:

När ska momsen betalas i juni 2023?

Innehållsförteckning:

 1. När ska momsen betalas i juni 2023?
 2. Vilket datum ska momsen betalas?
 3. Vilka datum ska momsen betalas 2023?
 4. Hur redovisas momsen och när?
 5. Vad händer om man inte betalar in momsen i tid?
 6. När tas momsen upp vid fakturering?
 7. Måste momsen stå på fakturan?
 8. När får man ha Årsmoms?
 9. Vad gäller för fakturadatum?
 10. Vad händer om man betalar en faktura en dag för sent?
 11. Kan man betala en faktura sista dagen?
 12. Vad händer om man är en dag sen med en faktura?
 13. Hur långt efter kan ett företag skicka faktura?
 14. Hur sent får en faktura komma?
 15. Hur långt bakåt i tiden kan man fakturera?

När ska momsen betalas i juni 2023?

Är du redan momsregistrerad är det snabbaste sättet att ta reda på när du ska deklarera att logga in i tjänsten Lämna momsdeklaration.

Du kan också se datumen i Viktiga datum.

Vilket datum ska momsen betalas?

Skatteverket har många datum för skattedeklaration som är viktiga att känna till, för dig som driver företag. När ska till exempel momsdeklarationen vara inne, och hur ofta ska momsen deklareras? Vi har samlat alla viktiga datum som du behöver ha koll på under 2023.

Vi uppdaterar och faktakollar datum regelbundet under året, i de fall Skatteverket ändrar datum. Dubbelkolla gärna med Skatteverkets kalender om du är osäker på ett datum.

Vilka datum ska momsen betalas 2023?

Tidtabellen beror på hur lång skatteperioden för ditt företag är: en månad, ett kvartal eller ett år. Om betalnings- och deklarationsdagen infaller på en lördag eller helgdag flyttas den till följande vardag.

Hur redovisas momsen och när?

Är du redan momsregistrerad är det snabbaste sättet att ta reda på när du ska deklarera att logga in i tjänsten Lämna momsdeklaration.

Du kan också se datumen i Viktiga datum.

Vad händer om man inte betalar in momsen i tid?

Om ditt företag har en obetalad skuld kan den som företaget är skyldig pengar ansöka om ett betalningsföreläggande

hos Kronofogden. Då skickar Kronofogden ut kravet, ett betalningsföreläggande, till dig. Du som företagare kan få en betalningsanmärkning redan när någon skickar in en ansökan om ett betalningsföreläggande.

När tas momsen upp vid fakturering?

Några frågor måste redas ut innan det går att svara på dina frågor.

Har du bokslut per 31/12? 

Måste momsen stå på fakturan?

På sidan om fakturering beskrivs de svenska reglerna. Utgångspunkten är att reglerna gäller för svenska beskattningsbara personers försäljningar. I vissa situationer kan det bli aktuellt för svenska beskattningsbara personer att använda utländska faktureringsregler och i vissa situationer kan det bli aktuellt för utländska företag att använda svenska faktureringsregler.

Oavsett vilket belopp du säljer för måste du utfärda en faktura när du säljer varor eller tjänster till beskattningsbara personer och juridiska personer som inte är beskattningsbara personer. Faktureringsskyldigheten gäller även för betalningar i förskott och a conto.

Även om du inte är skyldig att fakturera enligt momslagen måste du alltid ha ett underlag för din bokföring. Det innebär att du ska ha en verifikation för varje affärshändelse.

När får man ha Årsmoms?

Har du ett en beräknad omsättning på högst 1 miljoner kronor, rekommenderar Skatteverket att du redovisar din moms en gång per beskattningsår. Du får även redovisa kvartalsvis eller månadsvis, om du hellre skulle vilja det. Årsmoms används i allmänhet av små- eller mikroföretag som har en låg omsättning varje månad.

Fördelen med att redovisa moms en gång per år är självklart att du slipper lämna in en momsredovisning så ofta. Nackdelen är att det kan vara svårt att hålla reda på vad som hände i början av året. Det blir lite knepigare att komma ihåg vad som hände i början av momsperioden helt enkelt.

Att redovisa moms årsvis innebär också att momsinbetalningen sker endast en gång per år. Det är ju skönt, då slipper du tänka på det så ofta. Men kom ihåg – du behöver ha koll på att du har tillräckligt med kapital på kontot i slutet av redovisningsperioden för att betala in momsen.

Om du har en beräknad omsättning mellan 1-40 miljoner kronor rekommenderar Skatteverket att du redovisa moms kvartalsvis. Du får även välja att redovisa månadsvis, men du får inte redovisa årsvis när din beräknade omsättning överstiger 1 miljon kronor.

När du redovisar moms kvartalsvis går du alltid enligt kvartalen jan-mars, april-juni, juli-september och oktober-december, oavsett om du har ett brutet räkenskapsår eller inte.

Att ha kvartalsmoms och brutet räkenskapsår kan ibland vara lite krångligt, speciellt om bokslutsdatumet (sista dagen på ditt räkenskapsår) är i mitten av ett kvartal. Du behöver då föra in momsen som en ingående balans i nästkommande räkenskapsår. Av den anledningen tycker i varjefall vi på supporten att det är enklare att ha månadsmoms, även fast du får redovisa endast per kvartal.

Vad gäller för fakturadatum?

Jag går efter när arbetet gjordes, eller när man fick produkten i handen. Är det oklart tar jag det datum som står på fakturan som faktureringsdag. Ponera att du har kalenderår som räkenskapsår och du lejer in en entreprenör i slutet av året som skall göra ett arbete. Entreprenören gör arbetet i november och i december, men har inte skrivit fakturan till dig förrän i mitten av januari. Tar du in kostnaden i januari är det fel, för den ska in på december senast. En revisor kommer boka om januarikostnaden till december.

Samma sak är det med andra kostnader som debiteras annorlunda såsom förskottshyra ett kvartal framåt. Hyran måste ju också in på rätt månad.

Vad händer om man betalar en faktura en dag för sent?

 • Du är ansvarig för att betala fakturan i tid.

 • Om du inte betalar i tid kan företaget ta ut en påminnelseavgift, skicka ditt ärende till ett inkassoföretag eller Kronofogden.

 • Om du har fått en felaktig faktura, påminnelseavgift eller krav från inkasso, måste du protestera till företaget skriftligen.

Kan man betala en faktura sista dagen?

Förfallodatum är det datum som en skuld ska vara återbetald. Bland annat ska förfallodatum anges på fakturor vilket därmed anger vilket datum som fakturan ska vara betald. Om inte betalning sker inom förfallodatum har kreditgivaren rätten att skicka påminnelse (med påminnelseavgift och dröjsmålsränta) alternativt driva ärendet vidare via Inkasso eller Kronofogden.

När en faktura skickas ut anges alltid ett förfallodatum. Det är mycket vanligt att detta datum är 30 dagar efter fakturadatum. Men det finns även företag som kräver att betalning ska ske inom 10 eller 15 dagar.

Vad händer om man är en dag sen med en faktura?

Påminnelseavgiften brukar vara 60 till 80 kronor. Men enligt lag får företag kräva mycket mer än så. Om du missar påminnelsen, som oftast ger dig ytterligare åtta dagar, går ärendet vidare till inkasso. Företag kan själva sköta sina inkasso-ärenden, men de allra flesta använder sig av inkassobolag. I princip alla inkassoföretagen ger den som är betalningsskyldig åtta dagar att betala skulden. En vanlig inkassoavgift är ytterligare 160 kronor. Därefter, om du inte betalar skulden, går ärendet vidare till Kronofogden.

I regel är B2B-fakturor, eller fakturering från företag till företag, snällare och mindre strikt än mot privatpersoner. Företag kan få ett par veckor till en månad extra betalningstid, ibland mer. Det är svårare att få respit som privatperson.

Hur långt efter kan ett företag skicka faktura?

Hej! Om en kund vägrar att betala fakturor till följd av att den anser att avtalet är uppsagt, vad kan man vidta för åtgärder då? Om man glömt fakturera för utfört arbete, vilket upptäcktes vid en genomgång, har man rätt till att fakturera i efterhand?

Hej!

Hur sent får en faktura komma?

Det är lätthänt att en entreprenör missar eller glömmer att ställa ut en faktura för en utförd entreprenad. En intressant fråga som då uppstår är hur sen en entreprenör får vara med att göra en faktura i anspråk.

Under förutsättning att parterna inte reglerat frågan om fakturering i ett enskilt avtal gäller följande. Om en entreprenör har ett byggbolag på andra sidan, en näringsidkare som beställare, gäller en preskriptionstid om tio år enligt 2 § preskriptionslagen. Om entreprenören istället har en konsument på andra sidan, det vill säga att fakturan ska ställas ut till en slutkund som är konsument, gäller en preskriptionstid om tre år enligt preskriptionslagen. Detta innebär att entreprenören måste ha ställt ut en faktura inom tio respektive tre år beroende på vem som är beställare för att ens fordran inte ska anses vara preskriberad, om det inte är så att preskriptionen avbrutits dessförinnan. Att en fordran anses vara preskriberad innebär att entreprenören förlorar sin rättighet att få betalt på grund av att man framställt sitt krav försent.

Hur långt bakåt i tiden kan man fakturera?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det framgår inte av din fråga om fakturan är till en konsument eller näringsidkare men jag kommer att besvara din fråga utifrån båda alternativen.