:

Är fritidshus småhus?

Innehållsförteckning:

 1. Är fritidshus småhus?
 2. Vad är ett småhus enligt Skatteverket?
 3. Hur mycket skatt fritidshus?
 4. Var går gränsen för småhus?
 5. Måste man deklarera småhus?
 6. När är nästa fastighetstaxering för småhus?
 7. När räknas det som fritidshus?
 8. Vad är det för skillnad på fritidshus och villa?
 9. Vad räknas som fritidshus?
 10. Måste man deklarera fritidshus?
 11. Hur stort får ett småhus vara?
 12. Hur stort är ett småhus?
 13. Vad händer om man inte lämnar in Fastighetsdeklaration?
 14. Vad avgör om det är ett fritidshus?
 15. Vad är skillnad på villa och fritidshus?

Är fritidshus småhus?

november 14, 2021

Vi får ofta frågan om skillnaderna mellan fritidshus och permanentboende och om våra hus kan användas året runt.

Vad är ett småhus enligt Skatteverket?

Riktvärdet för småhus utgörs av värdet av ett småhus och innefattar även värdet av s.k. komplementhus (8 kap. 1 § FTL). Med komplementhus menas garage, förråd och lik­nande byggnader som funktionellt hör samman med småhuset. I rikt­värdet ingår värdet av komplementhus som är normala för respektive småhus inom värde­området vad avser ålder, storlek och standard.

Till grund när man bestämmer riktvärdet för den värderings­enhet som små­huset utgör ska följande värdefaktorer hos värderingsenheten alltid bestämmas (8 kap. 3 § FTL):

 • storlek
 • ålder
 • standard
 • byggnadskategori
 • fastighetsrättsliga förhållanden
 • värdeordning.

Storleken av småhuset bestäms med hänsyn till ytan av småhusets bo- och biutrymmen (8 kap. 3 § FTL). Värdefaktorn storlek för småhus anges som småhusets värdeyta (8 § SKVFS 2017:6). Värdefaktorn storlek ska inte indelas i klasser (7 kap. 3 § FTL). Storleken mäts i hela kvadratmeter.

Hur mycket skatt fritidshus?

Här ser du bankernas aktuella bolåneräntor. Jämför listräntor och snitträntor för bolån.

Bindningstid

Var går gränsen för småhus?

För byggnader som innehåller bostäder är det olika regler som gäller för OVK beroende på om byggnaden är ett en- eller tvåbostadshus eller om den är ett flerbostadshus. Gränsdragningen kan ibland vara svår att göra.

Någon definition av begreppen en- och tvåbostadshus och flerbostadshus finns inte i plan- och bygglagstiftningen. Ledning får då sökas i Terminologicentrums publikation Plan- och byggtermer 1994, TNC 95, som är ett vedertaget hjälpmedel för definitioner på byggområdet. Där definieras enbostadshus som bostadshus med endast en bostadslägenhet, och tvåbostadshus definieras som bostadshus med två bostadslägenheter. Ett flerbostadshus definieras som ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter.

Måste man deklarera småhus?

2,4 miljoner småhus berörs av årets fastighetstaxering. Den 3 november är sista dagen att rätta uppgifter i förslaget till taxeringsvärde och att deklarera.

– Kolla igenom de uppgifter som finns i förslaget eller deklarationen, så att allt är riktigt. Använd e-tjänsten på Skatteverkets webbplats för att rätta uppgifter eller deklarera, tipsar Erik Rydelid, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

När är nästa fastighetstaxering för småhus?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

När räknas det som fritidshus?

Det går utmärkt att ta bolån för att köpa ett fritidshus. Man kan välja mellan att belåna sin permanentbostad eller ta nya bolån med fritidshuset som säkerhet för bolånet.

Planerar du att sälja eller köpa en bostad inom det närmaste året?Då kan vi rekommendera dessa två gratistjänster:1. Hittamäklare.se – få hjälp med att samla in offerter & att jämföra mäklarna i det område där du bor. Offerterna kan du använda för att undvika att betala onödigt mycket för mäklaren.2. Lånekoll.se – jämför räntor på lånelöften, bolån & privatlån hos ett stort antal banker med en enda ansökan.

Tjänsterna ovan är helt gratis att använda och du förbinder dig inte till något när du skickar in en ansökan.

Vad är det för skillnad på fritidshus och villa?

Många vet säkert vad skillnaden är mellan en bostadsrätt och ett fritidshus eller vad en tomt är för något. Men vad innebär egentligen de olika bostadstyperna och vad exakt definierar en gård? Vad skiljer ett radhus från ett kedjehus? Och vad räknas in i en fastighet? Det kommer du kunna svaret på efter den här enkla guiden.

En lägenhet är en bostad i ett flerbostadshus. En lägenhet kan du köpa som en bostadsrätt, äganderätt eller hyra som hyresrätt. För bostadsrätter och hyresrätter upplåtes lägenheten åt den som ska bo i den. Det betyder alltså att den som köper en bostadsrätt inte äger själva lägenheten, utan du betalar för rätten att använda lägenheten. Om du däremot köper en lägenhet med äganderätt så äger du bostaden på samma sätt som ett hus med lagfart.

Vad räknas som fritidshus?

Eftersom såväl fritidshus som villor kan se ut på många olika sätt, och användas på många olika sätt, är det svårt att peka ut tydliga skillnader mellan dessa. Dock går det förstås att säga vad som vanligtvis skiljer sig åt, så här får vi fokusera på generella skillnader – men det är viktigt att komma ihåg att det inte alltid stämmer, och att ett fritidshus kan se ut nästan hur som helst, och detsamma gäller villor.

Ofta är dock fritidshus mindre än villor, just eftersom de är tänkta som tillfällig bostad. Att ett fritidshus är omkring 40–60 kvadratmeter stort är vanligt, men de kan vara både mindre och större. En villa är oftast minst 100 kvadratmeter, men även de kan vara såväl mindre som större. Med andra ord kan det hända att ett stort fritidshus är större än en liten villa. Generellt är fritidshus dock mindre än villor.

Måste man deklarera fritidshus?

Var fritidshuset ligger är den faktor som påverkar värdet på huset mest. Många spekulanter till sommarstugor letar efter hus som inte ligger allt för långt bort från deras permanentbostad eller från en stad samtidigt som de önskar avskildhet, utan störande trafik. Närhet till vatten är också en viktig variabel för många blivande husköpare. Marknadsvärdet påverkas också av husets skick och storlek. Hur husets grund och tak ser ut kan vara en sådan fråga som är viktig för en spekulant, liksom om huset är vinterisolerat och om det finns vatten, avlopp och fiber. En mäklare kan hjälpa till att värdera fritidshuset. Mäklaren tittar då på faktorer som läge, storlek och skick men också hur bostadsmarknaden ser ut för stunden och vad liknande hus har gått för den senaste tiden.

Hur stort får ett småhus vara?

Visst är det mycket praktiskt som ska tas i beaktning när man köper tomt för att bygga hus. Men här måste också drömmen få ta plats. Var vill du bo? Vad ska du titta ut över när allt är klart och du äntligen sitter där med kaffekoppen på din nya altan? Är det en tomt med sjöutsikt som du drömmer om kan du behöva leta länge och vara beredd på att agera snabbt när rätt tomt blir till salu.

Eller är kanske drömmen att bygga hus i skogen? Att vara nära naturen på en vild skogstomt. Då bör du vara extra medveten om närliggande markägare och kommunens planer för omgivningen för att undvika att drömmen skövlas.

När du bestämmer vad som är rätt tomt för dig bör du också ta din livsstil i beaktning. Är du en hundälskare kan det kännas optimalt att bygga hus i skogen, långt från grannar där vovven får springa fritt. Men det kanske inte är lika lockande under det svenska vinterhalvåret när du går hundpromenader på en mörk skogsväg med pannlampa som enda ljuskälla?

Fundera på hur stor tomt du behöver. Det påverkar både hur du kan bygga ditt hus och skapar möjligheter eller begränsningar för eventuella framtida tillbyggen.

Normala storlekar på tomter är runt 700 till 1000 kvadratmeter vilket är tillräckligt stort för ordinära hus. Om du är i början av ditt villaliv kan det vara bra att ta till extra markyta för att kunna bygga mer i framtiden. Du kanske kommer vilja ha en pool när ekonomin tillåter? Ett dubbelgarage eller varför inte ett attefallshus till framtida tonåringar? 

När du bestämt vilket läge du behöver och vilka önskemål du har på tomten är det dags att ta reda på om de tomter som intresserar dig ens är lämpade att bygga på.

Hur kan huset grundläggas? Finns det vägar dit? Ligger det i ett köldhål?

Hur stort är ett småhus?

Minst yta per person har hyresgäster, både i storstäder och i riket som helhet.

De som bor i villa har större bostadsyta per person, i alla hushållstyper.

Hyresgäster har mindre bostadsyta per person än de som bor i småhus.

Vad händer om man inte lämnar in Fastighetsdeklaration?

Det som skiljer den vanliga årliga deklarationen från fastighetsdeklarationen är att du inte behöver skicka in en fastighetsdeklaration om du inte gör några ändringar. Då godkänner du att Skatteverket har rätt uppgifter genom ett så kallat tyst godkännande, vilket innebär att du inte skickar in någon ny fastighetsdeklaration.

Men du bör kontrollera att alla uppgifter stämmer. Om du behöver ändra något fyller du i detta på Skatteverkets hemsida eller på pappersblanketten som ska vara Skatteverket tillhanda senast den 2 november.

Vad avgör om det är ett fritidshus?

 • Krav på byggnader
 • Vad är ett fritidshus?
 • Undantag från kraven för fritidshus
 • Vad händer om man bor permanent i ett fritidshus?
 • Relaterad information

Vad är skillnad på villa och fritidshus?

Den vanligaste skillnaden mellan en villa och ett fritidshus brukar ligga i byggstandarden. I fritidshusen är väggarna tunnare, fönstren enkla och golven skyddar dåligt mot värmeläckage. Hela byggnaden kan behöva en omfattande tilläggsisolering för att det inte ska bli för kostsamt att värma upp den under vinterhalvåret. Här är en liten checklista på vad som behöver göras: