:

Hur lång tid tar id-kort hos Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid tar id-kort hos Skatteverket?
 2. Vilka skattekontor utfärdar id-kort?
 3. Kan man skaffa id-kort hos Skatteverket?
 4. Var ansöker man om id-kort?
 5. Hur mycket kostar id-kort från Skatteverket?
 6. Hur man boka tid för id-kort?
 7. Kan man skaffa id-kort digitalt?
 8. Vad kostar ett id-kort hos Skatteverket?
 9. Vad är skillnaden mellan id-kort och legitimation?
 10. Hur lång tid tar det att få ett id-kort?
 11. Får man ha mössa på id-kort?
 12. Hur lång tid tar det innan id-kort är klart?
 13. Måste man beställa tid för id-kort?
 14. Hur lång tid tar det för ett id-kort att bli klart?
 15. Kan man få id-kort på banken?

Hur lång tid tar id-kort hos Skatteverket?

Du kan ansöka om id-kort på vissa servicekontor. Innan du kommer till servicekontoret ska du boka tid för besöket. Det är möjligt att hämta ut ditt färdiga id-kort på vissa andra servicekontor som inte utfärdar id-kort.

Vilka skattekontor utfärdar id-kort?

Hur kan jag beräkna mina skatter?

Om du vill räkna ut hur mycket skatt du ska betala kan du använda tjänsten Beräkna din skatt som finns på Skatteverkets hemsida. Därifrån kan du fylla i din inkomst från arbete, pension med mera.

Kan man skaffa id-kort hos Skatteverket?

Language

Du ansöker eller förnyar ditt id-kort hos Skatteverket genom att boka ett besök på ett servicekontor. Här kan du läsa om de villkor som ska vara uppfyllda för att du ska få ansöka om id-kort.

Var ansöker man om id-kort?

De som är kund hos gällande bank kan göra en ansökan om ID kort på plats på kontoret. Det enda man måste ha med sig är ett giltigt foto samt giltig legitimation för att kunna identifiera sig. 

Om man för närvarande har skyddad identitet, har bytt namn, är skriven i utlandet eller blivit svensk medborgare relativt nyss bör man även ha med sig ett personbevis. Detta får då maximalt vara en månad gammalt.

Det man bör komma ihåg är att det förkommer vissa skillnader mellan bankkontoren. Det betyder att man för säkerhetsskull kan kontakta det bankkontor man har tänkt besöka för att höra vad man bör ha med sig och tänka på inför att ansökan lämnas in.

I de fall som en förälder vill ansöka om ID kort för sitt barn måste både barnet och föräldern komma till bankkontoret.  Detta för att banken ska kunna utföra ett intygsförfarande. Med det menas att de kontrollerar att föräldern är förmyndare för barnet.  Föräldern måste i detta fall ha med sig en giltig legitimation.

Om det finns två (eller fler) vårdnadshavare räcker det med att en av dem är med vid ansökan. Däremot ska fullmakt då finnas från de övriga vårdnadshavarna. Fullmakt går att få på bankkontoret eller ladda ner via bankens hemsida.

Ett barn eller ungdom som inte har någon identifikationshandling ska i detta fall styrka sin identitet med personbevis. På detta ska det framgå vilka som är vårdnadshavare. Detta får maximal vara en månad gammalt.

Hur mycket kostar id-kort från Skatteverket?

Du måste personligen besöka ett servicekontor för att kunna ansöka om id-kort. Innan du kommer till servicekontoret ska du boka tid för besöket. Tänk på att det bara går att ansöka om id-kort på vissa servicekontor.

 • Boka tid för ansökan om id-kort Länk till annan webbplats.
 • Servicekontor som utfärdar id-kort

När du besöker ett servicekontor för att ansöka om id-kort måste du:

 • Mer om godkända id-handlingar när du ansöker om id-kort
 • Mer om uppehållstillstånd när du ansöker om id-kort
 • Mer om godkända intygsgivare

Hur man boka tid för id-kort?

Endast fysiska id-handlingar är giltiga när du ska ansöka om pass eller nationellt id-kort. Det digitala id-kort som går att ladda ned via BankID gäller för närvarande inte som id-handling för någon typ av identifiering hos Polismyndigheten. 

Som giltig resehandling gäller även fortsättningsvis fysiska pass och nationella id-kort som utfärdats av Polismyndigheten.

Kan man skaffa id-kort digitalt?

Säkerheten bygger på samma stabila grund som identifiering och underskrift med BankID, med några tillägg för fysisk miljö. När en person vill visa sitt digitala ID-kort identifierar hen sig först i BankID-appen. På så sätt verifieras personens identitet varje gång. Ett digitalt ID-kort som inte längre är giltigt kan inte visas, vilket minskar riskerna att företag och butiker av misstag godtar utgångna ID-handlingar.

Vad kostar ett id-kort hos Skatteverket?

Du måste personligen besöka ett servicekontor för att kunna ansöka om id-kort. Innan du kommer till servicekontoret ska du boka tid för besöket. Tänk på att det bara går att ansöka om id-kort på vissa servicekontor.

 • Boka tid för ansökan om id-kort Länk till annan webbplats.
 • Servicekontor som utfärdar id-kort

När du besöker ett servicekontor för att ansöka om id-kort måste du:

 • Mer om godkända id-handlingar när du ansöker om id-kort
 • Mer om uppehållstillstånd när du ansöker om id-kort
 • Mer om godkända intygsgivare

Vad är skillnaden mellan id-kort och legitimation?

Skatteverkets id-kort är en godkänd id-handling endast inom Sverige. Är du svensk medborgare kan du ansöka om det nationella id-kort hos polisen. Det nationella id-kortet går att använda som resehandling inom Schengenområdet.

Läs mer

Hur lång tid tar det att få ett id-kort?

För att få pass eller nationellt id-kort måste du vara svensk medborgare. Detta gäller även provisoriska pass. Alla som ansöker måste personligen komma till polisens passexpedition, det gäller även barn och ungdomar. Pass/nationellt id-kort är de enda handlingar som kan styrka ditt medborgarskap.

Får man ha mössa på id-kort?

En kallelse skickas ut via e-post till alla som är anmälda till ett högskoleprov veckan före provet äger rum. Då kan du även hämta din kallelse via ditt konto på Hogskoleprov.nu, Öppna i nytt fönster. Läs noga igenom kallelsen. Den innehåller information om var du ska skriva provet, tider och vilka regler som gäller.   

Om du som är anmäld inte ser din kallelse när du loggar in på ditt konto ska du ta kontakt med det universitet eller den högskola som du har anmält dig till.

Kontaktuppgifter till universitet och högskolor som genomför högskoleprovet

Du får inte skriva provet om du inte kan legitimera dig och din legitimation kontrolleras flera gånger under provdagen. Därför måste du ha en giltig legitimation med dig. Om du har anmält dig med svenskt personnummer måste du kunna styrka det genom att visa svensk legitimation under provdagen.

Hur lång tid tar det innan id-kort är klart?

Många ansöker just nu om pass. Därför ber vi dig endast ansöka om nytt pass om ditt gamla löper ut inom de kommande tre månaderna.

Vänligen notera att alla dokument måste vara i original. 

Måste man beställa tid för id-kort?

Varför är det bra att ha ett id-kort? Vad ska jag ha med mig när jag vill ansöka om ett id-kort?

Hur lång tid tar det för ett id-kort att bli klart?

Varför är det bra att ha ett id-kort? Vad ska jag ha med mig när jag vill ansöka om ett id-kort?

Kan man få id-kort på banken?

Du måste personligen besöka ett servicekontor för att kunna ansöka om id-kort. Innan du kommer till servicekontoret ska du boka tid för besöket. Tänk på att det bara går att ansöka om id-kort på vissa servicekontor.

 • Boka tid för ansökan om id-kort Länk till annan webbplats.
 • Servicekontor som utfärdar id-kort

När du besöker ett servicekontor för att ansöka om id-kort måste du:

 • Mer om godkända id-handlingar när du ansöker om id-kort
 • Mer om uppehållstillstånd när du ansöker om id-kort
 • Mer om godkända intygsgivare