:

Vad innebär sänkt arbetsgivaravgift?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär sänkt arbetsgivaravgift?
 2. Får man dra av arbetsgivaravgift?
 3. På vilket underlag ska arbetsgivaravgifter beräknas?
 4. Vad kostar en anställd med arbetsgivaravgift?
 5. Vad händer om man sänker arbetsgivaravgiften?
 6. När får man lägre arbetsgivaravgift?
 7. Kan man slippa arbetsgivaravgift?
 8. Var går gränsen för arbetsgivaravgift?
 9. Vad kostar en lön på 25000?
 10. När gäller sänkt arbetsgivaravgift?
 11. Vem räknas som första anställd?
 12. Vad är skillnaden mellan sociala avgifter och arbetsgivaravgifter?
 13. Måste man alltid betala arbetsgivaravgift?
 14. När behöver man inte betala arbetsgivaravgift?
 15. Är 20 000 en bra lön?

Vad innebär sänkt arbetsgivaravgift?

För att få växa-stödet behöver du uppfylla kraven att anställningen ska pågå minst tre månader och vara på minst 20 timmar i veckan. Tidigare kunde du få stödet i upp till 12 månader, men från och med den 1 augusti kan du få stöd i upp till 24 månader om medarbetarens anställning påbörjats efter den 28 februari 2018. Har du kvar din medarbetare kan du begära omprövning

av arbetsgivaravgifterna för att få del av det förlängda stödet.

Växa-stödet omfattar lönesummor upp till 300 000, inklusive semesterersättning (25 000 kronor x 12 månader).Det innebär en maximal nedsättning av arbetsgivaravgifter med 63 630 kronor för ett helt år, om lönen är 25 000 kronor i månaden.

Får man dra av arbetsgivaravgift?

Barn och ungdomar som inte fyllt 13 år får i stort sett inte jobba alls. Vissa undantag finns för bl a lättare arbete i familjens jordbruk och hobbyförsäljning av t ex majblommor. Det går också att få tillstånd från Arbetsmiljöverket för att jobba som skådespelare, statist och liknande.

Ungdomar i åldern 13–15 år får under skollovet arbeta högst 7 timmar/dag och högst 35 timmar/ vecka. Arbetet får inte börja före kl 06.00 och inte sluta senare än kl 20.00. De ska ha ledigt minst 14 timmar i sträck per dygn (nattvila), och 36 timmar i sträck varje vecka, helst på helgen (veckovila). De ska också vara lediga minst fyra veckor i sträck på sommaren. Arbetet ska vara enkelt och ofarligt och föräldrarna ska ha gett sitt tillstånd till arbetet.

På vilket underlag ska arbetsgivaravgifter beräknas?

Arbetsgivaravgifter ska betalas på ersättning för arbete, men det finns även andra ersättningar som ska ingå i underlaget.

Vad kostar en anställd med arbetsgivaravgift?

När du anställer en person tillkommer extra kostnader utöver lönen som du bör ta med i beräkningen. Vi kan inte ge dig en exakt kostnad, utan en uppskattning på vad som kan tillkomma.

Här ser du vad som ligger till grund för beräkningen. Du kan själv ändra i fälten.

Vad händer om man sänker arbetsgivaravgiften?

Idag betalar företaget 34 429 kr per anställd och månad, när de lagstadgade arbetsgivaravgifterna på dagens 32,42 procent är inkluderade. När arbetsgivar- avgiften sjunker med 1 procentenhet till 31,42 procent betalar företaget istället 34 169 kr per anställd och månad. Totalt på ett år sparar företaget 3 120 kr per person, eller 15 600 kr för sina fem anställda.

Totalt sparar företaget 18 575 kr genom dessa skattesänkningar, varje år.

Varje år betalar företaget dessutom en bolagsskatt på 28 procent av vinsten, alltså 49 000 kr i det här fallet. Från och med årsskiftet betalar man istället 46 025 kr, vilket är en besparing för företaget med 2 975 kr eller 6 procent i relation till den tidigare bolagsskatten. Totalt sparar företaget 18 575 kr genom dessa skattesänkningar, varje år.

När får man lägre arbetsgivaravgift?

Den lägre arbetsgivaravgifter för unga födda 2000-2004 upphör 31 mars 2023, de ska du nu betala full arbetsgivaravgift för - 31,42 %. Det är fortfarande lägre avgift för unga födda 2005-2007, det är 10,21 % för dessa. Arbetsgivaravgifter, se de olika avgiftssatserna för olika årtal.

Nyhet mars 2022

Kan man slippa arbetsgivaravgift?

Sedan tidigare har vi en tillfällig sänkning av sociala avgifter som gäller ungdomar i åldern 19-23 år. Från 1 januari 2021 tom 31 mars 2023 gäller den lägre avgiften på 19,73 procent på ersättningar upp till 25.000 kr per kalendermånad och person.

Under sommarmånaderna 2021 införde regeringen ytterligare sänkning av sociala avgifter för den här åldersgruppen och samma sänkning kommer även att gälla under juni, juli och augusti 2022. Det innebär att arbetsgivare kommer betala endast 10,21 procent på ersättningar upp till 25.000 kr. Sociala avgifter på ersättningar som överstiger den här gränsen ska beräknas med ordinarie 31,42 procent.

Tänk på att lönen ofta betalas ut släpande och sociala avgifter beräknas enligt kontantmetoden, det vill säga den månaden som ersättning betalas ut - inte månaden som lönen tjänas in. Det innebär att ungdomar som ni anställer i t ex augusti och får löneutbetalning först i september inte kommer omfattas av det extra tillfälliga stödet som ju gäller för utbetalningar i juni, juli och augusti.

Var går gränsen för arbetsgivaravgift?

Den som ger ut ersättning för arbete i Sverige ska enligt huvudregeln betala arbetsgivaravgifter. Det finns dock ett antal undantag från denna regel.

Vad kostar en lön på 25000?

Mellan anställd och arbetsgivare finns ett avtal som säger avtalad lön. Men förutom lönen – vad kostar det egentligen att ha en anställd? Här listar jag de kostnader du bör ha med i kalkylen om du funderar på att anställa.

Semesterlön ska beräknas på semesterlönegrundande lön med 12 procent. Finns det kollektivavtal så kan ni ha en annan procentsats eller beräkning, men villkoren kan aldrig vara sämre än semesterlagen.

När gäller sänkt arbetsgivaravgift?

För att få växa-stödet behöver du uppfylla kraven att anställningen ska pågå minst tre månader och vara på minst 20 timmar i veckan. Tidigare kunde du få stödet i upp till 12 månader, men från och med den 1 augusti kan du få stöd i upp till 24 månader om medarbetarens anställning påbörjats efter den 28 februari 2018. Har du kvar din medarbetare kan du begära omprövning

av arbetsgivaravgifterna för att få del av det förlängda stödet.

Växa-stödet omfattar lönesummor upp till 300 000, inklusive semesterersättning (25 000 kronor x 12 månader).Det innebär en maximal nedsättning av arbetsgivaravgifter med 63 630 kronor för ett helt år, om lönen är 25 000 kronor i månaden.

Vem räknas som första anställd?

Växa-stödet är en form av stöd som utgörs av en sänkt arbetsgivaravgift och allmän löneavgift, från ursprungliga 31,42 procent till endast 10,21 procent.

Stödet gäller bara för den första personen som anställs i den enskilda firman.

Det finns en del kriterier som måste uppfyllas för dig som vill ansöka om växa-stödet. För det första måste den anställda arbeta minst 20 timmar per vecka, och anställningen måste också gälla under minst tre månader.

Vad är skillnaden mellan sociala avgifter och arbetsgivaravgifter?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Måste man alltid betala arbetsgivaravgift?

Utöver en arbetstagares lön betalar en arbetsgivare även lagstiftade arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgifterna består av flera olika avgifter som betalas in till staten och tillsammans ger det grundläggande sociala försäkringsskyddet i form av bland annat sjukvård, pensioner och social omsorg.

Skatteverket använder begreppet sociala avgifter som ett samlingsnamn för lagstiftade arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Egenavgifter är de sociala avgifter som en egenföretagare som bedriver verksamhet i form av enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag själv betalar. Den myndighet i Sverige som administrerar arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna är Skatteverket.

 Du kanske också är intresserad av artikeln: Vad kostar en anställd?

När behöver man inte betala arbetsgivaravgift?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din arbetsgivare har en skyldighet att betala arbetsgivaravgifter enligt lag samt dra av preliminär skatt från anställdas löner. Om detta inte görs kan arbetsgivaren göra sig skyldig till skatteavdragsbrott (2 kap. 1 § socialavgiftslagen, 10 kap. 2 § skatteförfarandelagen och 6 § skattebrottslagen).

Är 20 000 en bra lön?

Som vi nämnde tidigare spelar utbildning stor roll för vilken lön du kan vänta dig, enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Som vi ser här är det stora skillnader i medellön beroende på hur lång utbildning man har. Det är därför mer lämpligt att jämföra dig själv med andra med liknande utbildning som du – för att få en mer rättvis bild över vad en bra lön är.

Det är även viktigt att komma ihåg att dessa medellöner är ett snitt över alla åldrar – och att du därför inte alltid kan vänta dig lika hög lön om du är yngre och ny på arbetsmarknaden.