:

Vilka avdrag kan göras från inkomst av tjänst?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka avdrag kan göras från inkomst av tjänst?
 2. Är övriga personalkostnader avdragsgilla?
 3. Vad är övriga utgifter Skatteverket?
 4. Vilka avdrag kan man göra som privatperson?
 5. Hur gör man avdrag för tjänsteresor?
 6. Kan man göra avdrag för hemmakontor?
 7. Vilka kostnader ingår i övriga kostnader?
 8. Vad ingår i övriga kostnader?
 9. Får man dra av för eget arbete?
 10. Vad är övriga utgifter?
 11. När får man göra avdrag för tjänsteresor?
 12. Kan man göra avdrag för hemarbete?
 13. Hur mycket kan jag dra av för hemmakontor?
 14. Vad räknas som övriga externa kostnader?
 15. När är en kostnad avdragsgill?

Vilka avdrag kan göras från inkomst av tjänst?

Skatteverket har samlad information på sin webbplats om vad du kan göra avdrag för i ditt företag och vilka belopp och procentsatser som gäller. Du kan bland annat ta del av ett avdragslexikon för enskild näringsverksamhet

Är övriga personalkostnader avdragsgilla?

Avdrag för motion och friskvård är en viktig del av att skapa ett attraktivt erbjudande för de anställda. Förutsättningen är att alla på företaget ska få ta del av samma erbjudande. En ungefärlig riktlinje är att ett friskvårdsbidrag upp till 5 000 kronor inklusive moms per år och anställd är skattefritt för den anställde. 

Generellt sett går lyxbetonad friskvård inte att dra av, men golf och ridlektioner är ett undantag som numera är avdragsgillt. Kom ihåg att spara alla fakturor och kvitton för att kunna styrka utgiften.

Betalar arbetsgivaren ett belopp som överstiger 5000 kronor ska den anställde förmånsbeskattas för HELA beloppet (enligt en ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen). Kostnaden är avdragsgill för arbetsgivaren, oavsett om den är skattepliktig eller skattefri för den anställde. Arbetsgivaravgifter ska dock betalas men endast på förmåner som är skattepliktiga för den anställde.

Använder de anställda sin egen bil i tjänsten finns det möjlighet att få milersättning för de kostnader som uppkommer och de är dessutom avdragsgilla för bolaget. Under 2019 är beloppet 18,5 kronor per mil. Men körningarna måste kunna styrkas med hjälp av en reseräkning eller en körjournal där det framgår datum, antal körda mil samt i vilket syfte man kört sin privata bil i tjänsten. Det finns gott om färdiga mallar att använda sig av, och kom ihåg – det är värt den lilla tid det tar.

Guldkorn för företagaren - ladda ner guiden med värdefulla tips!

Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor till anställda är under vissa förutsättningar skattefria för den anställde. Beloppen nedan är så kallade gränsbelopp vilket innebär att gåvan ska beskattas från första kronan om värdet överstiger de angivna beloppen.

 • JulgåvaSom företagare har du möjlighet att ge dig själv och dina anställda en skattefri julgåva till ett värde av max 450 kronor inklusive moms. Du måste ge julgåvan till alla på företaget för att den ska kunna vara skattefri, och den får inte bestå av kontanter eller presentkort som kan lösas in mot kontanter.
 • JubileumsgåvaFirar företaget 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum? Då kan du ge en jubileumsgåva till dina anställda. Gåvan är skattefri om värdet inte överstiger 1 350 kronor inklusive moms. Jubileumsgåva kan inte ges tidigare än företagets 25-årsjubileum och inte oftare än i 25-årsintervaller.
 • MinnesgåvaHar du eller någon av dina anställda fyllt jämt eller arbetat i företaget mer än 20 år? Då finns möjlighet att ge en skattefri minnesgåva till ett värde av max 15 000 kronor inklusive moms. En minnesgåva får inte ges vid mer än ett tillfälle utöver vid anställningens upphörande, och mottagaren måste ha varit anställd i företaget i minst sex år.

Vad är övriga utgifter Skatteverket?

Du får dra av alla utgifter du behöver för att bedriva din verksamhet. Vilka utgifter du får dra av beror på vad just din verksamhet kräver. Till exempel får du dra av för hundmat i din kennelverksamhet, men inte om du är massör. Grundregeln är att du får göra avdrag för det du måste köpa in för att kunna tjäna pengar i din verksamhet.

Inom några områden finns begränsningar eller schabloner för hur stort avdrag som får göras (till exempel resor och ökade levnadskostnader). Det kan du läsa mer om i Avdragslexikon för företag.

Du får göra avdrag direkt med hela utgiften för så kallade löpande kostnader, exempelvis material, telefon och resor. Om du köper in maskiner och inventarier för mer än ett halvt prisbasbelopp (24 150 kronor för inkomståret 2022 och 26 250 kronor för inkomståret 2023) måste du däremot fördela utgiften över flera år. Detta kan du läsa mer om på sidan Avdrag för värdeminskning (avskrivning).

Vilka avdrag kan man göra som privatperson?

Nu är det dags för deklaration 2023 och senaste 2 maj 2023 ska du ha deklarerat. Men vill du

För många är det ett stort frågetecken huruvida de bör skatta för vinster de gjort på nätcasino eller ej. Tidigare

Är du en musiker som behöver ditt instrument i ditt arbete. Då kan du göra avdrag för musikinstrument.

Är du musiker och har gjort inköp av vinylskivor? Då kan det finnas möjlighet att göra avdrag för musik.

Vilka utgifter får man inte göra avdrag för? Här är kostnaderna som inte är avdragsgilla.

Har du köpt tidningar och böcker som du behöver i ditt jobb? Då kanske du kan göra avdrag för inköpen.

Har du köpt kläder eller skor som du använder i jobbet? Här är reglerna som gäller för avdrag för arbetskläder.

Har du ringt jobbsamtal från din privata mobil? Då finns det möjlighet att göra avdrag för mobiltelefonen.

Vem ska deklarera? Även om du inte fått en deklaration behöver du ibland deklarera ändå. Här är fallen då du måste deklarera.

Som privatperson får du inte göra avdrag för linser eller glasögon. Men din arbetsgivare kan bekosta terminalglasögon utan förmånsbeskattning.

Hur gör man avdrag för tjänsteresor?

Reseavdraget är ett skatteavdrag du kan göra för resor till och från arbetet och för resor i tjänsten. För att ha rätt till reseavdraget 2023 krävs att dina resekostnader överstiger 11 000 kronor per år och att sträckan du reser till och från jobbet är minst fem kilometer.

Reseavdraget är en skattereduktion för resor till, från och i jobbet och finns i ett flertal länder. Hur reseavdraget är utformat skiljer sig mellan olika länder. Det svenska reseavdraget gäller resor till och från arbetet och för tjänsteresor och kan göras om den totala kostnaden för resorna överstiger 11 000 kronor per år. Du ansöker om avdrag för resor i samband med din årliga inkomstdeklaration till Skatteverket.

Kan man göra avdrag för hemmakontor?

För att få avdrag under inkomst av tjänst bör samtliga dessa förutsättningar vara uppfyllda:

 • Har du ett behov av ett arbetsrum?

  Du har ett klart behov av hemmakontor för att kunna utföra ditt arbete.

 • Vilka kostnader ingår i övriga kostnader?

  I budgetarbetet ska verksamhetens samtliga intäkter och kostnader budgeteras. I budgeten tas hänsyn till anslagsintäkterna, alltså de anslag som fakultets- respektive universitetsstyrelsen har beslutat att fördela. Därutöver ska intäkter från bidrags-, uppdrags- och försäljningsverksamhet beräknas och bedömas i budgeten. Även de interna intäkter som kan förväntas för budgetåret ska bedömas och beräknas i budgeten. Verksamhetens kostnader för personal, lokaler och övriga driftkostnader samt kostnader för avskrivningar ska beräknas och bedömas. Här kan bland annat den ekonomiska redovisningen från föregående och innevarande räkenskapsår utgöra underlag.

  Nedan följer exempel på sådant som bör beaktas i budgetarbetet.

  Vad ingår i övriga kostnader?

  Hushållsgemensamma kostnader beräknas utifrån hushållsstorlek. Beräkningar görs utifrån hushåll med 1–7 personer. Vid behov av beräkningar för större hushåll än sju personer kan mellanskillnaden mellan hushåll med sex personer och hushåll med sju personer läggas till för varje ytterligare person i hushållet.

  Får man dra av för eget arbete?

  Arbeten som du gör på din bostad kan delas in i två kategorier. Den ena kategorin är grundförbättringar. Den andra kategorin är reparationer och underhåll. Det är olika regler för dessa två kategorier: grundförbättringar ger avdrag för hela utgiften, och förbättrande reparationer och underhåll kan ge avdrag för en del av utgiften.

  Vad är övriga utgifter?

  21 apr 2022

  Från 20 april inför Polismyndigheten e-legitimation för tidsbokning av pass och nationellt id-kort i Sverige. Svenska medborgare som bor utomlands och inte har Bank-ID kan ringa polisen för att få hjälp med att boka tid.

  När får man göra avdrag för tjänsteresor?

  Sommar och semester, men kanske också kombinerad tjänsteresa? Vad får du göra avdrag för – var går gränsen? Läs vidare och få svaret!

  Det här med semester som också är en tjänsteresa – har du gjort avdrag för det någon gång? Att veta var gränsen går kan vara svårt. Vad går egentligen igenom hos Skatteverket? Det finns tydliga regler: En tjänsteresa för dig eller dina anställda ska ha ett tydligt syfte kopplat till verksamheteten i företaget. Man kan säga att resan ska generera mervärde för verksamheten. Vid kontroller i efterhand ska man kunna bevisa vad syftet med resan var, det kan till exempel handla om leverantörsbesök, kundbesök eller annat typ av arbete. Om du är på tjänsteresa på annan ort och väljer att förlänga din vistelse med semester i samband med resan finns lagar och regler du måste rätta dig efter.

  Kan man göra avdrag för hemarbete?

  För att du ska kunna göra avdrag för hemmakontoret krävs att själva ytan är dedikerad endast till arbete. Den ska i stort sett inte vara möjlig att använda till något annat och i princip krävs egen ingång. 

  – Det känns orimligt att någon skulle ha byggt om så pass mycket som det skulle krävas för att få göra avdrag, säger Schauman. 

  Skatteverket har av anledning av pandemin listat flera arbetsrelaterade punkter som folk undrar om de får göra avdrag för. En av dem är frukt och kaffe, som många tidigare tog för givet att de kunde få gratis på jobbet. 

  Hur mycket kan jag dra av för hemmakontor?

  För att få avdrag under inkomst av tjänst bör samtliga dessa förutsättningar vara uppfyllda:

 • Har du ett behov av ett arbetsrum?

  Du har ett klart behov av hemmakontor för att kunna utföra ditt arbete.

 • Vad räknas som övriga externa kostnader?

  ⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

  Övriga externa kostnader är olika typer av kostnader som i resultaträkningen dras från företagets intäkter men som inte går sorterar under de andra posterna i resultaträkningen.

  När är en kostnad avdragsgill?

  Begreppet avdragsgill används oftast när man pratar om avdragsgill kostnad, och betyder en kostnad som kan dras av från årets resultat i syfte att få skattemässiga fördelar. Avdragsgill innebär alltså att man, genom att göra avdrag, minskar företagets vinst. Detta leder till att även skatten blir lägre. 

  Dock finns det regler för vad ett företag kan räkna som avdragsgill kostnad.

  Grundregeln är alltid att ett företag endast får avdrag för kostnader som läggs ner för att företaget ska få inkomster. Den avdragsgilla utgiften ska alltså ha en direkt relation till verksamheten i företaget och vara förenlig med företagets verksamhet. Vad som anses vara avdragsgillt i verksamheten och hur stora belopp det rör sig om, avgörs alltid av Skatteverket. Det kan vara utgifter för till exempel dubbel bosättning, representation, julgåvor, tjänsteresor eller friskvård.