:

Vad får man när man jobbat 25 år?

Innehållsförteckning:

 1. Vad får man när man jobbat 25 år?
 2. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?
 3. Hur mycket får företag ge i gåva?
 4. Hur många år för guldklocka?
 5. Får man ge presentkort till anställda?
 6. Hur mycket får företag ge i julklapp?
 7. Hur mycket skatt betalar man under 25 år?
 8. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 9. Hur stor summa får man ge bort?
 10. Kan ett aktiebolag ge en gåva?
 11. Hur länge bör man jobba innan man byter jobb?
 12. Vilken klocka stiger mest i värde?
 13. Hur mycket får man ge i sommarpresent till anställda?
 14. Får man bjuda anställda på julbord?
 15. Hur mycket betalar man i skatt om man tjänar 50000?

Vad får man när man jobbat 25 år?

Arbetstagaren kan välja mellan en guldmedalj, ett graverat eller slipat konstglas eller ett guldarmbandsur (två storlekar). Läs mer om de olika föremålen och hur du beställer nedan.

På alla utmärkelser finns en inskription där det står ”FÖR NIT OCH REDLIGHET I RIKETS TJÄNST”. På armbandsur och konstglas finns också rikssymbolen tre kronor. På medaljen graveras arbetstagarens namn in. Medaljen har ett blått band med gula kantränder.

För att tilldelas NOR ska arbetstagaren vara anställd på en statlig myndighet under regeringen eller anställd på riksdagen eller dess myndigheter. Har arbetstagaren samtidigt anställning hos flera statliga myndigheter kan hen bara få utmärkelsen hos en av myndigheterna. Bestämmelserna för NOR gäller bara den som är anställd, inte den som är uppdragstagare. 

Anställning hos statliga bolag eller stiftelser räknas inte, till exempel hos Telia, Posten AB, SJ AB, Systembolaget eller Trygghetsstiftelsen. Dock räknas den tid då bolaget var ett statligt affärsverk. 

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL).

Hur mycket får företag ge i gåva?

Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor till anställda kan vara skattefria under vissa förutsättningar. I annat fall är gåvor från dig som arbetsgivare skattepliktiga.

Huvudregeln är att gåvor från arbetsgivaren är skattepliktiga.

Hur många år för guldklocka?

1. Efter 25 år i tjänst får man en guldklocka. Finns också möjlighet att välja annat.

2. När man fyller 50 och vid pension får man 5 000 kronor att köpa valfri gåva för.

1. Efter 25 års anställning bjuder Svenska Spel på en trevlig lunch och du får en gåva och blommor som uppskattning för dina insatser.

2. På din 50-årsdag får du en gåva och har möjlighet att vara ledig. På din 60-årsdag får du en blomsterbukett.

1. Vi får ett presentkort på 2 500 kronor när vi har jobbat i 25 år. Själv lade jag till pengar och köpte en jättefin penna, en Mont Blanc, jag har en passion för pennor.

2. Om man fyller 40, 50 eller 60 år kan man få en flaska champagne eller ett presentkort som är värt någonstans kring 250-500 kronor. Inget för 30 år. Folk som gifter sig brukar också uppmärksammas på liknande sätt.

3. Jag tycker att det är sympatiskt att det uppmärksammas och jag har inte hört några klagomål. Till jul har vi ibland fått vackra glas som också uppskattas. Däremot är det svårare att förhålla sig till småpresenter av tvivelaktig kvalitet, som till exempel t-shirtar som förlorar form och färg efter en tvätt. Jag har framfört detta till arbetsgivaren så civiliserat och ödmjukt jag har förmått, men det är känsligt att klaga på presenter...

Får man ge presentkort till anställda?

Ja, det är tillåtet att ge gåvor till anställda. Det är dock viktigt att ha klara riktlinjer för vad som räknas som en gåva och vad som inte gör det. En gåva ska vara av en personlig karaktär och inte vara en vanlig arbetsrelaterad förmån. Gåvan ska också följa de regler och begränsningar som gäller för avdragsgilla gåvor. Genom att ge gåvor till anställda kan man visa uppskattning och öka trivseln på arbetsplatsen, vilket i sin tur kan leda till ökad produktivitet och bättre resultat för företaget.

Det är också viktigt att ha klara riktlinjer för vilka anställda som ska få gåvor och vilken typ av gåva som ska ges. Det kan vara en god idé att ha en budget för gåvor till anställda och att ha en klar plan för vilka tillfällen som det är lämpligt att ge gåvor. Genom att ha tydliga riktlinjer för gåvor till anställda kan man undvika missförstånd och se till att alla anställda behandlas lika

Ja, gåvor till anställda kan vara avdragsgilla i vissa fall. Det finns dock vissa regler och begränsningar att ta hänsyn till. Till exempel får gåvan inte överstiga ett visst belopp per anställd och den får inte ges som en ersättning för lön eller annan ersättning. Gåvan måste också vara av en personlig karaktär, det vill säga att den inte får vara en vanlig arbetsrelaterad förmån. Det finns också specifika krav på hur gåvan ska redovisas i företagets bokföring och deklaration.

Företag som vill ge gåvor till sina anställda bör därför noga bekanta sig med de regler och riktlinjer som gäller för avdragsgilla gåvor. Genom att följa dessa regler kan man undvika problem med Skatteverket och säkerställa att gåvorna verkligen uppskattas av de anställda. Det är också viktigt att tänka på att gåvor till anställda kan ha positiv inverkan på arbetsplatsens stämning och trivsel, vilket i sin tur kan leda till ökad produktivitet och bättre resultat för företaget.

Exempel: Arbetsgivare ger en anställd en gåva är den vanligtvis skattepliktig enligt Skatteverkets regler. Det finns dock vissa undantag och det är julgåvor, minnesgåvor och jubileumsgåvor. De här gåvorna är nämligen skattefria om marknadsvärdet inklusive moms understiger ett visst belopp. Marknadsvärdet är det pris som varan eller tjänsten hade kostat om den anställda själv hade köpt den. 

Arbetsgivarens kostnader för att administrera gåvan räknas inte med i gåvans värde. Inte heller räknas eventuell transport- eller fraktkostnad till dess värde.

Hur mycket får företag ge i julklapp?

För att julgåvor ska vara skattefria för både den anställde och arbetsgivaren, får julklappen högst kosta 500 kronor inklusive moms och ska lämnas till alla anställda i företaget. Företaget får då lyfta hela momsen samt dra av hela kostnaden som en personalkostnad. Det är alltså priset på julklappen som säljs i affären eller på nätet som inte får överstiga 500 kronor. Fraktkostnader som tillkommer räknas inte med.

Gåvor som lämnas i pengar eller gåvor som kan bytas ut mot pengar räknas inte som skattefria julgåvor. 

Presentkort som inte kan bytas ut mot pengar fungerar alldeles utmärkt.

Hur mycket skatt betalar man under 25 år?

Om du tjänar olika mycket olika månader, till exempel för att du bara arbetar ibland, ska arbetsgivaren oftast dra mindre i skatt än vad som framgår av skattetabellen. Då kan du begära att Skatteverket ändrar den skatt som din arbetsgivare drar från din lön varje månad. Det kallas för jämkning. Om du inte jämkar får du tillbaka det du har betalat för mycket först nästa år.

 • Om jämkning och hur du gör för att begära jämkning

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är svårt att säga om du ska skatta dessa 9000kr du fått av en kompis utan att veta bakgrunden till varför du fick dem. Är dessa 9000kr bara en gåva så behöver du inte skatta på dem (8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229). Om det är så att du utfört ett arbete åt din vän eller sålt något åt honom eller henne så hänför sig dessa pengar antingen till inkomstslaget tjänst, näringsverksamhet eller kapital 10, 13 respektive 41 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Det innebär att dessa ska beskattas genom att summan tas upp i din deklaration. Så för att ge svar på din fråga det beror på om pengarna är en gåva, hänför sig till ett arbete eller försäljning. Om de hänför sig till en försäljning så ska de endast skattas om du gjort en vinst genom försäljningen.

Hur stor summa får man ge bort?

Skattehuset hjälper redovisningskonsulter och företagare med skatteexpertis och delägaren Jan-Åke Jernhem förser regelbundet Visma Spcs kunder med aktuell skatteinformation. 

– Aktiebolagslagen styr vad ett aktiebolag får göra och inte göra i olika situationer. Trots det råder stor oklarhet hos många om vad som gäller för gåvor. När kan egentligen ett aktiebolag ge bort pengar eller andra tillgångar till olika mottagare utan att få något tillbaka? Det här krävs för att något skattetekniskt ska få kallas gåva:

Kan ett aktiebolag ge en gåva?

Skattehuset hjälper redovisningskonsulter och företagare med skatteexpertis och delägaren Jan-Åke Jernhem förser regelbundet Visma Spcs kunder med aktuell skatteinformation. 

– Aktiebolagslagen styr vad ett aktiebolag får göra och inte göra i olika situationer. Trots det råder stor oklarhet hos många om vad som gäller för gåvor. När kan egentligen ett aktiebolag ge bort pengar eller andra tillgångar till olika mottagare utan att få något tillbaka? Det här krävs för att något skattetekniskt ska få kallas gåva:

Hur länge bör man jobba innan man byter jobb?

Innan vi räknar upp olika investeringsalternativ ett efter ett ska vi försöka klargöra vad en investering är för något, vad som går och inte går att uppnå. En investering är produkt som syftar på att leda till ett förmögenhetsskapande. Skillnader finns dock vad gäller finansiell satsning och tidsperioden som ska gälla för att investeringen ska ge avkastning. Dessutom beror det helt på vilken slags investering man föredrar. Vill man att ens pengar ska vara mycket säkert investerade eller är man orädd och beredd att ta vissa risker? Varje sorts investering medför föredelar och nackdelar, som vi kommer gå in närmare på nedan.

Vilken klocka stiger mest i värde?

Innan vi räknar upp olika investeringsalternativ ett efter ett ska vi försöka klargöra vad en investering är för något, vad som går och inte går att uppnå. En investering är produkt som syftar på att leda till ett förmögenhetsskapande. Skillnader finns dock vad gäller finansiell satsning och tidsperioden som ska gälla för att investeringen ska ge avkastning. Dessutom beror det helt på vilken slags investering man föredrar. Vill man att ens pengar ska vara mycket säkert investerade eller är man orädd och beredd att ta vissa risker? Varje sorts investering medför föredelar och nackdelar, som vi kommer gå in närmare på nedan.

Hur mycket får man ge i sommarpresent till anställda?

Vilka skatteregler är det då som gäller? Hur mycket får en sommargåva till personalen kosta, och hur många personalfester kan man ha under ett år? Här bjuder vi på en påminnelse om regelverket och några tips inför sommaren!

De gåvor som kan ges skattefritt till anställda är julgåvor, minnesgåvor och jubileumsgåvor. Någon skattefrihet för sommargåvor finns alltså inte. Vad ska man då göra, om man vill ge bort något skattefritt i sommartid?

Får man bjuda anställda på julbord?

Om du som arbetsgivare vill bjuda dina anställda på julbord är avdragsmöjligheterna mycket begränsade. Du kan få avdrag på enklare förtäring och förfriskningar, förutsatt att uppgiften uppgår till 60 kr per person (exkl moms).

Däremot får företaget lyfta momsen på utgifterna för mat och dryck upp till 300 kr per person (exkl moms). Mat och alkoholfri dryck (12% moms) och alkoholhaltig dryck (25% moms). Skulle utgifterna överstiga 300 kronor per person (exkl moms), måste avdragsrätten för moms bestämmas proportionerligt efter hur stor del som avser mat och hur stor del som avser alkohol.

Hur mycket betalar man i skatt om man tjänar 50000?

Ta reda på hur mycket skatt du själv betalar på dinskatt.se. Du kan också jämföra hur mycket du hade betalat i skatt på samma lön för alla år ända tillbaka till 1971.

I denna video förklaras hur arbetsgivaravgifter och moms och andra konsumtionsskatter sammanlagt gör att skattebördan överstiger 50 procent för vanliga inkomster: