:

Vad innebär anstånd med deklaration?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär anstånd med deklaration?
 2. Hur söker man anstånd med deklarationen?
 3. Hur länge kan man få anstånd med skatten?
 4. Kan man få hjälp med deklarationen?
 5. Hur fungerar anstånd?
 6. Vad händer om det blir fel i deklarationen?
 7. När kan man begära anstånd?
 8. Kan man göra en avbetalningsplan med Skatteverket?
 9. Vad innebär ansöka om anstånd?
 10. Kan Swedbank hjälpa till med deklaration?
 11. Kan Skatteverket hjälpa till med deklaration?
 12. Måste man deklarera uppskov varje år?
 13. Hur länge kan man rätta en deklaration?
 14. Får man böter om man deklarerar fel?
 15. Kan man dela upp en skatteskuld?

Vad innebär anstånd med deklaration?

Det finns tre olika sätt att få anstånd med deklarationen hos Skatteverket. Här går vi igenom vilka datum som gäller för respektive sätt och ser vad som är aktuellt för dig.

Hur söker man anstånd med deklarationen?

Ansök via Mina sidor hos Skatteverket, senast 2 maj. Korttidsanstånd får du direkt när du har gjort ansökan.

Hur länge kan man få anstånd med skatten?

Coronakrisen: Hur fort kan företag få tillbaka pengar vid retroaktivt anstånd? Kan jag ansöka om anstånd innan redovisningsperioden tagit slut? Hur lång tid tar handläggningen och hur bedöms om man brutit mot bestämmelserna?

Här besvaras några vanliga frågor kring hur det kommer fungera med anstånd på skatten med anledning av coronakrisen. Frågan är besvarad våren 2020.

Kan man få hjälp med deklarationen?

- Sista dagen att deklarera är den 2 maj, men för att få eventuell skatteåterbäring redan i april behöver du deklarera tidigare än så. Du kanske också behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid för att undvika att hamna i tidsnöd sista dagen, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom.

Den som godkänner sin deklaration digitalt senast den 30 mars, utan att göra tillägg eller ändringar, får sin eventuella skatteåterbäring mellan den 5 april och den 6 april. Som ändring räknas till exempel avdrag för resor till och från arbetet eller redovisning av bostadsförsäljning.

Hur fungerar anstånd?

Möjligheten till tillfälligt anstånd infördes i samband med coronapandemin och skulle underlätta för företag som hade drabbats av likviditetsproblem på grund av följderna av pandemin. Dessa regler skulle upphöra att gälla den 12 februari 2023.

Nu har riksdagen beslutat om utökade möjligheter till tillfälligt anstånd. Beslutet kommer med hänsyn till de likviditetsproblem som företagen kan ha fått med anledning av de höga energipriserna och osäkerheten på energimarknaden i övrigt. Reglerna träder i kraft den 13 februari 2023.

Vad händer om det blir fel i deklarationen?

Fel i deklarationen handlar ofta om felaktiga avdrag, och för att ett avdrag skall vara giltigt ska det gå att styrka.

– Det gäller inte minst bilavdrag i tjänsten som skall kunna styrkas med en körjournal, berättar Jan-Åke.

Och för att få avdrag för fördyrade levnadskostnader så krävs nästan alltid att arbetsgivaren har betalat ut en ersättning först. Annars har Skatteverket ofta svårt att acceptera nödvändigheten för avdraget.

Var tydlig och specificera dina avdrag. Gör det hellre en gång extra och var detaljerad. Om du använder dig av en klumpsumma kan avdrag upplevas som dolda och en otydlig deklaration kan väcka misstankar hos en jurist som granskar den. Då kan du hamna i en onödig korrespondens med Skatteverket.

I år bör du också ha koll på vilka bidrag du har rätt till. Även som ny företagare kan du ha rätt till statliga krisstöd som följd av pandemin. Det kan till exempel handla om hyresstöd, näringsbidrag eller anställa med reducerad socialavgift.

När kan man begära anstånd?

Nej. Ett överklagande måste komma in inom den föreskrivna tiden. Men du kan begära anstånd med att komplettera överklagandet.

Skicka gärna överklagandet med e-post.

Kan man göra en avbetalningsplan med Skatteverket?

Bestämmelsen om avtal med avbetalning finns i 18 § LOM och innebär att Skatteverket får träffa avtal med ett företag om avbetalning av ett återkrav på omställningsstöd i följande fall:

 • om återkravet skulle medföra betydande skadeverkningar för företaget
 • om det annars framstår som oskäligt att betala hela återkravsbeloppet på förfallodagen
 • om det kan antas vara till fördel för det allmänna.

Det är upp till Skatteverket att bedöma om det finns grund för att träffa avtal om avbetalning. Avtalet ska möjliggöra betalning i rätt tid. En förutsättning för att Skatteverket ska ingå ett avtal om avbetalning är därför att verket har bedömt att företaget har möjlighet att fullfölja avtalet. Avtalet ska vara skriftligt.

Vad innebär ansöka om anstånd?

Om ditt företag drabbas av likviditetsproblem på grund av följderna av coronapandemin, så har du möjligheten att ansöka om tillfälligt anstånd med betalning. Anstånd innebär att du skjuter upp betalningen av din skatt och i stället betalar den senare. Du betalar en kostnadsränta och en anståndsavgift på anståndsbeloppet. 

Du som är registrerad som arbetsgivare eller registrerad för moms (mervärdesskatt) kan ansöka om tillfälligt anstånd. Du kan få anstånd med följande skatter och avgifter:

Du kan få anstånd för redovisningsperioder januari 2020−januari 2021, oktober till december 2021, samt april till juni 2022. Med det menas moms som du redovisar för de här månaderna. Den första månaden du kan få anstånd för är januari 2020, det vill säga den moms du redovisade senast 12 mars (om du redovisar varje månad). Det är alltså inte när skatten och avgifterna betalas som avgör om du kan få anstånd med den, utan vilken månad den avser.

Kan Swedbank hjälpa till med deklaration?

Att ha föräldrar som blir äldre eller sjuka kan vara tungt i sig. Ibland behövs det också extra hjälp med privatekonomi och andra viktiga beslut. Vi reder ut begrepp som god man, framtidsfullmakt och anhörigbehörighet.

Att ha föräldrar som blir äldre, och kanske också sjuka, kan förändra livet rejält. Behovet av hjälp blir större och du som anhörig kan få kliva in och ta ansvar för sådant som räkningar, placeringar och husförsäljning. Allra bäst är om du och dina föräldrar kan planera för en sådan här i situation innan den blir verklighet, till exempel genom en framtidsfullmakt. Men hinner ni inte, är det ingen fara på taket – allt går att lösa ändå. Här är saker du bör känna till.

Kan Skatteverket hjälpa till med deklaration?

Du som ska lämna en bilaga till deklarationen deklarerar enklast i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Där finns rätt bilaga skapad åt dig med flera ifyllda uppgifter. Alla uträkningar och överföringar sker automatiskt. Logga in med e-legitimation, till exempel Mobilt bank-id.

Måste man deklarera uppskov varje år?

När du säljer en bostad med vinst ska du betala 22 procent av vinsten i vinstskatt. Men nu kan du alltså göra uppskov, det vill säga skjuta fram vinsten utan att betala ränta. Du har fortfarande kvar skatteskulden men den kostar dig inget. När man beslutar sig för att göra ett uppskov är det bra att tänka långsiktigt och fundera över vad man kommer att använda pengarna till. Finns det andra lån med hög ränta kan det vara klokt att betala av dem eller få ner amorteringen på sitt bolån.

En fördel med att begära uppskov är förstås att du behöver låna mindre pengar till nästa boende. Du får en mindre belåningsgrad och en bättre privat bostadskalkyl. Man får dock inte glömma att skulden finns kvar och ska betalas tillbaka den dag du checkar ut från bostadsmarknaden.

Hur länge kan man rätta en deklaration?

Jag har lämnat in min deklaration men har insett att jag gjort fel, kan jag rätta min deklaration? Så här svarar Resultats experter.

Jag har lämnat in min deklaration men har insett att jag gjort fel, kan jag rätta min deklaration? 

Får man böter om man deklarerar fel?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om man gör felaktiga avdrag i sin skattedeklaration kan det innebära att man har lämnat en oriktig uppgift vilket kan leda till skyldighet att betala skattetillägg.

Kan man dela upp en skatteskuld?

Hej, jag hade en anställd som revisorn inte har betalat skatt för. Han var slarvig och nu måste jag retroaktivt betala skatt från maj till december. Hans bruttolön var 24000 och han kostar mig ungefär 12000 i månaden. jag hamnar på 60.000-80.000. Kontrolluppgifterna ska skickas nu för den anställde men jag har inte råd att betala så mycket på en gång. Kan man dela upp det med skatteverket på nått sätt? Kan man skjuta upp betalningen?

Tack