:

Hur bokför man Personalaktivitet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man Personalaktivitet?
 2. Är personalkostnader avdragsgilla?
 3. När är personalrepresentation avdragsgill?
 4. Är personalfest avdragsgill?
 5. Är teambuilding avdragsgillt?
 6. Vad bokför man på övriga personalkostnader?
 7. Vad för kostnader ingår i personalkostnader?
 8. Hur redovisas personalkostnader?
 9. Vad är ej avdragsgill personalrepresentation?
 10. Vilka representationer är avdragsgilla?
 11. Får jag bjuda mina anställda på lunch?
 12. Hur bokför man personalfest?
 13. Är event avdragsgillt?
 14. Hur bokför jag personalkostnader?
 15. Vilka är ej avdragsgilla kostnader?

Hur bokför man Personalaktivitet?

Innan semestrarna drar igång vill man kanske ha en personalfest för sina anställda och kanske till och med ge en liten sommargåva.

Företaget har rätt att göra avdrag för två personalfester under ett år och får lov att göra avdrag för måltid som innebär lättare förtäring t.ex. kaffe och en macka. Om det istället är en lunch eller middag blir kostnaden ej avdragsgill, men företaget får lova att dra av momsen om kostnaden understiger 300 kronor per person. Om det finns kringkostnader, som musikunderhållning, får man dra av 180 kronor exklusive moms per person. Man får även bjuda in anställda som gått i pension och familjemedlemmar till personalfesten.

Är personalkostnader avdragsgilla?

För företagare innebär en avdragsgill kostnad att den får dras av från företagets beskattningsbara resultat. I praktiken innebär det att när en sådan kostnad bokförs minskar vinsten i företaget, vilket i sin tur leder till att skatten blir lägre.

För att få dra av kostnaden, måste den vara nödvändig för verksamheten. Därför är en tjänstebil avdragsgill, men inte kostnaden för att skaffa ett A- eller B-körkort. Att skaffa ett körkort ses som en privat levnadskostnad, även om det är nödvändigt att köra bil för att kunna driva företaget.

När är personalrepresentation avdragsgill?

Har ditt företag koll på när representation är avdragsgill och när den inte är avdragsgill? Våra experter ger svar på era frågor kring regler om extern och intern representation.

Är personalfest avdragsgill?

Personalfest räknas som intern representation och är en skattefri förmån för de anställda. Företag får ha max två skattemässigt avdragsgilla personalfester per år. Till skillnad från annan representation så behöver personalfesterna inte ha något omedelbart samband till verksamheten utan syftet kan vara att enbart ha kul.

Det man får göra avdrag för är kringkostnader till festen upp till 180 kr plus moms per person.

Är teambuilding avdragsgillt?

Teambuilding är aktiviteter som syftar till att skapa arbetsgrupper med stark gemenskap och gemensamma mål. Teambuilding kan med fördel användas vid exempelvis tillsättning av nya arbetsgrupper för att snabbt skapa en bra gruppdynamik och för att samtliga medarbetare ska få chansen att lära sig om varandras styrkor och svagheter.

Något av det viktigaste innan man ens börjar leta övningar och aktiviteter är att man har ett genomtänkt syfte från början. Ska det bara vara ett kul grej för att höja trivseln eller ha en djupare och mer utbildande mening? Eller är syftet att svetsa samman och förbättra en grupps samarbete? Det är viktigt att tänka till om detta först.

Vad bokför man på övriga personalkostnader?

Bokföring av olika affärshändelser

Vi ger dig tips på hur olika affärshändelser i din verksamhet kan bokföras. Tänk på att det är generella tips och att det kan finnas undantag – dubbelkolla därför med en sakkunnig om du är osäker på något.

Vad för kostnader ingår i personalkostnader?

Ett företag kan betala olika ersättningar till anställda för utfört arbete, t.ex. lön, avgångsvederlag och pension. Ersättningarna kan betalas både under pågående anställning eller efter avslutad anställning.

Hur redovisas personalkostnader?

Personalkostnader får endast bestå av faktiska lönekostnader inklusive andra kostnader som är direkt kopplade till lönerna, till exempel skatter och sociala avgifter inklusive pensioner (HB:s LKP).

 • Lönekostnaden ska vara knuten till projektgenomförandet och bokförd på projektets projektkonto.

 • Anställningsavtal eller arbetsbeskrivning finns.

 • Stödmottagaren får inte ha tagit emot stöd för lönekostnader från annat håll, t.ex. lönebidrag eller anställningsstöd. Sådana belopp ska i sådant fall dras av.

Personalkostnader får redovisas för personer som har någon av följande typ av anställning hos stödmottagaren:

Vad är ej avdragsgill personalrepresentation?

Reglerna om representation ändrades den 1 januari 2017. De nya reglerna innebär att om du i samband med representation har kostnader för mat och dryck får du göra avdrag för moms. Detta gäller på ett underlag som får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle.

Vilka representationer är avdragsgilla?

Representation, representation fees på engelska, är ett samlingsbegrepp för avdragsgilla utgifter som görs för att gynna verksamheten. Det kan vara kostnader för enklare förtäring, teaterbesök eller dylikt som har använts för att främja företagets verksamhet. Visst känns det trevligt?

Dessa utgifter är ofta avdragsgilla, så kallad avdragsgill representation. Dock gäller det att de har ett direkt samband med verksamheten och ingår i ledet för affärsförhandlingar för att de ska vara avdragsgilla. Tidigare har man även kunnat dra av för måltider, men denna avdragsrätt slopades vid årsskiftet 2017. Mer om detta senare. Nu drar vi igång förklaringen av alla regler. 

 Gå direkt till avsnitt:Vad är representation?Avdragsgill representation – det här säger Skatteverket

Det är Skatteverkets regler som styr vad som räknas som avdragsgill representation och vilka belopp som är aktuella. Här anger vi Skatteverkets regler för representation.

Får jag bjuda mina anställda på lunch?

Förmånsvärdet för en kostförmån beräknas utifrån en schablon. Följande schablonvärden gäller för fri kost:

Hur bokför man personalfest?

Innan vi tittar på frågorna ska vi kort redogöra för de övergripande skattereglerna kring personalfester.

Efter coronapandemin är det många som fortfarande arbetar hemifrån. Frågan uppkommer därför fortfarande om man kan ha digitala personalfester eller konferenser utan beskattning av måltider. Tanken är då att de anställda ska äta "tillsammans" framför sina datorer.

Är event avdragsgillt?

Är ett företagsevent avdragsgillt - när räknas det som en personalfest och vad anses som exempelvis intern representation? Det finns all anledning att som företagare hålla kolla på dessa olika regler och vad man riskerar om man gör fel. Vissa avdrag medges, andra gör det inte. Har man sämre koll så kan det innebära en upptaxering för varje enskild anställd. Vi reder ut lite om vad som gäller.

Vad räknas egentligen som en kickoff och en företagsfest? Vad är det för skillnader mellan att låta exempelvis en trollkarl uppträda i samband med att man bjuder de anställda på en middag och är ett sådant företagsevent avdragsgillt? Man måste som företagare hålla koll på begreppen. Det som skiljer nu mot förr är att man vid inkomstbeskattning inte kan göra avdrag för så kallade representationsmiddagar - detta oberoende om det handlar om interna eller externa sådana. Handlar det emellertid om enklare förtäring - exempelvis morgonfika - så medges ett avdrag på 60 kronor/person.

Hur bokför jag personalkostnader?

 • Du räknar ut hur mycket lön som ska betalas ut.
 • Du betalar ut nettolönen (den summa som den anställda ska ha i handen)
 • Du bokför löneutbetalningen och att du kommer att betala ut skatt och sociala avgifter till Skatteverket.
 • Du betalar in skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket.
 • Du bokför själva utbetalningen av skatt och sociala avgifter.

Med andra ord: När du gör överföringen till den anställda bokför du både upp att du har fört över pengar och att du har en skuld på skatt och sociala avgifter, som ska till Skatteverket vid senare tillfälle. När du sedan gör överföringen till Skatteverket bokför du bort den skuld på skatt och sociala avgifter, som du bokförde upp när du gjorde utbetalningen till den anställda.

 • 2710 Personalskatt
 • 7010 Lön kollektivanställda, 7210 Lön tjänstemän eller 7220 Lön företagsledare
 • 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter
 • 7510 Lagstadgade sociala avgifter

Vilka är ej avdragsgilla kostnader?

Böter och viten är två exempel som tillhör de ej avdragsgilla kostnaderna. Ett vite är en summa pengar som en myndighet, exempelvis en domstol, kan föreskriva en deltagande att betala. Detta görs när en part inte har följt besluten som myndigheten tagit.

Det kan alltså vara svårt att hålla koll på skillnaderna mellan avdragsgilla och ej avdragsgilla kostnader. Avdragsgilla kostnader innefattar alltså de kostnader som reducerar det skattemässiga resultatet.