:

Vem ska betala TV licens?

Innehållsförteckning:

 1. Vem ska betala TV licens?
 2. Vad kostar tv licensen 2023?
 3. Hur mycket kostade TV licensen?
 4. Hur mycket kostar tv licensen per månad?
 5. När tas tv licensen bort?
 6. Vill inte betala TV-licens?
 7. Hur mycket kostar SVT per år?
 8. När togs TV licensen bort?
 9. Måste man ha TV licens?
 10. Vill inte betala TV licens?
 11. Måste man betala för tv-kanaler?
 12. När tas TV licensen bort?
 13. Kan man se SVT gratis?
 14. Kan man titta på tv utan abonnemang?
 15. Kan jag titta på TV utan abonnemang?
 16. What is a TV licence for students?
 17. Will my parents' TV licence Cover Me If I'm away at University?
 18. Can students watch iPlayer without a TV licence?
 19. Do I need a TV licence to watch catch up TV?
 20. What is a TV licence for students?
 21. Will my parents' TV licence Cover Me If I'm away at University?
 22. Can students watch iPlayer without a TV licence?
 23. Do I need a TV licence to watch catch up TV?

Vem ska betala TV licens?

SFS nr: 2018:1893 Departement/myndighet: Kulturdepartementet Utfärdad: 2018-11-22 Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1820 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   En public service-avgift ska finansiera radio- och tv-verksamhet i allmänhetens tjänst och verksamhet som är direkt anknuten till den under förutsättning att    1. sändningstillstånd enligt 4 kap. 3 § eller 11 kap. 1 § första stycket radio- och tv-lagen (2010:696) har meddelats den som bedriver sändningsverksamheten, och    2. tillståndet innehåller ett förbud mot att sända reklam.

Vad kostar tv licensen 2023?

The current price of a TV licence is £159 per year, which can be paid all in one go or spread across the year via Direct Debit.

Hur mycket kostade TV licensen?

27 januari 2016 kl 13:05 Uppdaterad 9 februari 2016 kl 09:29

Tips & Råd Har du tv i lägenheten men struntar i att betala licensen? Då kan du få besök av någon av landets 70 tv-pejlare. Tittar du bara på tv via datorn kan du lugnt be dem att gå.

Hur mycket kostar tv licensen per månad?

TV-avgiften har sitt ursprung i licensavgiften för radioapparater. Ursprungligen krävde innehav av radiomottagare tillstånd från Kungl. Maj:t, vilket kunde sökas hos Telestyrelsen mot en stämpelavgift på 3:50 kronor. Vid början av 1924 fanns 4 500 sådana tillstånd och vid årets slut hade antalet ökat till 40 000. Detta år bestämdes det också att stämpelavgiften skulle ersättas av en licensavgift vars storlek bestämdes av regeringen. Från och med 1925 skulle den som hade en radiomottagare betala en avgift på tolv kronor.[5] 1926 sänktes avgiften till tio kronor, något som skulle gälla fram till 1951.

År 1943 infördes en särskild avgift för radio i bil eller båt, vilket betydde att trafikpolisen kunde fråga efter radiolicensen.[6]

Från 1956 blev även innehavare av TV-mottagare skyldiga att betala en licensavgift, som uppgick till 25 kronor per kalenderkvartal. År 1967 övergick avgiften till att bli en "allmän mottagaravgift", och begreppet "licens" avskaffades. De hushåll som ägde en TV-apparat betalade en allmän mottagaravgift som även täckte eventuellt innehav av radiomottagare. Den som bara hade en radioapparat betalade en mindre "särskild ljudradioavgift".

Under 2018 var avgiften 2 400 kr per hushåll med TV-mottagare, medan den 2019 blev maximalt cirka 1 300 kr per person och reducerad för personer med låga förvärvsinkomster. Som förvärvsinkomst räknas även exempelvis a-kassa, pension och sjukersättning. Under dessa premisser föreligger betalningsskyldighet till och med dödsåret.[16] Företag, juridiska personer, personer under 18 år och personer utan förvärvsinkomst (exempelvis studerande som enbart har studiemedel som inkomst) betalar ingen avgift från och med 2019.[17] Förändringen trädde i kraft automatiskt och de som betalade TV-avgift 2018 behövde inte göra något. De som hade betalat den gamla avgiften för 2019 skulle återbetalas av Radiotjänst.[18]

Som jämförelse kan nämnas en undersökning publicerad 2023 av Mediavision som visade att svenska hushåll i genomsnitt betalade 685 kr/mån för prenumeration och abonnemang på media och journalistik.[19]

När tas tv licensen bort?

The TV licence fee is collected by the BBC and primarily used to fund the radio, television and online services of the BBC itself. Licence fee collection is the responsibility of the BBC's Finance and Business division.[5]

Although the money is raised for its own use and collected by the BBC itself, the BBC does not directly use the collected fees. The money received is first paid into the government's Consolidated Fund. It is subsequently included in the 'vote' for the Department of Culture, Media and Sport in that year's Appropriation Act, and passed back to the BBC for the running of the BBC's own services (free from commercial advertisements). The money also finances programming for S4C and the BBC World Service, and included the running costs of BBC Monitoring at Caversham until it was relocated to London and the property sold in May 2018.

When television broadcasts in the UK were resumed after a break due to the Second World War, it was decided to introduce a television licence fee to fund the service. When first introduced on 1 June 1946, the licence covering the monochrome-only single-channel BBC television service cost £2 (equivalent to £88.26 as of 2021).[62] The licence was originally issued by the General Post Office (GPO), which was then the regulator of public communications within the UK. The GPO also issued licences for home radio receivers powered by mains electricity[63] as well as non removable vehicle mounted radios and was mandated by laws beginning with the Wireless Telegraphy Act 1904, to administer the licensing system; however, the TV licence also covered radio reception.

The BBC started regular colour TV broadcasts in the summer of 1967.[64] On 1 January 1968, a "colour supplement" of £5 was added to the existing £5 monochrome licence fee; the £10 colour fee was the equivalent of £184.5 in 2021. The licence fee increases with inflation; on 1 April 2019 it rose to £154.50 for colour TV and £52 for monochrome TV.[65] The radio-only licence was abolished on 1 February 1971, when it was £1-5s-0d (£1.25 in decimal UK currency) or the equivalent of £23.06 at 2021 prices.[35]

On 1 April 1991, the BBC took over the administration of television licensing in the UK, assuming the responsibility of licence fee collection and enforcement.[6][66] Since this date, the BBC has been the statutory authority for issuing television licences (before April 1991, the statutory authority was the UK Home Office), although the UK Government retains certain powers and responsibilities with regards to TV licences.[66]

Vill inte betala TV-licens?

Public service-avgiftens storlek beslutas för varje inkomstår. För inkomståret 2023 är public service-avgiften maximalt 1 300 kronor per person och år. Du som har en beskattningsbar förvärvsinkomst som är lägre än 130 025 kronor per år betalar i stället 1 procent av inkomsten. Beskattningsbar förvärvsinkomst är din inkomst av tjänst eller näringsverksamhet efter avdrag. Som beskattningsbar förvärvsinkomst räknas till exempel lön, pension och sjukersättning men inte inkomst av kapital.

Du får inga inbetalningskort och behöver alltså inte göra någon inbetalning, utan avgiften dras direkt med skatten. Avgiften bestäms utifrån inkomstbasbeloppet, som ändras varje år.

För inkomståret 2022 var public service-avgiften maximalt 1 327 kronor per person och år.

Hur mycket kostar SVT per år?

Public service består av tre olika företag, Sveriges Television AB (SVT), Sveriges Radio AB (SR) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR). SVT sänder fyra kanaler SVT1, SVT2, SVT Barn och Kunskapskanalen som de samsänder med UR. SR har fyra nationella kanaler: P1, P2, P3 och P4. P4 består av 25 lokala kanaler. SR sänder även lokalt i Södertälje och P6 i Stockholm samt P3 Din Gata i Malmö. Dessutom sänder de digitalt över vissa områden.

När togs TV licensen bort?

TV-avgiften har sitt ursprung i licensavgiften för radioapparater. Ursprungligen krävde innehav av radiomottagare tillstånd från Kungl. Maj:t, vilket kunde sökas hos Telestyrelsen mot en stämpelavgift på 3:50 kronor. Vid början av 1924 fanns 4 500 sådana tillstånd och vid årets slut hade antalet ökat till 40 000. Detta år bestämdes det också att stämpelavgiften skulle ersättas av en licensavgift vars storlek bestämdes av regeringen. Från och med 1925 skulle den som hade en radiomottagare betala en avgift på tolv kronor.[5] 1926 sänktes avgiften till tio kronor, något som skulle gälla fram till 1951.

År 1943 infördes en särskild avgift för radio i bil eller båt, vilket betydde att trafikpolisen kunde fråga efter radiolicensen.[6]

Från 1956 blev även innehavare av TV-mottagare skyldiga att betala en licensavgift, som uppgick till 25 kronor per kalenderkvartal. År 1967 övergick avgiften till att bli en "allmän mottagaravgift", och begreppet "licens" avskaffades. De hushåll som ägde en TV-apparat betalade en allmän mottagaravgift som även täckte eventuellt innehav av radiomottagare. Den som bara hade en radioapparat betalade en mindre "särskild ljudradioavgift".

Under 2018 var avgiften 2 400 kr per hushåll med TV-mottagare, medan den 2019 blev maximalt cirka 1 300 kr per person och reducerad för personer med låga förvärvsinkomster. Som förvärvsinkomst räknas även exempelvis a-kassa, pension och sjukersättning. Under dessa premisser föreligger betalningsskyldighet till och med dödsåret.[16] Företag, juridiska personer, personer under 18 år och personer utan förvärvsinkomst (exempelvis studerande som enbart har studiemedel som inkomst) betalar ingen avgift från och med 2019.[17] Förändringen trädde i kraft automatiskt och de som betalade TV-avgift 2018 behövde inte göra något. De som hade betalat den gamla avgiften för 2019 skulle återbetalas av Radiotjänst.[18]

Som jämförelse kan nämnas en undersökning publicerad 2023 av Mediavision som visade att svenska hushåll i genomsnitt betalade 685 kr/mån för prenumeration och abonnemang på media och journalistik.[19]

Måste man ha TV licens?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

TV-avgiften regleras i lag (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. I lagen föreskrivs bland annat vem som har betalningsskyldighet, samt definitionen av en TV-mottagare. En TV-mottagare är enligt 2 § en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. TV, digitalbox, och dator med TV-kort är exempel på TV-mottagare. Skyldighet att betala radio- och TV-avgift tillkommer den som innehar en TV-mottagare, enligt 2 a § i lagen. Det är således innehavet i sig som gör dig betalningsskyldig, inte huruvida du använder mottagaren för att titta på TV.

Vill inte betala TV licens?

Hem och familj

Måste alla betala tv-licens? Hur mycket ska jag betala? Vi svarar på några av de vanligaste frågorna om public service-avgiften.

Måste man betala för tv-kanaler?

TV-avgiften har sitt ursprung i licensavgiften för radioapparater. Ursprungligen krävde innehav av radiomottagare tillstånd från Kungl. Maj:t, vilket kunde sökas hos Telestyrelsen mot en stämpelavgift på 3:50 kronor. Vid början av 1924 fanns 4 500 sådana tillstånd och vid årets slut hade antalet ökat till 40 000. Detta år bestämdes det också att stämpelavgiften skulle ersättas av en licensavgift vars storlek bestämdes av regeringen. Från och med 1925 skulle den som hade en radiomottagare betala en avgift på tolv kronor.[5] 1926 sänktes avgiften till tio kronor, något som skulle gälla fram till 1951.

År 1943 infördes en särskild avgift för radio i bil eller båt, vilket betydde att trafikpolisen kunde fråga efter radiolicensen.[6]

Från 1956 blev även innehavare av TV-mottagare skyldiga att betala en licensavgift, som uppgick till 25 kronor per kalenderkvartal. År 1967 övergick avgiften till att bli en "allmän mottagaravgift", och begreppet "licens" avskaffades. De hushåll som ägde en TV-apparat betalade en allmän mottagaravgift som även täckte eventuellt innehav av radiomottagare. Den som bara hade en radioapparat betalade en mindre "särskild ljudradioavgift".

Under 2018 var avgiften 2 400 kr per hushåll med TV-mottagare, medan den 2019 blev maximalt cirka 1 300 kr per person och reducerad för personer med låga förvärvsinkomster. Som förvärvsinkomst räknas även exempelvis a-kassa, pension och sjukersättning. Under dessa premisser föreligger betalningsskyldighet till och med dödsåret.[16] Företag, juridiska personer, personer under 18 år och personer utan förvärvsinkomst (exempelvis studerande som enbart har studiemedel som inkomst) betalar ingen avgift från och med 2019.[17] Förändringen trädde i kraft automatiskt och de som betalade TV-avgift 2018 behövde inte göra något. De som hade betalat den gamla avgiften för 2019 skulle återbetalas av Radiotjänst.[18]

Som jämförelse kan nämnas en undersökning publicerad 2023 av Mediavision som visade att svenska hushåll i genomsnitt betalade 685 kr/mån för prenumeration och abonnemang på media och journalistik.[19]

När tas TV licensen bort?

Provided payment has been received, a TV Licence is valid until the expiry date shown on it. TV Licences normally last for a year. They expire at the end of the month and your licence starts on the day you buy it. For example, if you buy a licence today it will cover you for up to 12 months - the rest of this month and 11 months after that. Then if you renew your licence on time next year it will run for a full year. If you renew late it may not last a full 12 months.

TV Licence expiry dates stay the same each year. This means that if you buy a licence at any time in September it will start straight away and expire on 31 August the following year. Then, in following years it will always expire on 31 August.

Kan man se SVT gratis?

Med SVT Play kan du se SVTs program och sändningar när och där det passar dig bäst.

Med appen kan du:- Titta på SVTs program, kanaler och livesändningar- Fortsätta titta på program du börjat följa under För dig- Sök och bläddra bland kategorier- Spela upp på din TV via Chromecast

Kan man titta på tv utan abonnemang?

För att få tillgång till dina kanaler krävs att en antennkabel kopplas in mellan ditt antennuttag i väggen (märkt "TV") och din tv med så kallad DVB-C. Har du en digitalbox kopplar du en antennkabel mellan digitalboxen och din tv.

De mest populära kanalerna, exempelvis SVT1, SVT2, SVT24, Kunskapskanalen, SVT Barn och många fler sänds abonnemangsfritt i digital form i alla FiberKoax anslutna hus.

Kan jag titta på TV utan abonnemang?

För att få tillgång till dina kanaler krävs att en antennkabel kopplas in mellan ditt antennuttag i väggen (märkt "TV") och din tv med så kallad DVB-C. Har du en digitalbox kopplar du en antennkabel mellan digitalboxen och din tv.

De mest populära kanalerna, exempelvis SVT1, SVT2, SVT24, Kunskapskanalen, SVT Barn och många fler sänds abonnemangsfritt i digital form i alla FiberKoax anslutna hus.

What is a TV licence for students?

A TV Licence gives you a front-row seat to hundreds of channels and BBC iPlayer for 44p a day. Find out all you need to know about the TV Licence for students. Including where and when you need a licence and what it covers you to watch. You can watch our video: All about the TV Licence for Students too.

Will my parents' TV licence Cover Me If I'm away at University?

Your parents' TV Licence won't usually cover you while you're away at university. You will need your own licence to watch live on any channel, TV service or streaming service, and to use BBC iPlayer*. On any device.

Can students watch iPlayer without a TV licence?

So, essentially, as long as you can answer 'yes' to all of the following, students can watch iPlayer (or any form of live TV) without a TV Licence: You're watching on a device that is functioning on its own battery power, without being plugged into the mains (e.g. a laptop or phone)

Do I need a TV licence to watch catch up TV?

Watching catch up TV is really popular among students and we want to make sure students are aware of the change in law. From 1 September, everyone will need to be covered by a TV Licence to watch BBC TV programmes on demand – including catch up – on iPlayer.

What is a TV licence for students?

A TV Licence gives you a front-row seat to hundreds of channels and BBC iPlayer for 44p a day. Find out all you need to know about the TV Licence for students. Including where and when you need a licence and what it covers you to watch. You can watch our video: All about the TV Licence for Students too.

Will my parents' TV licence Cover Me If I'm away at University?

Your parents' TV Licence won't usually cover you while you're away at university. You will need your own licence to watch live on any channel, TV service or streaming service, and to use BBC iPlayer*. On any device.

Can students watch iPlayer without a TV licence?

So, essentially, as long as you can answer 'yes' to all of the following, students can watch iPlayer (or any form of live TV) without a TV Licence: You're watching on a device that is functioning on its own battery power, without being plugged into the mains (e.g. a laptop or phone)

Do I need a TV licence to watch catch up TV?

Watching catch up TV is really popular among students and we want to make sure students are aware of the change in law. From 1 September, everyone will need to be covered by a TV Licence to watch BBC TV programmes on demand – including catch up – on iPlayer.