:

Vad kan man använda istället för legitimation?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan man använda istället för legitimation?
 2. Hur legitimerar man sig utan leg?
 3. På vilka sätt kan man identifiera sig?
 4. Kan man ha sin legitimation i mobilen?
 5. Vad ska man göra om man inte har legitimation?
 6. Hur gör man om man inte har någon legitimation?
 7. Hur legitimerar jag mig med BankID?
 8. Hur identifierar man sig utan körkort?
 9. Hur kan man bevisa sin identitet?
 10. Hur identifierar jag mig utan giltig legitimation?
 11. Kan man legitimera sig med BankID istället för körkort?
 12. Kan man legitimera sig med BankID hos polisen?
 13. Kan man legitimera sig digitalt?
 14. Kan man ha sitt körkort digitalt?
 15. När gäller inte körkort som ID-handling?

Vad kan man använda istället för legitimation?

En e-legitimation är en elektronisk id-handling som visar att du är du, och som du kan använda när du behöver identifiera dig på exempelvis en webbplats, i en app eller när du ringer upp en myndighet eller din bank. Vissa e-legitimationer kan du också använda som en fysisk id-handling i en butik.

Hur legitimerar man sig utan leg?

 • din maka, make eller registrerade partner
 • ditt barn eller barnbarn som fyllt 18 år
 • din förälder/vårdnadshavare
 • ditt hel- eller halvsyskon som fyllt 18 år
 • din mor- eller farförälder
 • din sambo.

För att du och din intygsgivare ska räknas som sambor måste alla följande villkor vara uppfyllda:

 • ni bor tillsammans stadigvarande eller har gemensamma barn. Ett riktmärke är att ni har bott ihop minst sex månader
 • ni har ett parförhållande
 • ni har gemensamt hushåll, vilket innebär att ni delar på sysslor och utgifter.

På vilka sätt kan man identifiera sig?

Det är viktigt att fastställa varje vårdtagares identitet för att kunna garantera trygghet och säkerhet i alla kontakter med vårdgivare. Den som utför en medicinsk åtgärd är skyldig att varje gång förvissa sig om vårdtagarens identitet. Kontrollen ska ske mot en godkänd legitimationshandling. Att personens identitet inte går att fastställa innebär inte att patienten kan nekas nödvändig vård. Under pågående slutenvård räcker det med att vårdpersonalen förvissar sig om patientens identitet muntligt samt genom kontroll av ID-bandet.

Anledningen till kravet på identitetskontroll är att det förekommer patienter som när de anlitar hälso- och sjukvård använder annan persons identitet helt medvetet. Detta medför att en patientjournal eller annat vårddokumentationssystem kan komma att innehålla medicinska data om fel person. Det kan också innebära att väsentliga uppgifter kan komma att saknas om personen. Förutom att det strider mot patientdatalagen (SFS 2008:355, lagändring SFS 2023:167), förorsakar detta risk för att patient kan få fel vård och behandling. Det ökar också risken för att medicinska och andra komplikationer kan uppkomma för den enskilde och för den person som vederbörande uppger sig att vara. Falsk identitet uppges i första hand vid vård, undersökning eller behandling av sexuellt överförda sjukdomar, andra sjukdomar som anges i smittskyddslagen (SFS 2004:168, lagändring SFS 2022:1224), aborter och inom psykiatrin.

Det är viktigt att fastställa varje vårdtagares identitet för att kunna garantera trygghet och säkerhet i alla kontakter med vårdgivare. Den som utför en medicinsk åtgärd är skyldig att varje gång förvissa sig om vårdtagarens identitet. Kontrollen ska ske mot en godkänd legitimationshandling. Att personens identitet inte går att fastställa innebär inte att patienten kan nekas nödvändig vård. Under pågående slutenvård räcker det med att vårdpersonalen förvissar sig om patientens identitet muntligt samt genom kontroll av ID-bandet.

Anledningen till kravet på identitetskontroll är att det förekommer patienter som när de anlitar hälso- och sjukvård använder annan persons identitet helt medvetet. Detta medför att en patientjournal eller annat vårddokumentationssystem kan komma att innehålla medicinska data om fel person. Det kan också innebära att väsentliga uppgifter kan komma att saknas om personen. Förutom att det strider mot patientdatalagen (SFS 2008:355, lagändring SFS 2023:167), förorsakar detta risk för att patient kan få fel vård och behandling. Det ökar också risken för att medicinska och andra komplikationer kan uppkomma för den enskilde och för den person som vederbörande uppger sig att vara. Falsk identitet uppges i första hand vid vård, undersökning eller behandling av sexuellt överförda sjukdomar, andra sjukdomar som anges i smittskyddslagen (SFS 2004:168, lagändring SFS 2022:1224), aborter och inom psykiatrin.

En person har endast rätt att vara anonym i vården i samband med provtagning för hiv, förutsatt att hen själv har begärt anonymitet. Rättigheten är alltså inte generell vid sådan provtagning. Vid ett positivt svar ska uppgifter om patienten föras in i patientjournalen under fullständigt personnummer och namn. Vårdtagare kan i vissa fall ha skyddade personuppgifter, de måste dock kunna identifiera sig när vården så kräver.

Kan man ha sin legitimation i mobilen?

För att säkerställa att det digitala ID-kortet är aktivt, och inte exempelvis en falsk stillbild finns det säkerhetsdetaljer i form av både ljud och visuell effekt. När man trycker på skärmen syns ett avtryck i bilden och det hörs ett ljud. Ljudet varierar lite beroende på hur länge du trycker. Det liknar alltså säkerhetsfunktionen vid Swish.

Vad ska man göra om man inte har legitimation?

När du ska ansöka om nytt pass eller nationellt id-kort måste du kunna legitimera dig med giltig id-handling.

Hur gör man om man inte har någon legitimation?

När du ska ansöka om nytt pass eller nationellt id-kort måste du kunna legitimera dig. Om du saknar legitimation kan någon av nedanstående personer närvara vid ansökningstillfället och intyga din identitet, om personen kan visa godkänd legitimation: •Make/maka •Sambo (ni ska vara skrivna på samma adress) •Registrerad partner •Förälder •Mor- eller farförälder •Myndigt barn •Myndigt syskon •Vårdnadshavare Personen undertecknar på plats en speciell blankett för detta ändamål "Försäkran identitet" och sökande ska även medta nytaget fotografi. Om personen inte kan närvara vid ansökningstillfället kan blanketten fyllas i och undertecknas på ett svenskt konsulat.

Hur legitimerar jag mig med BankID?

Bank-id är en e-legitimation och utfärdas av ett antal banker. En e-legitimation kan jämföras med en fysisk id-handling som till exempel id-kort eller körkort. Den enda skillnaden är att du använder e-legitimationen för att legitimera dig digitalt till exempel på internet.

Bank-id är den absolut vanligast förekommande e-legitimationen i Sverige. De allra flesta privata och offentliga företag och organisationer som har digitala tjänster med krav på inloggning och identifiering använder sig av bank-id.

Hur identifierar man sig utan körkort?

I ärenden som gäller OP:s koder behöver du ett pass eller identitetskort.  

 • Passet eller identitetskortet ska vara utfärdat i Finland eller i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i San Marino eller Schweiz. 
 • Du måste också ha en finländsk personbeteckning. 
 • Vi ber om pass eller identitetskort alltid då ditt ärende gäller stark autentisering. Du kan till exempel inte ansöka om eller förnya koder utan pass eller identitetskort. 
 • Om du besöker banken för att öppna koder eller tjänster för ditt barn, kan du också identifiera dig med ditt körkort. 
 • Om ditt ärende gäller företagstjänstkoder eller koder som kan användas endast i OP:s digitala tjänster, går det också bra med körkort.

Hur kan man bevisa sin identitet?

 • din maka, make eller registrerade partner
 • ditt barn eller barnbarn som fyllt 18 år
 • din förälder/vårdnadshavare
 • ditt hel- eller halvsyskon som fyllt 18 år
 • din mor- eller farförälder
 • din sambo.

För att du och din intygsgivare ska räknas som sambor måste alla följande villkor vara uppfyllda:

 • ni bor tillsammans stadigvarande eller har gemensamma barn. Ett riktmärke är att ni har bott ihop minst sex månader
 • ni har ett parförhållande
 • ni har gemensamt hushåll, vilket innebär att ni delar på sysslor och utgifter.

Hur identifierar jag mig utan giltig legitimation?

Om du saknar giltig id-handling när du ansöker om pass eller nationellt id-kort kan du ta med dig en person som intygar din identitet. Den som följer med dig måste vara godkänd intygsgivare och kunna visa upp giltig id-handling.

Någon av nedanstående personer kan följa med till passexpeditionen för att intyga din identitet:

Kan man legitimera sig med BankID istället för körkort?

BankID digitalt ID-kort är en funktion för identifiering i fysisk miljö. Du aktiverar ditt digitala ID-kort direkt i appen med hjälp av ett giltigt svenskt pass eller nationellt ID-kort.

Du öppnar ditt digitala ID-kort direkt i BankID-appen och visar upp det för personen som ska kontrollera din identitet. Personen kan läsa av ditt kort med hjälp av en scanner eller med en annan BankID-app, eller bara kontrollera det visuellt. Det fungerar precis som ett vanligt ID-kort, fast digitalt.

Kan man legitimera sig med BankID hos polisen?

Identifiera dig digitalt med ditt svenska pass eller nationella ID-kort. Allt som behövs är du, din ID-handling och din mobil.

Med digital ID-kontroll kan du utföra vissa bankärenden digitalt, utan att behöva besöka ett bankkontor. Du kan använda det för att identifiera dig, skaffa Mobilt BankID eller aktivera utökad användning som att lägga till betalningsmottagare eller öka Swish-gränsen.

För ett starkare skydd mot bedrägerier kan du behöva bekräfta din identitet med ett pass eller nationellt ID-kort (ej körkort) när du beställer ett nytt BankID med säkerhetsdosa. Kontrollen görs i BankID appen, se till att ha din ID-handling nära till hands ifall du behöver den.

För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.

För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.

Kan man legitimera sig digitalt?

2018-09-24

Den 23 september digitaliserades ytterligare tre utskick från Transporstyrelsen. Den som ansökt om körkortstillstånd och har en digital brevlåda får beviset i elektronisk form och kan därmed visa upp det i mobilen i stället för att ta med sig pappret till trafikskolan.

Kan man ha sitt körkort digitalt?

2018-09-24

Den 23 september digitaliserades ytterligare tre utskick från Transporstyrelsen. Den som ansökt om körkortstillstånd och har en digital brevlåda får beviset i elektronisk form och kan därmed visa upp det i mobilen i stället för att ta med sig pappret till trafikskolan.

När gäller inte körkort som ID-handling?

När du ska ansöka om nytt pass eller nationellt id-kort måste du kunna legitimera dig med giltig id-handling.