:

Vilka företag betalar inte energiskatt?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka företag betalar inte energiskatt?
 2. Vad menas med industriell verksamhet?
 3. Vem ska betala energiskatt?
 4. Hur räknas energiskatten ut?
 5. Vad betalar industrin för el?
 6. Vad kostar en kWh för företag?
 7. Hur hög är energiskatten på el?
 8. Är maskiner fast egendom?
 9. Hur fungerar energiskatten?
 10. Hur mycket får man tillbaka på energiskatten?
 11. Hur stor del av elpriset är skatt och moms?
 12. Är det moms på energiskatt?
 13. Hur mycket är energiskatten på el?
 14. Är el billigare för företag?
 15. Vad är energiskatten 2023?

Vilka företag betalar inte energiskatt?

Dina cookies, ditt val!. Vi använder cookies och andra liknande tekniker för att ge dig en förbättrad upplevelse, sammanställa statistik och för att viss nödvändig funktionalitet ska fungera på webbplatsen. Du väljer själv vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst. Läs mer om vår cookiepolicy här.

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.

Vad menas med industriell verksamhet?

Industriell verksamhet får bättre möjlighet till lägre energiskatt efter en färsk dom i Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Där har i två mål från den 13 oktober 2022, målnummer 1282-22 och 1618-22, fastslagits att det inte finns något lagstöd för att den huvudsakliga verksamheten måste vara industriell för att få lägre energiskatt genom den så kallade skattenedsättningen för industriell tillverkningsprocess.

I lag om skatt på energi, LSE, finns möjlighet till skattenedsättning för el och bränslen som förbrukas i tillverknings­process i industriell verksamhet. Skatteverket har sedan 2019, utan att lagstiftningen har ändrats, nekat nedsättning av energiskatt om inte den huvudsakliga verksamheten är att betrakta som industriell. Med huvudsaklig verksamhet avses minst 50 procent av företagets omsättning. I vissa undantagsfall när den industriella verksamheten anses utgöra en tillräckligt självständig del av verksamheten eller en integrerad del av en annan industriell verksamhet medger Skatteverket den lägre skattekostnaden.

Vem ska betala energiskatt?

Skatteuttaget från elsektorn 2019 uppgick till ca 33 750 miljoner kronor (exklusive moms), fördelat på följande poster:

 • Fastighetsskatt vattenkraft, 3 075
 • Fastighetsskatt kärnkraft, 300
 • Fastighetsskatt kraftvärme, 150
 • Fastighetsskatt vindkraft, 60
 • Kärnavfallsavgifter, 3 600
 • Avgifter för myndigheters finansiering, kärnkraftsproducenter, 300
 • Elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift, 330
 • Skatt på fossila bränslen, 50
 • Energiskatt på el, 25 850

Hur räknas energiskatten ut?

Regeringen har beslutat om förordningar gällande indexuppräkningar utifrån KPI av energiskatterna på el respektive bränslen med mera för 2023, som blir relativt stora på grund av den höga inflationen.

Vad betalar industrin för el?

Här har vi samlat infor­mation för företag som har en elför­brukning mellan 100-500 MWh/​år vilket motsvarar 100 000-500 000 kWh/​år eller en månads­kostnad som normalt ligger mellan 10 000 kr-100 000 kr. Exempel på sådana företag är små industrier, BRF:er och större kontors­landskap. Tveka inte att kontakta oss om ni vill se över ert nuvarande elavtal eller diskutera ett nytt.

Vad kostar en kWh för företag?

Här har vi samlat infor­mation för företag som har en elför­brukning mellan 100-500 MWh/​år vilket motsvarar 100 000-500 000 kWh/​år eller en månads­kostnad som normalt ligger mellan 10 000 kr-100 000 kr. Exempel på sådana företag är små industrier, BRF:er och större kontors­landskap. Tveka inte att kontakta oss om ni vill se över ert nuvarande elavtal eller diskutera ett nytt.

Hur hög är energiskatten på el?

Kostnad för energiskatt beräknat på 2023 års skattesats kan du se i tabellen. Kostnaden avser energiskatten inklusive moms.

De tre värdena för årlig energianvändning motsvarar ungefärlig energianvändning för en mindre lägenhet (2 000 kWh per år), större lägenhet eller mindre villa (5 000 kWh per år) samt för en villa med elvärme (20 000 kWh per år). Din egen egen energianvändning hittar du exempelvis på elnätsfakturan.

Är maskiner fast egendom?

Maskinerna räknas som lösöre och utgör inte tillbehör för själva fastigheten. Dessa ska ingå i bodelningen såtillvida de inte har tagits upp i köpekontraktet mellan dig och din mamma vid överlåtelsen av fastigheten.

Hur fungerar energiskatten?

Företag som bedriver vissa typer av verksamhet kan ha rätt till lägre eller ingen energiskatt. Detta fås vanligen genom återbetalning via Skatteverket. Företag i delar av norra Sverige, inom tjänstesektorn, kan få ett skatteavdrag direkt på elnätsfakturan. Villkoren bygger på EU:s statsstödsregler.

Stöd i form av skattenedsättning får inte ges till företag i ekonomiska svårigheter, varken direkt på elnätsfakturan eller via återbetalning från Skatteverket.

Hur mycket får man tillbaka på energiskatten?

Företag som bedriver vissa typer av verksamhet kan ha rätt till lägre eller ingen energiskatt. Detta fås vanligen genom återbetalning via Skatteverket. Företag i delar av norra Sverige, inom tjänstesektorn, kan få ett skatteavdrag direkt på elnätsfakturan. Villkoren bygger på EU:s statsstödsregler.

Stöd i form av skattenedsättning får inte ges till företag i ekonomiska svårigheter, varken direkt på elnätsfakturan eller via återbetalning från Skatteverket.

Hur stor del av elpriset är skatt och moms?

Energiskatten 2023 kan du läsa om här

Energiskatten som företag är skyldiga att betala kan variera kraftigt. Dels beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs, men även var någonstans i landet som företaget utövar sina tjänster. Viss typ av verksamhet har dessutom rätt till lägre eller ingen energiskatt, men det är inte alltid helt enkelt att veta vad som gäller.

Är det moms på energiskatt?

Energiskatten 2023 kan du läsa om här

Energiskatten som företag är skyldiga att betala kan variera kraftigt. Dels beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs, men även var någonstans i landet som företaget utövar sina tjänster. Viss typ av verksamhet har dessutom rätt till lägre eller ingen energiskatt, men det är inte alltid helt enkelt att veta vad som gäller.

Hur mycket är energiskatten på el?

Fördelningen mellan kundens kostnader för elhandel, elnät samt skatter och avgifter är generell över längre tid och alltså inte dagsaktuell. Det är den situationen som beskrivs på denna sida, inklusive i broschyrerna längst ned på sidan. Pajdiagrammet visar medlevärdet för elområdena och baseras på SCB:s statistik för perioden januari 2020 till maj 2023.

Den genomsnittliga prisnivån har varierat kraftigt – med rekordlåga elpriser år 2020 som en följd av god hydrologi, mer installerad vind­kraft samt minskad efterfrågan som en följd av pandemin, vilket gav extremt låga priser i norr. Till följd av kriget i Ukraina fick vi sedan rekordhöga elpriser – i främst södra Sverige – från hösten 2021.

En mer dagsaktuell bild av elkostnadernas fördelning går att hitta här, se powerpoint "konsumentpriser och skatter". Se även SCB:s aktuella statistik som visar rådande elhandelspriser.

Är el billigare för företag?

Det finns många fördelar med ett rörligt elpris – ni följer med marknaden när den går ner och historiskt har prisbilden varit låg över tid. Risken är dock att man råkar ut för pristoppar. För de företag som vill ta del av det rörliga prisets fördelar men ändå känna trygghet kan ni välja tilläggstjänsten Prissäker. Det innebär att ni minst fyra gånger om året får ett erbjudanande om att frysa priset. Ni väljer själva om ni vill ta del av det i två månader åt gången eller behålla ert rörliga elavtal.

Läs mer om Prissäker här.

Vad är energiskatten 2023?

Företag som bedriver vissa typer av verksamhet kan ha rätt till lägre eller ingen energiskatt. Detta fås vanligen genom återbetalning via Skatteverket. Företag i delar av norra Sverige, inom tjänstesektorn, kan få ett skatteavdrag direkt på elnätsfakturan. Villkoren bygger på EU:s statsstödsregler.

Stöd i form av skattenedsättning får inte ges till företag i ekonomiska svårigheter, varken direkt på elnätsfakturan eller via återbetalning från Skatteverket.