:

Vilken Statslåneränta ska man använda?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken Statslåneränta ska man använda?
 2. Hur mycket är statslåneräntan?
 3. Hur mycket är statslåneräntan 2023?
 4. När sätts statslåneräntan?
 5. Hur påverkar styrräntan statslåneräntan?
 6. När lönar sig ISK 2023?
 7. Hur mycket skatt på 100 000 ISK?
 8. Hur många har en miljon på ISK?
 9. När slutar ISK vara lönsamt?
 10. Hur mycket kan banken höja räntan?
 11. Vad påverkas av statslåneräntan?
 12. Hur hög kan räntan bli 2024?
 13. Vad kommer bolåneräntan vara 2024?
 14. Hur mycket skatt på 100 000 ISK 2023?
 15. Vad händer med min ISK om jag dör?

Vilken Statslåneränta ska man använda?

Statslåneräntan utgörs av den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år. Den ska avspegla den riskfria långa marknadsräntan.

Den genomsnittliga statslåneräntan enligt Skatteverkets beräkningar är:

Hur mycket är statslåneräntan?

SLR är den genomsnittliga räntan för statsobligationer som löper på minst fem år. SLR fastställs av Riksgälden varje torsdag och gäller en vecka framåt, från fredagen till och med torsdag nästa vecka.

Just SLR den 30 november varje år styr många skatteberäkningar nästa år. Ibland uttrycks det också som SLR ”i slutet av november”, men det är samma sak.

Den 24 november 2022 fastställde Riksgälden SLR till 1,94 %. Det är 1,71 procentenheter högre än de 0,23 % som gäller för 2022. SLR 1,94 % kommer att styra många skattevärden under år 2023.

Från och med 2017 gäller ett golv på 0 % eller 0,50 %, om SLR skulle vara lägre.

2023 är SLR så hög att golvreglerna inte kommer att användas. Effekten blir därför en höjning för samtliga värden i exemplen på den här sidan.

Hur mycket är statslåneräntan 2023?

SLR är den genomsnittliga räntan för statsobligationer som löper på minst fem år. SLR fastställs av Riksgälden varje torsdag och gäller en vecka framåt, från fredagen till och med torsdag nästa vecka.

Just SLR den 30 november varje år styr många skatteberäkningar nästa år. Ibland uttrycks det också som SLR ”i slutet av november”, men det är samma sak.

Den 24 november 2022 fastställde Riksgälden SLR till 1,94 %. Det är 1,71 procentenheter högre än de 0,23 % som gäller för 2022. SLR 1,94 % kommer att styra många skattevärden under år 2023.

Från och med 2017 gäller ett golv på 0 % eller 0,50 %, om SLR skulle vara lägre.

2023 är SLR så hög att golvreglerna inte kommer att användas. Effekten blir därför en höjning för samtliga värden i exemplen på den här sidan.

När sätts statslåneräntan?

Statslåneräntan (slr) Datum Räntesats % Medelvärde hittills i år 2023-09-29 2,93 2,43 2023-09-22 2,86 2,41 2023-09-15 2,85 2,40 2023-09-08 2,80 2,39 2023-09-01 2,80 2,38 2023-08-25 2,81 2,37 2023-08-18 2,75 2,35 2023-08-11 2,62 2,34 2023-08-04 2,51 2,33 2023-07-28 2,45 2,33 2023-07-21 2,46 2,32 2023-07-14 2,61 2,32 2023-07-07 2,54 2,31 2023-06-30 2,50 2,30 2023-06-23 2,54 2,29 2023-06-16 2,40 2,28 2023-06-09 2,40 2,28 2023-06-02 2,38 2,27 2023-05-26 2,36 2,27 2023-05-19 2,23 2,26 2023-05-12 2,31 2,26 2023-05-05 2,32 2,26 2023-04-28 2,45 2,26 2023-04-21 2,46 2,25 2023-04-14 2,32 2,23 2023-04-07 2,26 2,23 2023-03-31 2,15 2,23 2023-03-24 2,20 2,23 2023-03-17 2,30 2,23 2023-03-10 2,57 2,23 2023-03-03 2,65 2,19 2023-02-24 2,54 2,14 2023-02-17 2,34 2,09 2023-02-10 1,99 2,06 2023-02-03 2,03 2,07 2023-01-27 1,97 2,08 2023-01-20 1,89 2,10 2023-01-13 1,98 2,18 2023-01-06 2,24 2,28 2022-12-30 2,31 2,31

Hur påverkar styrräntan statslåneräntan?

Sista juni meddelade Riksbanken att räntan skulle höjas med 0,5 procent och därmed ligga på 0,75 procent fram tills nästa möte i september. Prognosen är att fler höjningar är att vänta och att räntan kommer nå 2 procent efter årsskiftet.

Sista juni meddelade Riksbanken att räntan skulle höjas med 0,5 procent och därmed ligga på 0,75 procent fram tills nästa möte i september. Prognosen är att fler höjningar är att vänta och att räntan kommer nå 2 procent efter årsskiftet. Räntehöjningarna drabbar alla med lån med särskilt de med dyra bostadslån som är rörliga eller bundna lån som snart behöver omförhandlas. Vår sparekonom Sharon Lavie blev inbjuden att chatta med Aftonbladets läsare och en hel del intressanta frågor ställdes som vi har valt att dela med oss av.

När lönar sig ISK 2023?

Inom ISK är alla transaktioner skattefria och du behöver inte heller deklarera för varje transaktion. Istället tas en årlig schablonskatt ut för varje konto. Denna beskattning av en schablonintäkt för ISK är förhållandevis låg och anses av många som relativt fördelaktig inom sparandeformer. Du kan också använda din skatt på ISK till att kvitta andra eventuella förluster av eget kapital. Dock behöver du betala skatt även om värdet på kontot sjunker.

När du sparar i ISK kan du när som helst sälja eller köpa. Eftersom vinster inte beskattas kan du därför sälja och köpa som i en vanlig depå, men utan att deklarera varje köp eller försäljning och utan att betala kapitalskatt. Kostnader i form av förvaltningsavgifter för fonder eller courtage på olika aktiemarknader kan dock, precis som i en vanlig aktiedepå, förekomma.

I valet mellan kapitalförsäkring eller ISK finns flera stora skillnader. En av de större är beskattningen och avgifterna. Medan skatt för ISK räknas enligt schablon på värdet enligt olika brytpunkter under året plus dina årliga insättningar, fokuserar kapitalförsäkringen på värdet vid årets början samt insättningar under året. Investeringssparkonto skatt är också avdragsgill mot andra kapitalförluster i deklarationen.

Med ISK kan du sätta in pengar att investera som på ett vanligt konto. Du kan månadsspara eller sätta in summor vid olika tillfällen som det passar. Kapitalförsäkringen bygger på månadssparande och engångsbelopp, även om det går att göra några extrainsättningar.

Med ISK äger du dina tillgångar och kan rösta och delta vid bolagsstämmor. Med en kapitalförsäkring är du förmånstagare och det är i slutändan försäkringsbolaget som är registrerad ägare av investeringarna. Du har därför varken rösträtt eller deltaganderätt vid bolagsstämmor eller bolagsengagemang.

Hur mycket skatt på 100 000 ISK?

Den schablonbeskattade sparformen har länge varit det mest överlägsna alternativet för personer som föredrar:

 • Låg skatt på sitt sparande
 • Inte behöva bry sig om en krånglig deklaration
 • En sparform utan inlåsningar som ej är dubbelbeskattad
 • Enkel lösning för sitt privata pensionssparande

Enkelt sammanfattat så har det varit oslagbart att använda detta till förmån för det gamla sparandet som kallas IPS (Individuellt Pensionssparande). Efter att nya reformer bestämdes för den typen av sparande då man blev dubbelbeskattad, gick majoriteten över till ett investeringssparkonto för sitt pensionssparande.

Hur många har en miljon på ISK?

Taket för ISK som S undersökt skulle slå mot många sparare. Samtidigt är bilden av ISK som ett sparande som bara gynnar vanliga människor missvisande. Efter börsfesten kan uppemot 300 000 vara ISK-miljonärer i aktier och fonder, visar SvD:s beräkningar.

När slutar ISK vara lönsamt?

Investeringssparkontot (ISK) gjorde entré med buller och bång i januari 2012 och firar i år 10 år. Aktiespararna var initiativtagare till ISK. Ambitionen var att stimulera till ökat sparande genom att göra det enklare och billigare att spara långsiktigt.

I stället för en fast skatt på realiserade vinster kunde man nu utgå från en fast schablon som är baserad på kontots genomsnittliga värde.

Hur mycket kan banken höja räntan?

Vi erbjuder rörlig ränta på våra lån och kreditkort. Det innebär att räntan kan förändras. Men det innebär inte att den kan höjas hur som helst.

Vi som bank kan inte bestämma oss för att höja räntan på ditt lån eller kreditkort bara för att vi vill tjäna mer pengar. I ditt avtal finns den ränta som vi kommit överens om. 

Men det finns omständigheter som gör att vi måste höja räntan, till exempel när Riksbanken höjer styrräntan och våra upplåningskostnader ökar. Upplåningskostnad är kostnaden vi har för pengarna vi lånar ut. När Riksbanken höjer styrräntan höjs även den marknadsränta som vi som bank betalar när vi lånar.

Vad påverkas av statslåneräntan?

Statslåneräntan är en referensränta som fastställs veckovis av Riksgälden.

Den statslåneränta som gäller vid utgången av november används vid vissa beräkningar av underlag för avkastningsskatt på pensionsmedel.

Hur hög kan räntan bli 2024?

 • Snitträntan är ett genomsnitt av alla bolånekunders ränta hos banken den senaste månaden.
 • Listräntan är den ränta som banken tydligt visar upp på sin hemsida. Se den som ett utgångspris, den går nästan alltid att pruta ner.

🔗 Läs mer djupgående om listränta och snittränta

Vart räntan kommer att ta vägen i framtiden går egentligen inte att förutse med 100 % säkerhet. Man kan gissa sig fram utifrån ränteläget i dag, men eftersom en mängd olika faktorer och händelser i världen påverkar ekonomin är det inte möjligt att ge någon exakt prognos.

Nedan finner du prognoser från olika banker och aktörer på de finansiella marknaderna.

💡 Vår prognos:Som det ser ut nu under 2023 tyder det mesta på att uppgången bolåneräntorna i Sverige har stannat av efter att ha stigit kraftigt under 2022 och 2023. Inflationen ser ut att ha toppat vilket gör att Riksbanken sannolikt (enligt oss) gjorde sin sista höjning av styrräntan till 4% nu i september. Därmed tror vi att bolåneräntorna kommer att ligga kvar runt dagens nivåer under kommande 6 månader om inget oförutsett händer.

Vad kommer bolåneräntan vara 2024?

Tabellen visar listräntor och snitträntor hos några av våra svenska banker. Räntorna uppdateras varje månad.

Listränta = den ränta banken skyltar med på sin hemsida. Listräntan är bankernas listpris/utgångspris och den går nästan alltid att pruta ner.

Snittränta = ett genomsnitt på bankens alla bolånekunders ränta under den senaste månaden.

Här visar vi prognoser för bolåneräntorna som presenterats av olika banker och andra aktörer på bostadsmarknaden. prognoserna kontrolleras och uppdateras en gång per månad.

💡 Prognoserna nedan gäller för 3 månaders räntan, dvs den rörliga räntan. De visar bankernas prognoser över vart bolåneräntan kommer att ligga i december 2023 och december 2024.

Pressa bankerna och få den lägsta räntan på bolån & lånelöftenPå Lånekoll.se kan du jämföra räntor och villkor på bolån & lånelöften hos flera olika banker med en enda ansökan. Du får en lista med bankernas olika erbjudanden och väljer själv om du vill acceptera ett erbjudande eller inte. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.

Hur mycket skatt på 100 000 ISK 2023?

För år 2023 så är det statslåneräntan den 30e november 2022 som man tittar på. Statslåneräntan den 30 november 2022 landade på 1.94% vilket betyder att vi får en dubblerad skatt skatt på ISK för 2023 jämfört med 2022.

Det innebär att skatten på ISK för år 2023 är 0.882% och är den högsta någonsin uppnådd. Den här skatten kommer dras i din skattedeklaration under april 2024.

Om du vill veta hur mycket du ska betala i skatt på ditt ISK så kan du enkelt räkna ut det genom att multiplicera de pengar du har på ditt ISK med 0.00882.

Så här stor är ISK-skatten beroende på hur mycket pengar du har:

 • Vid 1 miljon kronor på ditt ISK så blir din skatt på ISK 8 820 kr
 • ISK skatt med 500 000 kr = 4410 kr
 • ISK skatt med 100 000 kr = 882 kr
 • ISK skatt med 10 000 kr = 88.2 kr
 • ISK skatt med 1 000 kr = 8.82 kr

Vad händer med min ISK om jag dör?

AF (aktie- och fonddepå) -  Kapitalet tillfaller dödsboet och dödsbodelägarna. Dödsbodelägare får välja om eventuella värdepapper på kontot ska säljas eller flyttas.

  ISK (investeringssparkonto) - Kapitalet tillfaller dödsboet och dödsbodelägarna. Dödsbodelägare får välja om eventuella värdepapper på kontot ska säljas eller flyttas.