:

Vad är bokförda kostnader som inte ska dras av?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är bokförda kostnader som inte ska dras av?
 2. Vad är ej skattepliktiga intäkter?
 3. Vad är momsfria intäkter?
 4. Hur beskattas intäkter?
 5. Vad bokförs på 6991?
 6. Vad bokförs på 6992?
 7. När ska en intäkt tas upp?
 8. När ska en intäkt tas upp till beskattning?
 9. Hur ska man bokföra i en momsbefriad verksamhet?
 10. Vad ska tas upp som intäkter i en näringsverksamhet?
 11. Hur bokförs intäkter?
 12. Vad bokförs på konto 7690?
 13. Hur bokföra man upparbetad ej fakturerad intäkt?
 14. Hur bokförs intäkt?
 15. Hur bokför man kvitto utan moms?

Vad är bokförda kostnader som inte ska dras av?

Den här manualen beskriver översiktligt hur du fyller i bilagan BSK Bokförda intäkter som inte ska tas upp och bokförda kostnader som inte ska dras av (ej avdragsgilla kostnader och ej skattepliktiga intäkter).

Bilagan fylls i automatiskt om rutan “Ska vara ikryssad för att få rätt överföring till Skatt. Uppdatera SRU-koderna för automatisk överföring.“ är ikryssad. För att det här skall fungera krävs att det finns en SRU-kod 2 bakom kontona som skall hämtas.

Vad är ej skattepliktiga intäkter?

När du anställer för första gången ska du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. Det gör du enklast via e-tjänsten här på verksamt.se.

Varje månad ska du sedan redovisa uppgifter om utbetalda löner och förmåner, avdragen inkomstskatt samt arbetsgivaravgifter för dina anställda till Skatteverket. Du redovisar uppgifterna i en arbetsgivardeklaration

Vad är momsfria intäkter?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Hur beskattas intäkter?

I Sverige finns det runt 800 000 företagare som driver enskild firma, trots det är det många som inte vet vilka skatteregler som gäller för enskild firma och de flesta skatteexperter är också inriktade på aktiebolag. Urban Rydin, skattechef på skogsfastighetskonsulten Ludvig & Co, är dock specialiserad på skatter för enskild firma och svarar här på några frågor.

Först och främst, hur uppstår ett resultat i enskild firma? Du startar din verksamhet och får intäkter för uppdrag som du fakturerar och du har även lite kostnader. Intäkterna minus kostnaderna blir ditt resultat och det är det du som utgångspunkt skattar för om du inte använder dig av de planeringsinstrument som skattereglerna fullt lagligt ger.

Vad bokförs på 6991?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Vad bokförs på 6992?

    konto 6990,6991,6992 2009-11-08 13:13 hade lagt upp diverse kostnader i konto 6990 externa kostnader, såg sedan att det fanns konto 6991 -II- -II- avdragsgilla, samt 6992 -II- -II- ej avdragsgilla

flyttade då mina kostnader till konto 6991, för att känna mig säker på att det är avdragsgillt ,

När ska en intäkt tas upp?

Svar:

När det handlar om prenumerationstjänster där leverantören ska utföras till exempel bevakningstjänster och utryck­ningar under ett år. Om detta faktureras exempelvis ett kvartal i förskott genere­ras inkomsten exempelvis i december, medan intäkterna redovisas respektive månad, alltså under januari, februari och mars vilket är den tiden då företaget har kostnader för avtalet.

När ska en intäkt tas upp till beskattning?

Ett företag som i räkenskaperna tagit upp värdet av pågående arbeten på löpande räkning som tillgång har endast beskattats för fakturerade belopp. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Hur ska man bokföra i en momsbefriad verksamhet?

Om verksamheten går från att vara momsbefriad till att vara momspliktig behöver inställningarna för moms i e-bokföringen ändras. Här nedan kan du se steg för steg hur man går tillväga för att ställa om till att redovisa moms i bokföringen. När man bokfört klart en momsperiod kan man enkelt skapa, bokföra och redovisa momsrapporten via Bokföring > Momsrapport. Mer om detta kan du läsa här.

1. Ändra grunduppgifter▾

Vad ska tas upp som intäkter i en näringsverksamhet?

Denna deklarationsanvisning följer skattedeklarationen i MinSkatt. Om du deklarerar med en pappersblankett kan rubrikerna och ordningsföljden vara lite olika.

Deklarera inkomsterna och utgifterna utan moms. Om du inte är momsskyldig, ska du emellertid ange utgifterna inklusive moms.

Hur bokförs intäkter?

Det kan vara bra att ha lite koll på att det är skillnad på begreppen inkomster och intäkter. Vi kommer helt att fokusera på intäkter och beskriva två exempel som förhoppningsvis är intressanta.

Det kan vara bra att ha lite koll på att det är skillnad på begreppen inkomster och intäkter. Vi kommer helt att fokusera på intäkter och beskriva två exempel som förhoppningsvis är intressanta.

Vad bokförs på konto 7690?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 7690 Övriga personalkostnader
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Hur bokföra man upparbetad ej fakturerad intäkt?

En redovisningsenhet som utför tjänsteuppdrag eller entreprenaduppdrag måste per balansdagen periodisera pågående arbeten för att matcha intäkter och kostnader i resultaträkningen.

Pågående arbeten är tjänsteuppdrag och entreprenaduppdrag enligt avtal som är påbörjade men inte avslutade per balansdagen. Ett tjänsteuppdrag innebär ett avtal om att utföra tjänster under en tidsperiod och ett entreprenaduppdrag innebär ett avtal om att uppföra ett eller flera objekt hos en kund.

Hur bokförs intäkt?

En intäkt är en periodiserad inkomst som ska redovisas i resultaträkningen.

Det kan vara lite knepigt att hålla isär begreppen inbetalning, inkomst och intäkt. Inbetalning refererar till betalningstillfället när pengar för en vara eller tjänst kommer in till företagets bankkonto. Inkomst är den ersättning som företaget ska erhålla av köparen för produkten. Intäkt är en inkomst som hör till en viss redovisningsperiod. Man säger att intäkt är en periodiserad inkomst. Intäkten är alltså själva värdet på varan eller tjänsten som levererats under en viss period, alltså värdet av företagets försäljning under en tidsperiod. 

Hur bokför man kvitto utan moms?

På kvitton från Sverige har du som regel rätt att dra av ingående moms som står på kvittot. Utländska kvitton hanteras enligt andra regler. Skovik är en lösning som hjälper till att redovisa momsen korrekt på dina kvitton: Gå till Skovik & hantera moms korrekt »

På kvitton från Sverige har du som regel rätt att dra av ingående moms. När du köper något från ett annat EU-land är det vanligt att momsen inte listas på fakturan. Du har då gjort köpet enligt omvänd skattskyldighet (eller omvänd momsskyldighet). Vid omvänd skattskyldighet är det du som köpare som är skyldig att betala moms till staten (inte säljaren som är det vanliga vid köp inom Sverige).