:

Finns Radiotjänst kvar?

Innehållsförteckning:

 1. Finns Radiotjänst kvar?
 2. Hur mycket betalar man till Radiotjänst?
 3. Måste man betala public service-avgift?
 4. Vad kostade Radiotjänst?
 5. När tas tv licensen bort?
 6. Vilka kanaler ingår i Radiotjänst?
 7. Hur mycket betalar man för public service?
 8. Hur mycket kostar public service per år?
 9. Hur mycket kostar public service varje år?
 10. Hur mycket pengar får Sveriges Radio?
 11. Vad kostar tv licensen 2023?
 12. Hur mycket kostar tv licensen per månad?
 13. Vilka kanaler är gratis?
 14. Hur får man in gratis kanaler?
 15. Vilka ingår i public service?

Finns Radiotjänst kvar?

Yrkesakademin lämnade in en ansökan om rekonstruktion i början av september, efter att gått med förlust tre av de senaste fem åren. I de dokument som tagits fram i anslutning till rekonstruktionen framkommer att Yrkesakademin har skulder till över 70 fordons- och maskinföretag och till minst 20 företag som sålt kontorsutrustning och städning. Totalt uppgår skulderna av den typen till 45,3 miljoner kronor.

Adam, som egentligen heter någonting annat, går en praktiskt inriktad maskinförarutbildning hos Yrkesakademin i södra Sverige. Han säger att den ekonomiska krisen har märkts tydligt på utbildningen.

– Jag hade detta på känn. Ett återkommande problem är att det inte finns någon diesel. Tanken är tom, säger han och fortsätter:

Hur mycket betalar man till Radiotjänst?

Hem och familj

Måste alla betala tv-licens? Hur mycket ska jag betala? Vi svarar på några av de vanligaste frågorna om public service-avgiften.

Måste man betala public service-avgift?

TV-avgiften har sitt ursprung i licensavgiften för radioapparater. Ursprungligen krävde innehav av radiomottagare tillstånd från Kungl. Maj:t, vilket kunde sökas hos Telestyrelsen mot en stämpelavgift på 3:50 kronor. Vid början av 1924 fanns 4 500 sådana tillstånd och vid årets slut hade antalet ökat till 40 000. Detta år bestämdes det också att stämpelavgiften skulle ersättas av en licensavgift vars storlek bestämdes av regeringen. Från och med 1925 skulle den som hade en radiomottagare betala en avgift på tolv kronor.[5] 1926 sänktes avgiften till tio kronor, något som skulle gälla fram till 1951.

År 1943 infördes en särskild avgift för radio i bil eller båt, vilket betydde att trafikpolisen kunde fråga efter radiolicensen.[6]

Från 1956 blev även innehavare av TV-mottagare skyldiga att betala en licensavgift, som uppgick till 25 kronor per kalenderkvartal. År 1967 övergick avgiften till att bli en "allmän mottagaravgift", och begreppet "licens" avskaffades. De hushåll som ägde en TV-apparat betalade en allmän mottagaravgift som även täckte eventuellt innehav av radiomottagare. Den som bara hade en radioapparat betalade en mindre "särskild ljudradioavgift".

Under 2018 var avgiften 2 400 kr per hushåll med TV-mottagare, medan den 2019 blev maximalt cirka 1 300 kr per person och reducerad för personer med låga förvärvsinkomster. Som förvärvsinkomst räknas även exempelvis a-kassa, pension och sjukersättning. Under dessa premisser föreligger betalningsskyldighet till och med dödsåret.[16] Företag, juridiska personer, personer under 18 år och personer utan förvärvsinkomst (exempelvis studerande som enbart har studiemedel som inkomst) betalar ingen avgift från och med 2019.[17] Förändringen trädde i kraft automatiskt och de som betalade TV-avgift 2018 behövde inte göra något. De som hade betalat den gamla avgiften för 2019 skulle återbetalas av Radiotjänst.[18]

Som jämförelse kan nämnas en undersökning publicerad 2023 av Mediavision som visade att svenska hushåll i genomsnitt betalade 685 kr/mån för prenumeration och abonnemang på media och journalistik.[19]

Vad kostade Radiotjänst?

Från och med den 1 januari 2020 tar vi på Kammarkollegiet över de ärenden som finns kvar efter att Radiotjänst i Kiruna AB upphört.

Regeringen har beslutat att vi tar över de uppgifter som finns kvar efter att Radiotjänst upphört. För oss innebär det bland annat att vi ska hantera obetalda radio- och tv-avgifter och bevaka fordringar.

När tas tv licensen bort?

The TV licence fee is collected by the BBC and primarily used to fund the radio, television and online services of the BBC itself. Licence fee collection is the responsibility of the BBC's Finance and Business division.[5]

Although the money is raised for its own use and collected by the BBC itself, the BBC does not directly use the collected fees. The money received is first paid into the government's Consolidated Fund. It is subsequently included in the 'vote' for the Department of Culture, Media and Sport in that year's Appropriation Act, and passed back to the BBC for the running of the BBC's own services (free from commercial advertisements). The money also finances programming for S4C and the BBC World Service, and included the running costs of BBC Monitoring at Caversham until it was relocated to London and the property sold in May 2018.

When television broadcasts in the UK were resumed after a break due to the Second World War, it was decided to introduce a television licence fee to fund the service. When first introduced on 1 June 1946, the licence covering the monochrome-only single-channel BBC television service cost £2 (equivalent to £88.26 as of 2021).[62] The licence was originally issued by the General Post Office (GPO), which was then the regulator of public communications within the UK. The GPO also issued licences for home radio receivers powered by mains electricity[63] as well as non removable vehicle mounted radios and was mandated by laws beginning with the Wireless Telegraphy Act 1904, to administer the licensing system; however, the TV licence also covered radio reception.

The BBC started regular colour TV broadcasts in the summer of 1967.[64] On 1 January 1968, a "colour supplement" of £5 was added to the existing £5 monochrome licence fee; the £10 colour fee was the equivalent of £184.5 in 2021. The licence fee increases with inflation; on 1 April 2019 it rose to £154.50 for colour TV and £52 for monochrome TV.[65] The radio-only licence was abolished on 1 February 1971, when it was £1-5s-0d (£1.25 in decimal UK currency) or the equivalent of £23.06 at 2021 prices.[35]

On 1 April 1991, the BBC took over the administration of television licensing in the UK, assuming the responsibility of licence fee collection and enforcement.[6][66] Since this date, the BBC has been the statutory authority for issuing television licences (before April 1991, the statutory authority was the UK Home Office), although the UK Government retains certain powers and responsibilities with regards to TV licences.[66]

Vilka kanaler ingår i Radiotjänst?

Tv licens är ett vanligt ämne i Sverige. Det är en avgift som många av oss måste betala för att ha tillgång till public service-tjänster. Men vad är tv licens egentligen? Vem behöver betala och hur mycket kostar det? I den här artikeln kommer vi att ta en titt på allt du behöver veta om tv licens i Sverige.

Tv licens är en avgift som du betalar för att ha tillgång till public service-tjänster i Sverige. Public service-tjänster innefattar Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och Utbildningsradion (UR). Tv licens är ett sätt att finansiera dessa tjänster och garantera att de förblir reklamfria och opartiska.

Hur mycket betalar man för public service?

Public service-avgiftens storlek beslutas för varje inkomstår. För inkomståret 2023 är public service-avgiften maximalt 1 300 kronor per person och år. Du som har en beskattningsbar förvärvsinkomst som är lägre än 130 025 kronor per år betalar i stället 1 procent av inkomsten. Beskattningsbar förvärvsinkomst är din inkomst av tjänst eller näringsverksamhet efter avdrag. Som beskattningsbar förvärvsinkomst räknas till exempel lön, pension och sjukersättning men inte inkomst av kapital.

Du får inga inbetalningskort och behöver alltså inte göra någon inbetalning, utan avgiften dras direkt med skatten. Avgiften bestäms utifrån inkomstbasbeloppet, som ändras varje år.

För inkomståret 2022 var public service-avgiften maximalt 1 327 kronor per person och år.

Hur mycket kostar public service per år?

Hem och familj

Måste alla betala tv-licens? Hur mycket ska jag betala? Vi svarar på några av de vanligaste frågorna om public service-avgiften.

Hur mycket kostar public service varje år?

På https://aretmedsvt.svt.se/ och https://siffror.svt.se/ kan du djupdyka i siffror om vad vi på SVT gör. Exempelvis hur vi fördelar pengarna mellan olika genres.

Vad kostar ett program?

Hur mycket pengar får Sveriges Radio?

Public service består av tre olika företag, Sveriges Television AB (SVT), Sveriges Radio AB (SR) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR). SVT sänder fyra kanaler SVT1, SVT2, SVT Barn och Kunskapskanalen som de samsänder med UR. SR har fyra nationella kanaler: P1, P2, P3 och P4. P4 består av 25 lokala kanaler. SR sänder även lokalt i Södertälje och P6 i Stockholm samt P3 Din Gata i Malmö. Dessutom sänder de digitalt över vissa områden.

Vad kostar tv licensen 2023?

We process your data to deliver content or advertisements and measure the delivery of such content or advertisements to extract insights about our website. We share this information with our partners on the basis of consent. You may exercise your right to consent, based on a specific purpose below or at a partner level in the link under each purpose. These choices will be signaled to our vendors participating in the Transparency and Consent Framework.

Functional Cookies

Hur mycket kostar tv licensen per månad?

För att åstadkomma en mer rättvis och långsiktig finansiering av SVT, Sveriges Radio och Utbildningsradion föreslår public service-kommittén att det 2019 införs en individuell public service-avgift. I praktiken en skatt som ska betalas av alla personer över 18 år och som är öronmärkt för att bekosta produktion av tv och radio i allmänhetens tjänst.

Vilka kanaler är gratis?

Den snabba teknikutvecklingen har gjort att det idag finns många olika sätt att ta emot tv-signaler i hemmen. Vissa lite mer komplicerade än andra. På den här sidan hittar du även kontaktuppgifter till tv-operatörernas kundtjänster.

Marksänd tv, kabel-tv, satellit-tv och IPTV. SVT:s utbud sänds ut med fyra olika tekniker. Men du kan förstås också titta på våra program när du själv har tid – på SVT Play.

Hur får man in gratis kanaler?

För att få tillgång till dina kanaler krävs att en antennkabel kopplas in mellan ditt antennuttag i väggen (märkt "TV") och din tv med så kallad DVB-C. Har du en digitalbox kopplar du en antennkabel mellan digitalboxen och din tv.

De mest populära kanalerna, exempelvis SVT1, SVT2, SVT24, Kunskapskanalen, SVT Barn och många fler sänds abonnemangsfritt i digital form i alla FiberKoax anslutna hus.

Vilka ingår i public service?

I det som på svenska benämns som public service är det särskilt radio och tv som avses. Ofta var det radion som var föregångaren och byggde upp organisationer som skötte sändningen. I Storbritannien fick till exempel BBC, som började sändning av radio på 1920-talet, en utvidgning av sin offentliga tjänst funktion för tv år 1935. Public service kom dock att få en annan roll i många länder än den i Sverige, eftersom privata företag även släpptes fram med finansiering via tv-reklam. Sverige var bland de sista i Västeuropa att få privatägd kommersiell radio och kommersiell tv, vilket gjort att svenska mediemarknaden först tog ordentlig fart under 1990-talet.