:

Var skriver man vidimering?

Innehållsförteckning:

 1. Var skriver man vidimering?
 2. Hur skriver man bestyrkt kopia?
 3. Får en familjemedlem vidimera?
 4. Kan man bestyrka en kopia själv?
 5. Hur ser en vidimerad kopia ut?
 6. Hur många behöver vidimera en kopia?
 7. Kan sambo vidimera?
 8. Vem kan vidimera namnteckning?
 9. Är bestyrkt kopia detsamma som originalet?
 10. Vem får vidimera?
 11. Vem kan vidimera en kopia?
 12. Hur många måste vidimera en kopia?
 13. Vad är skillnaden mellan bestyrkt kopia och originalkopia?
 14. Hur många ska vidimera ett dokument?
 15. Vad är skillnaden mellan en bestyrkt kopia och en vanlig kopia?

Var skriver man vidimering?

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns inget lagstadgat krav på vad som är en korrekt vidimering, dvs. när någon styrker att kopian överensstämmer med originalet. Man kan därför stämpla kopian med texten "vidimeras" eller för hand skriva "vidimeras". Exempelvis kan det göras följande: "Kopian överensstämmer med originalet" med en signatur, namnförtydligande samt kontaktuppgifter.

Hur skriver man bestyrkt kopia?

En kopia av ett dokument kan bestyrkas på följande sätt:

Andra slags kopior är inte officiellt bestyrkta kopior. Exempelvis en vanlig fotokopia eller en kopia bestyrkt av två personer duger inte. Observera också att kopior bestyrkta av en notarius publicus i ett annat land inte godkänns, om inte kopian är legaliserad. Officiellt bestyrkta kopior ska lämnas in till Ansökningsservicen i pappersform, om inte andra instruktioner har getts separat.

Får en familjemedlem vidimera?

Ladda ned – vårdnadshavares medgivande för pass/nationellt id kort (PDF)

Glöm inte att när minderåriga ska resa utomlands krävs ett föräldramedgivande. Detta gäller när minderåriga reser med en av föräldrarna, ensam eller med annan person.

Kan man bestyrka en kopia själv?

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns inget lagstadgat krav på vad som är en korrekt vidimering, dvs. när någon styrker att kopian överensstämmer med originalet. Man kan därför stämpla kopian med texten "vidimeras" eller för hand skriva "vidimeras". Exempelvis kan det göras följande: "Kopian överensstämmer med originalet" med en signatur, namnförtydligande samt kontaktuppgifter.

Hur ser en vidimerad kopia ut?

Ditt personnummer ska finnas på alla betyg och intyg du skickar in. Du ska skicka in kopior och inte originalhandlingen. Kopiorna ska vara vidimerade. Det betyder att någon intygar med sin namnteckning att kopian överensstämmer med originalet. Be också personen att texta sitt namn tydligt under namnteckningen och skriva dit sitt telefonnummer.

Att en kopia är vidimerad innebär att någon skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson vidimera dina dokument.

Hur många behöver vidimera en kopia?

Att vänta med att ta ut sin pension är fördelaktigt ur flera aspekter. Pensionen ökar av fortsatt arbete, det vill säga mer intjänad pensionsrätt.

– Det är få som känner till hur mycket mer man får i plånboken av att arbeta längre upp i åldrarna. Att skatten är lägre både på pension och arbetsinkomst från det år man ska fylla 66 år ger relativt stora effekter för individen, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Den enskilde får också ett fördelaktigare skatteavdrag på pensionen vid ett uttag från och med januari det år personen fyller 66 år jämfört med om pensionen tas ut tidigare. Från det år en person fyller 66 år blir inkomstskatten på lön dessutom lägre. Ytterligare en fördel är att tid med lön oftast är en tid med högre inkomst än vad tiden med pension är.

Kan sambo vidimera?

Juridik vid dödsfall

Hej! Jag vill ge en bestyrkt kopia av mitt testamente och gåvobrev till mina barn. Kan jag kopiera originalen, skriva att kopian överensstämmer med originalet, sedan lägga till en underskrift av mig och 2 personer som inte är släkt?

Vem kan vidimera namnteckning?

Ladda ned – vårdnadshavares medgivande för pass/nationellt id kort (PDF)

Glöm inte att när minderåriga ska resa utomlands krävs ett föräldramedgivande. Detta gäller när minderåriga reser med en av föräldrarna, ensam eller med annan person.

Är bestyrkt kopia detsamma som originalet?

Ett tips till dig som är 54 år eller äldre är att planera i tid inför din pension. På minPensions webbplats finns verktyget Uttagsplaneraren som hjälper dig att: 

 • se skillnaden på att ta ut dina pensioner på kort och lång tid
 • se vad du får i pension efter skatt
 • få en checklista så att du vet vad du ska göra och vem du ska kontakta för att börja ta ut dina pensioner
 • enkelt spara dina uttagsplaner så att du kan jobba vidare med dem senare.

Gör din plan i Uttagsplaneraren (Länk till annan webbplats)

Vem får vidimera?

Den 1 juli 2024 kan de som är födda 1957 räkna med att få en extra insättning pengar på sitt skattekonto hos Skatteverket.

Pengarna är en kompensation för uteblivna skattelättnader när pensionsåldrarna i den allmänna pensionen höjdes vid årsskiftet.  

Vem kan vidimera en kopia?

Ditt personnummer ska finnas på alla betyg och intyg du skickar in. Du ska skicka in kopior och inte originalhandlingen. Kopiorna ska vara vidimerade. Det betyder att någon intygar med sin namnteckning att kopian överensstämmer med originalet. Be också personen att texta sitt namn tydligt under namnteckningen och skriva dit sitt telefonnummer.

Att en kopia är vidimerad innebär att någon skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson vidimera dina dokument.

Hur många måste vidimera en kopia?

Trygga min framtid

Är en kopia av ett testamente juridiskt giltigt? Krävs det vidimering, att kopian överensstämmer med originalet? Vem vidimerar i så fall? Den/dom som skrivit testamentet? Någon annan?

Vad är skillnaden mellan bestyrkt kopia och originalkopia?

Illustrates the scientific debate surrounding Caravaggio's techniques and working methods, and the relationship between original and replica.

Invigningsutställningen med titeln"Serial Classic" presenterar spänningsfältet mellan original och kopia i antiken med hjälp av världsberömda romerska kopior av grekiska konstverk.

Hur många ska vidimera ett dokument?

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns inget lagstadgat krav på vad som är en korrekt vidimering, dvs. när någon styrker att kopian överensstämmer med originalet. Man kan därför stämpla kopian med texten "vidimeras" eller för hand skriva "vidimeras". Exempelvis kan det göras följande: "Kopian överensstämmer med originalet" med en signatur, namnförtydligande samt kontaktuppgifter.

Vad är skillnaden mellan en bestyrkt kopia och en vanlig kopia?

Vidimera, intyga riktigheten av något. En bestyrkt kopia kan vara en avskrift eller en fotostatkopia av en originalhandling. På denna kopia förklaras eller intygas att kopian överensstämmer med originalet (bestyrkes eller vidimeras antecknas på det tillsammans med en namnteckning och adress. Den som bestyrker en kopia måste vara myndig.