:

Vilka behöver inte F-skatt?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka behöver inte F-skatt?
 2. Måste utländska företag ha F-skatt?
 3. När ska utländska företag betala skatt i Sverige?
 4. Hur beskattas ett utländskt bolag för sin verksamhet i Sverige?
 5. Kan man registrera ett företag utomlands?
 6. Vem kan inte bli godkänd för F-skatt?
 7. Vad krävs för att få F-skatt?
 8. När behöver man inte betala skatt i Sverige?
 9. Vad händer om man inte deklarerar utländsk inkomst?
 10. Måste man deklarera utländsk inkomst?
 11. Vad händer om man inte skriver ut sig från Sverige?
 12. Har utländska företag organisationsnummer?
 13. Kan man ha företag utan F-skatt?
 14. Vad händer om man inte är registrerad för F-skatt?
 15. Vad är de 3 kraven för att bli godkänd för F-skatt?

Vilka behöver inte F-skatt?

F-skatt står för företagsskatt. I Sverige behöver man registrera sig och betala företagsskatt för att bedriva egen verksamhet i eget företag. Som bevis för att man betalar F-skatt har man sitt F-skattebevis, eller F-skattsedel som det också kallas. 

Här har vi sammanställt en lista med information om och saker att tänka på vid F-skatt:

 • F-skatt står för företagsskatt och den behöver ansökas om och bli godkänd av Skatteverket. Det är kostnadsfritt att ansöka.
 • När F-skatten är godkänd har du en F-skattsedel.
 • F-skatt är en preliminärskatt som ska vara på samma belopp varje månad. Om inkomsterna av någon anledning ändras under året ska det rapporteras till Skatteverket.
 • Om du har blivit godkänd för F-skatt betalar du in dina egna skatter på de inkomster du har inom näringsverksamheten månadsvis. Exempelvis betalar du in din preliminärskatt och dina sociala avgifter på egen hand.
 • Om du har en F-skattsedel betyder det alltså att den som anlitar dig inte betalar in dessa avgifter för dig, det gör du själv och redovisar det genom att ange det på alla dina fakturor.
 • En F-skattsedel kan bli återkallad om avgifter inte betalas, redovisas eller om du inte inkomstdeklarerar.
 • Det finns registrerat att du har en godkänd F-skattsedel hos Skatteverket.

Om man ska bedriva verksamhet i Sverige måste man betala företagsskatt och ha en så kallad F-skattsedel. Men genom att vara egenanställd går man under Cool Companys F-skatt och kan därmed fakturera som privatperson utan F-skatt.

Många väljer att vara egenanställda när de ska testa en affärsidé under en tid, eller prova vattnet som frilansare. Men det är också många som väljer att driva sin verksamhet som egenanställd i många år då man slipper hantera det administrativa som t.ex. att betala in skatter och sociala avgifter själv.

Om du blir egenanställd kan du driva din konsult- eller frilansverksamhet som om du hade ett eget företag genom att du fakturerar genom Cool Companys F-skattsedel.

Måste utländska företag ha F-skatt?

Allt fler entreprenörer väljer att söka sig utanför Sveriges gränser för att starta företag utomlands. Anledningarna till det här är flera. Det är bland annat ett mer fördelaktigt skatteläge, en kostnadseffektivare administration och bättre förmåner som lockar. Vi är en aktör som underlättar för dig som är entreprenör och vill starta företag utomlands.

Våra medarbetare har goda kunskaper om marknaderna i bland annat Cypern, Georgien och Luxemburg. Vi kan med andra ord hjälpa dig att bilda ett bolag såväl inom EU:s gränser som i länder utanför den Europeiska Unionen. När du vill starta företag i utlandet och vänder dig till oss tar du hjälp av en aktör som erbjuder smidiga och trygga lösningar. Vi hjälper dig att starta eget utomlands genom att bilda ett helt nytt företag, grunda en filial eller genom att förmedla en redan existerande verksamhet.

När du tar kontakt med oss ger vi dig en korrekt bild av fördelarna att starta företag utomlands. Våra kunniga medarbetare har lång erfarenhet av att arbeta med entreprenörer som vill bilda såväl små tillväxtföretag som de som redan har en framgångsrik verksamhet och vill att starta upp en filial till denna. Argumenten för att ta marknadsandelar utomlands skiftar beroende på vilket land du väljer, men våra klienter brukar uppskatta:

 • Fördelar som billigare kostnader för anställda och deras löner
 • Simplifierade formella regler
 • Mer fördelaktig utdelnings- och bolagsskatt.

När du vänder dig till oss tar du hjälp av ett kunnigt team som har långtgående kunskaper inom ämnen som rör juridik och skatt. Alla våra medarbetare är handplockade och tillsammans besitter de en lång erfarenhet i branschen.

När ska utländska företag betala skatt i Sverige?

En svensk medborgare ska vid kortare tids arbete utomlands beskattas för inkomsten

i Sverige. Om arbetet utomlands pågår sex månader eller längre kan inkomsten vara skattefri i Sverige enligt sexmånadersregeln eller ettårsregeln

Hur beskattas ett utländskt bolag för sin verksamhet i Sverige?

En utländsk enhet kan bedriva affärsverksamhet i form av en enskild affärsverksamhet (fysisk person) eller i form av ett företag (juridisk person). Utländska juridiska personer har begränsad skattskyldighet i Sverige. Det innebär att endast deras inkomst från anläggningar i Sverige beskattas. Etablering avser en fast affärsort, varifrån en del av eller hela den ekonomiska verksamheten bedrivs.

Utländska fysiska personer har vanligtvis begränsad skattskyldighet i Sverige, men när de bosätter sig eller är permanent bosatta i Sverige blir det obegränsat skattskyldigt. Personer med obegränsad skattskyldighet beskattas av alla intäkter från Sverige och utomlands.

Företagare som inte bor eller inte är permanent bosatta i Sverige har en begränsad skattskyldighet och betalar bara skatt på intäkter från sina verksamheter i Sverige.

Ett utländskt företag som driver företag i Sverige (oavsett om det är en juridisk eller fysisk person) kan ha en skattskyldighet inklusive moms, sociala avgifter och inkomstskatt. I detta fall bör företaget kontakta Skatteverket för registrering och mottagande av F -skatteintyg.

På sidan Hur man ansöker om företagsregistreringsformulär 4632 hittar du information om hur du fyller i SKV 4632 (på svenska).

Individer som är egenföretagare och har ett svenskt personnummer, samt företag med en oberoende kommersiell proxy med ett svenskt personnummer, kan skicka in en elektronisk registreringsansökan på webbplatsen Verksamt.se. Det är en plats som drivs gemensamt av Skatteverket, Bolagsverket och Tillväxtverket. Andra utländska företag kan skicka ansökningar direkt till Skatteverkets utländska samarbetsavdelningar.

Kan man registrera ett företag utomlands?

Allt fler entreprenörer väljer att söka sig utanför Sveriges gränser för att starta företag utomlands. Anledningarna till det här är flera. Det är bland annat ett mer fördelaktigt skatteläge, en kostnadseffektivare administration och bättre förmåner som lockar. Vi är en aktör som underlättar för dig som är entreprenör och vill starta företag utomlands.

Våra medarbetare har goda kunskaper om marknaderna i bland annat Cypern, Georgien och Luxemburg. Vi kan med andra ord hjälpa dig att bilda ett bolag såväl inom EU:s gränser som i länder utanför den Europeiska Unionen. När du vill starta företag i utlandet och vänder dig till oss tar du hjälp av en aktör som erbjuder smidiga och trygga lösningar. Vi hjälper dig att starta eget utomlands genom att bilda ett helt nytt företag, grunda en filial eller genom att förmedla en redan existerande verksamhet.

När du tar kontakt med oss ger vi dig en korrekt bild av fördelarna att starta företag utomlands. Våra kunniga medarbetare har lång erfarenhet av att arbeta med entreprenörer som vill bilda såväl små tillväxtföretag som de som redan har en framgångsrik verksamhet och vill att starta upp en filial till denna. Argumenten för att ta marknadsandelar utomlands skiftar beroende på vilket land du väljer, men våra klienter brukar uppskatta:

 • Fördelar som billigare kostnader för anställda och deras löner
 • Simplifierade formella regler
 • Mer fördelaktig utdelnings- och bolagsskatt.

När du vänder dig till oss tar du hjälp av ett kunnigt team som har långtgående kunskaper inom ämnen som rör juridik och skatt. Alla våra medarbetare är handplockade och tillsammans besitter de en lång erfarenhet i branschen.

Vem kan inte bli godkänd för F-skatt?

Under vissa förutsättningar kan Skatteverket inte godkänna en sökande för F-skatt, se 9 kap. 1 § andra stycket 1–3 SFL.

Om det finns skälig anledning att anta att den sökande varken bedriver eller har för avsikt att bedriva näringsverksamhet ska Skatteverket inte godkänna sökanden för F-skatt. Det är så gott som uteslutande i samband med ansökningar från fysiska personer som det kan uppstå tveksamheter om huruvida den beskrivna verksamheten ska bedömas som näringsverksamhet eller inte. Det kan finnas skäl till ett sådant antagande i följande situationer:

 • om det framgår av sökandens uppgifter att verksamheten inte kan betraktas som näringsverksamhet
 • om sökanden inte har lämnat tillräckliga uppgifter om vilken verksamhet som ska bedrivas
 • om sökanden inte har lämnat några uppgifter alls, se prop. 1997/98:33 s. 41.

Om uppgifterna är så bristfälliga att Skatteverket inte kan göra någon bedömning om verksamheten, ska den sökande ges tillfälle att komplettera ansökan.

För att sökanden ska kunna godkännas för F-skatt krävs det att näringsverksamheten fysiskt bedrivs i Sverige. Enbart den omständigheten att en näringsverksamhet som bedrivs från utlandet riktas mot personer som befinner sig i Sverige medför inte att kravet på att näringsverksamheten ska bedrivas i Sverige är uppfyllt.

Vad krävs för att få F-skatt?

Alla svenska medborgare måste enligt lag betala skatt på sina inkomster. Privatpersoner betalar A-skatt (anställningsskatt) medan företag betalar F-skatt (företagsskatt).

Eftersom F-skatten är en preliminärskatt är den baserad på den summa som företaget förväntas tjäna in under det kommande året. De uppgifter du skickar in till Skatteverket fungerar enbart som en slags prognos. I slutet av inkomståret kan skatten justeras och ge dig en slutlig skatt som antingen är högre eller lägre än din preliminära skatt.

Alla svenska medborgare måste enligt lag betala skatt på sina inkomster. Privatpersoner betalar A-skatt (anställningsskatt) medan företag betalar F-skatt (företagsskatt).

Eftersom F-skatten är en preliminärskatt är den baserad på den summa som företaget förväntas tjäna in under det kommande året. De uppgifter du skickar in till Skatteverket fungerar enbart som en slags prognos. I slutet av inkomståret kan skatten justeras och ge dig en slutlig skatt som antingen är högre eller lägre än din preliminära skatt.

I F-skatten ingår kommunalskatt, sociala avgifter samt statlig skatt på 20 eller 25 procent om inkomsterna överstiger 455 300 kronor respektive 662 300 kronor.

När behöver man inte betala skatt i Sverige?

Om du tjänar olika mycket olika månader, till exempel för att du bara arbetar ibland, ska arbetsgivaren oftast dra mindre i skatt än vad som framgår av skattetabellen. Då kan du begära att Skatteverket ändrar den skatt som din arbetsgivare drar från din lön varje månad. Det kallas för jämkning. Om du inte jämkar får du tillbaka det du har betalat för mycket först nästa år.

 • Om jämkning och hur du gör för att begära jämkning

Vad händer om man inte deklarerar utländsk inkomst?

Om du inte sköter bokföringen i din näringsverksamhet, kan det få till följd att det uppstår en fara för att till exempel Skatteverkets skattekontroll försvåras.

Måste man deklarera utländsk inkomst?

Har du fått betala ett mindre årsbelopp med hänsyn till din inkomst? Vi kontrollerar dina inkomster i Sverige och utomlands i efterhand för att se om du har betalat rätt årsbelopp.

Vad händer om man inte skriver ut sig från Sverige?

Några av de utmaningar som utlandssvenskar stöter på berör Skatteverket. Hur ser Skatteverkets prioriteringar ut och vilka lösningar finns i sikte? Vi har träffat enhets- och sektionschefen på rättsavdelningen.

Skatteverket är en viktig mottagare för många av de resolutioner som togs fram vid Utlandssvenskarnas parlament: Utökad information vid registrering av ”birth certificate”, ”death certificate” och ”marriage certificate”, Förbättrat system av folkbokföring vid ut- och inskrivning av utlandssvenskar, Personnummer till svenska medborgare födda utomlands, samt anpassade samhällsfunktioner för samordningsnummer och Bevara utlandssvenskarnas folkbokföring i det statliga personadressregistret SPAR.

Vi har träffat Stina Ögren, enhetschef på Skatteverkets rättsavdelning och Anne-Charlotte Hakefjäll, sektionschef på samma avdelning för att diskutera olika lösningsförslag.

Har utländska företag organisationsnummer?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar vilken bolagsinformation man behöver samla in från företag baserade utomlands för att kunna ingå avtal med dem.

Kan man ha företag utan F-skatt?

F-skatt står för företagsskatt. I Sverige behöver man registrera sig och betala företagsskatt för att bedriva egen verksamhet i eget företag. Som bevis för att man betalar F-skatt har man sitt F-skattebevis, eller F-skattsedel som det också kallas. 

Här har vi sammanställt en lista med information om och saker att tänka på vid F-skatt:

 • F-skatt står för företagsskatt och den behöver ansökas om och bli godkänd av Skatteverket. Det är kostnadsfritt att ansöka.
 • När F-skatten är godkänd har du en F-skattsedel.
 • F-skatt är en preliminärskatt som ska vara på samma belopp varje månad. Om inkomsterna av någon anledning ändras under året ska det rapporteras till Skatteverket.
 • Om du har blivit godkänd för F-skatt betalar du in dina egna skatter på de inkomster du har inom näringsverksamheten månadsvis. Exempelvis betalar du in din preliminärskatt och dina sociala avgifter på egen hand.
 • Om du har en F-skattsedel betyder det alltså att den som anlitar dig inte betalar in dessa avgifter för dig, det gör du själv och redovisar det genom att ange det på alla dina fakturor.
 • En F-skattsedel kan bli återkallad om avgifter inte betalas, redovisas eller om du inte inkomstdeklarerar.
 • Det finns registrerat att du har en godkänd F-skattsedel hos Skatteverket.

Om man ska bedriva verksamhet i Sverige måste man betala företagsskatt och ha en så kallad F-skattsedel. Men genom att vara egenanställd går man under Cool Companys F-skatt och kan därmed fakturera som privatperson utan F-skatt.

Många väljer att vara egenanställda när de ska testa en affärsidé under en tid, eller prova vattnet som frilansare. Men det är också många som väljer att driva sin verksamhet som egenanställd i många år då man slipper hantera det administrativa som t.ex. att betala in skatter och sociala avgifter själv.

Om du blir egenanställd kan du driva din konsult- eller frilansverksamhet som om du hade ett eget företag genom att du fakturerar genom Cool Companys F-skattsedel.

Vad händer om man inte är registrerad för F-skatt?

F-skatt, företagsskatt eller F-skattesedel, utfärdas av Skatteverket för den som på egen ansökan eller efter bedömning av Skatteverket bedriver eller planerar att bedriva näringsverksamhet. Den praktiska innebörden kring F-skatt är att man själv ansvarar för inbetalning av inkomstskatt och eventuella sociala avgifter. Man kan se det som en sorts motpol till anställning där det är arbetsgivaren som istället hanterar skattefrågorna via A-skatt. Förekomsten av F-skatt ska generellt sett framgå senast i samband med fakturering.

Är du på gång att starta eget? Hitta rådgivare vid bolagsbildning

F-skatten är något lägre än den skatt du betalar som anställd och därför får du ut lite mer av din lön. Dessutom kan du göra avdrag för utgifter som är kopplade till företaget, exempelvis kontorsmaterial eller resor. För att få avdrag måste alla kvitton sparas och redovisas i deklarationen.

I princip alla som bedriver näringsverksamhet, oavsett om det sker i formen av enskild näringsverksamhet, aktiebolag eller annan företagsform, ska ansöka om f-skatt. Det är Skatteverket som avgör huruvida man tilldelas F-skatt, men efter godkännande så ansvarar man själv, eller i egenskap av företagsansvarig, för inbetalning av preliminärskatt och eventuella sociala avgifter. Vid fakturering, offert eller anbud ska det även framgår huruvida man är registrerad för F-skatt. Detta är för att mottagaren ska veta att ansvaret för skattefrågor ligger hos innehavaren av F-skatt.

 • Som arbetstagare, det vill säga när du arbetar för en arbetsgivare, kallas den skatt du betalar för A-skatt.
 • När du som löntagare bedriver näringsverksamhet vid sidan av ska du godkännas för både A-skatt och F-skatt eftersom F-skatten inte får användas i en anställning.
 • När du som egen företagare kan visa att du är godkänd för F-skatt, till exempel när du skickar en faktura, innebär det att den som ska betala fakturan inte betalar skatt eller sociala avgifter.
 • Det finns inte någon arbetsgivare som betalar skatter eller sociala avgifter utan det ska du själv göra varje månad.

För att kunna ansöka om F-skatt ska du bedriva näringslivsverksamhet, det vill säga driva ett företag självständigt och med vinstsyfte, exempelvis enskild firma eller som representant för någon av de vanligaste bolagsformerna så som aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening eller bostadsförening. För att få F-skatt krävs också att du lämnat in deklareraration samt betalat skatter och avgifter.

Vad är de 3 kraven för att bli godkänd för F-skatt?

För att bli godkänd för F-skatt måste du bedriva eller avse att bedriva näringsverksamhet. Med F-skatt ansvarar du själv för att betala in skatt och sociala avgifter på de inkomster du får från frilansverksamheten. Du kan ha enskild näringsverksamhet, handelsbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening. Du kan aldrig bli godkänd för F-skatt om du enbart är anställd. Däremot kan du parallellt med en anställning också bedriva en självständig frilansverksamhet och i så fall ha FA-skatt. Det är vad vi kallar för kombinatör. Har du Handelsbolag eller Aktiebolag är det företaget som beviljas F-skatt.