:

Hur kan man se var en person är folkbokförd?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan man se var en person är folkbokförd?
 2. Kan man se vilka som är folkbokförda på en adress?
 3. Kan man ladda ner personbevis?
 4. Vad är skillnaden mellan personbevis och Familjebevis?
 5. Är folkbokföringen offentlig?
 6. Kan man hitta personnummer på nätet?
 7. Hur kan man bevisa sin adress?
 8. Vem kan anmäla Folkbokföringsbrott?
 9. Måste man ha personbevis för id kort?
 10. När behöver man ett personbevis?
 11. När behövs ett personbevis?
 12. Vem har tillgång till folkbokföring?
 13. Är mitt personnummer en offentlig handling?
 14. Kan man ta reda på någons fyra sista siffror?
 15. Hur får man tag i någons personnummer?

Hur kan man se var en person är folkbokförd?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom hur man kan gå tillväga för att söka efter en person, och ge råd om vad du kan göra nu.

Hur gör man för att söka efter en person?

Kan man se vilka som är folkbokförda på en adress?

If you have a Facebook account, you can manage how different data is used to personalize ads with these tools.

Ad settings

Kan man ladda ner personbevis?

Det är viktigt att komma ihåg att ett personbevis inte kan användas för att styrka din identitet. Det är bara ett utdrag som visar vad som finns registrerat i folkbokföringsregistret.

Vad är skillnaden mellan personbevis och Familjebevis?

Här ser du en lista över alla personbevis. Personbevisen har rubriker utifrån vilka uppgifter de visar eller när de används.

Klicka på det personbevis som stämmer bäst för dig i listan här nedanför. Då kan du läsa hur du beställer eller skriver ut personbeviset och vad det används till.

Är folkbokföringen offentlig?

Skatteförfarandelagen trädde i kraft den 1 januari 2012 (prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3) och ersatte då ett tiotal lagar. Vid övergången genomfördes också en rad sakliga förändringar.

Den nuvarande folkbokföringslagen trädde i kraft den 1 juli 1991. Lagen innehåller bestämmelser om fastställande av en persons bosättning samt registrering av uppgifter om identitet, familj och andra förhållanden som enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får förekomma i folkbokföringsdatabasen.

Riksdagen avslår motionsförslag om bl.a. olika sätt att synliggöra skatter och avgifter för att öka medborgarnas kunskap om nivån på skatteuttaget och vad skatterna används till.

Riksdagen avslår motionsförslag om handlingsplaner mot skattefusk, svartjobb och social dumpning. Vidare avslås motioner om översyn av regelverk, hanteringen av delningsekonomin, översyn av systemet med reseavdrag,

Riksdagen avslår motionsförslag om information och ansökan om bostadstillägg i samband med deklarationen, om förenklad deklarationsprocess för småföretagare och olika förenklingar av bestämmelser om bokföring i samband med deklarationen.

Riksdagen avslår motionsförslag om att förändra regler om omprövning och efterbeskattning för Skatteverket och att stärka rättssäkerheten i skattemål.

Kan man hitta personnummer på nätet?

Genom att använda sökfunktionen på Upplysning.se får du fram person- och organisationsnummer. Allt för att du ska veta vem det är du gör affärer med.

Hur kan man bevisa sin adress?

Ett personbevis är ett skriftligt dokument baserat på uppgifter från folkbokföringsregistret vilket hanteras av Skatteverket. Det finns olika typer av personbevis vilka samtliga har olika utformning och fyller olika syften. Det finns t ex en särskild typ av personbevis för att ansöka om id-kort och andra typer av personbevis för att öppna bankkonto, ansöka om stipendier, bevisa sin folkbokföringsadress för att endast nämna några exempel.

Syftet med det personbevis som du ger in i samband med en ansökan om skilsmässa är bl a att domstolen ska kunna bekräfta ditt och din make/makas civilstånd. D v s att ni är gifta med varandra. Du måste därför ge in ett personbevis där detta framgår.

När du beställer personbevis ska du därför ange vad det ska användas till. Anger du att personbevis ska användas för att ansöka om äktenskapsskillnad kan du vara säker på att du erhåller rätt version. Beställer du personbevis online via Skatteverkets webbplats kan du välja mellan olika personbevis i samband med beställningen. Väljer du att besöka något av Skatteverkets kontor eller ringa till Skatteverket kommer personalen att fråga dig vad personbeviset ska användas till varefter de skriver ut just den version som du behöver.

Vem kan anmäla Folkbokföringsbrott?

1 februari 2022 kl 08:30

Nyheter Du ska vara skriven där du bor. Men det är fortfarande många som inte känner till att det finns ett folkbokföringsbrott. Hem & Hyra reder ut vad det är som gäller.

Måste man ha personbevis för id kort?

Här ser du en lista över alla personbevis. Personbevisen har rubriker utifrån vilka uppgifter de visar eller när de används.

Klicka på det personbevis som stämmer bäst för dig i listan här nedanför. Då kan du läsa hur du beställer eller skriver ut personbeviset och vad det används till.

När behöver man ett personbevis?

För följande typer av intyg behövs ingen apostille-stämpel:

 • Födelsebevis
 • Levnadsintyg
 • Dödsbevis
 • Namn
 • Äktenskapsbevis, inklusive hindersprövning och civilstånd
 • Skilsmässa
 • Hemskillnad eller annullering av äktenskap
 • Registrerat partnerskap, inklusive hindersprövning och civilstånd
 • Upplösning av registrerat partnerskap, hemskillnad eller annullering av registrerat partnerskap
 • Föräldraskap
 • Adoption
 • Hemvist och/eller folkbokföringsadress
 • Medborgarskap
 • Kriminalregisterutdrag samt rösträtt och valbarhet i kommunalval och EU-val 

När behövs ett personbevis?

För följande typer av intyg behövs ingen apostille-stämpel:

 • Födelsebevis
 • Levnadsintyg
 • Dödsbevis
 • Namn
 • Äktenskapsbevis, inklusive hindersprövning och civilstånd
 • Skilsmässa
 • Hemskillnad eller annullering av äktenskap
 • Registrerat partnerskap, inklusive hindersprövning och civilstånd
 • Upplösning av registrerat partnerskap, hemskillnad eller annullering av registrerat partnerskap
 • Föräldraskap
 • Adoption
 • Hemvist och/eller folkbokföringsadress
 • Medborgarskap
 • Kriminalregisterutdrag samt rösträtt och valbarhet i kommunalval och EU-val 

Vem har tillgång till folkbokföring?

Uppgifterna kommer huvudsakligen från dig när Skatteverket registrerat din ansökan eller anmälan och uppdaterat databasen med den nya uppgiften. Det gäller när du vill:

 • ansöka om namn för ett nyfött barn
 • ansöka om att byta namn
 • anmäla flytt inom Sverige
 • anmäla särskild postadress
 • anmäla flytt till Sverige
 • anmäla flytt till utlandet
 • ansöka om hindersprövning

Från andra myndigheter kommer domar eller beslut som ska registreras i folkbokföringen.

Är mitt personnummer en offentlig handling?

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att personnummer inte ska vara en offentlig handling och tillkännager detta för regeringen.

Kan man ta reda på någons fyra sista siffror?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Offentlig handlingUppgifter om personnummer finns i folkbokföringen. Folkbokföringen hanteras av Skatteverket som är en myndighet vilken är skyldig att följa offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär bland annat att du som privatperson har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen). Vissa handlingar kan vara belagda med sekretess vilket utgör ett hinder för att begära ut dessa. Vid folkbokföringen kan uppgifter sekretessbeläggas i vissa fall där personen uppgiften rör skulle lida men i det fall uppgiften skulle komma ut (22 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslag). I normalfallet är detta dock en uppgift som går att begära ut.

Hur får man tag i någons personnummer?

Alla personer som folkbokförs i Sverige får ett personnummer som identitetsbeteckning.Att få tag på någons personnummer i Sverige är mycket enkelt och ej en sekretessbelagd uppgift. Du kan kontakta skatteverket och begära någons personnummer. Du kan även få reda på personnummer genom att ta en kreditupplysning via något upplysningsföretag eller söka på ett kreditupplysningsföretag, vilket brukar vara gratis.Om personnummerPersonnummer är ett nummer som Skatteverket tilldelar personer folkbokförda i Sverige för att identifiera dem hos bland annat myndigheter. Tilldelningen av personnummer regleras i 18 § folkbokföringslagen. Personnummer är även känt som folkbokföringsnummer.