:

Hur mycket skatt på sprit?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt på sprit?
 2. Finns det alkoholskatt i Sverige?
 3. Hur mycket höjs alkoholskatten 2023?
 4. När ska alkoholskatt betalas?
 5. Hur fungerar skatt på alkohol?
 6. Hur mycket tjänar staten på alkohol?
 7. Vilket land har högst alkoholskatt?
 8. Hur mycket höjs vinet 2023?
 9. Vilka skatter sänks 2023?
 10. Vad händer om man inte betalar alkoholskatt?
 11. Varför har vi alkoholskatt?
 12. Hur mycket pengar tjänar Sverige på alkohol?
 13. Vilket land i Europa har billigast alkohol?
 14. Vilka får höjd skatt 2023?
 15. Hur mycket får en pensionär tjäna utan att betala skatt 2023?

Hur mycket skatt på sprit?

Vi vet alla att vi i Sverige betalar väldigt höga priser för alkohol. På Systembolaget är över hälften av priset skatt: 20 procent moms och 32 procent punktskatt. Köper man sprit hamnar tre fjärdedelar av pengarna i statens ficka. Bara på själva alkoholskatten tjänade staten förra året 14,4 miljarder kronor.

Dessa ofrivilliga bidrag till statskassan är tänkta att vara i folkhälsans namn. Logiken är att det dyra priset ska avstyra alkoholkonsumtion. Den senaste skattehöjningen, som genomfördes i början av 2017, motiverades exempelvis med främjandet av folkhälsan. Längst ned stod det också en kort kommentar om att skattehöjningen även förväntas öka skatteintäkterna med 390 miljoner kronor.

Finns det alkoholskatt i Sverige?

Alkoholskatt skall betalas för öl, vin och andra jästa drycker, mellanklassprodukter samt för etanol som tillverkas här i landet, som förs in eller tas emot från ett annat EG-land eller som importeras från tredje land. Med EG eller ett EG-land förstås de områden som tillhör Europeiska gemenskapens punktskatteområde. Med tredje land förstås länder och områden utanför detta skatteområde.

Hur mycket höjs alkoholskatten 2023?

I denna proposition föreslår regeringen att skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak höjs med cirka 3 procent utöver omräkningen med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex fr.o.m. den 1 januari 2023, och med ytterligare cirka 1 procent utöver omräkningen fr.o.m. den 1 januari 2024.

När ska alkoholskatt betalas?

 • öl och andra maltdrycker vars alkoholhalt är mer än 0,5 volymprocent
 • vin och andra alkoholdrycker som tillverkats genom jäsning
 • mellanprodukter vars alkoholhalt är högst 22 volymprocent – exempelvis vin med tillsatt alkohol, såsom portvin, madeira och sherry. 
 • etylalkoholprodukter vars alkoholhalt är mer än 1,2 volymprocent – exempelvis brännvin och likörer
 • starkt denaturerad etylalkohol
 • lindrigt denaturerade produkter som används vid tillverkning av produkter som inte är avsedda att förtäras.

Hur fungerar skatt på alkohol?

Alkoholskatt är en skatt som betalas på alkoholhaltiga drycker, inklusive vin, öl, sprit och cider. Skatten baseras på mängden alkohol som finns i drycken och är ett sätt för regeringen att reglera alkoholkonsumtionen.

Alkoholskatten fungerar genom att lägga till en extra avgift på alkoholhaltiga drycker när de säljs i butik eller serveras på restaurang. Skatten varierar beroende på mängden alkohol i drycken och vilken typ av dryck det är. Skatten kan också användas som ett sätt att höja statens intäkter.

Hur mycket tjänar staten på alkohol?

Antalet alkoholrelaterade vårdtillfällen 2017 uppgick till 660 000. Kostnaden för sjukvården var 7,4 miljarder vilket motsvarar lönekostnaden för cirka 14 500 sjuksköterskor. Förutom detta så kostar alkoholen också stora summor för socialtjänsten, exempelvis insatser för missbruksvård, handläggning av ekonomiskt bistånd och åtgärder riktade för barn och ungdomar.

Vilket land har högst alkoholskatt?

Om vi börjar med sprit så vinner Finland skatteligan med nio gånger så hög skatt som den lägsta tillåtna nivån, med Sverige som god tvåa och Irland på tredje plats. Lägst nivå har Bulgarien med en skatt strax över EU-min som ligger på 550 EUR per hektoliter exkl. moms.

Hur mycket höjs vinet 2023?

Den 1 januari 2023 höjs skatten på alkohol och tobak.

I början på september 2022 presenterades regeringen sin budget för 2023. I den ingick höjningar av skatt på alkohol och tobak.

Vilka skatter sänks 2023?

Regeringen föreslår att taket för nedsättningen i det s k Forskningsavdraget (för anställda som arbetar med forskning eller utveckling) höjs från dagens 600 000 kronor till 1,5 miljoner kronor per månad för egentliga arbetsgivaravgifter. Även avdraget för allmän löneavgift höjs i motsvarande mån. Avdraget innebär att företag med anställda som arbetar med forskning eller utveckling, systematiskt och kvalificerat i kommersiellt syfte, betalar lägre arbetsgivaravgifter (11,83 %) för dessa anställda. Syftet med förslaget är att understödja företagens möjligheter att bedriva forskning eller utveckling.

En förutsättning för avdraget är att personerna i företaget, för vilka avdraget görs, arbetar med forskning eller utveckling i viss utsträckning. Dessa ska ha arbetat under minst hälften, och som lägst 15 timmar, av sin arbetstid.

Vad händer om man inte betalar alkoholskatt?

1. Du får inte använda fordonet.2. Du får en påminnelse om att du inte har betalat skatten och du kommer också att få betala en dröjsmålsavgift.

Skatten för de två senaste skatteåren måste vara betalda för att du ska få använda fordonet. Det gäller även om det är den tidigare ägaren som inte har betalat skatten. Du måste också ha en gällande trafikförsäkring och fordonet ska vara godkänt vid kontrollbesiktningen.

Varför har vi alkoholskatt?

Om du förbrukar alkohol för vissa ändamål i din yrkesverksamhet kan du ansöka om att bli godkänd som skattebefriad förbrukare. Det kan till exempel handla om framställning av etanolbaserad handsprit. Godkännandet medför att du kan ta emot alkoholen utan alkoholskatt från en svensk upplagshavare. För högskolor och universitet respektive apotek och sjukhus gäller en generell rätt att köpa alkohol skattefritt från en upplagshavare så länge alkoholen ska användas för vetenskapliga respektive medicinska ändamål. 

Hur mycket pengar tjänar Sverige på alkohol?

Regeringen föreslår att taket för nedsättningen i det s k Forskningsavdraget (för anställda som arbetar med forskning eller utveckling) höjs från dagens 600 000 kronor till 1,5 miljoner kronor per månad för egentliga arbetsgivaravgifter. Även avdraget för allmän löneavgift höjs i motsvarande mån. Avdraget innebär att företag med anställda som arbetar med forskning eller utveckling, systematiskt och kvalificerat i kommersiellt syfte, betalar lägre arbetsgivaravgifter (11,83 %) för dessa anställda. Syftet med förslaget är att understödja företagens möjligheter att bedriva forskning eller utveckling.

En förutsättning för avdraget är att personerna i företaget, för vilka avdraget görs, arbetar med forskning eller utveckling i viss utsträckning. Dessa ska ha arbetat under minst hälften, och som lägst 15 timmar, av sin arbetstid.

Vilket land i Europa har billigast alkohol?

Metro har suttit samman en lista med elva länder i vilka du hittar den billigaste "pinten", vilket i svenska mått mätt innebär 55 centiliter öl.

Det kommer nog inte som en chock, men Sverige kvalar inte in på listan.

Inte heller Storbritannien med ett snittpris på 36 kronor (£3.50) vilket är mer än tre gånger dyrare än vad man betalar i Bulgarien som toppar listan med ett snittpris på 10 kronor (£0.97) per pint.

Vilka får höjd skatt 2023?

Skatten på bensin och diesel sänks med motsvarande 1 krona per liter (inkl. moms) från 1 januari 2023. Skattesänkningen görs utifrån gällande indexeringsregler och ska gälla i tre år.

För en privatperson som kör 1 500 mil per år med ett fordon som har en förbrukning på 0,6 liter per mil innebär förändringen en besparing på 900 kronor per år.

Hur mycket får en pensionär tjäna utan att betala skatt 2023?

Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Ju fler utbetalare du har, desto större är risken för att det totala skatteavdraget blir för lågt. Vi förklarar hur det fungerar och ger dig tips för att undvika kvarskatt.

Om du tar ut hela din allmänna pension från Pensionsmyndigheten kommer vi att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

Om du endast tar ut en del av din pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

Från det år du fyller 67 år är du berättigad till ett förhöjt grundavdrag vilket innebär att du betalar lägre skatt på din pension. Det året flyttas du som har pension från kolumn 6 till kolumn 2 i skattetabellen. Oavsett om du tagit ut pensionen tidigare eller börjar ta ut från 67 år så får du ett lägre skatteavdrag. 

 • Från 2023  kommer de som är födda 1957-1958 att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 67 år.
 • Från 2026 ändras dessa regler igen vilket innebär att de som är födda från och med 1959 kommer att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 68 år. Observera att det finns förslag om att denna ålder ska sänkas till 67 år för födda 1959.