:

Vad händer om man inte skattar krypto?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om man inte skattar krypto?
 2. Är krypto olagligt i Sverige?
 3. Måste man deklarera om man gått med förlust?
 4. Vilken Crypto ska man köpa 2023?
 5. Kan Skatteverket se mina Bitcoin?
 6. Har Skatteverket tillgång till Binance?
 7. Har Skatteverket koll på kryptovaluta?
 8. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 9. Hur ska man deklarera kryptovaluta?
 10. Måste man betala skatt på Crypto?
 11. Är det värt att investera i krypto?
 12. Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?
 13. Kan man bli skyldig Bitcoin?
 14. Kan Skatteverket se mitt bankkonto?
 15. Kan Skatteverket se mitt konto?

Vad händer om man inte skattar krypto?

Att deklarera krypto kan kännas skrämmande, men tyvärr är det en viktig del av att vara en ansvarsfull kryptoinvesterare. Om du inte deklarerar dina kryptoinkomster och tillgångar och väljer att undanhålla skattemyndigheten dess beskärda del kan det leda till allvarliga konsekvenser.

Att ignorera och fylla i en kryptodeklaration kan leda till höga böter och straffavgifter, liksom rättsliga åtgärder. Det kan också påverka din kreditvärdighet och försvåra ditt förhållande till myndigheter i framtiden.

Är krypto olagligt i Sverige?

2019.11.05

Bitcoin och andra kryptovalutor bygger på blockchain-teknik. I tidigare pressmeddelanden har IT-advokaterna skrivit om hur tekniken fungerar, samt dess förenlighet med GDPR. I Sverige finns det varken specifik reglering avseende saluföring av kryptovaluta eller krav på hur kryptovaluta ska nyttjas eller utvecklas. Det innebär dock inte att ansvaret är helt oreglerat, utan hänsyn måste tas till särskilda legala krav som kan bli aktuella i det enskilda fallet.

Måste man deklarera om man gått med förlust?

Vinstskatt kallas även för kapitalvinstskatt eller reavinstskatt - och är en skatt du måste betala om du säljer din bostad med vinst. (Om du har sålt med förlust - går vi igenom det lite längre ned i artikeln.) Skatten ligger idag på 22 procent av vinsten - och du ska deklarera och betala skatten till Skatteverket. Vilka avdrag du får göra beror på om du sålt en bostadsrätt eller en fastighet.

Ordet reavinst - eller realisationsvinst - är ett äldre uttryck för kapitalvinst.

Försäljningen ska deklareras året efter du skrivit kontrakt. Vinstskatten ska betalas in samma år som du deklarerar. För att undvika kostnadsränta kan du göra en egen inbetalning, ävenkallad fyllnadsinbetalning, till ditt skattekonto. Oavsett om du har gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

Tänk på: Du deklarerar din fastighetsförsäljning samma inkomstår som du och köparen skrev under köpekontraktet. Dagen för tillträde till bostaden spelar ingen roll. (Inkomstår är kalenderåret före året då deklarationen lämnas in).

Eventuell vinst vid en försäljning ska tas upp i inkomstdeklarationen tillsammans med övriga inkomster. Du behöver dock inte skatta på hela vinsten om du har sålt en privatbostad utan endast 22/30 tas upp till beskattning. Så här fungerar det:

Om vi säger att du köper en lägenhet för 2 miljoner kronor - och säljer den för 3 miljoner kronor och du inte har några andra avdrag. Då har du alltså gjort en vinst på 1 miljon kronor.

Vilken Crypto ska man köpa 2023?

Att investera i kryptovalutor är en ny och spännande möjlighet, men det kan vara utmanande att förstå dem. Bitcoin är en av de mest välkända kryptovalutorna och prisprognosen för Bitcoin är ett sätt att se hur det kommer att bli i framtiden.

På peer-to-peer Bitcoin-nätverket är Bitcoin (₿) en decentraliserad digital valuta som kan överföras. Blockchain är en term som används för att referera till en offentlig distribuerad reskontra där Bitcoin-transaktioner lagras och kryptografiskt valideras av nätverksnoder. 

Genom att anta aliaset Satoshi Nakamoto skapade en oidentifierad person eller grupp människor kryptovalutan 2008. Valutan cirkulerade 2009 när dess implementering gjordes tillgänglig som öppen källkod.

En kryptovaluta som Bitcoin eliminerar kravet på att tredje part ska trassla in sig i pengaöverföringar genom att fungera som digitala pengar och en betalningsform som inte är baserad på någon individ, grupp eller annan institution. Den levereras till blockchain-gruvarbetare som betalning för deras hjälp med att bekräfta transaktioner, och den kan köpas på många webbplatser.

En oidentifierad utvecklare eller grupp av utvecklare presenterade Bitcoin för allmänheten och sedan dess har det vuxit till att vara den mest välkända kryptovalutan världen över. 

Flera ytterligare kryptovalutor har utvecklats på grund av deras popularitet. Dessa rivaler vill antingen ersätta det som ett betalningsmedel eller används i andra blockkedjor och banbrytande finansiell teknologi som nytto- eller säkerhetstokens.

Kan Skatteverket se mina Bitcoin?

 • 14 mars 2023 - Skatteverket öppnar upp för att deklarera.
 • 2 maj 2023 - Sista dagen att deklarera.

Om du behöver mer tid för att deklarera kryptoskatter kan du ansöka om en skatteförlängning som sträcker sig fram till den 16 maj 2023. Du kan ansöka om förlängning i Skatteverkets onlineportal.

Har Skatteverket tillgång till Binance?

Om du har sålt krypto eller bytt kryptovaluta på Binance förväntas du betala 30% på vinsten. Förluster kan dras av till 70% när du deklarerar till Skatteverket.

Binance erbjuder en lång lista av tjänster, många som är beskattningsbara. Divly kategoriserar de flesta transaktionstyper automatiskt när du importerar din historik.

Har Skatteverket koll på kryptovaluta?

Enligt ett förhandsavgörandet i högsta förvaltningsdomstolen har det klargjorts att handel med kryptovalutor, ur ett skatteperspektiv inte ska jämföras med utländsk valuta eller värdepapper. Kryptovalutor ska istället behandlas enligt bestämmelserna om andra tillgångar i 52 kap. inkomstskattelagen. Detta innebär att avyttring av bitcoin ska redovisas som kapitalvinst. En avyttring sker om du:

 • Säljer kryptovaluta mot en fiat valuta (Kronor, Euro, USD mm)
 • Nedan går vi igenom olika situationer och hur de beskattas.

  Du som privatperson ska alltid betala skatt på inkomster från mining av bitcoin och andra kryptovalutor. Normalt beskattas dessa som inkomst av tjänst (hobby) och i enskilda fall kan dessa inkomster beskattas som inkomst från näringsverksamhet.

  Kriterier för att det ska klassas som näringsverksamhet är att verksamheten drivs under en längre period på ett professionellt sätt med utrustning anpassad för mining. Samt att det förväntas att verksamheten ska generera vinst och att kapaciteten antas kunna generera 25 bitcoin eller mer årligen.

  Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

  • Om du får överskott från din hobbyverksamhet, det vill säga att du tjänar pengar på den, ska du betala skatt. Du ska då också betala egenavgifter på överskottet.
  • Du behöver inte deklarera en hobbyverksamhet som gått med underskott (förlust) men du måste spara alla underlag för verksamheten.
  • Om du inte får någon vinst och det blir underskott ett år får du spara det och dra av det från eventuellt kommande överskott av samma hobbyverksamhet de fem följande åren.
  • Du får bara göra avdrag för de utgifter som hör till hobbyverksamheten och som du har betalat under inkomståret.

  Skattereglerna om hobbyverksamhet kan bara användas om verksamheten inte ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eller i inkomstslaget kapital.

  Hur ska man deklarera kryptovaluta?

  Du som privatperson skall deklarera Bitcoin och dina kryptovalutor om du till exempel har:

  • sålt Bitcoin/ annan kryptovaluta
  • bytt en kryptovaluta mot en eller flera andra typer av kryptovalutor
  • bytt en kryptovaluta mot en FIAT-valuta, ex USD
  • betalat med kryptovaluta vid köp av en vara (till exempel ett par skor) eller en tjänst (till exempel en taxiresa)
  • lånat ut kryptovaluta
  • använt kryptovaluta som spelinsats.

  Du redovisar detta på bilaga K4 under avsnitt D, som du lämnar in tillsammans med din inkomstdeklaration. Om du har förlorat kontrollen över dina kryptovalutor så medför det inte automatiskt att du har rätt till förlustavdrag. Exempel på en sådan situation kan vara att du har tappat bort din privata nyckel till en virtuell plånbok och på så sätt inte har tillgång till kryptovalutan längre. Ett annat exempel är att du förlorat tillgången till dina kryptovalutor i samband med en hackerattack på en handelsplats. Om du har tappat bort din privata nyckel eller om du har förlorat tillgången till dina kryptovalutor i samband med en hackerattack mot handelsplatsen har du alltså inte rätt att göra förlustavdrag.

  Om du till exempel har köpt och sålt kryptovaluta räknar du ut din vinst eller förlust så här:

  Det du fått betalt (försäljningspris)– det du köpte för (omkostnadsbelopp)= din vinst eller förlust.

  Du som har gjort en vinst beskattas för hela vinsten. Du betalar 30 procent i skatt på din vinst.

  Måste man betala skatt på Crypto?

  • 14 mars 2023 - Skatteverket öppnar upp för att deklarera.
  • 2 maj 2023 - Sista dagen att deklarera.

  Om du behöver mer tid för att deklarera kryptoskatter kan du ansöka om en skatteförlängning som sträcker sig fram till den 16 maj 2023. Du kan ansöka om förlängning i Skatteverkets onlineportal.

  Är det värt att investera i krypto?

  Att investera i kryptovalutor medför enorma risker. Det har också potential för stora vinster. Men hur jämför bitcoin och andra kryptovalutor med andra tillgångar? Nedan analyserar vi bitcoinpotentialen i jämförelse med de mest populära tillgångarna på den polska marknaden

  Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?

  19 december, 2016

  Enligt svensk lag behöver du inte betala skatt för en gåva. Detta gäller oavsett hur mycket gåvan är värd. Däremot kan gränsen mellan vad som är en gåva och vad som anses vara skattepliktig ”tjänsteinkomst” ibland vara hårfin. Det har en man i Karlstad fått erfara efter att ha tagit emot fem miljoner kronor från sin bror som han nu tvingas skatta för.

  Kan man bli skyldig Bitcoin?

  Du som är privatperson ska deklarera dina kryptovalutor om du till exempel har:

  • sålt kryptovaluta
  • bytt en kryptovaluta mot en eller flera andra typer av kryptovalutor
  • bytt en kryptovaluta mot en FIAT-valuta, till exempel USD
  • betalat med kryptovaluta vid köp av en vara (till exempel ett par skor) eller en tjänst (till exempel en taxiresa)
  • lånat ut kryptovaluta
  • använt kryptovaluta som spelinsats.

  Du redovisar detta på bilaga K4 under avsnitt D, som du lämnar in tillsammans med din inkomstdeklaration.

  Om du har förlorat kontrollen över dina kryptovalutor så medför det inte automatiskt att du har rätt till förlustavdrag. Exempel på en sådan situation kan vara att du har tappat bort din privata nyckel till en virtuell plånbok och på så sätt inte har tillgång till kryptovalutan längre.

  Ett annat exempel är att du förlorat tillgången till dina kryptovalutor i samband med en hackerattack på en handelsplats. Om du har tappat bort din privata nyckel eller om du har förlorat tillgången till dina kryptovalutor i samband med en hackerattack mot handelsplatsen har du alltså inte rätt att göra förlustavdrag.

  Du ska inte heller deklarera kryptovaluta vid värdeuppgångar eller värdenedgångar på de kryptovalutor du äger om du inte avyttrat (sålt) dessa.

  Kan Skatteverket se mitt bankkonto?

  Du kan anmäla antingen ett bankkonto, bankgiro, personkonto eller plusgirokonto som mottagande konto. Ett registrerat kontonummer gäller tills du avregistrerar kontot eller ändrar till ett nytt konto. Du som har fem siffror i ditt clearingnummer ska bara ange de fyra första siffrorna när du anmäler konto i e-tjänsten. Har du personkonto i Nordea anger du 3300 som clearingnummer. Om du vill anmäla plusgirokonto ska du ange hela ditt kontonummer (14 siffror som börjar med clearingnumret 9960).

  Kan Skatteverket se mitt konto?

  Om din deklaration väljs ut för vidare kontroll kommer vi att kontakta dig per telefon eller brev. Vi berättar då vad det är vi vill kontrollera och varför vi gör kontrollen. Du får också veta vilken information vi behöver för att kunna ta ställning i ditt ärende.

  När vi har påbörjat en kontroll kommer vi att ha kontakt med dig tills ditt ärende är avslutat. Oftast kan kontrollen avslutas snabbt, men ibland tar den längre tid och då har vi löpande kontakt. Om vi skriver till dig för att få in uppgifter anger vi alltid när du senast ska svara. Det är viktigt att vi gör det för att vi ska kunna hålla en rimlig arbetstakt så att du kan få ett slutligt besked så snabbt det går.