:

Är det tull på Essingeleden?

Innehållsförteckning:

 1. Är det tull på Essingeleden?
 2. När är det tullavgift?
 3. Är det tullar idag?
 4. Varför trängselskatt på Essingeleden?
 5. Hur kan man undvika tull?
 6. Är Essingeleden en motorväg?
 7. Hur undviker man tullavgift?
 8. Hur vet man om man måste betala tull?
 9. Varför har Sverige tullar?
 10. Är det tull på helgen?
 11. Hur kan man undvika trängselskatt?
 12. Hur betalar turister trängselskatt?
 13. Vilka varor betalar man tull på?
 14. Var börjar och slutar Essingeleden?
 15. När är Essingeleden avstängd?

Är det tull på Essingeleden?

none id="readability-page-1" class="page">

Kameran är placerad på E4/E20 Södertäljevägen mellan trafikplats Moraberg och trafikplats Salem och är riktad mot Stockholm.

När är det tullavgift?

Tullavgifter finns för att priset på olika varor inte ska skilja sig för mycket mellan olika länder och för att EU i vissa fall vill uppmuntra till köp av varor från europeiska företag. Hur mycket du behöver betala i tullavgift beror därför på vilken typ av vara det är, vad den kostar och vilket land den skickas ifrån. Det är viktigt att du tar reda på tullavgiften innan du handlar så att du inte överraskas av att det kostar mer än förväntat.

Är det tullar idag?

none id="readability-page-1" class="page">

Kameran är placerad på E4/E20 Södertäljevägen mellan trafikplats Moraberg och trafikplats Salem och är riktad mot Stockholm.

Varför trängselskatt på Essingeleden?

En lokal folkomröstning angående införandet av trängselskatt i Stockholm ägde rum i samband med riksdagsvalet 2006. För att ge de valberättigade en realistisk bakgrund genomfördes ett fullskaleförsök med trängselskatt från 3 januari 2006 till 31 juli 2006, det så kallade Stockholmsförsöket. Kostnaderna för försöket hamnade på 1,8 miljarder kronor.[8]

Opinionen var innan Stockholmsförsöket starkt mot trängselskatter i Stockholm och i de kommuner som genomfört omröstningar hade trängselskatter mycket tydligt avvisats. Enligt flera opinionsundersökningar svarade en stor majoritet av befolkningen i såväl Stockholms län, Stockholms stad och Stockholms innerstad "nej" på den raka frågan om ja eller nej till trängselskatt.

En majoritet (51,5 %) röstade dock ja till trängselskatt i Stockholms kommun. I kringliggande kommuner röstade en majoritet mot permanent trängselskatt. Resultatet av folkomröstningen har diskuterats och tolkats på många olika sätt. Trängselskatt infördes permanent den 1 augusti 2007. Beslutet fattades av riksdagen och den skatt som tas ut är statlig.[9]

De stadsdelar som är belägna inom området för trängselskatten är: Södermalm, Reimersholme, Långholmen, Norrmalm, Skeppsholmen, Vasastaden, Östermalm, Hjorthagen, Ladugårdsgärdet, Norra Djurgården, Kungsholmen, Kristineberg, Stadshagen, Fredhäll, Marieberg, Stora Essingen, Lilla Essingen och Djurgården.

Från Johanneshovsbron i syd till Ekhagen i norr och från Ropsten i öst till Stora Essingen i väst, finns sammanlagt 20 olika betalstationer runt om i Stockholm som är relaterade till trängselskatten[11]. Sedan 1 januari 2016 gäller även trängselskatt på E4/Essingeleden[12].

Hur kan man undvika tull?

Tullsvårigheter/problem uppmärksammas ofta i samband med tillfällig införsel av varor till exempelvis Norge, då norska tullregler generellt beskrivs vara förenade med mer administrativa bördor och fler avgifter än vad man är van vid.

Prioriterat av gränshinderrådet

Är Essingeleden en motorväg?

En tidig föregångare till Essingeleden var en trafikled som presenterades i Stora Essingens första stadsplan upprättad 1923 av stadsplanedirektören Per Olof Hallman. Den skulle gå över Stora Essingen och via broar sammanlänka Gröndal vid Ekensberg med Bromma vid Äppelviken. Förberedelser träffades i form av markreservationer på Gröndals- och Brommasidan. I stadsplanen skapades förutsättningar för en 24 meter bred esplanadliknande gata tvärs över ön.[2] Den byggdes också, om än i något förändrad form, och döptes 1924 till Essingestråket. De båda broarna blev aldrig uppförda men namnberedningen hade gett dem redan sina namn: Atlandsbron (mot Bromma) respektive S:t Örjansbron (mot Gröndal).[3]

Vid projekteringen av Essingeledens broar och viadukter lades stor vikt på estetisk tilltalande lösningar, det gällde speciellt Gröndalsbron och Essingebron. För den arkitektoniska gestaltningen av dem anlitades AOS Arkitekter som i samarbete med konstruktörerna arbetade fram det första utkastet.[15]

På sträckan Södertäljevägen – Norra länken är Essingeleden cirka 8 kilometer lång. Av denna sträcka är hälften broar och viadukter. En del av dem är inte namngivna, som den 126 meter långa viadukten över Drottningholmsvägen eller den 250 meter långa viadukten över Hornsbergsdepån och Lindhagensgatan på västra Kungsholmen. Namngivna broar och viadukter är (från söder till norr):

 • Midsommarkransens viadukt, längd 340 meter.
 • Hägerstensviadukten, längd 330 meter.
 • Nybohovsbron (över Essingeleden), längd 80 meter.
 • Blommensbergsviadukten, längd 300 meter.
 • Gröndalsviadukten, längd 300 meter.
 • Gröndalsbron, längd 460 meter.
 • Essingebron, längd 470 meter.
 • Fredhällsbron, längd 270 meter.
 • Karlbergsbron, längd 510 respektive 560 meter.

Hur undviker man tullavgift?

Du behöver alltid betala tull och moms(förutsatt vissa värden), men det är slumpen som avgör om en tullare norpar ditt packet på terminalen för att värdera ditt paket. Att det skulle finnas någon i det här landet som vet hur man själv deklarerar införseln i efterhand tvivlar jag på. Bara att tacka och ta emot när man väl slipper. Själv kom jag undan med ett par tofflor från Kina! Värde? 20 riksdaler kanske? 2200kr får ändå anses vara ett ok pris. Inget att gräma sig över imo!

Det är mot regelverket att diskutera huruvida man slipper betala tull och moms då det även är mot lagen. Enda du kan göra för att slippa betala tull och moms är att handla inom EU. Med andra ord så ska du alltid räkna med +25%+någon hundring extra när du handlar utanför EU-området så du kanske slipper bli överraskad nästa gång.

Hur vet man om man måste betala tull?

Avsändningslandet kan vara ett EU-land i transportfirmans ankomstavi och i tjänsten Importförtullning för privatpersoner, fastän försändelsen ursprungligen skickats från ett land utanför EU. Så kan det vara om varan t.ex. mellanlagrats oförtullad inom EU. Byt avsändningslandet i Importförtullningstjänsten till det verkliga avsändningslandet för att du ska kunna förtullas försändelsen. Det här gäller inte t.ex. för varor som skickas från Kanarieöarna eller levereras till Åland.

Fråga vid behov säljaren från vilket land utanför EU försändelsen kommer. Mera information om behovet av förtullning vid import får du på förhand av säljaren av varan eller i leveransvillkoren för den nätbutik du använt.

Varför har Sverige tullar?

Tullavgifter finns för att priset på olika varor inte ska skilja sig för mycket mellan olika länder och för att EU i vissa fall vill uppmuntra till köp av varor från europeiska företag. Hur mycket du behöver betala i tullavgift beror därför på vilken typ av vara det är, vad den kostar och vilket land den skickas ifrån. Det är viktigt att du tar reda på tullavgiften innan du handlar så att du inte överraskas av att det kostar mer än förväntat.

Är det tull på helgen?

Här hittar du information om vilka dagar trängselskatt inte tas ut i Stockholm.

Trängselskatt tas normalt ut under vardagar, måndag till fredag.

Hur kan man undvika trängselskatt?

Om du har ett svenskt parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan du ansöka hos Skatteverket om att undanta ett fordon från trängselskatteplikt. Ansökan kan avse egen eller någon annans bil. Innehav av parkeringstillstånd ska styrkas, detta kan göras t.ex. med kopia på fram- och baksida av parkeringstillståndet eller med kopia på kommunens beslut.

Om det finns synnerliga skäl kan Skatteverket undanta två bilar från skatteplikt för trängselskatt. Synnerliga skäl kan exempelvis vara när det gäller bilar ägda av föräldrar till ett rörelsehindrat barn som bor på skilda håll.

Om ansökan avser underårig och båda föräldrarna är vårdnadshavare måste båda föräldrarna skriva under ansökan

Hur betalar turister trängselskatt?

Från 1 januari 2015 ska både svenskregistrerade och utlandsregistrerade fordon betala trängselskatt.

De här fordonen ska betala trängselavgift: Personbilar, lastbilar och bussar. 

De här slipper betala trängselavgift: Släp, traktorer och motorredskap. Motorcyklar, utryckningsfordon. Bussar med totalvikt över 14 ton. Diplomatregistrerade fordon. Militära fordon. Den som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan ansöka om befrielse av trängselskatt. 

Kör du in eller ut ur Stockholms innerstad mellan klockan 06.30 och 18.29 ska du betala trängselskatt. Detta gäller även för Essingeleden. Fordonet registreras automatiskt vid så kallade betalstationer.

Stockholm: Det kostar 11, 15, 25 eller 35 kronor per passage, beroende på tidpunkt. Dyrast är kl 07.30–08.29 och kl 16.00–17.29. Billigast: Kl 09.30–14.59.

Vilka varor betalar man tull på?

EU är en tullunion. Medlemmarna i tullunionen har en gemensam handelspolitik och gemensamma regler och tullar för varor som kommer från länder utanför unionen. Inom tullunionen finns inga tullar mellan länderna. För att en tullunion ska fungera behövs två viktiga komponenter; en gemensam tulltaxa och en gemensam tullagstiftning.

Var börjar och slutar Essingeleden?

Moderatorer: Infomaster, Jourmaster

Kategoriregler Livet handlar inte bara om spårvagnar och lokaltrafik. Här kan det diskuteras om andra ting. (endast för registrerade användare) Allmänna forumregler

När är Essingeleden avstängd?

1 september 2023 11:00

Kommande händelser · E4/E20 Essingeleden stängs av under fyra vardagsnätter, avstängningen sker klockan 22.00 - 05.00. Under två helger i september är det begränsad framkomlighet nattetid på E4 Uppsalavägen.