:

Vad är Kemikalieskatten?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Kemikalieskatten?
 2. Hur räknar man ut Kemikalieskatt?
 3. Vilka produkter har Kemikalieskatt?
 4. Varför Kemikalieskatt?
 5. Hur bokför man Kemikalieskatt?
 6. När infördes Kemikalieskatt?
 7. Varför betalar jag 20% skatt?
 8. Vilka betalar inte skatt i Sverige?
 9. Vilka företag betalar inte skatt i Sverige?
 10. När används konto 2850?
 11. Kan man ha pengar på skattekontot?
 12. Vem införde skatt i Sverige?
 13. När betalar man 52% skatt?
 14. Vad blir brytpunkten 2024?
 15. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Vad är Kemikalieskatten?

I juni 2019 meddelade riksdagen att de skulle höja kemikalieskatten i augusti 2019 i enlighet med tabellen nedan.

De produkter som omfattas av kemikalieskatten är vissa vit- och elektronikvaror som definieras med hjälp av tulltaxans indelning i KN-nummer (Kombinerade nomenklaturen). 

Hur räknar man ut Kemikalieskatt?

Tanken med skatten är att man vill komma åt flamskyddsmedlen som används i vitvaror och elektronik. Flamskyddsmedel finns för att skydda mot brand, men senare forskning har visat att vissa ämnen kan ansamlas i kroppen och vara cancerframkallande eller hormonstörande. Det finns flera hundra olika sorters flamskyddsmedel och de allra farligaste är redan förbjudna. Den nya lagen är ett försök till att ytterligare minska spridningen av flamskyddsmedel.

Vilka produkter har Kemikalieskatt?

De varor som skatt på kemikalier i viss elektronik ska betalas för definieras med hjälp av tulltaxans indelning i KN-nummer. De KN-nummer som gällde 1 januari 2022 ska användas vid bedömningen av om skatt ska betalas för elektronikvaror. Det är alltid varans KN-nummer som avgör om skatt ska betalas för varan, inte varans tänkta eller faktiska användningsområde.

Skatt ska betalas för alla varor som är hänförliga till något av de KN-nummer som anges i punkt 1–13 i tabellerna nedan.

Varför Kemikalieskatt?

1 juli införs Kemikalieskatten i Sverige. Det är en skatt som läggs på elektronikprodukter för att minska användandet av vissa flamskyddsmedel vid tillverkningen. Priserna kommer därmed stiga kraftigt på många varor och det kan därför vara bra att genomföra planerade inköp redan nu. Här berättar vi mer om vilka varor det påverkar och hur det påverkar dina priser.

Regeringen har drivit igenom Kemikalieskatten som ett sätt att påverka stora tillverkare och nationer att lägga om sin produktion och göra varorna mer miljövänliga. Eftersom skatten inte betalas i andra EU-länder är förhoppningen att Sverige ska vara ett föregångsland som inspirerar andra länder att följa efter.

Hur bokför man Kemikalieskatt?

Ni som yrkesmässigt tillverkat, fört in eller tagit emot skattepliktiga elektronikvaror från ett annat EU-land utan att vara godkända lagerhållare, registrerade mottagare eller registrerade EU-handlare ska redovisa skatt i en särskild skattedeklaration. Detsamma gäller om ni sålt skattepliktiga elektronikvaror genom distansförsäljning eller förmedlat skattepliktiga elektronikvaror från undantagna säljare.

Ni ska lämna in den särskilda skattedeklarationen till Skatteverket senast fem dagar efter att varorna tillverkades eller fördes in till Sverige, det vill säga senast fem dagar efter att den skattepliktiga händelsen inträffade. Lämna in en särskild skattedeklaration för varje tillverknings- eller införseltillfälle.

När infördes Kemikalieskatt?

Skatten på elektronik och vitvaror är inte ändamålsenlig och leder bland annat till dubbelbeskattning av begagnade produkter. Kemikalieskatten är en fiskal skatt i gröna kläder, som aldrig borde ha införts, skriver skattejuristen Robert Lönn.

Kemikalieskatten som tas ut på elektronik och vitvaror är inte ändamålsenlig och bör avskaffas. Det har dock inte hindrat regeringen från att gå i motsatt riktning och föreslå en höjning med över 30 procent redan från 1 augusti i år – utan att ha gjort en ordentlig konsekvensanalys. Förslaget har precis varit ute på remiss. Kritiken mot den föreslagna skattehöjningen från remissinstanserna har varit omfattande och någon höjning av skatten borde i vart fall inte komma ifråga utan en grundlig utredning.

Varför betalar jag 20% skatt?

Marginalskatten är faktiskt inte en skatt utan ett uttryck för hur stor andel av din inkomst över en viss gräns du betalar i skatt. Enkelt uttryckt kan man säga att marginalskatten är den skatt du betalar på den sista intjänade hundra- eller tusenlappen. Om du till exempel får en löneökning på 1 000 kronor i månaden men bara får en femhundring extra på lönekontot varje månad kan man säga att din marginalskatt är 50 %.

Vilka betalar inte skatt i Sverige?

Vi betalar skatt för att tillsammans skapa ett bättre samhälle. Grundtanken med skatten är att alla människor ska få samma hjälp och möjligheter.

Jämfört med andra länder betalar vi ganska mycket i skatt i Sverige. Att skatten är hög beror på att staten, kommuner och regioner i Sverige har stora ansvarsområden. Områden som utbildning, sjukvård och infrastruktur finansieras genom skatt.

Vilka företag betalar inte skatt i Sverige?

Vi betalar skatt för att tillsammans skapa ett bättre samhälle. Grundtanken med skatten är att alla människor ska få samma hjälp och möjligheter.

Jämfört med andra länder betalar vi ganska mycket i skatt i Sverige. Att skatten är hög beror på att staten, kommuner och regioner i Sverige har stora ansvarsområden. Områden som utbildning, sjukvård och infrastruktur finansieras genom skatt.

När används konto 2850?

Under Underhåll - Kontoplan kan du se vilka konton som importerats till Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning och till vilket referenskonto som de kopplats.

Om du vill ändra inställningarna, klicka på pennsymbolen i kolumnen Redigera.

Kan man ha pengar på skattekontot?

Har du aktiebolag eller ekonomisk förening bokförs skatt på konto 1630. I slutet av året måste du kontrollera att saldot i bokföringen stämmer överens med det faktiska saldot på skattekontot hos Skatteverket.

 • Kontrollera att ingående värde på 1630 för räkenskapsåret stämmer överens med ingående saldo på skattekontot.
 • Har du många händelser på skattekontot kan det vara bra att checka av månad för månad och även där synka in- och utgående saldo.
 • Vem införde skatt i Sverige?

  Skattelagstiftningen i Sverige delar in inkomster i tre kategorier, nämligen inkomst från:

  Inkomstskatt infördes i Sverige 1810, närmast efter brittisk förebild. Den var starkt progressiv, medgav vissa avdrag och baserades på självdeklaration. Då den inte gav staten tillräckligt med pengar avskaffades den redan 1812, och sedan dröjde det till 1902 inkomstskatt åter infördes, till en början provisoriskt. 1910 beslöts om en kombinerad inkomst- och förmögenhetsskatt, modifierad och utbyggd 1919 och 1928 i samband med den kommunala beskattningens omläggning och grundande på kommunal inkomstskatt.[1]

  Den statliga inkomstskatten modifierades senare med 1947 års lag om statlig inkomstskatt.[2]

  När betalar man 52% skatt?

  • Vad är inkomstskatt?
  • Vad är statlig skatt?
  • Vad är skiktgräns och brytpunkt (statlig skatt)?

  Inkomstskatt, på engelska income tax, är en skatt som anställda betalar till kommun och landsting (kommunalskatt) på sitt arbete. För kommunalskatten är skattesatsen lika för alla oavsett inkomst, men olika kommuner har olika skattesatser. 2022 låg kommunalskatten i Sverige mellan 29 och 35 procent. 

  När en anställd tjänar över en viss gräns, över den så kallade brytpunkten för statlig skatt, så får man också betala inkomstskatt till staten. Detta kallas statlig skatt eller statlig inkomstskatt.

  Vad blir brytpunkten 2024?

  Försäkringskassan fastställer din personliga SGI vid behov, till exempel när du sjukskriver dig.

  Skatteverket fastställer din personliga PGI varje år. Skatteverket informerar sedan Pensionsmyndigheten om din PGI.

  Inkomstgränserna avrundas till närmast lägre hundratal kronor. Uppdatering 2023-07-04: PGI-golvet ligger dock på samma nivå som gränsen för att lämna inkomstdeklaration, utan avrundning.

  • PGI-golv: Lägsta inkomst som ger PGI är 0,423 gånger prisbasbeloppet
   • 2024: 24 238 kr
   • 2023: 22 208 kr
  • PGI-tak brutto: Högsta inkomst som ger PGI är 8,07 gånger inkomstbasbeloppet
   • 2024: Uppdateras i oktober 2023
   • 2023: 599 600 kr
  • PGI-tak netto (intjänandetak): Din PGI reducerad med den allmänna pensionsavgiften som påförs dig i skatteberäkningen
   • Högsta intjänandebeloppet är 7,5 gånger inkomstbeloppet (Pensionsmyndigheten använder intjänandebeloppet i sin information till dig)
   • 2024: Uppdateras i oktober 2023
   • 2023: 557 250 kr

  För årsinkomster över följande belopp betalar du statlig skatt med 20 %, förutom övriga skatter och avgifter.

  Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

  Du ska betala skatten inom 90 dagar från att du får ditt slutskattebesked. Datumet står på slutskattebeskedet. De flesta som har skatt att betala ska göra det senast den 12 september 2023. Om vi ändrar något i din deklaration får du ditt slutskattebesked tillsammans med ändringsbeslutet.

  Skatteverket drar pengarna från ditt skattekonto på förfallodagen, om vi inte gjorde det vid uttaget av ditt slutskattebesked. Du kan välja att betala skatten innan. Fördelen är att du blir färdig med din deklaration och du kan också undvika att behöva betala kostnadsränta på skatten.

  Den 1 augusti 2023 höjdes den låga kostnadsräntan från 3,75 procent till 5 procent. Samtidigt höjdes den höga kostnadsräntan från 18,75 procent till 20 procent.