:

Är arbetstillstånd och uppehållstillstånd samma sak?

Innehållsförteckning:

 1. Är arbetstillstånd och uppehållstillstånd samma sak?
 2. Har man arbetstillstånd om man har uppehållstillstånd?
 3. Vad är skillnad på uppehållstillstånd och arbetstillstånd?
 4. Vad är uppehålls och arbetstillstånd?
 5. Måste man ha fast anställning för att få permanent uppehållstillstånd?
 6. Hur mycket måste man tjäna för att få uppehållstillstånd?
 7. Kan man få fast anställning utan uppehållstillstånd?
 8. Vad krävs för att få arbetstillstånd?
 9. Kan man få arbetstillstånd utan uppehållstillstånd?
 10. Vad händer om man arbetar utan arbetstillstånd?
 11. Är det lätt att få arbetstillstånd?
 12. Vad händer om man anställer en person utan arbetstillstånd?
 13. Har man rätt att jobba extra när man är arbetstillstånd?
 14. Hur mycket ska man tjäna för att få permanent uppehållstillstånd?

Är arbetstillstånd och uppehållstillstånd samma sak?

1 § Arbetstillstånd ska ges för viss tid. Det får avse ett visst slag av arbete och förenas med de övriga villkor som behövs.

2 § Arbetstillstånd får ges till en utlänning som erbjudits en anställning, om1. anställningen gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig, och3. lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.

Ett arbetstillstånd ska sökas av personer med arbetsuppgifter som i huvudsak inte inkluderar forskning. Det är innehållet i arbetsuppgifterna som avgör, inte befattningen. Till exempel kan det bli så att en förste forskningsingenjör ska ha ett arbetstillstånd om de ska arbeta i huvudsak eller ett uppehållstillstånd om de ska forska i huvudsak.

Har man arbetstillstånd om man har uppehållstillstånd?

Försäkringskassan är en myndighet som betalar pengar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Pengarna kallas ersättning.

Du kan ha rätt till vissa förmåner från Försäkringskassan om du arbetar i Sverige. Om du har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och har ett arbete kan du få vissa ersättningar från Försäkringskassan.

Ersättningarna som är baserade på arbete och som du kan ha rätt till är:

 • arbetsskadeersättning
 • graviditetspenning
 • inkomstrelaterad aktivitetsersättning och sjukersättning
 • rehabilitering, rehabiliteringsersättning och bidrag till arbetshjälpmedel
 • sjukpenning

Vad är skillnad på uppehållstillstånd och arbetstillstånd?

Här kan du läsa om arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige. Du kan läsa om vilka regler som gäller om du vill stanna och jobba i Sverige som nordisk medborgare, som EU-/EES-medborgare eller som medborgare i ett land utanför EU/EES.

Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden är en hörnsten i det nordiska samarbetet. De nordiska länderna ingick 1954 ett avtal om en gemensam nordisk arbetsmarknad som ger nordiska medborgare rätt att fritt kunna arbeta och bosätta sig i ett annat nordiskt land.

Vad är uppehålls och arbetstillstånd?

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Måste man ha fast anställning för att få permanent uppehållstillstånd?

Ett permanent uppehållstillstånd innebär att man har rätt att bo och arbeta i Sverige. Tillståndet gäller tillsvidare men kan återkallas om man vistas utomlands under längre perioder. För att ansöka om permanent uppehållstillstånd måste man uppfylla vissa krav.

Sedan 20 juli 2021 gäller nya, särskilda krav för att få permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige.

Hur mycket måste man tjäna för att få uppehållstillstånd?

Beroende på vilket land du kommer från finns det olika regler för uppehållstillstånd.

Nordisk medborgare Medborgare i EU/EES Medborgare utanför EU/EES och asylsökande

Kan man få fast anställning utan uppehållstillstånd?

Samtidigt införs också en plikt för en arbetsgivare att anmäla ändrade villkor för den anställda till Migrationsverket, tillsammans med straff om man bryter mot anmälningsplikten. Ett av syftena med den nya regeln är att komma åt problemet med utländsk arbetskraft som går med på försämrade villkor för att få stanna i Sverige.

Det införs också ett försörjningskrav för anhöriginvandrare kopplade till arbetskraftsinvandrare.

Men regelpaketet innehåller alltså inte bara skärpningar. Bland lagförslagen finns också ett försök att motverka de så kallade kompetensutvisningarna, alltså arbetskraftsinvandrare som utvisas på grund av mindre byråkratiska fel.

Vad krävs för att få arbetstillstånd?

Har du en kandidat till en utlyst tjänst hos dig som är medborgare i ett land utanför EU eller behövs en förlängningsansökan till en medarbetare som redan arbetar hos dig? 

Då behöver du/ni skicka in en ansökan till Migrationsverket. Antingen en förstagångsansökan eller en förlängningsansökan. Om kraven för permanent uppehållstillstånd är uppfyllda kan förlängningsansökan även samtidigt prövas för detta.

Kan man få arbetstillstånd utan uppehållstillstånd?

Huvudregeln är att en person som vill ha ett uppehållstillstånd som skiljer sig från det som personen för närvarande innehar måste ha fått tillståndet innan hen reste in i Sverige.

Migrationsverket rekommenderar därför att du reser till ditt hemland eller till ett land där du har rätt att vistas för att lämna in din ansökan och invänta beslut.

Om du får möjlighet att förklara varför du tror att du ska vara befriad från huvudregeln på grund av synnerliga skäl, så kan du skicka en kompletterande förklaring till Migrationsverket. Tänk på att synnerliga skäl tillämpas restriktivt och endast i undantagsfall. 

Vad händer om man arbetar utan arbetstillstånd?

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om särskilda insatser på bred front mot branscher där arbetare utan arbetstillstånd utnyttjas av ekonomiska brottslingar, både vid anställningar och ”förmedling” av svarta jobb.

Är det lätt att få arbetstillstånd?

Innan någon utför något av de arbeten som anges nedan ska arbetsgivaren utfärda ett skriftligt arbetstillstånd. Förutom arbetsgivare har den som hyr in personal och ensamföretagare detta ansvar.

Arbetsgivaren kan utse en person för uppgiften att utfärda arbetstillstånd som då måste ha tillräcklig kompetens och kunskap om sakförhållandena. Om arbetsgivaren så beslutar finns det inget som hindrar att samma person utför arbetet. En ensamföretagare kan utfärda tillståndet för sig själv.

 • Arbete i en cistern, brunn, silo, lastutrymme eller liknade där en brandfarlig vätska, gas eller aerosol hanteras eller förekommer på annat sätt.
 • Vad händer om man anställer en person utan arbetstillstånd?

  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om särskilda insatser på bred front mot branscher där arbetare utan arbetstillstånd utnyttjas av ekonomiska brottslingar, både vid anställningar och ”förmedling” av svarta jobb.

  Har man rätt att jobba extra när man är arbetstillstånd?

  Samtidigt införs också en plikt för en arbetsgivare att anmäla ändrade villkor för den anställda till Migrationsverket, tillsammans med straff om man bryter mot anmälningsplikten. Ett av syftena med den nya regeln är att komma åt problemet med utländsk arbetskraft som går med på försämrade villkor för att få stanna i Sverige.

  Det införs också ett försörjningskrav för anhöriginvandrare kopplade till arbetskraftsinvandrare.

  Men regelpaketet innehåller alltså inte bara skärpningar. Bland lagförslagen finns också ett försök att motverka de så kallade kompetensutvisningarna, alltså arbetskraftsinvandrare som utvisas på grund av mindre byråkratiska fel.

  Hur mycket ska man tjäna för att få permanent uppehållstillstånd?

  Migrationsverket har tagit fram en checklista för intyg gällande ett första tillstånd för doktorandstudier.

  Här hittar du frågor och svar som ställdes till Migrationsverket under webbinariet i februari 2022. Frågorna och svaren är på engelska och ligger längst ned på sidan.