:

Vilka blir granskade av Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka blir granskade av Skatteverket?
 2. Vad händer om man blir granskad av Skatteverket privatperson?
 3. Hur många år bakåt kan Skatteverket granska?
 4. Hur vet man om deklarationen granskas?
 5. När kommer skattepengarna om man blir granskad?
 6. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 7. Hur gör Skatteverket kontroller?
 8. Vad händer om man ljuger i deklarationen?
 9. Hur ofta gör Skatteverket revision?
 10. Kan banken kontakta Skatteverket?
 11. Har Skatteverket koll på bankkonton?
 12. Kan Skatteverket se mitt konto?
 13. Vad händer om jag sätter in för mycket pengar på skattekontot?
 14. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 15. När kontrolleras skattekontot?

Vilka blir granskade av Skatteverket?

Om ditt företag har lämnat “oriktig uppgift” och Skatteverket upptäcker detta vid en granskning, kan ni bli tvungna att betala skattetillägg. Vanligtvis är skattetillägget 20-40 % av summan på skatten som undanhållits.

Enligt Skatteverket gör hela fyra av tio svenska företag misstag som kan leda till skattetillägg, vilket motsvarar runt 8 miljarder kronor per år. Och Helene Struthers på Visma Spcs vet vad anledningen ofta är:

– Samlar man på sig högar med papperskvitton och ska redovisa flera månader gamla inkomster och utgifter – ja, då är risken större att det blir fel, säger Helene Struthers.

Vad händer om man blir granskad av Skatteverket privatperson?

info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedanVar uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Hur många år bakåt kan Skatteverket granska?

Skicka in en begäran om omprövning till Skatteverket. Det kan använda blanketten Begäran om omprövning (SKV 6891) eller skriva ett brev. Glöm inte att skriva under begäran.

Du bör även bifoga underlag som visar hur du kommit fram till de belopp du redovisar, exempelvis en K4 bilaga och årssammandrag för varje aktuellt år.

Hur vet man om deklarationen granskas?

Den som hyr ut en privatbostad ska betala skatt på inkomster som överstiger 40 000 kronor plus avdrag motsvarande hyra. Skatten är 30 procent på överskottet.– Många hyrde ut fritidsboenden förra sommaren och mycket pekar mot att hyrorna var högre än tidigare. Förmodligen för att fler semestrade i Sverige än normalt, säger Henrik Kisterud, samordnare av uthyrningskontrollen på Skatteverket.

Om din deklaration väljs ut för granskning, blir du kontaktad av Skatteverket via telefon eller brev. Du kommer då att få reda på varför de valt att granska din deklaration och vad de kommer titta särskilt på. Vid detta tillfälle får du också veta vilken information du behöver komplettera med. Du kommer ha en löpande dialog med Skatteverket under tiden din deklaration granskas fram tills dess att ärendet är avslutat.

Med Visma eEkonomi är det lätt att göra rätt

Du sköter enkelt din bokföring, fakturering och deklaration med Visma eEkonomi. 

När kommer skattepengarna om man blir granskad?

Den som hyr ut en privatbostad ska betala skatt på inkomster som överstiger 40 000 kronor plus avdrag motsvarande hyra. Skatten är 30 procent på överskottet.– Många hyrde ut fritidsboenden förra sommaren och mycket pekar mot att hyrorna var högre än tidigare. Förmodligen för att fler semestrade i Sverige än normalt, säger Henrik Kisterud, samordnare av uthyrningskontrollen på Skatteverket.

Om din deklaration väljs ut för granskning, blir du kontaktad av Skatteverket via telefon eller brev. Du kommer då att få reda på varför de valt att granska din deklaration och vad de kommer titta särskilt på. Vid detta tillfälle får du också veta vilken information du behöver komplettera med. Du kommer ha en löpande dialog med Skatteverket under tiden din deklaration granskas fram tills dess att ärendet är avslutat.

Med Visma eEkonomi är det lätt att göra rätt

Du sköter enkelt din bokföring, fakturering och deklaration med Visma eEkonomi. 

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Skatteverket ska också göra extra kontroller av hyresinkomster, som ökade stort 2020, och de nya RUT-tjänsterna som omfattar viss tvätt (ej kemtvätt), montering av möbler, transport av möbler för återbruk och enklare tillsyn av bostad. Även det nya avdraget för grön teknik kommer att granskas – ett avdrag som gäller för installation av solceller, lagring av egenproducerad energi och laddningspunkter för elfordon.

De vanligaste felen som små och medelstora företag gör är att dra av för privata kostnader som inte rör verksamheten och att man inte redovisar förmåner eller inkomster som bör beskattas. Enligt Skatteverket gör 4 av 10 företag dessa skattefel, som motsvarar cirka 8 miljarder kronor om året.

Hur gör Skatteverket kontroller?

Skatteverket ska också göra extra kontroller av hyresinkomster, som ökade stort 2020, och de nya RUT-tjänsterna som omfattar viss tvätt (ej kemtvätt), montering av möbler, transport av möbler för återbruk och enklare tillsyn av bostad. Även det nya avdraget för grön teknik kommer att granskas – ett avdrag som gäller för installation av solceller, lagring av egenproducerad energi och laddningspunkter för elfordon.

De vanligaste felen som små och medelstora företag gör är att dra av för privata kostnader som inte rör verksamheten och att man inte redovisar förmåner eller inkomster som bör beskattas. Enligt Skatteverket gör 4 av 10 företag dessa skattefel, som motsvarar cirka 8 miljarder kronor om året.

Vad händer om man ljuger i deklarationen?

CSN kontrollerar att de inkomstuppgifter du lämnat till CSN stämmer. Kontrollen gör vi två år efter året du tjänade pengarna. Vi gör kontrollen genom att jämföra de inkomstuppgifter du lämnat till CSN med de inkomstuppgifter som vi då fått från Skatteverket.

Om du haft studiemedel eller studiestartsstöd och det visar sig att du haft inkomster över fribeloppet som du inte meddelat oss, måste du visa hur inkomsten varit fördelad under året. Det behöver vi veta eftersom CSN tar hänsyn till din inkomst per kalenderhalvår, medan den uppgift vi får från Skatteverket är per år.

Hur ofta gör Skatteverket revision?

Skatteverket har rätt att genomföra oanmälda besök hos företag för att säkra bevismaterial till revisioner. Men hur fungerar det? Företagarens Tomas Nilsson fick möjlighet att följa arbetet på avdelningen som utför blixtinsatser mot misstänka skattefuskare.

Läs även: Så blir du medlem i Företagarna 

Kan banken kontakta Skatteverket?

Rapporteringsskyldiga finansiella institut ska granska befintliga och nya konton för att identifiera vilka konton som är rapporteringspliktiga konton (2 kap. 21 § IDKL). Om granskningen visar att kontot är ett rapporteringspliktigt konto gäller speciella regler för att kontot ska upphöra att vara rapporteringspliktigt. Vissa konton är dock undantagna från rapporteringsplikt. Dessa behöver varken granskas eller rapporteras (prop. 2014/15:41 s. 140).

Det finansiella institutet är skyldigt att informera kontohavaren om att det har identifierat kontot som ett rapporteringspliktigt konto. Det ska också informera om vilka uppgifter som det har lagt till grund för bedömningen och övrig information som behövs för att kontohavaren ska kunna ta till vara sina rättigheter (prop. 2014/15:41 s. 75).

Ett finansiellt institut ska beräkna saldo eller värde på ett konto per den sista dagen av ett kalenderår eller en annan lämplig rapporteringsperiod. Detta gäller vid granskning och identifiering av rapporteringspliktiga konton enligt 4–8 kapitlen IDKL. Rapporteringsperioden måste dock löpa ut före utgången av kalenderåret (8 kap. 3 § IDKL). Det är Skatteverkets uppfattning att även en eventuellt kapitaliserad ränta på kontot ska räknas med vid beräkning av saldot eller värdet på ett konto.

En rapporteringsperiod ska normalt vara tolv månader lång och i cykler återkommande perioder (prop. 2014/15:41 s. 68). Om kontot t.ex. är en ägarandel i en juridisk person är värdet på kontot andelens marknadsvärde. Om den juridiska personens räkenskapsår är ett annat än kalenderår kan det vara svårt att värdera andelen vid kalenderårets utgång. Man kan då t.ex. välja att göra värderingen av andelen utifrån förutsättningarna vid räkenskapsårets utgång i stället.

Om en kontohavare har mer än ett konto hos ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut, eller hos någon närstående enhet till det finansiella institutet, ska saldo eller värde på samtliga konton räknas samman (aggregeras) när institutet ska avgöra om kontot är rapporteringspliktigt respektive om det är ett högvärdekonto. Detsamma gäller om en kontohavare har flera finansiella konton hos ett försäkringsföretag (3 § förordning [2015:70] om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet). Saldon från konton behöver bara räknas samman om det finansiella institutets datasystem gör det möjligt.

Har Skatteverket koll på bankkonton?

Från och med 2023 gäller denna lista med godkända friskvårdsaktiviteter. Däremot kommer skatteverket inte fylla på listan under 2023. Detta då nya godkända aktiviteter tillkom i högre takt än skatteverket hade tid att ta ställning till dem. Aktiviteter som inte finns på denna listan men uppfyller regler för friskvårdsbidrag får godkännas av arbetsgivaren.

A

Kan Skatteverket se mitt konto?

När du är inloggad på Mina sidor kan du enkelt växla mellan olika e-tjänster utan att behöva logga in igen.

Vad händer om jag sätter in för mycket pengar på skattekontot?

Om kontoutdraget som du får i samband med slutskattebeskedet visar att du har ett överskott på skattekontot, betalas pengarna i regel ut automatiskt.

Om du har anmält ett bankkonto för återbetalning (mottagarkonto), sätts pengarna in där. Insättning på konto är det snabbaste och tryggaste sättet att få tillbaka pengarna. Ditt mottagarkonto framgår av kontoutdraget.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Med Swish kan du snabbt och säkert skicka och ta emot pengar med mobilen. När du skaffar Swish är beloppsgränsen 3000 kronor per vecka. Du kan enkelt ändra gränsen i internetbanken eller i vår app. 

När du skaffar Swish får du som är 18 år eller äldre automatiskt en beloppsgräns på 3000 kronor per rullande 7 dagar.

När kontrolleras skattekontot?

Om du betalade in din skatt för sent kan du:

 • betala din skuld hos oss. Då får du ett överskott på skattekontot
 • kontakta Skatteverket och begär att de gör en överföring till oss av det du har tillgodo där. Då drar Skatteverket av den delen från skulden hos oss. Kom ihåg att du måste betala in mellanskillnaden – grundavgift, eventuell ränta och kapital – till oss.
 • tänk på att Skatteverket enbart kan meddela oss att din betalning har kommit in om inga andra skatter eller avgifter har förfallit. Du kan kontrollera ditt skattekonto i Skatteverkets e-tjänst för att se hur det ser ut.

Om du inte kunde eller glömde att betala din skatt: