:

Vad innebär inlösen av preferensaktier?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär inlösen av preferensaktier?
 2. Vad händer med preferensaktier vid uppköp?
 3. Vad händer med Klövern pref?
 4. Vilka preferensaktier är bäst?
 5. Vad gör man med inlösenaktier?
 6. Vilka två 2 egenskaper har vanligtvis en preferensaktie?
 7. Vilka egenskaper har en preferensaktie vanligtvis?
 8. Vilka två egenskaper har vanligtvis en preferensaktie?
 9. Vad kan man göra med klöver?
 10. Vad gör man med klöver?
 11. Kan man använda schablonmetoden på inlösenaktier?
 12. Kan du förlora pengar på en preferensaktie?
 13. Vilka egenskaper har en preferensaktie?
 14. Har en preferensaktie en på förhand fastställd utdelning?
 15. Vad är skillnaden mellan stamaktier och preferensaktier?

Vad innebär inlösen av preferensaktier?

Några riktiga bottennapp såsom Oscar Properties och Eniro har de senaste åren gett preferensaktierna dåligt rykte. Men så finns också det goda exemplet med fastighetsbolaget Sagax, som återintroducerade aktieformen i Sverige för 16 år sedan och sedan dess gett en kvartalsvis utdelning på 50 öre. En utdelning som över tid motsvarat en direktavkastning på mellan 5 och 9 procent.

Placera guidar dig i snårigheterna kring preferensaktier.

Vad händer med preferensaktier vid uppköp?

Ett förslag ges till dig via den bank eller aktiedepå där dina aktier förvaras. Dessvärre kan du som aktieägare vid ett senare tillfälle falla offer för en tvångsinlösen. Det innebär att majoritetsägaren har köpt 90% av aktierna i bolaget eller mer och har således rätt att köpa ut  de resterande ägarna.  Om du istället väljer att tacka ja till budet placeras något som benämns som acceptansaktier på din aktiedepå. Det sker efter att den sista anmälningsdagen har passerats. Lite drygt en vecka efter den sista svarsdagen konverteras dessa aktier till likvida medel. 

När majoritetsägaren vill köpa ut ett bolag från börsen får du som aktieägare ett erbjudande att ta ställning till. Väljer du att acceptera budet får du en acceptansaktie placerad på din aktiedepå. Den stannar där tills ett par dagar efter sista svarsdag när den konverteras till likvida medel.

Företag blir uppköpta av flera olika anledningar. Det kan vara ett konkurrerande företag som vill köpa upp företaget. Det kan vara gynnsamt eftersom man genom att driva företagen tillsammans kan uppnå synergier och tydliggöra dolda värden. Men det kan också bero på att majoritetsägare vill minska kostnaderna i bolaget. Att vara börsnoterat är inte gratis och genom att köpa ut småspararna och avnotera företaget kan signifikanta besparingar genomföras.

Vad händer med Klövern pref?

 • Topplista – 8 mest populära preferensaktierna september 2023 med flest ägare hos Avanza
 • Innan vi går in på de mer teoretiska delarna som rör preferensaktier listar vi de aktier som är mest populära. Att välja de preferensaktierna som har flest ägare hos nätmäklaren Avanza behöver förvisso inte vara någon garanti för att man hittar de bästa, men det kan vara en bra start för vidare fördjupning. Nedan listar vi de åtta mest populära preffarna hos Avanza sett till antalet aktieägare samt en tillhörande beskrivning av bolaget och dessa verksamhet.

  OBS! Vi har exkluderat de bolag som har ställt in sin utdelning, som exempelvis Preservia, Obducat och Oscar Properties. Ett antal populära preferensaktier har också löst in på senare tid, exempelvis Aros och Klövern.

  Som ni kan se ovan är majoriteten av de mest populära preffarna knutna till fastighetsbolag som är en väldigt kapitalintensiv bransch och de övriga är bolag med fokus på industri.

  Vilka preferensaktier är bäst?

  Preferensaktier kallas för preffar. Det är en sorts högutdelande aktie vars kurs inte påverkas lika mycket av bolagets vinstutveckling som vanliga aktier, vilket ofta kallas stamaktier. Preffarna ger i regel inga utdelningshöjningar.

  Här är fem utvalda och Sverigenoterade preferensaktier. Kurserna och direktavkastningarna uppdateras automatiskt via Google Finance.

  Vad gör man med inlösenaktier?

  Om ett bolag har en stark finansiell ställning kan det vara en idé att anpassa balansräkningen till en mer effektiv kapitalstruktur, vilket kan göras genom att köpa tillbaka sina egna aktier.

  En inlösen av aktier kan ses som en typ av utdelning till aktieägarna. Anledningen till att man vill göra en inlösen av aktier istället för, eller utöver, en vanlig kontant utdelning är att det kan vara skattemässigt mer fördelaktigt för vissa aktieägare. Det gynnar framförallt utländska investerare givet att de säljer inlösenaktierna på marknaden i stället för att låta dem gå till inlösen. Att låta dem gå till inlösen innebär annars att de måste betala svensk kupongskatt på hela inlösenbeloppet, alltså att den beskattas som en svensk utdelning.

  Skillnaden mellan att göra inlösen av aktier och återköp av aktier är att vid det senare är det enbart de aktieägare som säljer sina aktier som deltar, medan en inlösen innebär att samtliga aktieägare deltar. Om syftet är att bolagets aktieägare ska få sin andel av det likvida belopp som skiftas ut, är det viktigt att alla deltar.

  Vilka två 2 egenskaper har vanligtvis en preferensaktie?

 • Topplista – 8 mest populära preferensaktierna september 2023 med flest ägare hos Avanza
 • Innan vi går in på de mer teoretiska delarna som rör preferensaktier listar vi de aktier som är mest populära. Att välja de preferensaktierna som har flest ägare hos nätmäklaren Avanza behöver förvisso inte vara någon garanti för att man hittar de bästa, men det kan vara en bra start för vidare fördjupning. Nedan listar vi de åtta mest populära preffarna hos Avanza sett till antalet aktieägare samt en tillhörande beskrivning av bolaget och dessa verksamhet.

  OBS! Vi har exkluderat de bolag som har ställt in sin utdelning, som exempelvis Preservia, Obducat och Oscar Properties. Ett antal populära preferensaktier har också löst in på senare tid, exempelvis Aros och Klövern.

  Som ni kan se ovan är majoriteten av de mest populära preffarna knutna till fastighetsbolag som är en väldigt kapitalintensiv bransch och de övriga är bolag med fokus på industri.

  Vilka egenskaper har en preferensaktie vanligtvis?

  Perpetual preferensaktier är en typ av aktier som ger fast utdelning och som inte har något förfallodatum. Detta innebär att preferensaktieägaren kommer att fortsätta att få betalningar så länge företaget är verksamt.

  Perpetual preferensaktier är i allmänhet inte inlösbara, vilket innebär att aktieägaren inte kan be bolaget lösa in sina aktier.

  Kumulativa preferensaktier är en typ av aktier som ger fast utdelning och har företräde framför stamaktier vid likvidation. Detta innebär att om företaget inte har tillräckligt med pengar för att betala alla sina fordringsägare kommer de kumulativa preferensaktieägarna att betalas först.

  Kumulativa preferensaktier har också kumulativa utdelningar, vilket innebär att om företaget missar en utdelningsutbetalning kommer den att överföras till nästa period.

  Vilka två egenskaper har vanligtvis en preferensaktie?

  Preferensaktier, ibland kallade preffar, är en typ av aktier där aktiens utdelning är bestämd på förhand. Vanligtvis är bolagets aktieutdelning kopplad till hur stor vinst de gjort föregående år. Men när du köper en preferensaktie vet du alltså direkt hur mycket utdelning du kommer få.

  Just ordet preferens syftar till att du som ägare av aktien får förtur vid utdelningar jämfört med övriga aktieägare i bolaget, som äger så kallade stamaktier. Förturen innebär dock ingen garanti till utdelning. Om bolaget hamnar i en svår ekonomisk situation kan de välja att inte ge utdelning till några av sina aktieägare.

  Vad kan man göra med klöver?

  • 6 effektiva metoder för att få bort klöver i gräsmattan
   • 1. Regelbunden klippning av gräsmattan
   • 2. Vattna gräsmattan
   • 3. Gödsling av gräsmattan
   • 4. Manuell borttagning av klöver
   • 5. Använd dig av ogräsmedel
   • 6. Främja biologisk mångfald
   • Andra metoder för att förhindra ogräs
  • Klöver i gräsmattan – hur ser det ut?
   • Två exempel på ogräs som kan misstas för klöver
  • Sammanfattning
   • Hur får man bort klöver?
   • Varför har jag fått klöver i gräsmattan?
   • Varför vitklöver i gräsmattan?
   • Vad gör man med klöver?
   • Källor vi har använt

  Vad gör man med klöver?

  Publicerad: 31 maj 2018

  Klövervall används traditionellt direkt på gården men genom att förädla den i ett bioraffinanderi kan man få ut fler produkter med olika användningsområden. I de danska projekten OrganoFinery och SuperGrassPork förädlas klövern till olika foder till olika djurslag och restprodukterna används till biogas. Utmaningen är att få lönsamhet och transporter äter snabbt upp vinsten.

  Kan man använda schablonmetoden på inlösenaktier?

  Omkostnadsbeloppet är den totala summan du betalar när du köper aktier. I den summan inkluderas priset för aktien, alltså den kurs du köper aktien till, samt courtaget.

  Oftast är det bara aktiens pris och courtaget som räknas in i omkostnadsbeloppet. Men om det tillkommer några andra avgifter, som till exempel valutapåslag eller stämpelskatt, ska även dessa inkluderas i omkostnadsbeloppet.

  Omkostnadsbeloppet är bra att räkna ut så att du vet exakt hur mycket du har betalat för dina aktier totalt. På så sätt kan du lättare veta om du gör vinst eller förlust om du skulle vilja sälja aktierna.

  Omkostnadsbeloppet är även viktigt att känna till i de fall du ska deklarera dina aktieaffärer, om du har sålt aktier med vinst. Skatteverket vill då veta vad du betalade när du köpte aktierna, och vad du fick när du sålde dem.

  Kan du förlora pengar på en preferensaktie?

  En aktie är en finansiell produkt som du kan använda för att investera i ett företag. I utbyte mot din investering blir du delägare i företaget. Det finns två huvudtyper av aktier - stamaktier och preferensaktier. Majoriteten av de aktier som säljs till privata investerare är stamaktier. Även om privatinvesterare kan investera i preferensaktier köps de oftare av institutioner och fonder.

  Värdet av en preferensaktie har en dubbel sammansättning och ligger mellan aktier och obligationer (ibland kallade hybridinstrument). Företrädesaktier jämförs ofta med obligationer. Preferensaktier har vanligtvis garanterade fasta, regelbundna utdelningsbetalningar i all framtid och har ett förfallodatum för att få inlösenvärdet.

  En organisation kan ha flera emissioner av preferensaktier som är rangordnade efter prioritet med första, andra, tredje osv. Investerare kan sedan köpa dessa preferensaktier via en mäklare som DEGIRO.

  Det finns flera skillnader mellan preferensaktier och stamaktier. Nedan följer några av de viktigaste skillnaderna:

  • Utdelningar: Preferensaktieägare får inte bara utdelning före vanliga aktieägare, utan de får också vanligtvis en högre avkastning på utdelningen. Utdelningen för preferensaktier är vanligtvis fastställd till en förutbestämd ränta baserad på nominellt värde. Utdelningen för stamaktier är mer varierande och baseras på företagets lönsamhet.
  • Rösträtt: Företrädesaktieägare har ingen rösträtt, medan stamaktieägare har det. Vanliga aktieägare får vanligtvis en röst för varje aktie och kan använda sina röster för att t.ex. välja en styrelse eller rösta om viktiga företagsbeslut.
  • Värdering av aktiekursen: Preferensaktier värderas inte på samma sätt som stamaktier, vilket innebär mindre risk för investeraren men också lägre vinster.
  • Krav på tillgångar: Vid likvidation av tillgångar, till exempel på grund av konkurs, har preferensaktieägare en högre rätt till företagets tillgångar än vanliga aktieägare.

  Vilka egenskaper har en preferensaktie?

  Idag är det sista handelsdagen för Eniros B-preferensaktier. Slutet för handel med preferensaktier A blir den 6 mars. Därmed sätter det, sedan telefonkatalogen blev ett minne blott, evigt pressade sökföretaget punkt för en resa som verkligen satt spararnas tålamod på prov.

  För över tio år sedan emitterade Eniro nya preferensaktier (B). Sedan dess har kursen sjunkit med 70 procent, men har som lägst handlats för 25 kronor. Nu löses de in för 96 kronor. Utdelning har inte getts sedan 2017 (röda strecken).

  Har en preferensaktie en på förhand fastställd utdelning?

  När ett företag väljer att emittera aktier, säljer de befintliga ägarna delar av företaget till de nya aktieinnehavarna. Det innebär att delar av den framtida vinsten inte kommer att tillfalla de ursprungliga ägarna, utan fördelas mellan alla aktieägare.

  De värdepapper som benämns som aktier på dagligbasis, heter egentligen stamaktier. Som aktieägare har du rätt att rösta på bolagsstämman. Men, huvudägarna har starka incitament att inte sälja bort en stor andel av beslutsfattningen i företaget. Därför kan de utfärda olika aktier. Det är därför du ibland ser flera olika aktier för samma företag på börsen. Dessa aktier benämns som A, B, C eller D aktier. De olika typerna av aktier har olika antal rösträtter på bolagsstämman och skiljer sig där med åt.

  På senare tid har ett flertal nya Preffar noterats på börsen, särskilt populärt har det varit bland fastighetsbolag.

  Vad är skillnaden mellan stamaktier och preferensaktier?

  Preferensaktier, ibland kallade preffar, är en typ av aktier där aktiens utdelning är bestämd på förhand. Vanligtvis är bolagets aktieutdelning kopplad till hur stor vinst de gjort föregående år. Men när du köper en preferensaktie vet du alltså direkt hur mycket utdelning du kommer få.

  Just ordet preferens syftar till att du som ägare av aktien får förtur vid utdelningar jämfört med övriga aktieägare i bolaget, som äger så kallade stamaktier. Förturen innebär dock ingen garanti till utdelning. Om bolaget hamnar i en svår ekonomisk situation kan de välja att inte ge utdelning till några av sina aktieägare.