

Måste man ha körjournal på förmånsbil?

 • mätarställning vid årets början
 • mätarställning vid årets slut.

Utöver det bör körjournalen även ha följande uppgifter:

Får min sambo köra min tjänstebil?

Bilförmån uppkommer när en skattskyldig för privat bruk i mer än ringa omfattning använder en bil som denne får förfoga över på grund av anställning, uppdragsförhållande eller annan liknande grund. En dispositionsrätt till en bil, d.v.s. en rätt eller möjlighet att använda bilen för privat bruk, utlöser dock i sig inte förmånsbeskattning. Högsta förvaltningsdomstolen har dock slagit fast att dispositionsrätten till en bil är en stark presumtion för att bilen också har använts privat i skattepliktig omfattning. Den skattskyldiga måste i det läget för att undgå förmånsbeskattning göra sannolikt att hen inte har använt bilen privat eller att så har skett endast i ringa omfattning.

Dispositionsrätten medför alltså en omkastning av bevisbördan vid den ordinarie beskattningen (RÅ 2001 ref. 22 I och II).

Skattepliktig bilförmån ska alltså anses föreligga om inte presumtionen bryts genom att det görs sannolikt att privatkörning inte har förekommit i den omfattning som fordras för beskattning.

I ovan nämnda domar har Högsta förvaltningsdomstolen även berört frågan om vilka bevismedel som står till buds. Av domarna framgår att det finns ett flertal olika bevismedel som kan göra det sannolikt att bilen inte har använts privat eller att så har skett endast i ringa omfattning.

Hur ska man bokföra Tjänstekörning med egen bil?

Bilersättning är en kostnadsersättning som en redovisningsenhet betalar ut till anställda, uppdragstagare och delägare som kompensation för utlägg avseende drivmedel vid körning i tjänsten.

Bilersättning är skattefri upp till vissa av skatteverket fastställda schablonvärden och den skattefria bilersättningen avser att utgöra ersättning för förslitning och förbrukning av drivmedel vid körning i tjänsten. Den skattefria milersättningen omfattar inte utgifter för parkering, vägavgifter, broavgifter, färjeavgifter och trängselskatt så dessa utgifter får ersättas separat.

Får man tanka privat bil med företagskort?

Det är omöjligt att ge en generell rekommendation om vilket av systemen som är mest fördelaktigt – använder du bilen även privat så är systemen tänkta att vara neutrala, men det kan finnas skillnader i vissa fall. Du får helt enkelt göra en beräkning och jämföra utfallen.

Vid beräkning av förmånsvärdet används följande formel:

Får familjemedlemmar köra förmånsbil?

Om du regelbundet kör till andra EU-länder för att arbeta kommer du sannolikt någon gång att råka ut för en poliskontroll.

I så fall måste du kunna visa upp en kopia av ditt anställningsavtal eller något annat papper som visar vad du arbetar med i det berörda EU-landet, särskilt om du kör på natten eller helgen.

Kan man ha förmånsbil utan att köra i tjänsten?

Jag kör en hel del i min enskilda firma, men 18,50 kr per mil täcker inte kostnaderna. Därför tänker jag köpa en bil i företaget. Min make och jag äger en bil privat som jag tänker köra med privat men inte i firman. Jag vill inte ha något förmånsvärde för den bil som min enskilda firma ska äga.

Får alla i familjen köra en tjänstebil?

 • bilens nybilspris
 • extrautrustning som inte ingår i nybilspriset, till exempel metalliclack och vinterdäck
 • om bilen är miljöbil
 • om den anställda kör minst 3 000 mil i tjänsten
 • fordonsskatten (gäller bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som har tagits i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare).

Vad är rimligt att fakturera i milersättning 2023?

Eftersom kostnaden per körd mil anses vara högre än 25 kronor kan det vara värt att fakturera kunden för bilkostnaderna i ett specifikt uppdrag. Att köra en ny bil kan kosta uppemot 80 kronor per mil när man även räknar in kostnader för skatt, försäkring, reparationer och värdeminskning. Av dessa 80 kronor kan du fortfarande ta ut 25 kronor från ditt företag som en skattefri milersättning om du kör med egen privat bil. Nettot, det vill säga övriga 55 kronor, räknas som en intäkt i företaget.