:

Vad betyder VAT reverse charge?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder VAT reverse charge?
 2. Vad ska det stå på fakturan vid export?
 3. Hur gör man en faktura med omvänd moms?
 4. Måste det stå omvänd moms på fakturan?
 5. När gäller reverse charge?
 6. Vem betalar VAT?
 7. Vem betalar moms vid export?
 8. Hur ska ett kvitto se ut Skatteverket?
 9. Hur vet man om det ska vara omvänd skattskyldighet?
 10. Måste man redovisa moms på kvitto?
 11. Hur bokför man inköp från annat EU land?
 12. När ska man fakturera med omvänd moms?
 13. Är moms och VAT samma sak?
 14. Får man tillbaka moms vid import?
 15. Kan företag sälja utan moms?

Vad betyder VAT reverse charge?

Reverse charge is a special scheme when a buyer calculates VAT and pays it. It occurs in situations of cross-border sales when your buyer is a VAT registered business.

Vad ska det stå på fakturan vid export?

Nedan finns en sammanställning på några utvalda situationer när försäljning görs utan momspålägg och vilka hänvisningar som ska göras på fakturan.

Hur gör man en faktura med omvänd moms?

Med omvänd momsskyldighet menas att du som säljare inte lägger på någon moms på fakturan. Det är istället köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet. Har köparen rätt att lyfta momsen på fakturan redovisar han samma belopp som avdragsgill ingående moms.

Det är alltså inte fråga om momsfri försäljning, utan handlar enbart om att momsredovisningsskyldigheten förs över på köparen. 

Måste det stå omvänd moms på fakturan?

Med omvänd momsskyldighet menas att du som säljare inte lägger på någon moms på fakturan. Det är istället köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet. Har köparen rätt att lyfta momsen på fakturan redovisar han samma belopp som avdragsgill ingående moms.

Det är alltså inte fråga om momsfri försäljning, utan handlar enbart om att momsredovisningsskyldigheten förs över på köparen. 

När gäller reverse charge?

The reverse charge mechanism is an indirect tax concept that shifts the responsibility for paying value-added tax (VAT) or goods and services tax (GST) from the supplier to the buyer. The reverse charge mechanism applies only to transactions between businesses for goods and services and may apply to either domestic or cross-border transactions.

In this blog post, we will explore the European Union’s (EU) cross-border reverse charge mechanism, how it works, who it applies to, and why it benefits businesses in the EU.

In a traditional VAT system, the general rule is that the supplier charges VAT on their supply of goods or services, collects tax from the customer, and remits it to the tax authorities.

However, under the reverse charge mechanism, the customer is responsible for paying VAT due on a transaction directly to the tax authorities. In this case, the supplier issues an invoice without VAT, and indicates a reference to the reverse charge mechanism on it. This reference is a mandatory invoicing element in the EU as per Section 226 of the EU VAT Directive. The buyer then calculates and pays any VAT due to the tax authorities and reports this as part of their VAT return.

This system was introduced to simplify the taxation of intra-community supply transactions, especially for EU businesses dealing with foreign business customers. In the absence of this mechanism, there were two practical issues:

Vem betalar VAT?

Import kallas det när du tar in en vara till EU från ett land som är utanför EU. Varan ska i samband med detta anmälas och deklareras till Tullverket och du ska betala moms och eventuellt tull och andra skatter och avgifter. Hur mycket du ska betala beror bland annat på hur mycket din vara är värd och vad det är för slags vara.

Använd vår tjänst Tullräknaren för att räkna ut vad du ska betala

Vem betalar moms vid export?

1

För att exportera varor till länder utanför EU bör du först identifiera en marknad och hitta en köpare för din produkt. Den information som erbjuds under Min handelsassistentkommer att hjälpa dig att hitta lämpliga marknader för din produkt. Det kommer också att hjälpa dig att fastställa kraven för din köpare, t.ex. krav på registrering eller licensiering för att handla med specifika varor eller delta i ett visst ekonomiskt område. Eftersom din köpare vanligtvis är importör och tar på sig ansvaret för att din produkt förs in i bestämmelselandet och på dess marknad, är det av avgörande betydelse att köparen har denna roll.

Hur ska ett kvitto se ut Skatteverket?

StartFör företagPrissättning och ta betaltErbjud kvitto Kvittot är bekräftelsen på att köpet har genomförts och registrerats i kassan. Du ska alltid erbjuda konsumenten ett kvitto vid köp i butik, för att hjälpa till att förhindra fusk.

Är du konsument?

Hur vet man om det ska vara omvänd skattskyldighet?

I de fall du ska använda omvänd skattskyldighet ska du inte ta ut någon moms av köparen. Du ska i stället på fakturan ange att omvänd skattskyldighet gäller och skälet till detta.

På fakturan kan du göra en hänvisning till:

Måste man redovisa moms på kvitto?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Hur bokför man inköp från annat EU land?

I Bokio hanterar du detta genom att välja den vanliga mallen för Inköp varor med den momssats som varan hade haft om den hade sålts i Sverige (det finns också mallar som heter specifikt Inköp varor inom EU X% moms). I detta fall väljer vi mallen Inköp varor 25% moms.

Normalt när man gör inköp från ett land utanför EU så betalas ingen moms till säljaren. Man har i dessa fall genomfört en import vilket innebär att du själv, eller via ombudet, måste lämna en importdeklaration för att eventuellt betala tull för de importerade varorna.

Liksom vid inköp av varor inom EU kan du använda dig av mallen Inköp varor 25% moms (eller annan momssats) och sedan välja att säljaren är från icke EU-land. Det finns också en mall som heter Inköp varor utanför EU, den går också bra att använda.

När ska man fakturera med omvänd moms?

På en faktura med omvänd moms ska du ange köparens registreringsnummer till moms i ett särskilt fält.

Är moms och VAT samma sak?

Momsregistreringsnummer (momsnummer) är ett nummer som tilldelas alla verksamheter som registrerar sig för moms av Skatteverket. Momsregistreringsnummer benämns som VAT-nummer internationellt och står för Value Added Tax. Det kan dock förekomma att benämningen är VAT-nummer även i Sverige.

Momsregistreringsnummer är ett krav och något som tillämpas inom EU. Det är möjligt att kontrollera VAT-nummer över landsgränser. Det innebär i praktiken att en person i Sverige kan kontrollera VAT-nummer för en verksamhet i Danmark.

Momsregistreringsnummer bevisar att du eller ditt företag är registrerade för moms. Vilket innebär att du tillåts handla och göra avdrag enligt de regler som momsen innefattar. Enligt mervärdesskattelagen ska momsregistreringsnumret skrivas med på kvitton och fakturor som utfärdas vid en affär.

Ett momsregistreringsnummer i Sverige består först av landskoden SE, sedan av organisationsnumret eller personnummer beroende på bolagsform och slutligen 01. Inom EU är VAT-/momsregistreringsnummer uppbyggt på samma vis, antal tecken kan dock variera beroende på land men det är alltid en inledande landskod som består av två bokstäver. Därefter är det ytterligare tecken som kan vara siffror eller bokstäver. I Sverige läggs det alltid till 01 på slutet. Ett momsregistreringsnummer får inte innehålla bindestreck, punkter eller mellanslag.

Får man tillbaka moms vid import?

Den som är skattskyldig för import av en vara har rätt att göra avdrag för ingående skatt på importen, om den görs för en verksamhet som medför skattskyldighet (8 kap. 3 § ML).

Motsvarande gäller för den som har rätt till återbetalning av mervärdesskatt enligt 10 kap. ML. Samma begränsningar i avdragsrätten gäller för återbetalning av ingående skatt på import som för mervärdesskatt på inköp inom landet, se Rätt till återbetalning.

För mervärdesskattebelopp som påförts av Tullverket vid import i fall då Skatteverket är rätt beskattningsmyndighet finns inte rätt till avdrag eller återbetalning från Skatteverket. Denna situation kan uppkomma om en utländsk juridisk person är registrerad till mervärdesskatt i Sverige men inte har kompletterat EORI-databasen med det svenska registreringsnumret.

Kan företag sälja utan moms?

Fråga: Jag har börjat slöjda och det som jag tillverkar säljer jag via sociala medier. Detta gör jag som privatperson och inte via mitt konsultbolag. I år kommer jag kanske att sälja för cirka 60 000 kr totalt. Måste jag lägga på moms?

Svar från juristen: Du är så kallad beskattningsbar person enligt mervärdesskattelagens regler eftersom du självständigt bedriver ekonomisk verksamhet. Men om du har en årsomsättning som är högst 80 000 kronor är leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster undantagna från skatteplikt för mervärdesskatt (moms) om du inte heller de två närmaste beskattningsåren haft en årsomsättning på över 80 000 kronor. Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader, ska beloppet justeras i motsvarande utsträckning.