:

Vad ligger traktamente på lastbilschaufför?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ligger traktamente på lastbilschaufför?
 2. Hur mycket är traktamente 2022?
 3. Hur mycket ska man ha i traktamente?
 4. Vad ligger traktamentet på 2023?
 5. Vad tjänar en lastbilschaufför med traktamente?
 6. Hur mycket får en lastbilschaufför i timmen?
 7. När får man helt traktamente?
 8. När får man traktamente 2022?
 9. Får man traktamente för en dag?
 10. Är arbetsgivaren skyldig att betala traktamente?
 11. Vad tjänar man i timmen som lastbilschaufför?
 12. Hur mycket får man i lön om man jobbar som lastbilschaufför?
 13. Vad kan man som mest tjäna som lastbilschaufför?
 14. Vad är ingångslön för lastbilschaufför?
 15. När får man traktamente utbetalt?

Vad ligger traktamente på lastbilschaufför?

För att en resa ska vara berättigad till traktamente så är kravet överliggning med dygnsvila på bortaort. Överliggning behöver inte vara natt. Transportavtalet säger att traktamentet börjar räknas från den tid när man släpper handbromsen på stationsorten och avslutas när man är åter på sin stationsort och drar i handbromsen, dvs arbetstid, lastning/lossning eller andra förberedelser före och efter resan ska inte räknas med.

Hur ska jag få TransPA att hjälpa till med beräkningen?

Hur mycket är traktamente 2022?

Traktamente betalas ut i samband med tjänsteresor för att täcka de ökade kostnaderna som tjänsteresor innebär för anställda. Traktamente är en ekonomisk ersättning som gäller kostnader för mat, övernattning och mindre reseutgifter. Traktamente kan betalas ut vid tjänsteresor som görs både i Sverige och utomlands. Storleken på traktamentet beror på resans omfattning.

I många fall kan du göra avdrag för traktamente. Tjänsteresan måste uppfylla tre krav för att arbetsgivaren ska kunna betala ut det skattefritt:

 • Minst en övernattning ingår i tjänsteresan. Resan ska pågå mellan klockslagen 00.00 och 06:00.
 • Tjänsteresan ska vara förlagd på en ort som ligger längre än 50 kilometer från verksamhetsorten.
 • Du måste styrka tjänsteresan med ett underlag, såsom en reseräkning. I reseräkningen ska det framgår vem som var på tjänsteresan, vart den gick samt när den började och slutade.

Om du uppfyller kraven ovan är det skattefritt att betala ut traktamente.

Hur mycket ska man ha i traktamente?

En tjänsteresa som omfattar max tre månader ger dig rätt till ett schablonbelopp som är 240 kronor (inkomståret 2021) i dagtraktamente utan att din arbetsgivare måste betala några arbetsgivaravgifter. 

För tjänsteresa utomlands finns det i stället bestämda normalbelopp per land. Det bör noteras att när en tjänsteresa pågått i mer än tre månader gäller ytterligare reducerade belopp.

Om du ordnar med eget boende under en tjänsteresa kan din arbetsgivare betala ut ett skattefritt nattraktamente istället för att betala logikostnaderna. Med natt menas kl 00.00–06.00. Det högsta skattefria nattraktamente vid tjänsteresor inom Sverige är 120 kr per natt (inkomståret 2021). Och för nattraktamente utomlands gäller hälften av schablonbeloppet för respektive land.

Vad ligger traktamentet på 2023?

Rent tekniskt är egentligen alla traktamenten skattepliktiga från första kronan. Samtidigt har arbetstagare rätt till att göra schablonavdrag för ökade levnadskostnader i samband med tjänsteresor. Och ur denna “intressekonflikt” går alltid arbetstagarens rätt till avdrag vinnande. Detta betyder alltså att arbetsgivare kan betala ut skattefria traktamenten.

Men för att arbetsgivare ska kunna betala ut skattefria traktamenten måste följande tre krav vara uppfyllda: 

 • Resan måste omfatta minst en övernattning
 • Resan måste gå till en plats som ligger minst 50 kilometer från både arbetsplatsen och den anställdes bostad.
 • Resan måste vara en tjänsteresa, vilket behöver styrkas med underlag där det framgår vem som har rest, till vart och när resan påbörjades och avslutades.

Vad tjänar en lastbilschaufför med traktamente?

En lastbilschaufförs lön kan variera beroende på flera faktorer, inklusive erfarenhet, arbetsgivare och typ av lastbilar som körs. Nedan följer några exempel på löner för lastbilschaufförer i Sverige:

 • Arbetstidsregler och raster: Lastbilschaufförer har rätt till regelbundna raster och vilotider för att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö.
 • Arbetskläder och skyddsutrustning: Företaget tillhandahåller vanligtvis arbetskläder och skyddsutrustning för att säkerställa säkerheten och bekvämligheten för lastbilschaufförerna.

Hur mycket får en lastbilschaufför i timmen?

Hur mycket du får som lastbilschaufför i lön beror dels på hur länge du har jobbat, vilken utbildning du har och vilken typ av avtal du har. Den genomsnittliga ingångslönen ligger på 18 500 kronor, vilket blir ungefär 12 950 kronor efter skatt.

 • 0 -3 års erfarenhet 22 300 kronor
 • 4 -9 års erfarenhet 29 600 kronor
 • Över 10 års erfarenhet 36 600 kronor
 • Efter 20 år i branschen ligger snittlönen på 39 500 kronor

Det här är genomsnittliga siffror från 2022 utan tillägg som till exempel OB, traktamenten eller specialutbildningar som farligt gods.

När får man helt traktamente?

Traktamente är formellt sett skattepliktigt från första kronan. Men eftersom den anställde har rätt till schablonavdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor görs en tyst kvittning, vilket innebär att arbetsgivaren kan betala ut skattefritt traktamente, förutsatt att tjänsteresan:

Observera att 50-kilometerskravet även gäller övernattningen!

När får man traktamente 2022?

Rent tekniskt är egentligen alla traktamenten skattepliktiga från första kronan. Samtidigt har arbetstagare rätt till att göra schablonavdrag för ökade levnadskostnader i samband med tjänsteresor. Och ur denna “intressekonflikt” går alltid arbetstagarens rätt till avdrag vinnande. Detta betyder alltså att arbetsgivare kan betala ut skattefria traktamenten.

Men för att arbetsgivare ska kunna betala ut skattefria traktamenten måste följande tre krav vara uppfyllda: 

 • Resan måste omfatta minst en övernattning
 • Resan måste gå till en plats som ligger minst 50 kilometer från både arbetsplatsen och den anställdes bostad.
 • Resan måste vara en tjänsteresa, vilket behöver styrkas med underlag där det framgår vem som har rest, till vart och när resan påbörjades och avslutades.

Får man traktamente för en dag?

För att arbetsgivaren ska kunna betala ut skattefritt traktamente behöver följande krav vara uppfyllda:

 • Minst en övernattning måste ske under resan, med start mellan kl. 00.00 och 06.00

 • Tjänsteresan ska vara förlagd mer än 50 km från den ordinarie arbetsplatsen eller bostaden

 • Det ska finnas ett underlag som visar vem som rest, vart och när resan påbörjades och avslutades

Är arbetsgivaren skyldig att betala traktamente?

Exempel på ökade levnadskostnader som kan uppkomma under en tjänsteresa är utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter som telefonsamtal till familjen.

Vad tjänar man i timmen som lastbilschaufför?

En lastbilschaufförs lön i Sverige varierar beroende på flera faktorer. I genomsnitt kan en lastbilschaufför förvänta sig att tjäna mellan 200 och 300 kronor i timmen. Men detta kan variera beroende på följande faktorer:

Hur mycket får man i lön om man jobbar som lastbilschaufför?

I Sverige tjänar en Lastbilschaufför i snitt 31 200 kr i månadslön.

Lönen för en Lastbilschaufför kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Lastbilschaufför så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. där yrket Lastbilschaufför ingår.

Vad kan man som mest tjäna som lastbilschaufför?

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln lastbilschaufför ingår i gruppen Lastbilsförare m.fl. där ytterligare 39 yrkestitlar ingår.

Kör tung lastbil och transporterar och hanterar gods. Beräknar godsets vikt och volym och medverkar i lastning och lossning. Transporterar och bärgar fordon. Kör bokbuss.

Vad är ingångslön för lastbilschaufför?

Det första du måste göra för att kunna arbeta som lastbilschaufför är att ta körkort för tung lastbil. Det är det som kallas behörighet C. För att kunna ta detta kort krävs det att du har ett B-körkort. Sedan kan du kolla upp trafikskolor i närheten och anmäla dig. En normal ingångslön för lastbilschaufför ligger på 29 300 kronor före skatt. Det är något som sedan ökar med åren. Alltså kan du leva gott på ditt yrke.

Oftast kan du få stöd till din lastbilsutbildning om du vänder dig arbetsförmedling. De kan skriva upp dig på en kurs och eventuellt betala kursavgiften. Då är det större chans att du uppfyller dina förhoppningar om att bli en utbildad chaufför. Sedan är det bara att börja söka jobb på olika firmor.

När får man traktamente utbetalt?

Traktamente är formellt sett skattepliktigt från första kronan. Men eftersom den anställde har rätt till schablonavdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor görs en tyst kvittning, vilket innebär att arbetsgivaren kan betala ut skattefritt traktamente, förutsatt att tjänsteresan:

Observera att 50-kilometerskravet även gäller övernattningen!