:

Var hittar jag min kontrolluppgift?

Innehållsförteckning:

 1. Var hittar jag min kontrolluppgift?
 2. Var hittar jag kontrolluppgift från Skatteverket?
 3. Vem ska skicka in kontrolluppgifter?
 4. När får jag min kontrolluppgift?
 5. Hur fylla i kontrolluppgift?
 6. Måste man skicka ut kontrolluppgifter?
 7. Måste man skicka ut kontrolluppgifter till anställda?
 8. Måste man lämna kontrolluppgift?
 9. Vad händer om man inte lämnar kontrolluppgifter?
 10. Är kontrolluppgifter offentliga?
 11. Vad är kontrolluppgifter från arbetsgivare?

Var hittar jag min kontrolluppgift?

Pensionsmyndigheten skickar inte längre några årliga inkomstuppgifter till dig. På Skatteverket.se kan du hämta alla dina skattepliktiga inkomstuppgifter, så kallade kontrolluppgifter. Där kan du också utse någon som hjälper dig med detta.

Logga in på skatteverket.se för att se alla dina skattepliktiga inkomstuppgifter (kontrolluppgifter) som din arbetsgivare, dina pensionsutbetalare eller Försäkringskassan lämnat till Skatteverket månad för månad. Skatteverket  (Länk till annan webbplats)

Var hittar jag kontrolluppgift från Skatteverket?

I e-tjänsten Lämna kontrolluppgifter kan du läsa in uppgifter genom att antingen ladda upp en fil eller registrera uppgifterna direkt i e-tjänsten.

E-tjänsten öppnar i april för aktuellt inkomstår så du kan lämna uppgifterna löpande under året.

Vem ska skicka in kontrolluppgifter?

Du ska enligt Skatteverket redovisa ersättningen i en kontrolluppgift om du hamnar i följande situationer:

 • Du är en utländsk arbetsgivare som har tecknat ett socialavgiftsavtal med en anställd (KU10).
 • Du är ett försäkringsbolag som betalar pensionsförsäkring (KU18 och 19).
 • Du har anställt en privatperson och ersättningen är mindre än 10 000 SEK (KU10).
 • Du betalar ett stipendium som betalas av EU eller Europeiska atomenergigemenskapen och emittenten är utländsk.

Om du är registrerad arbetsgivare kan du dock välja att anmäla ersättning på en individuell arbetsgivardeklaration. I så fall ska du inte skicka kontrollinformation.

 • Du är en juridisk person och betalar mindre än 100 kr i ersättning till en privatperson under ett kalenderår.
 • Du är privatperson eller dödsbo och betalar mindre än 1 000 kr i ersättning till en privatperson under ett kalenderår, förutsatt att:

o Ersättningen eller förmånen motsvarar inte en kostnad i en näringsverksamhet.

När får jag min kontrolluppgift?

De flesta får ingen uppgift om inkomst, eftersom arbetsgivare och pensionsutbetalare numera redovisar löner och skatteavdrag till Skatteverket varje månad. Tidigare redovisade de löner och skatteavdrag en gång om året. Uppgifterna finns i din deklaration precis som vanligt.

Du hittar de redovisade uppgifterna på Mina sidor. På Mina sidor väljer du Skatter och deklarationer, därefter Lön, pension, sjukpenning m.m. Kontakta den som har eller skulle ha lämnat uppgifterna om du saknar uppgifter eller om det finns uppgifter som inte stämmer.

Hur fylla i kontrolluppgift?

Anders har 100 aktier i Stjärnbolaget AB på sitt depåkonto med kontonummer 112-34-987 hos Storbanken AB.

Stjärnbolaget AB, som är ett avstämningsbolag med ISIN SE0000111222, beslutade på bolagsstämman att aktieägarna skulle få utdelning med 12 kr per aktie. Anders får därför en total aktieutdelning med 1 200 kr. På utdelning ska utbetalaren göra skatteavdrag med 30 procent vilket innebär att Storbanken AB ska innehålla 360 kr (1 200 kr × 30 %) i preliminärskatt.

Storbanken AB, med organisationsnummer 555666-9999, ska senast den 31 januari påföljande år lämna kontrolluppgift (KU31) eftersom de varit utbetalare av utdelningen.

Måste man skicka ut kontrolluppgifter?

I e-tjänsten Lämna kontrolluppgifter kan du läsa in uppgifter genom att antingen ladda upp en fil eller registrera uppgifterna direkt i e-tjänsten.

E-tjänsten öppnar i april för aktuellt inkomstår så du kan lämna uppgifterna löpande under året.

Måste man skicka ut kontrolluppgifter till anställda?

En kontrolluppgift är en uppgift som till exempel företag, banker, försäkringsbolag, föreningar och myndigheter ska lämna till Skatteverket för att skatten ska bli rätt för privatpersoner och företagare. Det kan till exempel vara uppgift om lön, räntor, utdelning och försäljning av fastighet. Kontrolluppgifterna lämnar du till Skatteverket senast 31 januari året efter inkomståret. Uppgifterna förifylls på inkomstdeklarationerna.

I tjänsten Lämna kontrolluppgifter kan du lämna in och rätta kontrolluppgifter som avser inkomståret 2016 och framåt. Ska du bara lämna ett mindre antal kontrolluppgifter, max 50 stycken åt gången, kan du göra det direkt i tjänsten. Om du ska lämna in ett större antal kontrolluppgifter finns det en filöverföringstjänst som du också når via tjänsten.

Måste man lämna kontrolluppgift?

Sedan drygt ett år så skickar alla arbetsgivare i Sverige in inkomstuppgifter för de anställda varje månad, istället som det var förr, att det sammanställdes kontrolluppgifter på årsbasis. I vissa fall måste kontrolluppgifter rapporteras, om till exempel den anställde har fått en ränteförmån, utbetald utdelning eller schablonintäkt på ett investeringssparkonto. Det finns även situationer när det går att välja mellan AGI och KU. Detta trots att det inte ska betalas arbetsgivaravgifter på utbetalningarna:

Den tidigare gränsen för ersättning under 100 kronor till en person under ett inkomstår finns kvar, då behövs varken kontrolluppgift eller arbetsgivardeklaration rapporteras. Viktigt är att om man väljer att rapportera arbetsgivardeklaration på individnivå så ersätter den kontrolluppgifterna helt, det blir inte korrekt om uppgifterna rapporteras två gånger.

Vad händer om man inte lämnar kontrolluppgifter?

Om du inte sköter bokföringen i din näringsverksamhet, kan det få till följd att det uppstår en fara för att till exempel Skatteverkets skattekontroll försvåras.

Är kontrolluppgifter offentliga?

Bakgrunden till det nya ställningstagandet om sekretess i skattekontot är en analys som Skatteverket har gjort av offentlighet och sekretess i beskattningsdatabasen. Skatteverket har saknat en enhetlig reglering vad gäller sekretessen inom skattebetalningsområdet.

Tidigare har saldot på skattekontot varit en offentlig uppgift men nu blir det i princip bara skattebesluten offentliga. Uppgifterna kommer dock fortfarande lämnas till den som äger skattekontot och till ett ombud som har behörighet till kontot. I Skatteverkets e-tjänst Skattekonto, kan en behörig person förmedla historiken på skattekontot till en tredje part. Har den personen som ska ha uppgifterna en digital brevlåda för myndighetspost får de utdraget digitalt.

Vad är kontrolluppgifter från arbetsgivare?

Eftersom arbetsgivare från och med januari 2019 blev skyldiga att redovisa AGI, Arbetsgivardeklaration på Individnivå, så kommer inte längre den årliga kontrolluppgiften att skickas ut. I AGI så redovisar arbetsgivaren vad de har betalat i skatt, lön och andra förmåner för sina anställda varje månad. Förändringen för dig som betalningsmottagare beror på nya redovisningsregler för arbetsgivare och andra utbetalare.

Genom att logga in på Mina sidor på Skatteverkets hemsida kan du se vilka uppgifter som utbetalare har redovisat månad för månad. En stor fördel för dig som betalningsmottagare är att du i god tid kan upptäcka om det betalas för lite skatt (avdragen skatt). Det ger dig bättre koll på din privatekonomi och du kan kontakta utbetalaren direkt om någon uppgift är felaktig och behöver ändras. Utbetalare kan till exempel vara din arbetsgivare, ditt pensionsbolag, Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan. Den som får pension via en pensionsförsäkring berörs dock inte av de nya reglerna. Källa, Skatteverket.