:

Vilka försäkringar är avdragsgilla?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka försäkringar är avdragsgilla?
 2. Vem betalar dolda fel försäkring?
 3. Vad gäller vid dolda fel försäkring?
 4. Vad ersätter en dolda fel försäkring?
 5. Vad är avdragsgillt för privatpersoner?
 6. Vad är avdragsgillt och inte?
 7. Hur mycket kostar en dolda fel försäkring?
 8. Vad räknas som dolda fel vid husköp?
 9. Vad gäller vid dolda fel på hus?
 10. Vad innebär 3 års dolda fel försäkring?
 11. Är avlopp dolt fel?
 12. Måste man ha kvitton för avdrag?
 13. Vad är avdragsgill och ej avdragsgill?
 14. Vilka avdrag får man inte missa i deklarationen?
 15. Vad täcker inte dolda fel försäkring hus?

Vilka försäkringar är avdragsgilla?

Du får bara dra av utgifterna om de enbart lagts ned för att höja din verksamhets skattepliktiga inkomster eller sänka avdragsgilla kostnader. Det kan exempelvis handla om advokat- och rättegångskostnader på grund av en tvist om priset på en levererad vara eller tjänst.Utgifter för skatteprocesser som rör svensk inkomstskatt är inte avdragsgilla eftersom svensk inkomstskatt inte är en avdragsgill kostnad hos näringsidkaren.

Du får bara göra avdrag för arbetskläder som inte ses som lämpliga att använda privat. Kläderna ska även ha speciella egenskaper som har ett klart samband med din verksamhet. Det kan till exempel vara arbetsbyxor för hantverkare med särskilda fickor för förvaring av verktyg och insydda knäskydd med mera.

Vem betalar dolda fel försäkring?

Med dolda fel menas fel som fanns vid tidpunkten för köpet men som inte kunde upptäckas eller kunnat förväntas förekomma med hänsyn till fastighetens ålder och konstruktion.

När säljaren har tecknat en dolda fel-försäkring beställer försäkringsbolaget en byggnadsteknisk besiktning och denna får köparen normalt ta del av. Det är mycket viktigt att du som köpare inte tror att denna besiktning ersätter den besiktning du själv måste göra eller att du tror att du kan stödja dig på den när du senare upptäcker ett fel. För att en köpare skall anses uppfyllt sin undersökningsplikt krävs en egen undersökning. Det bästa sättet att försäkra sig om att man uppfyllt sin undersökningsplikt är att skaffa en egen oberoende besiktningsman.

När du som köpare upptäcker ett problem som du anser utgör ett dolt fel ska du reklamera direkt till säljaren, inte till försäkringsbolaget. Din relation grundas på köpeavtalet där du och säljaren är parter, detta oavsett om säljaren har tecknat dolda fel-försäkring eller inte. Säljaren har i sin tur en relation med sitt försäkringsbolag genom försäkringsavtalet. Det är alltså upp till säljaren att kontakta sitt försäkringsbolag.

Därför ska reklamationen alltid skickas direkt till säljarens hemadress. I de flesta fall tar försäkringsbolaget sedan över och agerar som ombud för säljaren när du väl har reklamerat ett fel. (Notera: enligt samma princip ska en reklamation inte heller skickas till säljarens mäklare.)

Kom också ihåg att det är bäst att reklamera på en gång när du tror att du upptäckt ett dolt fel, annars riskerar du att ha reklamerat för sent. Pågår utredning, inhämtande av offerter osv kan du ange att du håller på att undersöka vidare och återkommer med en komplettering av din reklamation.

Vad gäller vid dolda fel försäkring?

En dolda felförsäkring kan skydda säljaren av en fastighet om den nya husköparens hittar ett dolt fel i fastigheten.

Den som säljer sitt hus ansvarar för dolda fel i fastigheten i 10 år efter försäljningen. I samband med husförsäljningen erbjuder fastighetsmäklare ofta en dolda felförsäkring. Försäkringen kan skydda säljaren om köparen hittar något dolt fel men den täcker långt ifrån alla dolda fel.

Vad ersätter en dolda fel försäkring?

En dolda felförsäkring kan skydda säljaren av en fastighet om den nya husköparens hittar ett dolt fel i fastigheten.

Den som säljer sitt hus ansvarar för dolda fel i fastigheten i 10 år efter försäljningen. I samband med husförsäljningen erbjuder fastighetsmäklare ofta en dolda felförsäkring. Försäkringen kan skydda säljaren om köparen hittar något dolt fel men den täcker långt ifrån alla dolda fel.

Vad är avdragsgillt för privatpersoner?

Kontakta givarservice om du har frågor:tel: 08-121 491 00e-post: [email protected]

Skattereduktionen är 25 procent av det totala gåvobeloppet och får högst vara 3000 kronor per år. Det motsvarar gåvor på totalt 12 000 kronor per år.

Vad är avdragsgillt och inte?

Vad som är avdragsgilla och ej avdragsgilla kostnader är inte helt enkelt att hålla reda på, men vi ska försöka reda ut begreppen så gott vi kan!

Att något är avdragsgillt innebär på det stora hela att du får ta upp affärshändelsen i din bokföring. Dvs öka kostnaderna i bolaget, minska vinsten och framförallt minska skatten. Bortsett från några undantag är de mesta avdragsgillt och innefattar alltså de kostnader som reducerar ens skattemässiga resultat. En av de viktigaste grundpelarna för att kostnaden ska vara avdragsgill är att den ska ha en direkt koppling till bolaget. För att vara helt säker på om det man ska bokföra är avdragsgillt eller ej kan det alltid vara bra att kontrollera med Skatteverket då det är de som kommer avgöra vad som gäller i slutändan. Ett exempel på kostnader som är avdragsgilla är kontorsmaterial, serviceavgifter, tjänstebil och tjänsteresor, trängselskatt och företagsförsäkring.

Hur mycket kostar en dolda fel försäkring?

GarBo och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Vad räknas som dolda fel vid husköp?

Ett dolt fel kan exempelvis vara ett hus som har sättningsproblem, att fuktskyddet runt ett omdränerat hus är felaktigt eller ett renoverat duschrum där tätskiktet är otätt och läcker (där skador varken var synliga eller förväntade).

Vad gäller vid dolda fel på hus?

Ett dolt fel är ett fel som fanns redan när du köpte huset och som du inte kunde upptäcka vid en noggrann besiktning innan köpet. Du ska heller inte ha behövt räkna med felet med tanke på bostadens ålder, skick och konstruktion.

För att något ska räknas som ett dolt fel måste de här fyra kriterierna uppfyllas:

Vad innebär 3 års dolda fel försäkring?

En trygghet för dig som är uppfödare när du säljer en valp, om det skulle visa sig att valpen har ett dolt fel. 

Teckna dolda fel-försäkring

Är avlopp dolt fel?

Som köpare har du undersökningsplikt av de åtkomliga utrymmena i en fastighet. När det gäller avlopp ska du undersöka hur de synliga vattensystemen i fastigheten fungerar, såsom toaletter, handfat, diskho, badkar, dusch och tvättstuga. I vissa fall räknas även dagvatten som en del av avloppssystemet, vilket syftar till hur systemen för utomhusvatten är utformade. Det kan till exempel handla om hur regn, snö och utomhuskranar rinner iväg eller samlas upp.

Fel på avlopp kan till exempel handla om att det finns fel i konstruktionen av avloppssystemet som är installerat – och som inte går att se utan att gräva i marken eller skicka ner en kamera i röranläggningen. De allra flesta fastigheter i Sverige är anslutna till det kommunala vattennätet, vilket innebär att kommunen är ansvarig för reningen av vattnet och för avloppssystemet.

Vid enskilda avlopp är det dock fastighetsägaren som är ansvarig för såväl reningen, som bortföringen, av vatten. För att kunna bygga ett enskilt avlopp krävs det tillstånd från kommunen, och mer specifikt från Miljökontoret. Om ändringar av befintligt enskilt avlopp eller installering av detsamma önskas göras kan det även krävas att bygganmälan har gjorts och blivit godkänd. Om man köper en fastighet med enskilt avlopp är det därför viktigt att kolla vilka tillstånd som finns och om installationen har genomförts på ett godkänt sätt. Vid felaktig installation av avlopp, eller vid bristfällig rening av vattnet, kan det leda till att avloppsvattnet rinner ut i naturen vilket orsakar övergödning.

Läckage kan förekomma i alla delar av fastigheten som kommer i kontakt med vatten på något sätt – oavsett om vattnet kommer inifrån fastigheten eller utifrån. Det kan med andra ord både handla om läckor orsakade av snö som smälter på ett otillräckligt tätat tak, men också vattenläckage som beror på att avloppsrören inte är slutna och gör så att vattnet hamnar på exempelvis golv istället.

Som köpare är du alltid ansvarig för att kolla om det förekommer synliga läckage, samt att testa hur avloppssystemen fungerar när det gäller att föra bort vatten. Om fastigheten har ett eget tak – såsom radhus, fritidshus och villa – kan det dessutom vara förväntat att man kollar på taket utvändigt.

Fel vid läckage kan till exempel handla om att säljaren har täckt över de indikationer som finns på att det förekommit läckage, varit otydlig med vilka renoveringar som ägt rum och vilka återkommande problem som har funnits med fastigheten. Viss typ av läckage kan vara svårare att upptäcka som köpare, till exempel hur tvättstugan fungerar och hur vattnet förs bort där. Om säljaren är medveten om att det finns den typen av problem bör denna information delges till köparen.

Måste man ha kvitton för avdrag?

Det finns fem stycken olika kategorier som man kan dela upp avdragen inom:

Du får göra avdrag för de renoveringar som du utfört under försäljningsåret och de senaste 5 kalenderåren innan försäljningsåret (om du sålt bostaden under år 2023 kan du alltså dra av för renoveringar från och med 2018).

Utöver att renoveringen är max 5 kalenderår gammal krävs det även att dina kostnader uppgår till minst 5 000 kr under ett och samma år för att de skall vara avdragsgilla. Du får alltså inte dra av beloppet om du tex målat om hallen och kostnaden inte uppgick till 5 000 kr eller mer. MEN om du under samma år byter toalettstol och den totala kostnaden för dessa två förbättringar uppgår till över 5 000 kr så får du dra av totalkostnaden.

För att du skall få dra av en vanlig renovering krävs det att åtgärden är ”förbättrande”. Det kan man dock nästan alltid hävda att den är (om inte bostaden var ny när du köpte den). Skatteverket nekar väldigt sällan ett sådant påstående.

Om du under din boendetid bygger om och/eller lägger till något som tidigare inte fanns i bostaden så är detta avdragsgillt oavsett ålder så länge kostnaderna för åtgärderna totalt uppgår till minst 5 000 kr under ett och samma kalenderår. Dvs om du bygger en altan och det inte fanns någon altan där tidigare så får du dra av denna kostnad oavsett om altanen är 5, 10 eller 15 år gammal.

För att få göra avdrag i denna kategori krävs det att åtgärden är en grundförbättring för bostaden. Det kan vara ny-, till- och ombyggnad samt nytillskott av utrustning som inte funnits tidigare i bostaden.

Många gör en ”fuling” och drar av sådant som egentligen borde ligga under renoveringar/förbättringar som ny- till- och ombyggnad. Om man exempelvis köpt en ny tvättmaskin som vid försäljningen är över 5 år gammal så kan man ju egentligen inte dra av den kostnaden. Då kan man ju dock köra en ”fuling” och hävda att det inte fanns någon tvättmaskin i bostaden när man köpte den. Då räknas ju tvättmaskinen som ett tillägg till bostaden.

Vad är avdragsgill och ej avdragsgill?

En ej avdragsgill kostnad är en kostnad som inte får kvittas mot företagets intäkter vid beräkning av skatten, och därför inte sänker den skatt som ska betalas. För att skatten ska bli rätt behöver man göra en justering i skatteberäkning och deklaration, där man lägger till kostnaden till det skattemässiga resultatet.

Det finns ett antal typer av kostnader som inte är avdragsgilla, till exempel: skatter och skattetillägg, vissa typer av representation, vissa kostnader för sjukvårdsförsäkringar, och kostnader för att bilda och registrera företaget. Tyvärr är det inte alltid helt klart vad som är avdragsgillt eller inte, och är man osäker så bör man kolla upp detta med Skatteverket.

Vilka avdrag får man inte missa i deklarationen?

Om du använder din privata bil i arbetet kan du göra avdrag för kostnaderna. Du får göra avdrag med:

Om du använder din privata bil i arbetet kan du göra avdrag för kostnaderna. Du får göra avdrag med:

Vad täcker inte dolda fel försäkring hus?

En dolda felförsäkring kan skydda säljaren av en fastighet om den nya husköparens hittar ett dolt fel i fastigheten.

Den som säljer sitt hus ansvarar för dolda fel i fastigheten i 10 år efter försäljningen. I samband med husförsäljningen erbjuder fastighetsmäklare ofta en dolda felförsäkring. Försäkringen kan skydda säljaren om köparen hittar något dolt fel men den täcker långt ifrån alla dolda fel.