:

Hur ska man bokföra försäljning av varor utanför EU?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ska man bokföra försäljning av varor utanför EU?
 2. Hur bokföra försäljning av tjänst utanför EU?
 3. Vad ska en faktura innehålla utanför EU?
 4. Är det moms på tjänster utanför EU?
 5. Hur redovisas momsen vid inköp utanför EU?
 6. Hur bokför man försäljning till utlandet?
 7. När ska man fakturera utan moms?
 8. Måste man betala moms utanför EU?
 9. Hur bokför man moms utanför EU?
 10. Hur bokför man varuinköp utanför EU?
 11. Vilka regler gäller när du köper något av ett företag utanför EU?
 12. Hur fakturerar man utomlands?
 13. Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?
 14. Vad menas med momsfri försäljning?
 15. Vem betalar tull vid export?

Hur ska man bokföra försäljning av varor utanför EU?

När ett företag säljer varor (export) till länder utanför EU till momsregistrerade eller icke momsregistrerade personer, är omsättningen momsfri. 

För att en försäljning av varor ska räknas som export måste företaget leverera varor till en momsregistrerad eller icke momsregistrerad person som är bosatt i ett land utanför EU. Det är leveransadressen som bestämmer om varuförsäljningen utgör export. 

Hur bokföra försäljning av tjänst utanför EU?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Till varor räknas även fastigheter, gas, kyla och el. Tjänster är allt annat som kan säljas. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Vad ska en faktura innehålla utanför EU?

När du skickar en faktura till utlandet underlättar det om du upprättar den på ett språk som både du och köparen förstår. Oftast fungerar engelska men kontrollera med kunden om fakturan behöver vara på ett annat språk om det finns anledning att tro att de föredrar det. 

Är det moms på tjänster utanför EU?

En tjänst ska beskattas i det land där tjänsten är tillhandahållen. Det landet kallas beskattningsland.

De flesta tjänster du som företagare (beskattningsbar person) köper till din verksamhet är enligt huvudregeln tillhandahållna i det land där du som köpare har din verksamhet etablerad. I dessa fall ska du som köpare själv beräkna och redovisa svensk moms på inköpet.

Om tjänsten du köper inte är till din verksamhet utan är avsedd för privat användning anses du ha gjort köpet som privatperson (icke beskattningsbar person). Då är det säljarens ansvar att ta ut moms enligt sitt lands regler. För vissa typer av tjänster gäller att säljaren redovisar momsen.

 • ditt företag inte är momsregistrerat och köper tjänster från en säljare i ett land utanför EU, och 
 • dessa tjänster omfattas av huvudregeln och ska beskattas i Sverige.

Även om du inte bedriver någon momspliktig verksamhet kommer du behöva redovisa svensk moms på inköpet i en momsdeklaration.

Hur redovisas momsen vid inköp utanför EU?

När du handlar som privatperson i EU ska du bara betala moms en gång, nämligen i det land där du gör ditt inköp.

Du kan ta med dig hem vilken vara som helst som du köpt i ett annat EU-land, utan att behöva stanna vid gränsen eller deklarera den i tullen. Det enda villkoret är att dina inköp måste vara för ditt eget eller din familjs personliga bruk. Du får inte sälja vidare varorna.

Om du bor i ett land utanför unionen och besöker EU har du rätt att få tillbaka momsen på de varor som du köpt under vistelsen i EU. Visa upp varorna i tullen vid utresan senast tre månader efter att du köpte dem, tillsammans med momsåterbetalningsblanketten. Den brukar fyllas i av säljaren, men alla handlare deltar inte i systemet eftersom det är frivilligt. I vissa länder måste man ha handlat för ett visst belopp för att kunna få tillbaka momsen.

Hur bokför man försäljning till utlandet?

Försäljning av varor från företag i Sverige till momsregistrerade personer i andra EU-länder är momsfri.

Försäljning av varor från företag i Sverige till icke momsregistrerade personer i andra EU-länder är momspliktig, detta om leveransen sker från ett land inom EU.

När ska man fakturera utan moms?

Prenumerera

Hej, precis fått min enskilda firma registrerad och börjar i sommar jobba lite vid sidan om inom idrott/hälsa (har en annan fast anställning på 80%). Valt att inte registera mig för moms än då jag inte kommer tjäna mer än 15-20 000 i år.

Måste man betala moms utanför EU?

Import kallas det när du tar in en vara till EU från ett land som är utanför EU. Varan ska i samband med detta anmälas och deklareras till Tullverket och du ska betala moms och eventuellt tull och andra skatter och avgifter. Hur mycket du ska betala beror bland annat på hur mycket din vara är värd och vad det är för slags vara.

Använd vår tjänst Tullräknaren för att räkna ut vad du ska betala

Hur bokför man moms utanför EU?

Om du har försäljning till utlandet eller köper in tjänster eller produkter från ett annat land behöver det redovisas enligt Skatteverkets regler i din momsrapport. I e-bokföringen gör programmet det automatiskt så länge du bokför med korrekt momskod. I den här instruktionen går vi igenom vad du behöver tänka på för att redovisa din handel med länder utanför EU.

Inköp från företag utanför EU ▾

Hur bokför man varuinköp utanför EU?

Vid inköp av varor från momsregistrerade och icke momsregistrerade personer i länder utanför EU (import) betalas normalt ingen moms till leverantören, varorna skall förtullas hos Tullverket i Sverige.

En varuinköp från en utländsk leverantör räknas som import om varorna levereras från ett land utanför EU. En redovisningsenhet som importerar varor måste själv eller via ett fraktföretag (ombud) lämna en importdeklaration och betala avgifter för tull, eventuellt moms och eventuellt andra skatter till det svenska tullverket. Ett momsregistrerat företag som importerar varor till näringsverksamheten skall redovisa importmoms till Skatteverket. En icke momsregistrerad person eller en momsregistrerad person som importerar för privat bruk skall betala och redovisa importmoms till tullverket.

Vilka regler gäller när du köper något av ett företag utanför EU?

Varor som säljs i Sverige och inom EU har höga krav på sig att de ska vara säkra att använda. Alla företag inom EU måste följa den kemikalielagstiftning som gäller, även om företaget importerar varor från länder utanför EU. Om du beställer något via nätet, direkt från en leverantör utanför EU, omfattas den varan inte av samma lagkrav. I värsta fall kan varan innehålla ämnen som är förbjudna i EU eftersom de är skadliga för hälsa eller miljö.

Om du vill köpa en vara på nätet är det därför bra att försöka ta reda på om varan är tillverkad för att kunna få säljas i EU. Du kan till exempel söka efter informationen på företagets webbplats eller fråga säljaren via mejl eller telefon.

Exempel på förbjudna ämnen som kan finnas i importerade varor är

Hur fakturerar man utomlands?

När du skickar en faktura till utlandet underlättar det om du upprättar den på ett språk som både du och köparen förstår. Oftast fungerar engelska men kontrollera med kunden om fakturan behöver vara på ett annat språk om det finns anledning att tro att de föredrar det. 

Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?

På kvitton från Sverige har du som regel rätt att dra av ingående moms som står på kvittot. Utländska kvitton hanteras enligt andra regler. Skovik är en lösning som hjälper till att redovisa momsen korrekt på dina kvitton: Gå till Skovik & hantera moms korrekt »

På kvitton från Sverige har du som regel rätt att dra av ingående moms. När du köper något från ett annat EU-land är det vanligt att momsen inte listas på fakturan. Du har då gjort köpet enligt omvänd skattskyldighet (eller omvänd momsskyldighet). Vid omvänd skattskyldighet är det du som köpare som är skyldig att betala moms till staten (inte säljaren som är det vanliga vid köp inom Sverige).

Vad menas med momsfri försäljning?

All försäljning av varor och tjänster är i regel momspliktig om den sker i form av affärsverksamhet. I mervärdesskattelagen definieras dock separat vilka varors eller tjänsters försäljning är momsfri.

Momsfria är bland annat:

Vem betalar tull vid export?

När du skickar paket med Shiplinks frakttjänst ingår alltid tullhantering i priset. Vi har sammanställt en kort guide med svar på några av de vanligaste frågorna kring tull och tulldeklaration i samband med export och import.

När du skickar paket från Sverige eller annat EU-land till ett land utanför EU handlar det om export. Att skicka paket från Sverige till annat EU-land klassas inte som export.