:

Vem har rätt till växa stöd?

Innehållsförteckning:

 1. Vem har rätt till växa stöd?
 2. Hur får man växa stöd?
 3. Måste man ansöka om växa stöd?
 4. Vem räknas som första anställd?
 5. Vad är Växastöd?
 6. Hur mycket kostar det att anställa någon?
 7. Hur mycket kostar en anställd utöver lön?
 8. Vem har rätt till ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen?
 9. Vad kostar det att ha en anställd per timme?
 10. När får man sänkt arbetsgivaravgift?
 11. Vad kostar en lön på 25000?
 12. Kan man anställa någon utan lön?
 13. Vad är växa stöd?
 14. Hur mycket är en bra timlön?
 15. Vilka typer av bidrag kan man få?

Vem har rätt till växa stöd?

Växa-stöd är ett stöd som enmansföretag kan söka när de anställer sin första och andra anställda. Stödet innebär en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Aktiebolag, enskilda näringsidkare och handelsbolag som får stödet beviljat betalar endast ålderspensionsavgift, 10,21 % på lönen, i maximalt 24 månader, i stället för det sedvanliga 31,42 %. Växa-stödet omfattar löner på maximalt 25 000 kr per månad. Detta innebär att på del av lön som överstiger 25 000 kr per månad ska fulla arbetsgivaravgifter betalas.

Syftet med växa-stödet är, bland annat, att tillåta arbetsgivare att sätta sig in i gällande regelverk rörande anställningar och för att möjliggöra för bolaget att bygga upp en buffert.

Växa-stödet räknas som ett stöd av mindre betydelse. Detta innebär att villkoren för ett stöd av mindre betydelse ska vara uppfyllda för att företaget ska kunna göra nedsättningen av arbetsgivaravgifterna.

Hur får man växa stöd?

Växa-stödet innebär att enmansföretag som anställer en första person har rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna, det vill säga den allmänna löneavgiften och den särskilda löneskatten. Endast ålderspensionsavgift, 10,21% betalas. Stödet infördes den 1 januari 2017 för enskild näringsidkare och utvidgades den 1 januari 2018 till att omfatta även aktiebolag och handelsbolag. Lagen var ursprungligen tillfällig och gällde till utgången av 2021. Sedan har lagen blivit permanent.

Från den 1 juli utökas omfattningen, om än i detta fall tillfälligt under perioden 1 juli 2021 till 31 december 2022. Det utökade stödet innebär att ett företag kan anställa ytterligare en person med sänkta arbetsgivaravgifter. Antingen att man redan har en person anställd och anställer en till eller att man anställer två personer på en gång.

Måste man ansöka om växa stöd?

…och fick kvarskatt? Då är snart dags att betala kvarskatten – senast den 12 september ska den vara betald. Tidigare datum för slutskatten innebär också att kvarskatten ska betalas …

För andra gången under 2023 höjs både kostnadsräntan och intäktsräntan på skattekontot. De nya räntorna gäller från och med den 1 augusti 2023. Den höjda räntan påverkar bland annat …

Vem räknas som första anställd?

Du behöver bara betala ålderspensionsavgift för anställda som fyllt 15 år men ännu inte 18 år och som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden. Är lönen högre betalar du full arbetsgivaravgift på totalt 31,42 %. Ålderspensionsavgiften är 10,21 %. För inkomst

Vad är Växastöd?

Stödet innebär att företag utan anställda, som gör en nyanställning, enbart betalar avgift för ålderspension (10,21 %) i stället för fulla arbetsgivaravgifter (31,42 %).

Staten skjuter till vad som fattas i arbetsgivaravgiften så att den anställde ändå får normala sociala förmåner, såsom sjukförsäkring och allmän pension.

Hur mycket kostar det att anställa någon?

När du går på ett event, eller på andra sätt delar med dig av dina personuppgifter såsom namn och e-post med mera till Företagarna, önskar vi ditt samtycke till behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss levande person, omfattas av bestämmelserna i  EUs allmänna dataskyddsförordning ”GDPR”. (Tidigare personuppgiftslagen (1998:204), ”PuL”)

Hur mycket kostar en anställd utöver lön?

Nedan visas en sammanställning över vad en anställd kostar för ett företag utifrån lön, skatter och pensionsavsättningar.

Vem har rätt till ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen?

Myndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen.

 • Andelen som övergår till arbete ska öka.
 • Andelen som övergår till reguljär utbildning, särskilt yrkesutbildning, ska öka väsentligt, bland dem som saknar gymnasial utbildning.
 • Andelen inskrivna utan aktivitet i etableringsprogrammet, jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar ska minska.
 • Antalet deltagare i upphandlade matchningstjänster ska öka väsentligt.
 • Antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningar ska öka.

Arbetsförmedlingen ska säkerställa en fungerande verksamhet med likvärdig service i hela landet för arbetssökande och arbetsgivare för att genomföra myndighetens nuvarande uppgifter. Arbetsförmedlingen ska också säkerställa att det finns närvaro i hela landet för en väl fungerande samverkan med bl.a. kommuner och andra aktörer i hela landet.

Arbetsförmedlingen har under 2019 beslutat att lägga ner ett stort antal kontor. Det är därför viktigt att Arbetsförmedlingen säkerställer, och vid behov återställer, en ändamålsenlig lokal närvaro på samtliga av dessa orter, t.ex. i egen regi genom egna kontor, i samarbete med kommuner eller genom deltagande vid statliga servicekontor för att bl.a. skapa goda möjligheter för arbetslösa att vid behov boka fysiska möten och att de arbetslösa som behöver stöd ska få det samt tillgodose behov av samverkan med kommuner och andra aktörer. Det ska finnas en väl fungerande kontinuerlig fysisk närvaro och tillgänglighet i hela landet.

Arbetsförmedlingen ska redovisa status vad avser genomförande av etableringsjobb och intensivår. Arbetsförmedlingen ska redovisa uppdraget till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 11 september 2020 samt i samband med årsredovisningen för 2020.

Arbetsförmedlingen ska förbereda införandet av ett så kallat intensivår inför det att regeringen ger myndigheten ett närmare uppdrag om genomförandet. Arbetsförmedlingen ska utifrån ett jämställdhetsperspektiv utarbeta metoder för urval av deltagare, där individens egen motivation och förutsättningar att slutföra intensivåret är avgörande för vilka som bedöms lämpliga att delta i intensivåret. Myndigheten ska förbereda för uppföljning av deltagare. Arbetsförmedlingen ska löpande bistå Regeringskansliet med underlag som behövs i arbetet med intensivåret.

Vad kostar det att ha en anställd per timme?

När du går på ett event, eller på andra sätt delar med dig av dina personuppgifter såsom namn och e-post med mera till Företagarna, önskar vi ditt samtycke till behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss levande person, omfattas av bestämmelserna i  EUs allmänna dataskyddsförordning ”GDPR”. (Tidigare personuppgiftslagen (1998:204), ”PuL”)

När får man sänkt arbetsgivaravgift?

Den lägre arbetsgivaravgifter för unga födda 2000-2004 upphör 31 mars 2023, de ska du nu betala full arbetsgivaravgift för - 31,42 %. Det är fortfarande lägre avgift för unga födda 2005-2007, det är 10,21 % för dessa. Arbetsgivaravgifter, se de olika avgiftssatserna för olika årtal.

Nyhet mars 2022

Vad kostar en lön på 25000?

Arbetsgivaravgifter, tjänstepensionskostnad semestertillägg… Det är inte bara lönen som kostar för dig som väljer att anställa. I Driva Egets kalkyl kan du se vad de totala utgifterna blir.

Att gå från noll till en anställd kan vara den största frågan för en egenföretagare. Det handlar om vilken person som ska anställas och om det stora sociala ansvar som en anställning innebär. Men det handlar också om ökade kostnader.

Kan man anställa någon utan lön?

Fråga:Min dotter har fått möjlighet att prova att jobba två dagar på ett företag som har kollektivavtal. I mejlet skrev dock chefen att det var en provanställning och att hon inte skulle få betalt under dessa två dagar. Detta känns inte helt okej. Visst ska hon ha betalt?

Mamma

Vad är växa stöd?

Svar från juristen: Växa-stödet innebär att endast ålderspensionsavgift (på 10,21 procent) betalas på den ersättning som utges till din första anställda medarbetare och inte fulla arbetsgivaravgifter.    

För att du som företagare ska kunna få växa-stödet ska din nya medarbetare få en anställning som omfattar minst tre månader och arbetstiden bestå av minst 20 timmar per vecka. Nedsättningen gäller till den del ersättningen till den nyanställde inte överstiger 25 000 kronor per månad och under högst 12 månader.  

Hur mycket är en bra timlön?

  Samtliga Kvinnor 560 500 151,20 169,20 191,70 175,30     Män 1 058 800 165,90 188,90 218,20 195,10     Totalt 1 619 300 159,20 181,10 210,00 189,30 411 Kontorsassistenter och sekreterare Kvinnor .. .. .. .. ..     Män .. .. .. .. ..     Totalt .. .. .. .. .. 421 Croupierer och inkasserare Kvinnor 600 161,30 173,10 186,00 173,90     Män 300 164,00 174,10 191,50 198,20     Totalt 900 162,30 173,30 187,30 182,50 422 Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.f Kvinnor 7 200 151,10 163,70 177,80 169,50     Män 2 800 151,30 164,80 176,90 169,90     Totalt 10 000 151,10 164,10 177,70 169,60 432 Lagerpersonal och transportledare m.fl. Kvinnor 22 700 161,10 174,60 197,40 182,40     Män 76 500 163,00 179,90 204,20 186,40     Totalt 99 200 162,30 179,30 202,90 185,50 441 Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. Kvinnor .. .. .. .. ..     Män .. .. .. .. ..     Totalt .. .. .. .. .. 442 Brevbärare och postterminalarbetare Kvinnor .. .. .. .. ..     Män .. .. .. .. ..     Totalt 13 000 151,10 164,00 179,80 168,10 443 Förtroendevalda Kvinnor .. .. .. .. ..     Män .. .. .. .. ..     Totalt .. .. .. .. .. 511 Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl. Kvinnor .. 191,50 208,40 224,60 205,10     Män 2 800 195,60 215,40 230,70 210,50     Totalt 5 500 193,20 211,30 227,90 207,90 512 Kockar och kallskänkor Kvinnor 7 600 156,80 171,20 184,70 171,60     Män 18 400 160,00 179,30 196,70 179,50     Totalt 26 000 159,60 175,80 192,60 177,30 513 Hovmästare, servitörer och bartendrar Kvinnor 21 000 140,80 157,10 177,70 164,20     Män 14 100 155,00 171,60 189,90 178,90     Totalt 35 100 146,20 162,40 184,80 170,60 514 Skönhets- och kroppsterapeuter Kvinnor 7 300 152,00 180,00 215,20 182,30     Män .. 139,30 163,00 207,30 172,70     Totalt 9 600 149,40 179,30 211,00 179,90 515 Städledare och fastighetsskötare m.fl. Kvinnor 7 200 166,20 183,10 197,10 185,60     Män 20 900 163,40 181,60 202,60 188,40     Totalt 28 200 164,00 182,20 201,80 187,70 516 Övrig servicepersonal Kvinnor 1 100 164,60 176,00 193,30 184,50     Män .. 167,50 185,30 213,60 194,80     Totalt .. 166,60 181,50 206,70 191,80 522 Butikspersonal Kvinnor 132 400 162,70 181,10 202,20 184,80     Män 81 600 164,70 185,40 218,40 195,40     Totalt 214 000 163,50 182,80 207,40 189,40 523 Kassapersonal m.fl. Kvinnor 5 100 145,90 164,40 189,60 171,70     Män 2 400 138,90 156,30 193,70 177,60     Totalt 7 500 142,60 162,70 189,80 173,50 524 Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl. Kvinnor .. 159,50 185,90 216,20 197,90     Män .. 153,70 191,90 206,00 197,90     Totalt .. 157,20 188,90 212,50 197,90 531 Barnskötare och elevassistenter m.fl. Kvinnor 22 900 137,50 150,80 170,30 157,60     Män 3 600 136,00 155,40 176,60 161,00     Totalt 26 500 137,50 151,10 170,80 158,10 532 Undersköterskor Kvinnor 26 900 170,00 185,30 203,90 188,90     Män 4 700 169,20 185,20 206,20 189,40     Totalt 31 600 169,90 185,30 204,40 189,00 533 Vårdbiträden Kvinnor 12 700 147,20 162,10 178,20 163,70     Män 5 500 149,40 163,50 181,50 167,00     Totalt 18 200 147,80 162,60 179,20 164,80 534 Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl. Kvinnor 55 700 156,30 174,70 192,90 177,10     Män 27 200 159,60 176,90 195,00 179,10     Totalt 82 900 157,40 175,70 193,60 177,80 535 Tandsköterskor Kvinnor .. .. .. .. ..     Män .. .. .. .. ..     Totalt .. .. .. .. .. 541 Andra bevaknings- och säkerhetsyrken Kvinnor 6 900 173,80 187,10 201,30 190,30     Män 19 300 179,30 191,30 208,50 191,50     Totalt 26 200 177,80 190,20 206,90 191,20 611 Växtodlare inom jordbruk och trädgård Kvinnor 5 300 147,60 161,40 179,00 166,70     Män 8 800 150,70 167,40 188,50 176,90     Totalt 14 100 149,40 165,00 186,00 173,50 612 Djuruppfödare och djurskötare Kvinnor 6 800 139,40 150,00 161,40 156,10     Män 4 600 145,00 157,00 175,50 166,00     Totalt 11 400 139,80 152,90 169,70 160,80 613 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift Kvinnor .. .. .. .. ..     Män .. .. .. .. ..     Totalt .. .. .. .. .. 621 Skogsarbetare Kvinnor .. .. .. 201,50 174,50     Män .. 150,60 175,00 207,70 180,60     Totalt .. 150,60 175,00 206,70 180,30 622 Fiskodlare och fiskare Kvinnor .. .. .. .. ..     Män .. .. .. .. ..     Totalt .. .. .. .. .. 711 Snickare, murare och anläggningsarbetare Kvinnor .. .. .. 218,60 198,80     Män 105 600 197,20 217,50 231,70 212,90     Totalt 109 000 196,80 216,90 231,10 212,50 712 Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl. Kvinnor .. 153,90 .. 204,10 178,80     Män 37 800 192,30 220,70 242,30 217,40     Totalt 38 500 192,30 218,40 241,10 216,70 713 Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl. Kvinnor .. 164,50 171,60 198,10 178,50     Män .. 182,00 204,90 222,00 203,20     Totalt .. 176,80 204,90 221,50 200,20 721 Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl. Kvinnor .. 159,50 182,30 205,60 188,00     Män 20 000 171,40 191,40 214,10 193,40     Totalt 21 000 171,40 191,30 214,10 193,10 722 Smeder och verktygsmakare m.fl. Kvinnor 8 100 171,20 191,00 219,90 200,20     Män 47 400 176,70 196,70 224,10 203,40     Totalt 55 500 176,10 195,60 223,70 203,00 723 Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl. Kvinnor 2 100 170,20 197,30 228,30 198,10     Män 55 600 179,30 201,50 227,80 205,60     Totalt 57 700 178,80 201,40 227,80 205,30 731 Finmekaniker och konsthantverkare m.fl. Kvinnor .. 148,30 166,90 185,90 166,80     Män .. 164,60 189,00 217,40 197,90     Totalt .. 160,90 179,30 208,00 190,00 732 Prepresstekniker, tryckare och bokbindare m.fl. Kvinnor 900 167,00 184,20 203,50 189,70     Män 3 300 175,10 199,90 223,80 203,00     Totalt 4 100 173,30 196,60 220,70 200,20 741 Installations- och industrielektriker m.fl. Kvinnor .. .. 178,70 208,00 176,30     Män 50 400 189,40 218,20 238,50 211,30     Totalt 52 300 187,10 217,00 238,20 210,10 742 Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.f Kvinnor .. 152,60 166,20 .. 182,50     Män .. 169,10 198,60 230,70 205,70     Totalt .. 169,10 195,00 229,30 204,60 752 Ytbehandlare, trä och möbelsnickare m.fl. Kvinnor 1 000 167,00 183,40 198,70 187,70     Män 8 300 167,70 185,90 203,40 188,00     Totalt 9 300 167,60 185,80 203,00 187,90 753 Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl. Kvinnor .. 154,20 154,20 161,40 160,80     Män 700 147,30 159,10 174,40 159,70     Totalt .. 154,20 154,20 168,30 160,50 761 Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl. Kvinnor 2 200 157,80 168,90 192,10 178,20     Män 4 100 162,90 186,30 203,40 188,60     Totalt 6 300 161,20 178,70 200,70 185,30 811 Malmförädlingsyrken och brunnsborrare m.fl. Kvinnor 900 187,20 238,20 297,90 243,90     Män 7 000 195,30 235,70 306,30 246,40     Totalt 7 900 194,30 235,80 304,70 246,20 812 Process- och maskinoperatörer, vid stål- och metallver Kvinnor 3 100 186,90 225,80 256,10 222,30     Män 12 800 196,00 230,70 260,20 228,30     Totalt 15 900 194,30 230,00 259,20 227,20 813 Maskinoperatörer, kemiska och farmaceutiska produkter Kvinnor 2 000 182,90 215,30 248,30 217,60     Män 3 500 188,00 220,20 252,20 221,50     Totalt 5 500 186,30 218,60 251,00 220,10 814 Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindust Kvinnor 3 600 164,80 180,20 206,70 188,30     Män 11 700 174,40 194,30 224,40 200,70     Totalt 15 300 171,90 190,90 221,30 197,80 815 Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri m. Kvinnor 2 100 145,50 155,90 168,60 160,40     Män 2 400 145,80 162,20 186,90 171,00     Totalt 4 500 145,60 157,80 177,00 166,30 816 Maskinoperatörer, livsmedelsindustri Kvinnor 4 500 168,10 184,70 202,90 188,20     Män 13 600 157,40 181,20 203,10 184,30     Totalt 18 100 160,70 182,30 203,10 185,20 817 Processoperatörer, trä- och pappersindustri Kvinnor 2 100 191,60 218,50 251,30 221,00     Män 12 300 198,90 228,60 263,00 230,00     Totalt 14 400 197,80 227,20 261,50 228,70 818 Andra process- och maskinoperatörer Kvinnor 2 900 164,00 185,40 226,10 193,80     Män 6 800 176,30 202,30 235,60 204,30     Totalt 9 700 171,80 197,30 233,60 201,20 819 Drifttekniker och processövervakare Kvinnor 2 000 188,70 220,40 260,70 225,50     Män 12 900 203,80 234,10 270,40 238,30     Totalt 14 900 201,80 233,10 269,00 236,70 821 Montörer Kvinnor 13 200 154,80 172,60 194,40 178,10     Män 37 100 164,80 181,60 204,50 187,50     Totalt 50 200 161,80 179,30 202,80 185,10 831 Lokförare och bangårdspersonal Kvinnor 1 000 225,10 255,10 276,70 251,40     Män 5 000 238,60 262,30 280,10 258,40     Totalt 6 000 235,70 261,30 279,10 257,30 832 Bil-, motorcykel och cykelförare Kvinnor .. 161,60 176,20 180,20 172,50     Män .. 153,60 166,60 181,30 169,10     Totalt .. 153,70 169,10 180,90 169,50 833 Lastbils- och bussförare Kvinnor 7 200 171,10 177,30 189,50 180,20     Män 68 500 173,20 180,90 196,20 186,60     Totalt 75 800 173,00 180,50 195,60 186,10 834 Maskinförare Kvinnor 2 900 172,30 189,00 216,60 198,70     Män 33 700 179,30 201,20 222,30 203,80     Totalt 36 600 179,30 200,30 222,10 203,40 835 Matroser och jungmän m.fl. Kvinnor .. .. .. .. ..     Män 400 155,00 193,90 217,50 191,20     Totalt 500 156,90 188,50 216,70 189,40 911 Städare och hemservicepersonal m.fl. Kvinnor 57 800 140,20 149,80 158,10 151,20     Män 21 800 144,10 152,70 163,00 156,70     Totalt 79 600 140,50 150,10 158,10 152,80 912 Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare Kvinnor .. 159,60 179,30 179,30 169,40     Män .. 140,50 153,20 179,30 159,70     Totalt .. 140,50 153,20 179,30 160,20 921 Bärplockare och plantörer m.fl. Kvinnor .. .. .. .. ..     Män .. 139,00 155,00 179,30 164,30     Totalt .. .. 139,20 162,40 142,20 931 Grovarbetare inom bygg och anläggning Kvinnor .. 158,00 178,40 198,30 180,50     Män .. 161,40 189,10 216,50 189,70     Totalt .. 161,40 188,60 215,50 189,50 932 Handpaketerare och andra fabriksarbetare Kvinnor 3 900 147,20 162,30 178,00 165,80     Män 6 800 154,70 169,30 187,60 171,60     Totalt 10 800 151,20 166,30 185,60 169,50 933 Hamnarbetare och ramppersonal m.fl. Kvinnor .. 163,60 179,40 192,60 176,90     Män .. 167,70 178,20 198,00 186,30     Totalt 8 600 167,70 178,20 197,20 185,80 941 Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl. Kvinnor 36 500 135,20 151,00 165,10 151,90     Män 42 800 138,80 151,20 163,10 153,20     Totalt 79 300 138,30 151,20 163,80 152,70 952 Torg- och marknadsförsäljare Kvinnor .. .. .. .. ..     Män .. .. .. .. ..     Totalt .. .. .. .. .. 961 Återvinningsarbetare Kvinnor 900 171,40 178,40 193,10 181,10     Män .. 171,40 179,80 195,40 180,20     Totalt 9 300 171,40 179,70 195,40 180,30 962 Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicea Kvinnor 13 300 142,60 149,00 160,80 152,10     Män 23 400 145,20 157,00 181,00 162,00     Totalt 36 700 143,50 152,80 173,10 158,60 988 Övriga yrken Kvinnor 7 300 155,40 180,20 206,20 185,20     Män 2 000 149,40 169,50 194,90 179,40     Totalt 9 300 152,60 177,70 204,20 184,00 999 Yrke okänt Kvinnor .. .. .. .. ..     Män .. 187,20 .. .. 210,40     Totalt .. 187,20 191,80 .. 209,20

Vilka typer av bidrag kan man få?

I olika perioder i livet så kommer man av olika skäl vara berättigad till eller få möjlighet till att erhålla eller ansöka om vissa olika typer av bidrag. Det kan handla om bidrag som hjälper en att komma vidare i livet eller bidrag som är ett stöd under en viss period i livet.

Olika bidragsformer: