:

Vad krävs för att fakturera med omvänd moms?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att fakturera med omvänd moms?
 2. Hur vet man om det ska vara omvänd skattskyldighet?
 3. Vilka omfattas av omvänd moms?
 4. Vad gäller vid omvänd skattskyldighet?
 5. Vilka tjänster omfattas av omvänd skattskyldighet?
 6. När ska Omvänd moms tillämpas?
 7. Hur vet man om ett företag har omvänd moms?
 8. Hur bokför man inköp med omvänd skattskyldighet?
 9. Vilka företag har omvänd byggmoms?
 10. Hur bokföra omvänd skattskyldighet skrot?

Vad krävs för att fakturera med omvänd moms?

Med hjälp av Faktum Faktura är det enkelt att skriva fakturor vid försäljning som omfattas av den omvända byggmomsen.

En faktura med omvänd byggmoms är en vanlig faktura där ingen moms inkluderas. Fakturan märks också med köparens momsnummer samt en text för att visar att omvänd byggmoms gäller.

Information om hur du skapar en vanlig faktura finns i kapitlet “Skapa en ny faktura” i handboken. Börja med att läsa det kapitlet om du inte redan vet hur man skapar en vanlig faktura med hjälp av Faktum Faktura.

Hur vet man om det ska vara omvänd skattskyldighet?

Du ska använda omvänd betalningsskyldighet om följande två villkor är uppfyllda:

 • Du säljer särskilt angivna byggtjänster, byggstädning eller hyr ut arbetskraft för dessa tjänster, i Sverige.
 • Köparen av tjänsterna är en beskattningsbar person som under vissa förutsättningar säljer sådana byggtjänster.
 • Den omvända betalningsskyldigheten gäller bara vid försäljning av de särskilt angivna tjänsterna. Om det i en byggtjänst ingår material så räknas allt som en byggtjänst. 

  Om det endast är varuförsäljning ska du inte använda omvänd betalningsskyldighet. Det kan i varuförsäljning ingå montering där själva arbetet är obetydligt i förhållande till varans värde. Försäljningen anses då som varuförsäljning och du ska inte använda omvänd betalningsskyldighet. Det kan gälla vid försäljning av exempelvis spisar och kylskåp.

  Vilka omfattas av omvänd moms?

  Med omvänd momsskyldighet menas att du som säljare inte lägger på någon moms på fakturan. Det är istället köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet. Har köparen rätt att lyfta momsen på fakturan redovisar han samma belopp som avdragsgill ingående moms.

  Det är alltså inte fråga om momsfri försäljning, utan handlar enbart om att momsredovisningsskyldigheten förs över på köparen. 

  Vad gäller vid omvänd skattskyldighet?

  Med omvänd momsskyldighet menas att du som säljare inte lägger på någon moms på fakturan. Det är istället köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet. Har köparen rätt att lyfta momsen på fakturan redovisar han samma belopp som avdragsgill ingående moms.

  Det är alltså inte fråga om momsfri försäljning, utan handlar enbart om att momsredovisningsskyldigheten förs över på köparen. 

  Vilka tjänster omfattas av omvänd skattskyldighet?

  Vissa tjänster med anknytning till byggsektorn klassificeras inte som tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning. Här nedanför ges exempel på några sådana tjänster. Du ska således inte använda omvänd betalningsskyldighet för

  • plantering och skötsel av grönytor
  • fastighetsskötsel på uppdrag inkluderat mindre reparationer
  • arkitektverksamhet, byggkonsultverksamhet och projektledning
  • uthyrning av byggmaskiner utan förare

  SNI 2002 (Standard för svensk näringsindelning) kan vara vägledande för att avgöra vilka tjänster som omfattas av reglerna om omvänd betalningsskyldighet inom byggsektorn.

  När ska Omvänd moms tillämpas?

  Med omvänd momsskyldighet menas att du som säljare inte lägger på någon moms på fakturan. Det är istället köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet. Har köparen rätt att lyfta momsen på fakturan redovisar han samma belopp som avdragsgill ingående moms.

  Det är alltså inte fråga om momsfri försäljning, utan handlar enbart om att momsredovisningsskyldigheten förs över på köparen. 

  Hur vet man om ett företag har omvänd moms?

  Med omvänd momsskyldighet menas att du som säljare inte lägger på någon moms på fakturan. Det är istället köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet. Har köparen rätt att lyfta momsen på fakturan redovisar han samma belopp som avdragsgill ingående moms.

  Det är alltså inte fråga om momsfri försäljning, utan handlar enbart om att momsredovisningsskyldigheten förs över på köparen. 

  Hur bokför man inköp med omvänd skattskyldighet?

  Vid inköp av tjänster från en näringsidkare i ett land utanför EU (import) är inköpet momsfritt och reglerna om omvänd skattskyldighet är tillämpliga.

  Ett inköp av tjänster från en säljare räknas som import om tjänsterna utförs av en näringsidkare som tillhör ett land utanför EU. En redovisningsenhet som importera tjänster behöver inte lämna en importdeklaration till det svenska tullverket.

  Vilka företag har omvänd byggmoms?

  Omvänd moms innebär att det är köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet.

  Omvänd moms kallas även för omvänd skattskyldighet och är något som förekommer inom byggbranschen. Normalt är det företaget som skickar ut fakturan som lägger på momsen, men inom byggbranschen finns det alltså undantag. Det här undantaget gäller endast vid försäljning av byggtjänster till byggföretag. Försäljningen är fortfarande momspliktig men momsredovisningsskyldigheten förs över till köparen istället för säljaren. Syftet med omvänd moms är att motverka skattefusk, enligt Skatteverket.

  Hur bokföra omvänd skattskyldighet skrot?

  Vid handel med skrot mellan företag används omvänd beskattning. Skälet till omvänd skrotmoms är omfattande momsbedrägerier främst i ledet före uppköparna. Omvänd beskattning innebär att köparen i stället för säljaren redovisar momsen. Säljaren debiterar inte moms i fakturan utan överlåter i vissa fall på köparen att redovisa momsen. Se vidare ordet omvänd lokal beskattning.