:

Hur ansöker man om faderskap?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ansöker man om faderskap?
 2. Hur bekräftar man faderskap?
 3. Hur anmäler man sig som pappa?
 4. Hur lång tid tar det att registrera faderskap?
 5. Hur registrerar man pappan till barnet?
 6. Vad kostar det att göra ett faderskapstest?
 7. Hur mycket kostar det att göra ett faderskapstest?
 8. Vad kostar det att ta ett faderskapstest?
 9. Måste mamman godkänna faderskapstest?
 10. Måste man skriva på Faderskapsintyg?
 11. Kan man göra faderskapstest gratis?
 12. Kan mamma neka faderskapstest?
 13. Vem betalar faderskapstest?
 14. Hur mycket kostar ett DNA-test för barn?

Hur ansöker man om faderskap?

Om ett nyfött barns föräldrar inte är gifta med varandra måste föräldraskapet utredas vid barnets födelse.

Hur bekräftar man faderskap?

Digital underrättelse ger möjlighet för kommunens familjerätt att effektivisera och modernisera en administrativt papperstung process genom digital handläggning. Med den elektroniska informationsöverföringen kan processen att få faderskapet/föräldraskapet för ett barn och i förekommande fall anmälan om gemensam vårdnad registrerad snabbare hos Skatteverket.

Första januari 2022 kom en lagändring som möjliggör att de flesta föräldrar att bekräfta föräldraskap och anmäla delad vårdnad digitalt direkt till Skatteverket. För föräldrar som vill bekräfta föräldraskap innan barnet föds, inte ingår i gruppen som kan använda den digitala tjänsten eller inte anmäler inom 14 dagar kommer socialnämnden behålla nuvarande ansvar.

Den digitala tjänsten för underrättelse kommer att fungera tillsammans med Skatteverkets e-tjänst på så sätt att information överförs automatiskt kring nyfödda barn utan bekräftat föräldraskap som socialnämnden ansvarar för.

Hur anmäler man sig som pappa?

Nu kan du bekräfta att du blivit förälder i Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse.

Om du är gift med någon som har fött barn fastställs du automatiskt som förälder. Om ni som blivit föräldrar inte är gifta behöver ert föräldraskap fastställas. Föräldraskap kan fastställas genom bekräftelse eller genom domslut.

Hur lång tid tar det att registrera faderskap?

Om du som är kvinna föder ett barn blir du automatiskt registrerad som barnets mamma. Det kallas moderskapspresumtion. Om du är man och föder ett barn blir du barnets far. Det kallas faderskapspresumtion.

Du som är man och gift eller registrerad partner med den som föder barn blir registrerad som barnets far. Om du är en kvinna blir du barnets förälder. Att på detta sätt automatiskt anses som förälder kallas faderskapspresumtion respektive föräldraskapspresumtion.

Hur registrerar man pappan till barnet?

Vårdnad är ett rättsligt begrepp. Den som har vårdnaden om ett barn bestämmer i frågor som rör barnet. Vårdnad ska inte förväxlas med daglig omvårdnad.

Ett barn står under någons vårdnad tills det fyller 18 år.

Vad kostar det att göra ett faderskapstest?

En rundringning som Aftonbladet gjort visar att försäljningen av faderskapstester på nätet ökat de senaste åren. En enkel topsning hemma i badrummet kan ge misstänksamma män svar på en vecka. Utan att vare sig mamman eller myndigheterna behöver få veta något.

– Mannen kanske har gått med en gnagande fråga i sig. Ett faderskapstest kan vara ett sätt att söka klarhet, säger Anne-Marie Furhoff, familjerådgivare.

Längtan efter att få veta hur det ligger till bottnar ofta i rädsla för att kvinnan varit otrogen.

Men testbeskedet kan bli smärtsamt. Om det skulle visa sig att pappan faktiskt inte är far till barnet kan det bli kris i relationen.

– Det river upp mycket i livet. I bästa fall är det något som paret kan ta sig igenom även om det tar lång tid. Det beror mycket på hur stark kärleken är i grunden.

Hur mycket kostar det att göra ett faderskapstest?

Om du som är kvinna föder ett barn blir du automatiskt registrerad som barnets mamma. Det kallas moderskapspresumtion. Om du är man och föder ett barn blir du barnets far. Det kallas faderskapspresumtion.

Du som är man och gift eller registrerad partner med den som föder barn blir registrerad som barnets far. Om du är en kvinna blir du barnets förälder. Att på detta sätt automatiskt anses som förälder kallas faderskapspresumtion respektive föräldraskapspresumtion.

Vad kostar det att ta ett faderskapstest?

 • Fri frakt
 • Leverans 1-3 vardagar
 • Säker betalning
 • DDC´s Dual Process™
 • 2x20 markörer som standard
 • DDC -Ackrediterat och kvalitetssäkrat laboratorium

Vårt laboratorium DDC, DNA Diagnostics Center, som är USAs mest betrodda, utför över en miljon DNA-analyser per år. Det ger en oslagbar säkerhet. Laboratoriet är ackrediterat och kvalitetssäkrat och tack vare att alla tester körs dubbelt med DDC´s Dual Process™ kan vi garantera att testresultatet är 100 % riktigt.

Måste mamman godkänna faderskapstest?

Hej, tack för din fråga till Lawline!

När det gäller faderskap och moderskap är det föräldrabalkens (FB) regler som reglerar det rättsligt. Ett kort svar på din första fråga är att mamman inte behöver lämna prov när ett faderskapstest görs. Svaret på din andra fråga kräver ett lite längre svar. Jag kommer därför förklara här nedanför hur det ligger till när det gäller båda dina frågor!

Måste man skriva på Faderskapsintyg?

Enligt svensk lag (föräldrabalken 1949-381) måste ett faderskap bekräftas om det skett utanför ett äktenskap. Detta är för att alla barn har rätt till båda sina föräldrar. 

Genom att fastställa vilka barnets föräldrar är möjliggör man för barnet att:

 • få försörjning från båda sina föräldrar
 • ta del av framtida arv
 • ta båda föräldrarnas efternamn 

Kan man göra faderskapstest gratis?

Faderskapstest och moderskapstest utförs med hjälp av DNA-test vilket innebär att likheter och olikheter studeras direkt i arvsmassan. DNA finns i hela kroppen och vid testet används munskrapsprov eller blodprov från mannen, kvinnan och barnet. Varken faderskaps- eller moderskapsutredning baseras på hårstrå eller hårprov. När proven kommit till den rättsgenetiska enheten i  Linköping analyseras varje DNA-prov vid två separata tillfällen. Resultaten från de olika proverna måste ha fullständig överensstämmelse för att godkännas.

Faderskapstest under graviditeten, när barnet är i magen, utförs bara på uppdrag av polis eller läkare.

Ert ärende registreras när vi har fått in anmälan och samtycken/fullmakt. OBS! En registreringsavgift och moms tas ut för alla registrerade ärenden, även om anmälan tas tillbaka och ärendet avbryts. I avgiften för ett färdigställt ärende ingår registrering, analyskostnader och moms.

Med dagens DNA‐teknik har analyserna vid vår rikstäckande enhet för rättsgenetik i Linköping mycket hög säkerhet. Våra faderskaps- och moderskapsutredningar ger säkra svar med en säkerhet på 99,99 procent eller högre.

Kan mamma neka faderskapstest?

Faderskapstest och moderskapstest utförs med hjälp av DNA-test vilket innebär att likheter och olikheter studeras direkt i arvsmassan. DNA finns i hela kroppen och vid testet används munskrapsprov eller blodprov från mannen, kvinnan och barnet. Varken faderskaps- eller moderskapsutredning baseras på hårstrå eller hårprov. När proven kommit till den rättsgenetiska enheten i  Linköping analyseras varje DNA-prov vid två separata tillfällen. Resultaten från de olika proverna måste ha fullständig överensstämmelse för att godkännas.

Faderskapstest under graviditeten, när barnet är i magen, utförs bara på uppdrag av polis eller läkare.

Ert ärende registreras när vi har fått in anmälan och samtycken/fullmakt. OBS! En registreringsavgift och moms tas ut för alla registrerade ärenden, även om anmälan tas tillbaka och ärendet avbryts. I avgiften för ett färdigställt ärende ingår registrering, analyskostnader och moms.

Med dagens DNA‐teknik har analyserna vid vår rikstäckande enhet för rättsgenetik i Linköping mycket hög säkerhet. Våra faderskaps- och moderskapsutredningar ger säkra svar med en säkerhet på 99,99 procent eller högre.

Vem betalar faderskapstest?

Familj & barn

Hej ! Jag är ensamstående med 2 barn , båda 2 barn vet jag inte vem är pappa till dem . Jag har sex med många män , många som bor nära mig , många som bor lång bort . Men nu barnen blir stor och de frågade mig vem är deras pappa . Jag vet inte hur ska jag svara till barnne . Barnen får : Underhållstöd från Försäkringkassa varje månader . Min frågar är : om nu kan jag hitta pappa till barnen , måste jag / han betala pengar tillbaka eller inte . Barnet pappa vet inte att vi har barn tillsamman heller .  Jag vet inte hur ska jag hitta honom men om det händer  , vad ska hända med oss ( jag , barnen och barnenspappa ) . Måste han och barnen göra ett prov ( DNA ) eller inte . Jag bara vill hitta pappa till barnen , jag vill inte mina barn blir ledsen . 

Hur mycket kostar ett DNA-test för barn?

 • Fri frakt
 • Leverans 1-3 vardagar
 • Säker betalning
 • DDC´s Dual Process™
 • 2x20 markörer som standard
 • DDC -Ackrediterat och kvalitetssäkrat laboratorium

Vårt laboratorium DDC, DNA Diagnostics Center, som är USAs mest betrodda, utför över en miljon DNA-analyser per år. Det ger en oslagbar säkerhet. Laboratoriet är ackrediterat och kvalitetssäkrat och tack vare att alla tester körs dubbelt med DDC´s Dual Process™ kan vi garantera att testresultatet är 100 % riktigt.