:

Hur mycket Skogsavdrag får man göra?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket Skogsavdrag får man göra?
 2. Hur bokför man Skogsavdrag?
 3. Hur mycket skatt ska man betala när man säljer skog?
 4. Får man ta ut pengar från Skogskontot för att använda dem privat?
 5. Hur mycket är 5 hektar skog värd?
 6. Hur mycket tjänar man på 1 hektar skog?
 7. Kan man ärva Skogsavdrag?
 8. Måste man ha f skatt som skogsägare?
 9. Hur mycket får man för 1 hektar skog?
 10. Hur mycket är 50 hektar skog värt?
 11. Vad händer med Skogskonto efter 10 år?
 12. Hur länge får man ha pengar på Skogskonto?
 13. Vad får man för 1 hektar skog?
 14. Hur mycket är 10 hektar skog värt?
 15. Kan man leva på att äga skog?

Hur mycket Skogsavdrag får man göra?

Vi börjar med ett exempel. Säg att du köper ett rent skogsskifte utan annan mark eller byggnader för 100 000 kr. Skiftet är slutavverkat och det finns inte en pinne kvar.

Ett alternativ vore att du istället köper ett lika stort skogsskifte med avverkningsbar skog på. Låt oss säga att det skulle kosta 1 000 000 kr. Direkt efter köpet avverkar du allt och får in 900 000 kr. Netto har även detta kalhygge kostat 100 000 kr.

Hur bokför man Skogsavdrag?

Du som bedriver enskild näringsverksamhet och som äger lantbruksenhet kan under vissa förutsättningar göra så kallat skogsavdrag i inkomstdeklarationen för näringsverksamheten. Du får göra skogsavdrag med högst hälften av skogens och skogsmarkens anskaffningsvärde. Denna hälft kallas avdragsutrymmet. Skogsavdraget ska återföras till beskattning när fastigheten avyttras.

Begärt skogsavdrag och återfört skogsavdrag ska du redovisa på blankett N8 – Skogsavdrag – Substansminskningsavdrag (SKV 2155). Där ska du även redovisa ökat och minskat avdragsutrymme.

Avdraget får för varje inkomstår maximalt uppgå till

 • 50 procent av intäkten för såld avverkningsrätt
 • 30 procent av intäkten för sålda skogsprodukter
 • 30 procent av intäkten av uttagna skogsprodukter (virke med mera).

Kan du visa att skog och skogsmark har köpts genom ett så kallat rationaliseringsförvärv, har du i stället rätt till avdrag för hela ersättningen för avverkningsrätt och med 60 procent av ersättningen för skogsprodukter respektive värdet av egna uttag. Det förhöjda avdraget får göras det inkomstår då köpet skedde och/eller de följande fem åren.

Hur mycket skatt ska man betala när man säljer skog?

Skattesystemet är uppbyggt kring tre inkomstslag: Tjänst, Näringsverksamhet och Kapital. 

En person som äger en skogsfastighet bedriver enskild näringsverksamhet. Man registrerar sitt företag hos Skatteverket. För att kunna fakturera andra behövs F/FA-skatt. En skogsägare ska även vara registrerad för moms.

Om en och samma person har flera grenar i sin näringsverksamhet kvittas resultaten mellan de olika grenarna. Lägger skogsägaren till en verksamhet, till exempel naturguidning eller fastighetsskötsel, kan ett underskott i den ena verksamheten kvittas mot överskott i den andra.

Verksamheten räknas som aktiv om den egna arbetsinsatsen är minst 1/3 av årsarbetstiden (cirka 500 timmar). För en mindre skogsägaren kan verksamheten vara aktiv även om antalet timmar är lägre om han eller hon har utfört det mesta arbetet med skogen själv.

För aktiv näringsverksamhet betalar skogsägaren egenavgifter. Dessa är sjukpenning- och pensionsgrundande. Den passive näringsidkaren betalar en särskild löneskatt som inte ger sjukpenning eller pension. De flesta skogsägare som är utbor och har annan inkomst utanför skogsbruket är passiva näringsidkare.

Får man ta ut pengar från Skogskontot för att använda dem privat?

Skogskonto är ett särskilt bankkonto där den som bedriver skogsbruk kan sätta in delar av intäkten från skogen. Den som sätter av ett belopp till ett skogskonto eller skogsskadekonto får dra av det beloppet i deklarationen det år intäkten uppstår. När pengarna tas ut från kontot beskattas de som intäkt i näringsverksamhet.

Den som vill göra avdrag för avsättning till skogskonto eller skogsskadekonto ska sätta in beloppet på ett särskilt konto hos ett kreditinstitut.  Alla stora banker i Sverige tillhandahåller skogskonton. Pengarna ska måste du sätta in på kontot senast den dag inkomstdeklarationen ska lämnas. Själva avdraget gör man genom att dra av motsvarande belopp på näringsbilagan till inkomstdeklarationen.

Man får inte göra insättning på skogskonto i mer än en bank per inkomstår. Den bank som du väljer kommer att lämna kontrolluppgift om insättningen till Skatteverket.

 • 60 procent av skogsintäkten på grund av upplåtelse av avverkningsrätt,
 • 40 procent av skogsintäkten på grund av avyttring av skogsprodukter, och
 • 40 procent av skogsintäkten på grund av uttag av skogsprodukter.

Som intäkt räknas också försäkringsersättningar för skog.  Den som behöver avverka skogen i förtid på grund av naturkatastrofer, insektsangrepp eller liknande händelser kan välja att i stället göra avsättningar till ett särskilt skogsskadekonto.

Hur mycket är 5 hektar skog värd?

Priset på skogsfastigheter har ökat kraftigt sedan millenieskiftet. Ökningen stannade av och gick till och med ned omkring 2013-2014, men tog ny fart 2015 enligt statistik från olika mäklarorganisationer. Under 2017 syntes en utplaning i södra Sverige men en kraftig prisökning i norra Sverige, medan 2018 såg stigande priser i södra och mellersta men sjunkande priser i norra Sverige. Under 2019 steg priserna i södra Sverige, och det genomsnittliga priset för en skogsfastighet nådde en ny rekordnivå. Priserna har även därefter varit stadigt ökande i nästan hela Sverige fram till och med 2022, utom för mellersta Sverige som hade en liten nedgång under 2022.

Priserna på skogsmark brukar anges i kronor per skogskubikmeter (m³sk). En mark med mycket ungskog och kalmark ger ju på kort sikt mindre utdelning för ägaren än en mark med mycket avverkningsmogen skog.

Ludvig & Co (f.d. LRF Konsult), en av landets största fastighetsmäklare av skogsfastigheter, brukar redovisa sin senaste prisstatistik. 

Hur mycket tjänar man på 1 hektar skog?

En skogsfastighet måste ge ekonomisk avkastning, eller åtminstone inte gå med förlust. Annars blir skogsbruket en ekonomisk belastning. Det gäller oavsett vilka mål du har med skogsbruket.

En välskött skog skapar därför förutsättningar för att du ska uppnå dina mål som skogsägare, vare sig det är att renovera ett hus, bygga en väg, göra avsättningar för naturvård, eller bara förstärka hushållskassan. I det här avsnittet beskriver vi kort hur du kan påverka lönsamheten och hur man kan resonera kring skogsekonomi.

Kan man ärva Skogsavdrag?

Du som bedriver enskild näringsverksamhet och som äger lantbruksenhet kan under vissa förutsättningar göra så kallat skogsavdrag i inkomstdeklarationen för näringsverksamheten. Du får göra skogsavdrag med högst hälften av skogens och skogsmarkens anskaffningsvärde. Denna hälft kallas avdragsutrymmet. Skogsavdraget ska återföras till beskattning när fastigheten avyttras.

Begärt skogsavdrag och återfört skogsavdrag ska du redovisa på blankett N8 – Skogsavdrag – Substansminskningsavdrag (SKV 2155). Där ska du även redovisa ökat och minskat avdragsutrymme.

Avdraget får för varje inkomstår maximalt uppgå till

 • 50 procent av intäkten för såld avverkningsrätt
 • 30 procent av intäkten för sålda skogsprodukter
 • 30 procent av intäkten av uttagna skogsprodukter (virke med mera).

Kan du visa att skog och skogsmark har köpts genom ett så kallat rationaliseringsförvärv, har du i stället rätt till avdrag för hela ersättningen för avverkningsrätt och med 60 procent av ersättningen för skogsprodukter respektive värdet av egna uttag. Det förhöjda avdraget får göras det inkomstår då köpet skedde och/eller de följande fem åren.

Måste man ha f skatt som skogsägare?

Sidor: [1]   Gå ned

Har äntligen bosatt mig på en gård. Mycket jobb och lite tid till annat. Inser att jag borde registrera mig för moms så jag kan få tillbaka lite slantar från de inköp jag gjort för gårdens räkning (motorsåg, röjsåg etc).När jag skall fylla i denna "Skatte- och avgiftsanmälan" så kan man ju välja att ansöka om F-skatt samtidigt. Är det bra eller dåligt eller rent av nödvändigt? Enligt personen jag talade med på skatteverket så är det nödvändigt så fort jag säljer något. Alltså om jag säljer tex ett avverkningsuppdrag, så måste jag ha F-skatt? EU-bidragen har ju börjat dimpa in. Omfattas de av F-skatt? Förvirrad. Jag vet ju att jag kommer gå med förlust VARJE år pga att mina räntor på lånen för näringsdelen är så höga så varför måste jag anmäla mig för F-skatt? Är ju tyvärr inte bonde på heltid utan finansierar mitt lantliv med andra surt förvärvade pengar.

Hur mycket får man för 1 hektar skog?

Att värdera en skog är ofta komplicerat eftersom en mängd olika faktorer behöver tas med i beräkningen. Nu har vi dock gjort det lite enklare för dig! Fyll i formuläret nedan, så får du en uppskattning av hur mycket din skogsfastighet kan vara värd vid en försäljning.

Värderingssnurra – kommentarer. Areal har tagit fram en värderingssnurra för att du på ett enkelt sätt ska få hjälp med en översiktlig värdebedömning av din skog. Snurran bygger på Faustmanns formel vilket förenklat innebär att man skiljer skogsbruksvärde och markvärde åt. Denna modell ger en mer nyanserad bild av värdet än det gängse sättet att åsätta skogen ett pris per kubikmeter. Modellen har tagits fram av Areals fastighetsmäklare och indatat i värderingsmodellen utgörs av Areals statistik. Det värde som presenteras omfattar skog och jaktvärdet på din fastighet. Inägomark, byggnader och eventuella exploateringsvärden ingår ej. Värt att notera är att modellen är just en modell. För en mer korrekt beräkning av värdet på din fastighet kontakta någon av Areals mäklare. Uppdaterad under hösten 2022 med statistik som grundats på de fastighetsaffärer som Areal och andra aktörer har genomfört till och med första halvan av 2022.

Hur mycket är 50 hektar skog värt?

Snittpriserna på skogsmark ökade efter två års nedgång något under 2014. Det visar ny statistik från LRF Konsult. Det är ortsbor i kommunen som gör flest affärer, och ungefär 60 procent av affärerna är tillköp till befintligt innehav.

Birgitta Löthman, mäklare i Skogssällskapet, menar att intresserade grannar kan få priset att skjuta i höjden rejält, samtidigt som en annan fastighet med liknande egenskaper kan vara svårsåld om det inte finns intresse från grannar.

Vad händer med Skogskonto efter 10 år?

Skogskonto är ett särskilt bankkonto där den som bedriver skogsbruk kan sätta in delar av intäkten från skogen. Den som sätter av ett belopp till ett skogskonto eller skogsskadekonto får dra av det beloppet i deklarationen det år intäkten uppstår. När pengarna tas ut från kontot beskattas de som intäkt i näringsverksamhet.

Den som vill göra avdrag för avsättning till skogskonto eller skogsskadekonto ska sätta in beloppet på ett särskilt konto hos ett kreditinstitut.  Alla stora banker i Sverige tillhandahåller skogskonton. Pengarna ska måste du sätta in på kontot senast den dag inkomstdeklarationen ska lämnas. Själva avdraget gör man genom att dra av motsvarande belopp på näringsbilagan till inkomstdeklarationen.

Man får inte göra insättning på skogskonto i mer än en bank per inkomstår. Den bank som du väljer kommer att lämna kontrolluppgift om insättningen till Skatteverket.

 • 60 procent av skogsintäkten på grund av upplåtelse av avverkningsrätt,
 • 40 procent av skogsintäkten på grund av avyttring av skogsprodukter, och
 • 40 procent av skogsintäkten på grund av uttag av skogsprodukter.

Som intäkt räknas också försäkringsersättningar för skog.  Den som behöver avverka skogen i förtid på grund av naturkatastrofer, insektsangrepp eller liknande händelser kan välja att i stället göra avsättningar till ett särskilt skogsskadekonto.

Hur länge får man ha pengar på Skogskonto?

mån 28 mar 2022, 11:28#754007 jag har dubbelkollat nu, och det stämmer som jag skrev att det är i praktiken 12 år.

"skatt på skog, 11.8"

Vad får man för 1 hektar skog?

Första halvåret 2022 har varit synnerligen turbulent med makroekonomiska- och geopolitiska tvära kast. Krigsutbrottet med sanktioner mot Ryssland har skapat en större efterfrågan för svensk skogsråvara. Detta har gynnat svenska skogsägare. Den tidigare mycket expansiva penningpolitiken samt krigsutbrottet har skapat oreda med hög inflation och stigande marknadsräntor som följd. Skogsbolag har drabbats av ökade kostnader men har på grund av stor efterfrågan på flera produktgrenars varor kunnat höja priset på flertalet produkter. Detta i kombination med ett gynnsamt valutaläge har genererat rekordvinster.

 • I detta marknadsläge har efterfrågan på skog fortsatt varit stor berättar Peter Calderon, Affärsområdeschef på Ludvig & Co Fastighetsförmedling. Faktum är att priset på skogsmark efter 2021 års kraftiga prisuppgång har fortsatt stiga till nya rekordnivåer. Genomsnittspriset för skogsmark i Sverige har första halvåret 2022 ökat med 5,4 procent i reala mått mätt.

Hur mycket är 10 hektar skog värt?

Priset på skogsfastigheter har ökat kraftigt sedan millenieskiftet. Ökningen stannade av och gick till och med ned omkring 2013-2014, men tog ny fart 2015 enligt statistik från olika mäklarorganisationer. Under 2017 syntes en utplaning i södra Sverige men en kraftig prisökning i norra Sverige, medan 2018 såg stigande priser i södra och mellersta men sjunkande priser i norra Sverige. Under 2019 steg priserna i södra Sverige, och det genomsnittliga priset för en skogsfastighet nådde en ny rekordnivå. Priserna har även därefter varit stadigt ökande i nästan hela Sverige fram till och med 2022, utom för mellersta Sverige som hade en liten nedgång under 2022.

Priserna på skogsmark brukar anges i kronor per skogskubikmeter (m³sk). En mark med mycket ungskog och kalmark ger ju på kort sikt mindre utdelning för ägaren än en mark med mycket avverkningsmogen skog.

Ludvig & Co (f.d. LRF Konsult), en av landets största fastighetsmäklare av skogsfastigheter, brukar redovisa sin senaste prisstatistik. 

Kan man leva på att äga skog?

Priset på skogsfastigheter har ökat kraftigt sedan millenieskiftet. Ökningen stannade av och gick till och med ned omkring 2013-2014, men tog ny fart 2015 enligt statistik från olika mäklarorganisationer. Under 2017 syntes en utplaning i södra Sverige men en kraftig prisökning i norra Sverige, medan 2018 såg stigande priser i södra och mellersta men sjunkande priser i norra Sverige. Under 2019 steg priserna i södra Sverige, och det genomsnittliga priset för en skogsfastighet nådde en ny rekordnivå. Priserna har även därefter varit stadigt ökande i nästan hela Sverige fram till och med 2022, utom för mellersta Sverige som hade en liten nedgång under 2022.

Priserna på skogsmark brukar anges i kronor per skogskubikmeter (m³sk). En mark med mycket ungskog och kalmark ger ju på kort sikt mindre utdelning för ägaren än en mark med mycket avverkningsmogen skog.

Ludvig & Co (f.d. LRF Konsult), en av landets största fastighetsmäklare av skogsfastigheter, brukar redovisa sin senaste prisstatistik.