:

Vad gäller vid Vidarefakturering?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller vid Vidarefakturering?
 2. Är Vidarefakturering omsättning?
 3. Vilken momssats vid Vidarefakturering?
 4. Hur bokföra internfakturering?
 5. Hur bokför man Vidarefakturering?
 6. Vilket konto används för Vidarefakturering?
 7. Vilket konto bokför man intern representation?
 8. Hur fungerar internfakturering?
 9. När används konto 1681?
 10. Hur bokför man ej avdragsgilla kostnader?
 11. När används konto 6210?
 12. Hur bokför man ej avdragsgill representation?
 13. Vad bokförs på konto 7690?
 14. Hur länge kan man vänta med att fakturera mellan företag?
 15. Hur bokför jag en Självfaktura?

Vad gäller vid Vidarefakturering?

Utlägg ur momssynpunkt är utgifter som man har för någon annan, alltså att man gör en betalning för någon annans räkning. Om t ex din kund är betalningsskyldig gentemot den ursprunglige säljaren vid kreditaffärer bör det vara fråga om utläggshantering.

Dessutom krävs att det belopp som du fakturerar vidare motsvarar självkostnad utan vinstpåslag och att du inte lyfter momsen eller redovisar någon kostnad, utan verkligen hanterar utlägget som ett utlägg (fordran) i redovisningen, inklusive moms.

Är Vidarefakturering omsättning?

Företag som arbetar mycket i projektform, såsom konsultbolag och byråer, hamnar ofta i sådana situationer. Det kan handla om tillfällen då de antingen betalar kostnader för kundens räkning eller projektkostnader som kunden i slutändan ska stå för. Dessa kostnader brukar man sedan fakturera kunden för när arbetsprocessen är slutförd. Det kan handla om till exempel resekostnader eller inköp av material. 

Gällande bokföring kallas dessa situationer för antingen vidarefakturering eller utlägg. Det kan vara bra att vara medveten om skillnaden mellan dessa begrepp. Detta för att det faktiskt spelar roll i bokföringen och momsrapporten. ‍

Vilken momssats vid Vidarefakturering?

Genom denna onlinekurs ökar du din kunskap om hur momsen ska hanteras vid utlägg och vidarefakturering.

Kursen fokuserar på tre olika saker som ofta i dagligt tal benämns som utlägg men som momsmässigt ska hanteras på olika sätt. Inledningsvis får du kunskap om momsmässig hantering av utlägg, vad det är och hur det ska hanteras. Därefter vad som gäller momsmässigt vid inköp som är så kallade kostnadskomponenter och avslutningsvis momsmässig hanteringen kopplat till inköp för vidarefakturering.

Hur bokföra internfakturering?

Så här bokför du när en faktura skickas. Datum är den dag som står på fakturan som fakturadag, vilket också normalt är den dag då du skickar fakturan. Om du vill kan du samtidigt föra in fakturan i en kundreskontra som är en sidoordnad bokföring för kundfordringar. I många bokföringsprogram kan du lägga upp en reskontrabok­föring där fakturorna automatiskt läggs in vid grundbokföringen.

 Du skickar en faktura [1510] på 8 000 kr [3001] plus moms [2610].

Hur bokför man Vidarefakturering?

Intern fakturering kan ibland förekomma till följd av att en institution haft ett utlägg för annan institutions räkning. Intäkten bokförs då som kostnadsreduktion med samma konto som använts vid utgiften, oftast ett konto i kontoklass 5* (samt vissa konton i kontoklass 4*, dock inte konton som avser löner/arvoden).

Genom att intern motpart används vid internfakturering sker inget pålägg för indirekta kostnader, eftersom kostnaden debiteras på en kostnadsbärare vid mottagande institution. Inte heller återförs tidigare debiterade indirekta kostnader på en kostnadsbärare vid den institution där kostnadsreduktionen sker. För att det ska bli rätt måste en manuell beräkning och bokföring göras av pålägg för indirekta kostnader och det gäller både debet- och kreditsidan.

Vilket konto används för Vidarefakturering?

Hej HAQ,

Du ska både bokföra kostnaden ni har haft samt även intäkten från vidarefaktureringen och då ska dessa båda vara med samma momssats.Jag tycker att det låter jättebra så som du har skapat din artikelkonteringen idag mot bokföringskonto 3590, precis likadant har jag gjort i mitt program.

Vilket konto bokför man intern representation?

Kostnader för mat och dryck som går under representation får du göra avdrag för moms, på ett underlag som får högst vara 300 kr exklusive moms per person och tillfälle. Sen 2017 beräknas utgifter för förtäring ej som avdragsgilla vid inkomstbeskattningen. Detta bokförs därför på konto 6072 - Representation, ej avdragsgill. Vid enklare förtäring och förfriskningar som inte kan anses som måltid så anses utgiften som avdragsgill och detta bokförs då på konto 6071 - Representation, avdragsgill. Använder du bokföringsmallen Representation löser systemet automatiskt åt dig. 

Hos Skatteverket kan du beräkna momsavdraget för lunch, middag och enklare förtäring.

Hur fungerar internfakturering?

För att förstå hur Cost Management och fakturering fungerar bör du först förstå handelssystemet. I grunden är Microsoft Commerce en datapipeline som ligger till grund för alla Microsofts kommersiella transaktioner, oavsett om de är konsumenter eller kommersiella. Det finns många indata och anslutningar till pipelinen. Den innehåller registrerings- och Marketplace-köpupplevelser. Vi fokuserar dock på de delar som utgör ditt molnfaktureringskonto och hur avgifter bearbetas i systemet.

När används konto 1681?

I bokföringssammanhang finns både utlägg och vidarefakturering och de ska bokföras på olika sätt. Utlägg är när din kund har fått en faktura i sitt namn och du betalar fakturan åt kunden. Om fakturan har kundens namn ska den inte påverka din momsrapport. Om fakturan istället är ställd till ditt företag och du sedan skickar en faktura till din kund kallas det vidarefakturering och det påverkar din momsredovisning.

Utlägg - du har betalat för din kunds räkning ▾

Hur bokför man ej avdragsgilla kostnader?

Ett begrepp som ofta dyker upp i bokföringssammanhang är avdragsgillt. Men vad är det? Vad betyder avdragsgill? Hur vet jag om något är avdragsgillt eller inte?

När du registrerade ditt företag fick du registrera ett område som företaget är verksamt inom. Det området innebär också att ditt företag fick en s.k. SNI-kod. SNI betyder Svensk NäringsIndelning, och är indelad i olika kategorier och undergrupper. Koden innehåller alltid fem siffror, och den kod ditt företag har skall också ge en bild av vilket område företaget är verksamt inom.

Jag tänkte att vi skall börja med att kika på vad avdragsgillt betyder för att börja svara på den frågan.

Avdragsgilla kostnader betyder att du kan dra av den kostnaden från ditt företags resultat. Att du “drar av” något från ditt resultat innebär i sin tur att du gör mindre i vinst, vilket leder till att du betalar mindre skatt. Kanon, kan man tycka!

Men du kan inte dra av vad som helst från ditt resultat. För att något skall vara avdragsgillt behöver kostnaden vara förenlig med företagets verksamhet. 

Kommer du ihåg SNI-koderna vi pratade om i början av artikeln? 

Just det. SNI-koderna beskriver som vi nämnde vad ditt företag skall syssla med. För att du som företagare skall kunna dra av “rätt” kostnader behöver den typen av kostnad kunna “passa in” i din SNI-kod. Även kostnader som som är nödvändiga för att driva verksamheten får tas upp som avdragsgilla. Det kan vara till exempel kontorshyra, elräkning för lokal och så vidare. 

När används konto 6210?

En kontoplan, på engelska chart of accounts, är en lista över konton som ett företag använder i sin bokföring. Den ligger till grund för företagets redovisning, bokslut och deklaration. 

För att ett företag ska kunna sköta sin bokföring är kontoplanen nödvändig, eftersom den underlättar och förenklar bokföringen betydligt. En kontoplan är en förteckning över samtliga konton en verksamhet använder för att bokföra sina affärshändelser.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Kontoplanen består av tio kontoklasser. Varje kontoklass har ett antal underkonton som används för att specificera vad bokföringen avser.

 • 1xxx – tillgångar som kassa, bank och kundfordringar
 • 2xxx – skulder och eget kapital
 • 3xxx – intäkter för exempelvis försäljning
 • 4xxx – kostnader vid exempelvis inköp av material
 • 5xxx – kostnader som rör lokaler, transporter och reklam
 • 6xxx – övriga försäljningskostnader
 • 7xxx – kostnader för personal
 • 8xxx – finansiella poster
 • 9xxx – interna konton
 • 0xxx – interna konton

Alla konton som börjar på 1 rör alltså Tillgångar. Konton som börjar på 2 handlar om Skulder, 3 om Intäkter och 4 om Kostnader. Men resten då? Konton som börjar på 5, 6 och 7 är egentligen bara en utökad möjlighet att sära på olika typer av kostnader, medan konton som börjar på 8 både kan röra kostnader och intäkter. 

– Du klarar dig bra i Visma eEkonomi utan att kunna något om kontoplanen, men visst finns det fördelar med att veta lite mer om hur bokföringen fungerar. Men du behöver inte kunna kontonumren utantill. Visma eEkonomi hjälper dig på traven så du klarar dig långt med lite övergripande kunskap, säger Gunilla Jaltsén som är produktansvarig för Visma eEkonomi.

Klicka på bilden för att se animering i full storlek.

I kontoplanen kan du alltid söka på namn eller nummer. Sökningen sker automatiskt så om du skriver representation får du upp kontoförslag som innehåller det du skrivit, under tiden du skriver.

Hur bokför man ej avdragsgill representation?

Representation var tidigare en avdragsgill kostnad upp till ett visst värde. Men i och med att nya representationsregler trädde i kraft 2017 får du inte bokföra representation som en kostnad i företaget.

De nya reglerna omfattar nästan alla typer av representationsutgifter. Men du får fortfarande göra kostnadsavdrag i en del fall:

Vad bokförs på konto 7690?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 7690 Övriga personalkostnader
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Hur länge kan man vänta med att fakturera mellan företag?

Av mervärdesskattelagen framgår i vilka fall det finns en skyldighet att utfärda en faktura och vem som kan utfärda den. För vissa omsättningar finns en tidsfrist för att utfärda fakturan.

Hur bokför jag en Självfaktura?

Så här bokför du när en faktura skickas. Datum är den dag som står på fakturan som fakturadag, vilket också normalt är den dag då du skickar fakturan. Om du vill kan du samtidigt föra in fakturan i en kundreskontra som är en sidoordnad bokföring för kundfordringar. I många bokföringsprogram kan du lägga upp en reskontrabok­föring där fakturorna automatiskt läggs in vid grundbokföringen.

 Du skickar en faktura [1510] på 8 000 kr [3001] plus moms [2610].