:

Kan man anställa någon utan företag?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man anställa någon utan företag?
 2. Vem betalar skatt på arvode?
 3. Kan man anställa någon som privatperson?
 4. Hur mycket skatt betalar man som 18 åring?
 5. Vad kostar det att ha en anställd per timme?
 6. Kan man ha en anställd utan lön?
 7. Hur mycket tjänar en god man i månaden?
 8. Är arvode en lön?
 9. Hur mycket får man betala någon utan skatt?
 10. Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?
 11. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 12. Hur mycket får en 17 åring tjäna utan att betala skatt?
 13. Vad är rimligt att ta i timmen?
 14. Hur mycket är en bra timlön?
 15. Är man skyldig att svara i telefonen när man är ledig?

Kan man anställa någon utan företag?

Det är lika viktigt att skriva anställningsavtal när du anställer extrapersonal som när du anställer i vanliga fall. Dels för den anställdes skull, men också för att det ska bli tydligt vad du som arbetsgivare har för skyldigheter och rättigheter. I avtalet ska det bland annat tydligt framgå vad det är för anställningsform, om det finns kollektivavtal, uppsägningstid, start- och slutdatum, vad lönen är och vad för slags semesterersättning som ingår.

Har ni kollektivavtal reglerar det vad som gäller för din extrapersonal. Annars är det samma lagar som vanligt som du utgår från när du anställer extrapersonal: lagen om anställningsskydd (LAS), semesterlagen, sjuklönelagen och arbetstidslagen.

Guldkorn för företagaren - ladda ner guiden med värdefulla tips!

Det finns ingen lagstadgad minimilön i Sverige, däremot kan det finnas en lägstanivålön i kollektivavtalet och oavsett bör du som arbetsgivare betala en lön som inte är oskälig. Dessutom gäller naturligtvis samma lagar och regler för arbetsmiljön som för dina ordinarie anställda.

Vem betalar skatt på arvode?

Du behöver bara betala ålderspensionsavgift för anställda som fyllt 15 år men ännu inte 18 år och som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden. Är lönen högre betalar du full arbetsgivaravgift på totalt 31,42 %. Ålderspensionsavgiften är 10,21 %. För inkomst

Kan man anställa någon som privatperson?

Innan du kan börja anställa assistenter måste du

 • registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket
 • anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att du ska anställa assistenter själv
 • lämna uppgifter om var och en av dina assistenter till Försäkringskassan.

Om assistenten saknar svenskt personnummer behöver vi en styrkt kopia på assistentens hemlandspass, nationell identitetshandling eller motsvarande. Det gäller också för assistenter med samordningsnummer om vi inte tidigare har utrett deras identitet. De uppgifterna kan du inte lämna via e-tjänsten. Lämna i stället in dem på något av våra servicekontor, eller skicka dem med vanlig post.

Hur mycket skatt betalar man som 18 åring?

När du har ansökt om jämkning räknar Skatteverket ut hur mycket skatt du ska betala på den inkomst som du angett i din ansökan. Omprövningsbeslut om preliminär A-skatt kommer till din digitala brevlåda eller med post till din folkbokföringsadress inom cirka två veckor. Lämna beslutet till din arbetsgivare så snart som möjligt.

Arbetsgivaren är skyldig att följa beslutet senast från och med det första utbetalningstillfället som infaller två veckor efter att arbetsgivaren fått del av beslutet. Beslut som gäller för nästkommande år skickas ut senast i början av januari.

Vad kostar det att ha en anställd per timme?

Funderar du på om du har råd att anställa och vilka marginaler som behövs för att gå runt och lyckas med din lönsamhet? Vi förstår. Därför ska vi här gå igenom hur du räknar ut lönekostnaden för en anställd, hur stor arbetsgivaravgiften är samt varför den varierar och prata om att anställa per timme jämfört att anställa med månadslön.

Att anställa innebär ett nytt ansvar, både med ansvaret för en annan person och med ansvaret för att klara den extra utgiften som det innebär. Men det bidrar också till helt nya möjligheter! Med vårt starka skyddsnät i Sverige tillkommer arbetsgivaravgifter på lönen (våra sociala avgifter) och det kan upplevas som en stor utgift som tillkommer vid anställning, men det täcker in vår sjukpenning, arbetslöshetsersättning, pension och sjukvård. Så även om det innebär en extra kostnad för dig och ditt företag är det framförallt en investering till att utvecklas och expandera. Och du får in nya tankar och idéer till din verksamhet.

Kan man ha en anställd utan lön?

Det kan finnas lagstiftning eller avtal som ger rätt till ledighet, beroende på situation. Under tiden som du är tjänstledig får du ingen lön eller annan betalning från din arbetsgivare och du tjänar som huvudregel inte in rätt till semesterlön.

Förväxla inte tjänstledighet med permission, som innebär kort ledighet med lön.

Hur mycket tjänar en god man i månaden?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en God man på följande sätt: Utför administrativt arbete på uppdrag av medlemsorganisationer t.ex. lokal idrottsförening, facklig organisation, bostadsrättsförening eller genom allmänt val.

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Är arvode en lön?

Arvode är en ekonomisk term som avser ersättning för ett uppdrag eller arbete av tillfällig art.

Arvode utbetalas ofta avseende styrelsearbete, till riksdagsledamöter och kommunala befattningshavare. Beskattningsmässigt hanteras arvoden i de fallen som lön. Vid styrelsearbete i mindre föreningar utbetalas ofta inga arvoden men medlemmarna kan visa sin uppskattning genom att styrelsen exempelvis får äta en middag på föreningens bekostnad[1]. Storleken på arvodena när det rör sig om konsultföretag, kreativa enskilda näringsidkare, revisionsbyråer, advokatbyråer och förvaltare i konkurs beslutas ofta utifrån olika fakturor. Storleken på dessa styrs till viss del av exempelvis advokatbranschens "god advokatsed", bland annat innebärande att arvodena ska vara skäliga[2].

Hur mycket får man betala någon utan skatt?

Tänkte detta kunde vara bra att veta:

Behöver du hjälp med något, t.ex. städning, ett snickerijobb, ett målningsjobb eller liknande kan du alltid anlita en företagare med

Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?

Innan du kan börja anställa assistenter måste du

 • registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket
 • anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att du ska anställa assistenter själv
 • lämna uppgifter om var och en av dina assistenter till Försäkringskassan.

Om assistenten saknar svenskt personnummer behöver vi en styrkt kopia på assistentens hemlandspass, nationell identitetshandling eller motsvarande. Det gäller också för assistenter med samordningsnummer om vi inte tidigare har utrett deras identitet. De uppgifterna kan du inte lämna via e-tjänsten. Lämna i stället in dem på något av våra servicekontor, eller skicka dem med vanlig post.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

När du tar emot pengar via Swish finns det ingen automatisk skatteavdrag. Det är ditt ansvar som mottagare att redovisa inkomsten till Skatteverket och betala skatt på den om det behövs. Detta gäller oavsett om pengarna är en gåva eller betalning för en tjänst eller vara.

För att redovisa din inkomst från Swish-betalningar kan du använda dig av Skatteverkets tjänst ”Inkomstdeklaration 1”. Där kan du ange beloppet du har tjänat och betala den skatt du är skyldig.

Hur mycket får en 17 åring tjäna utan att betala skatt?

Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 20 008 kronor eller mer under år 2020. Skatten beräknas då på hela beloppet, inte bara den del som överstiger gränsvärdet på 20 008 kr.

Vad är rimligt att ta i timmen?

1. Hur stora är dina kostnader?

Att utgå från sina kostnader och göra ett påslag är en vanlig prismetod – men en ganska dålig sådan. Risken finns att du sätter ett för lågt pris. Kunden bryr sig heller inte om vad du har för hyra eller hur stor overheadtid du har. Samtidigt är det förstås viktigt att du håller koll på vad du måste fakturera för att täcka dina kostnader och lön, för att inte gå med förlust. Fyll i dina månadskostnader nedan.

Hur mycket är en bra timlön?

Det finns egentligen ingen anställningsform som heter timanställning. Att vara timanställd innebär att du infinner dig på arbetsplatsen när du blir kallad och för det får du en lön per timme, en så kallad timlön.

Kanske behöver din arbetsgivare någon som kan komma in med kort varsel tills ordinarie personal kommit tillbaka vid sjukbortfall. Eller så har företaget fått en stor order och behöver extra arbetskraft för att slutföra den i tid. I situationer som dessa kan timanställda vara en värdefull resurs.

Det finns egentligen ingen anställningsform som heter timanställning. Att vara timanställd innebär att du infinner dig på arbetsplatsen när du blir kallad och för det får du en lön per timme, en så kallad timlön.

Kanske behöver din arbetsgivare någon som kan komma in med kort varsel tills ordinarie personal kommit tillbaka vid sjukbortfall. Eller så har företaget fått en stor order och behöver extra arbetskraft för att slutföra den i tid. I situationer som dessa kan timanställda vara en värdefull resurs.

Men trots det ska timanställningen vara en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad sådan. Och för att vara tillåten ska den vara reglerad i kollektivavtalet.

Är man skyldig att svara i telefonen när man är ledig?

Att hitta balans mellan arbete och fritid kan vara en utmaning, särskilt i dagens alltmer uppkopplade samhälle. Här är några tips för att hjälpa dig att hitta en balans:

 • Stäng av arbets-e-posten och stäng av telefonen utanför arbetstid.
 • Planera din dag och vecka så att du kan ha tillräckligt med tid för att koppla av.
 • Prata med din arbetsgivare om dina behov och förväntningar.
 • Försök att inte ta med dig ditt arbete hem.
 • Huvudregeln är att din fritid är din egen tid och du har rätt till avskildhet.