:

Hur mycket pengar får man låna ut som privatperson?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket pengar får man låna ut som privatperson?
 2. Hur mycket får man betala någon utan att betala skatt?
 3. Är det olagligt att låna ut pengar?
 4. Får man låna ut pengar till kompis?
 5. Vad gäller vid lån av privatperson?
 6. Vad gäller vid skuldebrev mellan privatpersoner?
 7. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 8. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 9. Är lånade pengar skattefritt?
 10. Hur mycket får man låna tillsammans?
 11. Kan man anmäla om man lånat ut pengar?
 12. Finns det någon privatperson som lånar ut pengar?
 13. När kollar Skatteverket Swish?
 14. Kan Skatteverket se transaktioner?
 15. Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

Hur mycket pengar får man låna ut som privatperson?

Blir det bråk bland vänner så blir det nästan alltid det på grund av pengar, tänker nog många.

Av det kan vi lockas att dra slutsatsen att vi inte ska låna ut pengar till privatpersoner.

Ännu mindre ska vi då kanske låna ut pengar till kompisar eller familjemedlemmar.

I början på 90-talet var räntan på ett bostadslån någonstans kring 15-20 procent.

För att få huset sålt var säljarna i många fall tvungna lån ut pengar till den som köpte.

Jag hade exempelvis en arbetskamrat som i det sammanhanget lånade till husköpet, av säljaren till huset.

Hur mycket får man betala någon utan att betala skatt?

Om du tjänar olika mycket olika månader, till exempel för att du bara arbetar ibland, ska arbetsgivaren oftast dra mindre i skatt än vad som framgår av skattetabellen. Då kan du begära att Skatteverket ändrar den skatt som din arbetsgivare drar från din lön varje månad. Det kallas för jämkning. Om du inte jämkar får du tillbaka det du har betalat för mycket först nästa år.

 • Om jämkning och hur du gör för att begära jämkning

Är det olagligt att låna ut pengar?

Hej,

Jag lånade ut pengar till en ”bekant” för ca 1 månad sen. Personen sa att jag skulle få mina pengar tillbaka i slutet av samma vecka, men det fick jag inte. Jag gav personen några dagar utan att någon återbetalning skedde, och frågade då om personen skulle swisha tillbaka. Han svarade inte på mitt meddelande och jag försatte skriva med några dagars mellanrum, men han har fortfarande inte svarat.

Får man låna ut pengar till kompis?

Hej och tack för din fråga,

För att få tillbaka dina pengar kan du vända dig till domstolen som får pröva saken. Då beloppet det rör sig om är under ett halvt basbelopp, kommer ärendet att hanteras som ett så kallat småmål. Det innebär att var part står för sina rättegångskostnader och oftast brukar även var part föra sin egen talan, det vill säga att man inte har en jurist eller advokat med sig i domstolen.

Vad gäller vid lån av privatperson?

Ett skuldebrev fungerar som ett kvitto för den som lånat ut och behövs när en privatperson lånar ut pengar till en annan. Ett skuldebrev behöver du även om du står ensam på ett lån som någon annan nyttjar.

I skuldebrevet anger utlånaren hur och när skulden ska betalas. Man kan bestämma att hela skulden ska betalas på begäran från den som lånat ut eller på ett visst datum. Man kan även bestämma att skulden ska delbetalas. Den kan t.ex. delbetalas månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis. På vilket sätt skulden ska betalas (genom kontoinsättning, kontant osv.) bestämmer den som skapar skuldebrevet.

Långivaren kan kräva någon form av pant - en säkerhet - för lånet av låntagaren. Denna måste traderas (överlämnas) till långivaren för att fungera som säkerhet för lånet. Om t.ex. en klocka lämnas som pant, ska den behållas av långivaren tills lånet betalats till fullo.

Vad gäller vid skuldebrev mellan privatpersoner?

Ett skuldebrev är ett skriftligt avtal som används för att bevisa att ett lån har getts från en part till en annan. Det ska vara skriftligt och innehålla uppgift om vem som har lånat ut pengarna och till vem. Det ska även framgå hur stor summa det handlar om, samt att låntagaren går med på att hen har en skuld som ska återbetalas.

Skuldebrevet kan också innehålla andra villkor som parterna kommit överens om. Till exempel om det är någon ränta på lånet och när pengarna senast ska betalas tillbaka.

Skuldebrev är kanske mest förknippade med att de ges ut av banker, till exempel när du tar ett bolån eller privatlån. Men på den här sidan fokuserar vi främst på vikten av att skriva ett skuldebrev som privatperson.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Med Swish kan du snabbt och säkert skicka och ta emot pengar med mobilen. När du skaffar Swish är beloppsgränsen 3000 kronor per vecka. Du kan enkelt ändra gränsen i internetbanken eller i vår app. 

När du skaffar Swish får du som är 18 år eller äldre automatiskt en beloppsgräns på 3000 kronor per rullande 7 dagar.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Hur kan jag kontrollera vilket mottagarkonto som är registrerat för mig? | Skatteverket

Skatteverkets brottsdatalag (SBDL) · Tillämpningsområde och personuppgiftsansvar · Hur personuppgifter får behandlas · Gemensamt tillgängliga uppgifter.

Hur kan jag kontrollera vilket mottagarkonto som är registrerat för mig?

När du har ett mottagande bankkonto registrerat, oavsett om det är ett svenskt eller utländskt bankkonto, kan du alltid begära utbetalning via e-tjänsten …

Är lånade pengar skattefritt?

För ägare av fåmansbolag kan ett sätt att få en relativt låg skatt på uttag ur bolaget vara att ta ut ränta på egna pengar som lånas ut till aktiebolaget. Så länge räntesatsen som används är marknadsmässig, kommer räntan att beskattas som inkomst av kapital hos företagaren till 30 procents kapitalskatt. Efter skatt får företagaren behålla 70 procent av uttaget från bolaget. Ränteutgiften är avdragsgill för bolaget.

Lån till bolaget där räntan kapitalbeskattas ger nästan alltid en lägre beskattning än uttag av lön och alltid lägre skatt än vad som uppkommer på utdelning från bolaget som företaget först betalat bolagsskatt på.

Hur mycket får man låna tillsammans?

Går du i tankarna att låna till bostad eller annat stort köp och är nyfiken på hur mycket du får låna? Det finns en enkel grundregel som visar hur mycket du får låna med din nuvarande inkomst.

Med en lön på 30 000 kr / mån tjänar du 360 000 kr om året. Med en god kreditvärdighet får du låna 5x till 6,5x din årslön. Det ger dig en möjlighet att låna 1 800 000 kr till 2 340 000 kr. 

Exakt hur mycket du får låna beror på flera faktorer som din kreditvärdighet och vilken bank du lånar av. Här ska vi gå igenom allt du behöver veta om att ta ett stort lån och hur mycket du får låna.

Med en god kreditvärdighet och om banken bedömer att du har en god förmåga att betala tillbaka lånet så får du låna mellan 5x till 6,5x gånger din årslön. Exakt hur mycket du får låna skiljer sig åt mellan bankerna. 

Om du tjänar 25 000 kr / månaden så får du låna från 1 500 000 kr till 1 950 000 kr, förutsatt att du har en god kreditvärdighet.

Kan man anmäla om man lånat ut pengar?

En bekant till mig (kallar honom P här) har lånat ut 3000:- till en kollega till mig. Denna kollegan P - som nu har fått sluta på mitt jobb - har nu visat sig vara en riktig skitstövel som blåst företaget m.m. Men det är en annan historia.

Finns det någon privatperson som lånar ut pengar?

Genom att låna ut pengar till företag har du möjlighet att tjäna passiv inkomst på ränteintäkter. Idag, när räntan på storbankernas sparkonton för privatpersoner är lika med noll eller möjligen någon enstaka procent, blir det allt vanligare att investera sparkapitalet i företag istället. 

Via Crowdlending-plattformar – där privatpersoner går samman och lånar ut pengar till olika företag – kan du få betydligt bättre avkastning än hos banken.

Den traditionella modellen där banken agerar mellanhand mellan privatpersoner och företag gynnar egentligen mest banken. När du väljer att placera dina pengar på ett sparkonto och banken i sin tur lånar ut pengarna till företag, blir det mindre tillbaka till dig och dyrare för företagen.  

Ny teknologi möjliggör alternativ till detta. Via digitala plattformar kan du inte bara låna ut dina pengar till företag, utan också direkt till andra privatpersoner.

När kollar Skatteverket Swish?

Om ett företags försäljning som betalats med Swish registrerats i ett kassaregister som något annat betalningsmedel än Swish saknas det grund för att ta ut en kontrollavgift. Någon kontrollavgift ska därför inte tas ut om den som är skyldig att använda ett kassaregister registrerat en swishbetalning som ett annat betalningsmedel än Swish.

Kan Skatteverket se transaktioner?

Det vanliga upplägget kring förmånsbil är att företaget betalar en bil åt en verksam ägare eller en anställd, som då förmånsbeskattas enligt bilens förmånsvärde och företaget betalar tillhörande arbetsgivaravgifter. I och med de senaste årens regelförändringar som syftar till att göra förmånsbilar mer likt kostnaden för ett privat ägande, kan man dock fråga sig om en förmånsbil fortfarande är förmånligt. Det finns även andra aspekter som kan vara värda att tänka på om du funderar på att ta ut en förmånsbil i ditt bolag.

Att ta ut tillräcklig lön i sitt företag är något som premieras av beslutsfattare. Det visar sig i att löneunderlaget är en viktig komponent i beräkningen av möjlighet till lågbeskattad utdelning enligt 3:12 – reglerna, men spelar även roll för SGI (sjukpenningsgrundande inkomst).

Det är en god idé att som företagare ta ut tillräcklig lön om det finns möjlighet till det. Funderar du på att plocka ut en förmånsbil bör du därför överväga att göra ett nettolöneavdrag istället för att redovisa bilförmån. Ett nettolöneavdrag innebär att du som verksam ägare eller anställd betalar för förmånen med beskattade pengar genom ett avdrag på nettolönen.

Det fördelaktiga med nettolöneavdrag är att medan förmåner inte räknas som lön, kan ett nettolöneavdrag användas för att öka löneunderlaget. Detta görs genom att bruttolönen ökas med värdet av förmånen, innan ett avdrag sedan görs på nettolönen. Ett ökat löneunderlag är till fördel i beräkningen av lågbeskattad utdelning på K10:an. Samtidigt som det kan ha en positiv inverkan på SGI (sjukpenninggrundande inkomst). Nettolöneavdrag kan alltså vara att föredra framför bilförmån, om du inte redan har tagit ut tillräcklig lön för beräkningen av lågbeskattad utdelning samt SGI.

En tjänstebil ses normalt som en skattepliktig förmån, vilken ska beskattas. Undantaget gäller endast om privat användning sker i ringa omfattning. Föreligger dispositionsrätt till bilen är Skatteverkets utgångspunkt att privat användning förekommer. Bevisbördan för användning till ringa omfattning ligger då hos användaren av tjänstebilen. För att visa att bilen endast används privat i ringa omfattning används vanligen en körjournal där alla resor noggrant antecknas.

Enligt Skatteverket avses med ringa omfattning att bilen används privat vid högst tio tillfällen per år och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. För att tjänstebilen inte ska tolkas som en skattepliktig förmån behöver båda förutsättningarna vara uppfyllda. Viktigt att komma ihåg är även att resor till och från jobbet vanligen är att betrakta som privatresor, varför de tio tillfällena fort riskerar att överskridas.

Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

Den som hyr ut en privatbostad ska betala skatt på inkomster som överstiger 40 000 kronor plus avdrag motsvarande hyra. Skatten är 30 procent på överskottet.– Många hyrde ut fritidsboenden förra sommaren och mycket pekar mot att hyrorna var högre än tidigare. Förmodligen för att fler semestrade i Sverige än normalt, säger Henrik Kisterud, samordnare av uthyrningskontrollen på Skatteverket.