:

Kan man ta ut pengar från privat pensionssparande?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ta ut pengar från privat pensionssparande?
 2. Hur tar man ut pengar från pensionssparande?
 3. Kan man ta ut sitt privata pensionssparande Swedbank?
 4. Hur avsluta IPS?
 5. Kan man ta ut sitt pensionssparande i förtid?
 6. Är pensionssparande skattefritt?
 7. Hur mycket skatt betalar man när jag tar ut mitt privat pensionssparande?
 8. Vad ska jag göra med mitt IPS konto?
 9. Kan man pausa pensionssparande?
 10. Kan man ta ut sin pension i klumpsumma?
 11. Vad händer med min privata pensionssparande om jag dör?
 12. Vad händer med mitt privata pensionssparande om jag dör?
 13. Hur undviker man att skatta bort pensionen?
 14. Vad är normalt att få i pension?
 15. Kan man ta ut pengar från ett IPS-konto?
 16. Vad är en utbetalning från ett pensionssparande?
 17. Vad är ett pensionssparande i en pensionsförsäkring?
 18. Hur länge ska utbetalningarna göras från en pensionsförsäkring eller pensionssparkonto?
 19. Vad är en utbetalning från ett pensionssparande?
 20. Vad är ett pensionssparande i en pensionsförsäkring?
 21. Hur länge ska utbetalningarna göras från en pensionsförsäkring eller pensionssparkonto?

Kan man ta ut pengar från privat pensionssparande?

Bland minPensions nästan fyra miljoner användare är det drygt 800 000 som har någon typ av privat sparande. Med det menas sparande som är tänkt som pension och öronmärkt för det. Du hittar uppgifter om ditt eventuella privata sparande under Intjänad pension och Privat pension när du loggat in. Det privata pensionssparande som bolagen levererar till minPension är privata pensionsförsäkringar och IPS, individuellt pensionssparande. Alla bolag levererar ännu inte uppgifter om IPS, så egentligen är det ännu fler av våra användare som har den här sparformen.

I det här fallet handlar det om ett avdragsgillt sparande med vissa regler. Du kan antingen har en privat pensionsförsäkring eller en IPS, ett individuellt pensionssparande. I båda fallen handlar det om att du har fått ett skatteavdrag när pengarna satts in, att pengarna inte går att ta ut förrän tidigast från 55 års ålder och att pengarna beskattas på samma sätt som pension när du tar ut dem.

Hur tar man ut pengar från pensionssparande?

En av fördelarna med det svenska pensionssystemet är att det är uppdelat i tre delar: allmän pension, tjänste- och avtalspension och privat pensionssparande. Det gör att du ofta kan styra över när och hur du vill ta ut de olika delarna, och i vilken takt du vill göra det. Genom att planera dina pensionsuttag har du möjlighet att förlänga utbetalningstiderna, och därmed jämna ut pensionen över tid. 

Din allmänna pension kommer från staten och grundas på alla inkomster du betalat skatt för. Den har inget efterlevandeskydd och betalas ut så länge du lever. 

Kan man ta ut sitt privata pensionssparande Swedbank?

Ja, om det är en fond- eller depåförsäkring. Då kan du från och med den 1 juli 2022 flytta en privat pensionsförsäkring oavsett när den är tecknad.

Däremot är det inte säkert att du får flytta en privat pensionsförsäkring med traditionell förvaltning och som är tecknad före 2007. Då är det upp till pensionsbolaget att avgöra om du får flytta eller inte.

Hur avsluta IPS?

Om ditt pensionssparbelopp i din pensionsförsäkring eller ditt pensionssparkonto IPS är högre än ett prisbasbelopp, kan du bara få ut ditt pensionssparande i förtid om Skatteverket har lämnat sitt medgivande – dispens. Även ditt försäkringsföretag eller din bank ska lämna sitt godkännande. Med pensionssparbelopp menas det tekniska återköpsvärdet för pensionsförsäkringen eller kontobehållningen för pensionssparkontot. Om ditt pensionssparande är en tjänstepensionsförsäkring behöver du också läsa fliken ”Ditt pensionssparande är en tjänstepensionsförsäkring”.

Skatteverket kan bara ge ett medgivande om återköp av din pensionsförsäkring eller avslut av ditt pensionssparkonto IPS om något av följande villkor är uppfyllt:

Kan man ta ut sitt pensionssparande i förtid?

Privat pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande (IPS), kan avslutas i förtid om det samlade värdet understiger 1 prisbasbelopp (52 500 kr för 2023) förutsatt att försäkringsbolaget eller banken godkänner detta. Det är logiskt att man kan lösa detta sparande i förtid eftersom avdragsrätten för privat pensionssparande är avskaffat för alla som har tjänstepension i sin anställning. Det finns gott om alternativ med lägre avgifter än privat pensionssparande. Tänk bara på att engångsbeloppet räknas som ytterligare en inkomst vid sidan av lönen. Mycket kan försvinna i skatt.

Tjänstepensioner kan däremot sällan lösas i förtid. Det finns undantag om man är på obestånd och pengarna från tjänstepensionen kan ge en varaktig lösning på de ekonomiska problemen. Skatteverket kan bevilja dispens vid synnerliga skäl men prövningen är mycket restriktiv. Tjänstepensionen är formellt sett arbetsgivarägd och tidigaste uttag kan ske från 55, 60 eller 61 år (beroende på avtal). Vid utbetalning är engångsbelopp enbart möjligt om det totala pensionskapitalet understiger 30 procent av prisbasbeloppet (15 750 kr för 2023). Individuella tjänstepensioner kan återköpas om bolaget och arbetsgivaren godkänner det samt om värdet understiger 1 prisbasbelopp. I praktiken är det få som faller i denna kategori.

Tjänstepensionen är inte som vilket sparande som helst. Det är en försäkring mot ett långt liv där staten har delegerat ansvaret till arbetsmarknadens parter. Arbetsgivaren får göra avdrag för kostnaderna för tjänstepensionen och som motprestation vill staten ha trygghet. Enbart för 2021 betalades det in cirka 187 miljarder kronor till den konkurrensutsatta tjänstepensionen enligt Svensk Försäkring. Om tjänstepensionen föll ut som engångsbelopp i stor skala skulle staten få oerhörda kostnader för den åldrande befolkningen. Det skulle påminna om en katastroffilm från Hollywood. Staten ställer därför krav på hur pensionen får betalas ut. Pensionen är därför inte som vilket annat sparande som helst även om man har goda möjligheter att göra egna placerings- och uttagsval.

Hos Nordiska sparar du både säkert och smart till några av marknadens mest fördelaktiga villkor. Vi erbjuder fasträntekonton med löptider mellan 1-5 år. Självklart omfattas ditt sparande av den statliga insättningsgarantin.

SBAB erbjuder sparkonton med bra räntor och insättningsgaranti utan avgifter och bindningstider. Du öppnar ditt konto enkelt i vår app eller på sbab.se.

Spara enkelt, ingen bindningstid, fria uttag, insättningsgaranti, trygg sparform med god ränta. Digital ansökan i 4 steg.

Är pensionssparande skattefritt?

Privata pensionsförsäkringar är det inte längre någon vits att betala in till. Dels för att det inte längre är avdragsgillt och dels för att pensionsförsäkringar generellt sett är ett dåligt val av sparform. Det är låst så att man inte kommer åt pengarna förrän vid en viss ålder, trots att man kanske behöver pengarna innan dess. Utfallande belopp från en pensionsförsäkring beskattas dessutom högre än någon annan typ av inkomst – högre än både jobbinkomster och kapitalinkomster.

Sluta stoppa in nya pengar i privata pensionsförsäkringar är därför rådet. Spara istället i investeringssparkonto (där du kan satsa i exakt samma – eller andra – fonder och andra värdepapper som pensionsförsäkringen innehåller). Motivet till att införa ISK har i första hand varit att förenkla för vanliga människor som sparar i aktier, fonder och andra värdepapper. I stället för att hålla reda på genomsnittliga omkostnadsbelopp mm på sina innehav, betalar man en schablonskatt på hela innehavet en gång om året. Bara detta är enligt vår mening en bra anledning till att gilla ISK.

Hur mycket skatt betalar man när jag tar ut mitt privat pensionssparande?

Om ditt pensionssparbelopp i din pensionsförsäkring eller ditt pensionssparkonto IPS är högre än ett prisbasbelopp, kan du bara få ut ditt pensionssparande i förtid om Skatteverket har lämnat sitt medgivande – dispens. Även ditt försäkringsföretag eller din bank ska lämna sitt godkännande. Med pensionssparbelopp menas det tekniska återköpsvärdet för pensionsförsäkringen eller kontobehållningen för pensionssparkontot. Om ditt pensionssparande är en tjänstepensionsförsäkring behöver du också läsa fliken ”Ditt pensionssparande är en tjänstepensionsförsäkring”.

Skatteverket kan bara ge ett medgivande om återköp av din pensionsförsäkring eller avslut av ditt pensionssparkonto IPS om något av följande villkor är uppfyllt:

Vad ska jag göra med mitt IPS konto?

IPS står för Individuellt pensionssparande. Här kan du själv kan sätta undan pengar till din pension. IPS är ett långsiktigt bundet sparande vilket innebär att ditt sparande är låst fram tills att du går i pension eller tidigast vid 55 års ålder. Hur och när du har tillgång till pengarna styrs av det som finns nedskrivet i utbetalningsplanen.

När du gör ett köp eller en försäljning utlöser det ingen kapitalvinst eller kapitalförlust. 

Kan man pausa pensionssparande?

 • Börja planera din pension i god tid så att du hinner fundera och göra de val och anpassningar som passar dig. Ansök tre månader innan du vill ha din första utbetalning.
 • Gör en pensionsprognos då och då för att bilda dig en uppfattning om hur mycket pension du kommer att få. Gör en prognos på Mina sidor
 • Tänker du ta ut din pension i närtid? Då är det bra att göra en plan för hur du vill ta ut din pension. Du gör det enkelt i verkyget Uttagsplaneraren på minPension. Gör en plan i Uttagsplaneraren
 • Tänk på att fler år i arbete ger högre pension per månad hela livet ut. Ett års extra arbete efter 66 års ålder kan ge dig som har en genomsnittlig månadslön och som snart ska ta ut din pension mellan 1 600 till 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt, hela livet ut. Det beror bland annat på att pengarna betalas ut under en kortare tid. Om du har lägre eller högre inkomst så kan pensionen bli lägre eller högre än vad exemplet visar.

  Logga in med din e-legitimation för att enkelt se din pensionsprognos och se hur din pension påverkas av vid vilken ålder du väljer att ta ut den. Du får reda på vad det blir per månad efter skatt.

  Planera hur länge du vill jobba. Du har rätt att arbeta fram tills du fyllt 69 år. I vissa fall kan du arbeta längre om du och din arbetsgivare kommit överens om det. 

  Har du ersättning från Försäkringskassan eller från a-kassa? Tänk på att ålder för när ersättningarna upphör har ändrats till 66 år. Höjd pensionsålder påverkar ersättningar från Försäkringskassan (Länk till annan webbplats)

  Du kan välja själv när du ska ta ut allmän pension men det finns en lägsta ålder beroende på när du är född. Tidigaste uttagsålder för allmän pension är 63 år. Om du är född 1960 gäller istället 62 år. Från 2026 införs en riktålder som kommer att visa när du tidigast kan ta ut allmän pension eller få garantipension, inkomstpensionstillägg eller bostadstillägg. Pensionsåldrar och riktålder

  Kan man ta ut sin pension i klumpsumma?

  När du kan börja ta ut din pension beror på vilket avtal du tillhör. Logga in på Mina sidor för att se vad som gäller för dig.

  Hur du kan ta ut din pension fungerar lite olika för våra olika försäkringar.

  Vad händer med min privata pensionssparande om jag dör?

  Du som har ett pensionssparande undrar kanske vad som händer med dina pensionspengar om du dör innan utbetalningen har startat?

  Vad händer med mitt privata pensionssparande om jag dör?

  Om du är sambo eller gift kan din partner få ärva din tjänstepension om du avlider. Om du har ett återbetalningsskydd ärver dina anhöriga de pengar du hunnit tjäna in.

  Vanligast är att du aktivt måste välja återbetalningsskydd till din tjänstepension. Om du är osäker på hur det går till ska du fråga din arbetsgivare. Du kan också göra en pensionsprognos och se vilka bolag som har hand om din tjänstepension.Eller så kontaktar du den valcentral dit din arbetsgivare skickar inbetalningarna till pensionen.  Hos dem kan du ta reda på om du har återbetalningsskydd eller inte.

  Du kan också ha ett familjeskydd kopplat till din tjänstepension. Det är en försäkring där en summa pengar betalas ut till dina anhöriga om du dör före pensioneringen. Kostnaden för försäkringen dras från de pengar som betalas in till din pension.

  Hur undviker man att skatta bort pensionen?

  Den främsta anledningen till att pensionärer ofta får betala restskatt, eller kvarskatt som det också kallas, är att pensionsutbetalningarna inte samordnas. Pensionsmyndigheten betalar ut den allmänna pensionen. Pensionsbolagen sköter utbetalningarna för tjänstepension och privat pensionssparande. Och eventuella arbetsgivare har sina egna rutiner för löneutbetalning.

  Ingen aktör tar ansvar för helheten, eftersom de bara känner till sin del. Får du inkomster från flera utbetalare riskerar du därför att få restskatt, eftersom skatteavdragen på din totala inkomst bli för låg.

  – Många tror att någon annan håller koll på de sammanlagda utbetalningar man fått, så att skatten man betalar som pensionär blir rätt. Fast riktigt så är det inte, utan detta måste man hålla reda på själv, säger Ingela Gabrielsson, tidigare privatekonom på Nordea.

  Vad är normalt att få i pension?

  Ja, om det är en  fond- eller depåförsäkring. Då kan du från och med den 1 juli 2022 flytta en individuell tjänstepensionsförsäkring, oavsett när den är tecknad. Men om det rör sig om en äldre försäkring måste din tidigare arbetsgivare godkänna flytten.

  Däremot är det inte säkert att du får flytta en individuell tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning och som är tecknad före 2007. Då är det upp till pensionsbolaget att avgöra om du får flytta eller inte. Vissa bolag tillåter dessutom bara flytt av pengar som betalats in efter ett speciellt datum.

  Kan man ta ut pengar från ett IPS-konto?

  Ja, du kan ta ut dina pengar från IPS i förtid, om det totala värdet uppgår till maximalt ett prisbasbelopp. Detta gör du genom att skicka in ett avslutsuppdrag till Nordnet, det hittar du här. 

  Vid avslutet så säljs alla värdepapper och 30 % av beloppet dras i inkomstskatt innan utbetalning sker. 

  Vad är en utbetalning från ett pensionssparande?

  En utbetalning från ett pensionssparande räknas som pension och är därmed skattepliktig. Din bank eller ditt försäkringsföretag drar av 30 procent i preliminär skatt, men den slutliga skatten kan bli högre eftersom summan läggs på dina övriga löne- och pensionsinkomster.

  Vad är ett pensionssparande i en pensionsförsäkring?

  Ett pensionssparande i en pensionsförsäkring eller ett pensionssparkonto IPS är ett bundet sparande. ... Din bank eller ditt försäkringsföretag drar av 30 procent i preliminär skatt, men den slutliga skatten kan bli högre eftersom summan läggs på dina övriga löne- och pensionsinkomster.

  Hur länge ska utbetalningarna göras från en pensionsförsäkring eller pensionssparkonto?

  Utbetalningarna från en pensionsförsäkring eller pensionssparkonto IPS får tidigast börja göras från det du fyller 55 år och utbetalningstiden ska vara minst fem år. Huvudregeln är att du inte kan återköpa din pensionsförsäkring eller avsluta ditt pensionssparkonto IPS och få ut ditt pensionssparande i förtid.

  Vad är en utbetalning från ett pensionssparande?

  • En utbetalning från ett pensionssparande räknas som pension och är därmed skattepliktig. Din bank eller ditt försäkringsföretag drar av 30 procent i preliminär skatt, men den slutliga skatten kan bli högre eftersom summan läggs på dina övriga löne- och pensionsinkomster.

  Vad är ett pensionssparande i en pensionsförsäkring?

  • Ett pensionssparande i en pensionsförsäkring eller ett pensionssparkonto IPS är ett bundet sparande. ... Din bank eller ditt försäkringsföretag drar av 30 procent i preliminär skatt, men den slutliga skatten kan bli högre eftersom summan läggs på dina övriga löne- och pensionsinkomster.

  Hur länge ska utbetalningarna göras från en pensionsförsäkring eller pensionssparkonto?

  • Utbetalningarna från en pensionsförsäkring eller pensionssparkonto IPS får tidigast börja göras från det du fyller 55 år och utbetalningstiden ska vara minst fem år. Huvudregeln är att du inte kan återköpa din pensionsförsäkring eller avsluta ditt pensionssparkonto IPS och få ut ditt pensionssparande i förtid.