:

Vad innebär det att vara registrerad som arbetsgivare?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär det att vara registrerad som arbetsgivare?
 2. Är jag registrerad som arbetsgivare?
 3. När ska man registrera sig som arbetsgivare?
 4. Måste man vara registrerad som arbetsgivare för att ta ut lön?
 5. Är mitt företag registrerat som arbetsgivare?
 6. Kan en privatperson vara arbetsgivare?
 7. Hur vet jag om mitt företag är registrerat?
 8. Är företaget arbetsgivaren?
 9. Vad kostar det att vara arbetsgivare?
 10. Vad händer om man inte registrerar sitt företag?
 11. Hur mycket kan man tjäna utan att registrera företag?
 12. Är min chef min arbetsgivare?
 13. Vad krävs för att bli arbetsgivare?
 14. Är det gratis att registrera ett företag?
 15. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Vad innebär det att vara registrerad som arbetsgivare?

Hej och tack för din fråga!

Regler som främst berör bildning och hantering av aktiebolag återfinns i Aktiebolagslagen (ABL). I ABL finns det dock ingen lagstadgat krav på att du måste registrera bolaget som arbetsgivare.

Är jag registrerad som arbetsgivare?

Skall ditt företag anställa personal och betala ut lön skall företaget registreras som arbetsgivare vilket görs hos Skatteverket eller Verksam.

Noter att om du bedriver verksamheten som enskild näringsidkare eller i handels- eller kommanditbolag är du inte själv att betraktas som anställd och skall inte för egen del registrera dig som arbetsgivare. Motsatsen gäller i aktiebolag och ekonomiska föreningar, här tar ägarna ut lön på samma vis som alla andra anställda. Här skall man således anmäla sig som arbetsgivare även om den ända lönen är den man betalar ut är den till bolagets ägare.

När ska man registrera sig som arbetsgivare?

Hej Ingela,

Krav på att leverantören ska vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket förekommer ibland i upphandlingar. Orsaken till detta kan exempelvis vara att minska risken för att leverantören ska utföra kontraktet med svart arbetskraft. Ytterligare en tänkbar orsak är att myndigheten vill minska risken för att bli skyldig att betala arbetsgivaravgifter för leverantörens anställda.

Måste man vara registrerad som arbetsgivare för att ta ut lön?

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Som jag förstår det har du startat ett aktiebolag, du kommer att ta uppdrag men inte ta ut någon lön för det i bolaget. Endast utdelning. Haken är dock att du tänker ta friskvårdsbidrag och traktamente när du arbeta på en annan ort. Du undrar således om du behöver registrera dig som arbetsgivare.

Är mitt företag registrerat som arbetsgivare?

 • Företagsregistret innehåller 1 674 052 företag och 1 324 079 arbetsställen. 
 • 42 procent av företagen bedrivs som enskild firma och 37 procent som aktiebolag.
 • 99,7 procent av företagen är privatägda.
 • 1 946 aktiebolag, av 617 710 aktiebolag totalt, ägs av kommuner.

Det är smart att vårda sitt register därför att varje år:

 • ändrar cirka 180 000 företag och arbetsställen adressuppgifter
 • byter cirka 15 000 företag namn
 • nyaktiveras cirka 100 000 företag (registrerade med moms, F-skatt eller som arbetsgivare)
 • avaktiveras cirka 76 000 företag (upphör med moms, F-skatt eller som arbetsgivare).

Kan en privatperson vara arbetsgivare?

När du är registrerad som arbetsgivare kan du lämna arbetsgivardeklarationer i tjänsten Arbetsgivardeklaration på Mina sidor.

Du kan även lämna på blanketter. Du skriver ut en huvuduppgift per redovisningsperiod och har du betalat ut lön eller gett ut förmåner ska du också skriva ut en individuppgift per betalningsmottagare.

Hur vet jag om mitt företag är registrerat?

 • Företagsregistret innehåller 1 674 052 företag och 1 324 079 arbetsställen. 
 • 42 procent av företagen bedrivs som enskild firma och 37 procent som aktiebolag.
 • 99,7 procent av företagen är privatägda.
 • 1 946 aktiebolag, av 617 710 aktiebolag totalt, ägs av kommuner.

Det är smart att vårda sitt register därför att varje år:

 • ändrar cirka 180 000 företag och arbetsställen adressuppgifter
 • byter cirka 15 000 företag namn
 • nyaktiveras cirka 100 000 företag (registrerade med moms, F-skatt eller som arbetsgivare)
 • avaktiveras cirka 76 000 företag (upphör med moms, F-skatt eller som arbetsgivare).

Är företaget arbetsgivaren?

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete. En arbetsgivare kan exempelvis vara en organisation, institution, statlig enhet, byrå, företag, ideell förening, eller butik som sysselsätter en person som kallas anställd.

Vad kostar det att vara arbetsgivare?

Vår lönekalkylator hjälper dig att beräkna din preliminära kostnad

för en anställd. Du kan se kostnaden för skatt och avgifter samt även kostnaden för eventuella avtalsförsäkringar.

Du kan i princip komma överens med din anställda om vilken lön som helst. Är du bunden av ett kollektiv- eller hängavtal

kan det dock finnas särskilda bestämmelser som du måste ta hänsyn till. När du ska betala ut lönen ska du även lämna lönebesked. Du ska också dra av skatt när du betalar ut lön.

Vad händer om man inte registrerar sitt företag?

Du ska registrera din näringsverksamhet hos Bolagsverket eller Skatteverket, eller i vissa fall hos båda beroende på vilken bolagsform verksamheten har. Näringsverksamhet kan bedrivas i olika former. De vanligaste är enskild firma och aktiebolag, men vanligt förekommande är även handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser och ekonomiska föreningar.

Ibland måste du söka tillstånd för din verksamhet. Var tillstånd ska sökas beror på vilken verksamhet det rör. Som exempel kan nämnas att alkoholtillstånd söks hos kommunen och tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik (taxirörelse) söks hos Transportstyrelsen.

Hur mycket kan man tjäna utan att registrera företag?

 • Om du får överskott från din hobbyverksamhet, det vill säga att du tjänar pengar på den, ska du betala skatt. Du ska då också betala egenavgifter på överskottet.
 • Du behöver inte deklarera en hobbyverksamhet som gått med underskott (förlust) men du måste spara alla underlag för verksamheten.
 • Om du inte får någon vinst och det blir underskott ett år får du spara det och dra av det från eventuellt kommande överskott av samma hobbyverksamhet de fem följande åren.
 • Du får bara göra avdrag för de utgifter som hör till hobbyverksamheten och som du har betalat under inkomståret.

Skattereglerna om hobbyverksamhet kan bara användas om verksamheten inte ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eller i inkomstslaget kapital.

Är min chef min arbetsgivare?

 • Chefen måste undersöka, bedöma och åtgärda riskerna i arbetsmiljön. Detta kallas systematiskt arbetsmiljöarbete. Förändringar som exempelvis personalförändringar/ändrade arbetstider ska alltid riskbedömas innan förändringarna genomförs. Chefen ska också ha dialog med dig och dina kollegor.
 • Chefen måste se till att du inte har fler arbetsuppgifter än du har möjlighet att klara av. Att vid underbemanning fortsätta göra samma jobb under en längre tid är alltså inte ok. Det måste arbetsgivaren lösa. Arbetsgivaren måste nämligen se till att kraven inte överstiger resurserna under en längre tid. Men hur detta göras kan variera. Det kan exempelvis vara att minska arbetsmängden, öka bemanningen eller ändra prioritering av arbetsuppgifter. MEN: att tillfälligt prioritera bort

Vad krävs för att bli arbetsgivare?

Anställa personal är ett stort steg för ditt företag. Det är en process som omgärdas av en hel del regler, samtidigt som du måste utveckla nya funktioner i företaget. I vår guide till entreprenörer som anställer för första gången går vi igenom de administrativa aspekterna du måste ha koll på när du anställer för första gången.

 • Anställningsform

 • Anställningsavtal
 • Registrera arbetsgivare
 • Arbetsgivardeklaration
 • Administrera lön
 • Ansluta till kollektivavtal

I Sverige kan du välja mellan tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning. Tillsvidareanställning är ett annat namn för fast anställning och det är den vanligaste anställningsformen. Tidsbegränsad anställning används vid säsongsanställning eller vikariat, eller andra tillfällen när du vet slutdatumet för anställningen.

Det är ganska uppenbart när de olika anställningsformerna lämpar sig bäst. Men det är en del bestämmelser som är unika för respektive anställningsform som du bör tänka på.

Många anställningar inleds med att den anställde skriver på ett kontrakt med företaget. Du kommer antagligen inte hitta någon som inte rekommenderar dig att ta fram ett skriftligt avtal på anställningen, men faktum är att det inte finns någon lag som kräver det. Det räcker med en muntlig överenskommelse.

Anställningskontrakt är alltså inte ett måste, däremot finns det ett krav på att du som nybliven arbetsgivare ska lämna skriftlig information om villkoren till den anställda. Det ska ske senast en månad efter att anställningen träder i kraft. Information du ska ge den anställda:  

 • Arbetsgivarens och den anställdes namn och adress.
 • Tillträdesdag.
 • Var den anställda ska utföra arbetet. Skriv även om det inte rör sig om en fast arbetsplats.
 • Arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller titel. Finns det ingen särskild titel kan du skriva en utförlig arbetsbeskrivning.
 • Anställningsform.
 • Om det är en tillsvidareanställning ska uppsägningstider finnas med. Alternativt hänvisar du till LAS eller ett kollektivavtal.
 • Om det är en tidsbegränsad anställning ska slutdagen framgå.
 • Vid tillsvidareanställning ska provtiden ingå.
 • Lön och eventuella förmåner.
 • Hur ofta lönen betalas och vilka avstämningsdagar som gäller.
 • Arbetstider. Hur lång en vanlig arbetsdag och arbetsvecka är.
 • Villkor för semester.
 • Om du är ansluten till något kollektivavtal.
 • Villkor för utlandsjobb om stationeringen avses vara längre än en månad. Informationen ska du lämna före avresan.
 • Vilka försäkringar du som arbetsgivare ska teckna för den anställda, både avtalsförsäkringar och eventuella andra försäkringar.

Är det gratis att registrera ett företag?

Att driva företag innebär nya saker ekonomiskt och administrativt jämfört med att vara anställd. Läs vår samlade information för dig som vill starta företag.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

 • Om du får överskott från din hobbyverksamhet, det vill säga att du tjänar pengar på den, ska du betala skatt. Du ska då också betala egenavgifter på överskottet.
 • Du behöver inte deklarera en hobbyverksamhet som gått med underskott (förlust) men du måste spara alla underlag för verksamheten.
 • Om du inte får någon vinst och det blir underskott ett år får du spara det och dra av det från eventuellt kommande överskott av samma hobbyverksamhet de fem följande åren.
 • Du får bara göra avdrag för de utgifter som hör till hobbyverksamheten och som du har betalat under inkomståret.

Skattereglerna om hobbyverksamhet kan bara användas om verksamheten inte ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eller i inkomstslaget kapital.