:

Kan man göra en avbetalningsplan med Kronofogden?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man göra en avbetalningsplan med Kronofogden?
 2. Vad menas med anstånd för betalning?
 3. Kan man pausa en skuldsanering?
 4. Vad händer om man inte kan betala en skuld till Kronofogden?
 5. Kan man gå i fängelse på grund av skuld?
 6. Kan Kronofogden ta bort skulder?
 7. När kan man begära anstånd?
 8. Hur länge kan man få anstånd?
 9. Har inte råd att betala skuldsanering?
 10. Kan man få skuldsanering på tre år?
 11. Hur länge kan en skuld ligga kvar hos Kronofogden?
 12. Vad kan Kronofogden inte ta?
 13. Kan man hamna i fängelse om man inte betalar sina skulder?
 14. Hur länge kan man driva in en skuld?
 15. Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?

Kan man göra en avbetalningsplan med Kronofogden?

En avbetalningsplan är ett betalningsalternativ för dig som inte har möjlighet att betala din skuld enligt det ursprungliga avtalet. Det innebär helt enkelt att hela skuldbeloppet delas upp i mindre summor som du betalar vid flera tillfällen. Vanligtvis innehåller en avbetalningsplan en tydlig struktur. För att fastställa saker som månadsbelopp, antal betalningstillfällen, förfallodatum och betalningsmetod brukar man titta på låntagarens ekonomiska förutsättningar. Bryter du mot avbetalningsplanen utan att ha tagit kontakt med borgenären kan du bli tvungen att betala hela återstående beloppet på en gång.

Vad menas med anstånd för betalning?

Om ditt företag drabbas av likviditetsproblem på grund av följderna av coronapandemin, så har du möjligheten att ansöka om tillfälligt anstånd med betalning. Anstånd innebär att du skjuter upp betalningen av din skatt och i stället betalar den senare. Du betalar en kostnadsränta och en anståndsavgift på anståndsbeloppet. 

Du som är registrerad som arbetsgivare eller registrerad för moms (mervärdesskatt) kan ansöka om tillfälligt anstånd. Du kan få anstånd med följande skatter och avgifter:

Du kan få anstånd för redovisningsperioder januari 2020−januari 2021, oktober till december 2021, samt april till juni 2022. Med det menas moms som du redovisar för de här månaderna. Den första månaden du kan få anstånd för är januari 2020, det vill säga den moms du redovisade senast 12 mars (om du redovisar varje månad). Det är alltså inte när skatten och avgifterna betalas som avgör om du kan få anstånd med den, utan vilken månad den avser.

Kan man pausa en skuldsanering?

 • Betala endast för det du har använt dig av
 • Alltid tillgång till ditt kreditutrymme
 • Vi använder oss inte av UC

Du behöver inte sätta något i pant eller lämna några garantier

Vad händer om man inte kan betala en skuld till Kronofogden?

Övrigt/annat

Kronofogden , Till om domstolen säjer att du ska betala tillbaka ,Och du ej kan det,Fängelse?,Om du har enbetalnings plan hos inkasso och ej kan betala, Fängelse?

Kan man gå i fängelse på grund av skuld?

 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra samhällstjänst till regel för samtliga fängelsedömda och tillkännager detta för regeringen.
 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma med förslag till åtgärder mot de som döms till fängelse men vägrar utföra samhällstjänst, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ingen fånge ska friges innan eventuella skulder är betalda och tillkännager detta för regeringen.
 • Kan Kronofogden ta bort skulder?

  • betalar delar av din skuld enligt en betalningsplan
  • lever på existensminimum – resten går till att betala din skuld
  • är skuldfri efter fem år
  • får en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen när vi beslutar att inleda din skuldsanering.

  När kan man begära anstånd?

  För formella förelägganden som har tre månaders svarsfrist kan vi inte bevilja anstånd. Formella förelägganden som har en månads svarsfrist kan vi förlänga till tre månader om du har betalat din ansökan och gör en begäran om anstånd inom svarsfristen, alltså inom en månad.

  Hur länge kan man få anstånd?

  Tidigare var det möjligt att söka anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt på lön, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som redovisats månadsvis eller kvartalsvis för redovisningsperioder som infallit under januari 2020 – januari 2021. Anstånd med inbetalning av nu aktuella skatter och avgifter kan sedan februari 2022 även beviljas för redovisningsperioder som infaller under oktober–december 2021.

  Har inte råd att betala skuldsanering?

  Om arbetsgivaren låter dig använda en tjänstebil privat kallas det förmånsbil.  Att du själv får använda bilen privat räknas som en förmån och du som förare betalar inkomstskatt för förmånen. Håll reda på hur mycket du kör i tjänsten och privat. Tänk på att reglera i avtal vad som ska gälla om du får använda tjänstebilen även för privat bruk.

  Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för din arbetsmiljö när du använder bilen i tjänsten.

  Kan man få skuldsanering på tre år?

  Du ansöker genom att logga in med ditt Bank-id i e-tjänsten Ansökan om skuldsanering. Du kan även ansöka med hjälp av blanketten Ansökan om skuldsanering KFM 9150.

  Ansöker du med hjälp av en blankett, hittar du information om vart du skickar den på vår webbplats.

  Hur länge kan en skuld ligga kvar hos Kronofogden?

  Om du inte betalar dina räkningar i tid kommer de efter ett tag att hamna först hos inkasso och sedan hos Kronofogden, om du inte betalar inkassobolaget. När skulden hamnar hos inkasso så växer räntan för varje år som går. Här har du fortfarande en chans att förhindra att skulden går vidare till den sista instansen Kronofogden genom att betala in pengarna som krävs plus räntan.

  Bara en ynka liten skuld hos Kronofogden kan orsaka enorma problem för en privatperson på många olika områden. För det första får du en prick i registret, en så kallad betalningsanmärkning. Denna prick kan ligga kvar olika länge, men normalt minst 3 år. Under denna tid påverkas din kreditvärdighet och alla banker, hyresbolag, telefonföretag etc. kommer se denna anmärkning och i de flesta fall avslå din ansökan.

  Du kan alltså i det flesta fall inte ens få en hyresrätt i första hand om du har en anmärkning, utan blir tvungen att hyra i andrahand eller bo hos vänner och familj vilket är en mycket osäker tillvaro många gånger.

  Vad kan Kronofogden inte ta?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Problemet som kan uppstå när man förvarar någon annans egendom där man själv bor är att Kronofogden kan få det svårt att avgöra vilka saker som är dina och vilka som är särbons.

  Kan man hamna i fängelse om man inte betalar sina skulder?

  Om du inte betalar eller bara betalar en del av skulden kommer Kronofogden att utreda om du har några pengar eller tillgångar. Om du har det använder Kronofogden dem för att betala din skuld till brottsoffret. Deras utredning kan leda till att du får en betalningsanmärkning. Vill du veta om du har en betalningsanmärkning ska du ta kontakt med kreditupplysningsföretagen. Integritetsskyddsmyndigheten har en lista över alla kreditupplysningsföretag.

  Om utredningen visar att du inte kan betala får brottsoffret ett brev om det och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för att söka ersättning därifrån. Finns det ingen försäkring eller om brottsoffret bara får ersättning för en del av skadan kan personen ansöka om brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Du kan då få en skuld till Brottsoffermyndigheten.

  Hur länge kan man driva in en skuld?

  • Preskriptionstiden kan förlängas. Räkna därför inte med att din skuld preskriberas.

  • Protestera till företaget om du inte håller med om skulden.

  Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?

  Hej och tack för din fråga,

  Tredje man är skyldig att inom den tid som Kronofogdemyndigheten bestämmer lämna de upplysningar som Kronofogdemyndigheten bedömer kan vara av betydelse för utredning om svarandens tillgångar angående svarandens fordran hos eller annat ekonomiskt mellanhavande med honom eller henne.[1]