:

Vad är ersättning IPS?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ersättning IPS?
 2. Hur betalas IPS ut?
 3. Vad ska jag göra med mitt IPS?
 4. Vilket datum betalas IPS ut?
 5. Kan man ta ut sina IPS pengar?
 6. Varför togs IPS bort?
 7. Kan man flytta pengar från IPS?
 8. Hur mycket skatt betalar man på IPS?
 9. Kan man flytta pengar från IPS till ISK?
 10. Hur mycket skatt på IPS?
 11. Kan man sälja IPS?
 12. Vad händer med IPS vid dödsfall?
 13. Vad är skillnaden på IPS och ISK?

Vad är ersättning IPS?

2016 avskaffades avdragsrätten för privat pensionssparande. Har du inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar pensionsrätt i din anställning har du dock fortsatt möjlighet att pensionsspara med avdragsrätt.

Beställ här

Hur betalas IPS ut?

Vi använder kakor (cookies) som på olika sätt gör det lättare att använda våra sidor och för att vi ska förstå hur webbplatsen används.

Vad ska jag göra med mitt IPS?

För en person som saknar tjänstepension i sin anställning finns möjlighet att överväga ett privat pensionssparande, IPS. Sedan avdragsrätten försvann är individuellt pensionssparande inte fördelaktigt för en löntagare som har tjänstepension. Du som har avdragsgrundande inkomst av anställning och som helt saknar pensionsrätt i anställning har möjlighet att göra ett avdrag för insättningar. Läs mer på skatteverket.

Du väljer själv hur mycket du vill spara, hur ofta nya insättningar ska göras och vilka sparprodukter din IPS ska bestå av. Valen avgörs främst utifrån sparhorisonten, lämplig risk för dig och hur aktiv du planerar att vara. 

En fördel med individuellt pensionssparande är att du inte behöver göra något i deklarationen - detta sköts av den aktör som du har sparandet hos. 

Under sparandet betalar du ingen kapitalvinstskatt när du växlar mellan olika sparprodukter, istället får du betala en avkastningsskatt baserad på värdet av din IPS. 

Det är bara du som inte har någon tjänstepension i din anställning eller du som har inkomst av aktiv näringsverksamhet som kan göra avdrag i deklarationen för de inbetalningar som görs till IPS-kontot. 

Vilket datum betalas IPS ut?

Din pension betalas ut en gång per månad. I tabellen ser du när du får din tjänstepension under 2023.

Vilket datum du får din tjänstepension beror på vilken dag i månaden du är född. 

Kan man ta ut sina IPS pengar?

Du kan logga in på Mina sidor för att få en snabb och enkel överblick över alla delar i din framtida pension. Då blir det lättare att ta ställning till om du vill eller behöver spara extra till pensionen. Där får du flera tips på hur du kan påverka din framtida pension. 

 • Investeringssparkonto (ISK) innebär att du sparar i aktier eller fonder och det du har på kontot ägs direkt av dig. 
 • Kapitalförsäkringen innehåller nästan alltid någon typ av försäkring. De aktier eller fonder du har där ägs inte av dig, utan av ett försäkringsbolag.
 • Amortera på bolån kan vara ett alternativ i kombination med eget sparande.

Varför togs IPS bort?

Svenska sparare har miljarder kronor som är låsta på pensionskonton. När de skattemässiga fördelarna med så kallat IPS försvann upphörde sparandet – men kapitalet som finns där påverkas av olika avgifter och fondval.

Di guidar till hur du får bäst avkastning på pensionspotten. Rätt strategi och risk kan ge mer i plånboken om några år.

Kan man flytta pengar från IPS?

Individuellt pensionssparande (IPS) är ett bundet pensionssparande där du placerar dina pengar själv.

För dig som är anställd och har en tjänstepension från din arbetsgivare gäller att du från om med januari 2016 inte längre kan göra avdrag i deklarationen för individuellt pensionssparanden (IPS). Det innebär att det sedan dess är ofördelaktigt att ha ett sparande i IPS eftersom du sätter in skattade pengar och därefter skattar på utbetalningarna i och med inkomstskatten. Du blir alltså dubbelt beskattad.

Hur mycket skatt betalar man på IPS?

Om det totala värdet på ditt IPS-konto uppgår till högst ett prisbasbelopp har du rätt att avsluta kontot och få dina pengar utbetalda i förtid, även om du inte har fyllt 55 år.

Utbetalningen från IPS beskattas som inkomst av tjänst och banken drar normalt av 30 procent preliminärskatt.

Kan man flytta pengar från IPS till ISK?

Hej och varmt välkommen till Lawline.

Ursäkta för ett sent svar. Vi gör vårt bästa för att besvara så många som möjligt och ibland tar det lite extra tid. Jag ska nu försöka hjälpa dig med din fråga. Som jag förstår har du investerat i ett privat pensionssparande (IPS) som du nu vill flytta till ett investeringssparkonto (ISK).

Hur mycket skatt på IPS?

För en person som saknar tjänstepension i sin anställning finns möjlighet att överväga ett privat pensionssparande, IPS. Sedan avdragsrätten försvann är individuellt pensionssparande inte fördelaktigt för en löntagare som har tjänstepension. Du som har avdragsgrundande inkomst av anställning och som helt saknar pensionsrätt i anställning har möjlighet att göra ett avdrag för insättningar. Läs mer på skatteverket.

Du väljer själv hur mycket du vill spara, hur ofta nya insättningar ska göras och vilka sparprodukter din IPS ska bestå av. Valen avgörs främst utifrån sparhorisonten, lämplig risk för dig och hur aktiv du planerar att vara. 

En fördel med individuellt pensionssparande är att du inte behöver göra något i deklarationen - detta sköts av den aktör som du har sparandet hos. 

Under sparandet betalar du ingen kapitalvinstskatt när du växlar mellan olika sparprodukter, istället får du betala en avkastningsskatt baserad på värdet av din IPS. 

Det är bara du som inte har någon tjänstepension i din anställning eller du som har inkomst av aktiv näringsverksamhet som kan göra avdrag i deklarationen för de inbetalningar som görs till IPS-kontot. 

Kan man sälja IPS?

Om det totala värdet på ditt IPS-konto uppgår till högst ett prisbasbelopp har du rätt att avsluta kontot och få dina pengar utbetalda i förtid, även om du inte har fyllt 55 år.

Utbetalningen från IPS beskattas som inkomst av tjänst och banken drar normalt av 30 procent preliminärskatt.

Vad händer med IPS vid dödsfall?

Det innebär att dina närstående får det som är kvar av din pension när du dör. Vanligtvis betalas pengarna ut månadsvis, som en vanlig pension.

Vad kostar det? Du betalar ingen avgift för att ha återbetalningsskydd kopplat till din försäkring, men eftersom du inte får ta del av arvsvinsterna kan du få en lägre pension om du har ett återbetalningsskydd. Arvsvinst innebär att när en försäkringstagare som inte har återbetalningsskydd avlider, så fördelas de pengar som finns kvar i hens försäkring mellan andra försäkringstagare som inte heller har återbetalningsskydd.

Vad är skillnaden på IPS och ISK?

Det finns flera olika konto- och depåtyper att välja på för den som ska börja spara i fonder. Från en vanlig fonddepå till IPS-depå, ISK(Investeringssparkonto) och KF(Kapitalförsäkringsdepå). De olika typerna har olika för- och nackdelar. Nedan följer en redogörelse så att det blir lättare att välja rätt.